Sunteți pe pagina 1din 3

Gusu Adrian, AA, anul II, gr.

203

Tema 2- seminar 9

La finalul perioadei de administrare a chestionarului, din totalul de 232 de studenți


înmatriculați la toate programele de masterat din anul 2, au răspuns întrebărilor un număr de 72
de indivizi, rezultatele relevante pentru studiul de față fiind prezentate după cum urmează:
Analiza univariată Influența în luarea deciziei de a urma masteratul la Facultatea de Marketing
Conform rezultatelor acestei întrebări, cea mai puternică influență, considerată de cei mai mulți
teoreticieni un etalon în ierarhia influențelor este reprezentată de familie, cei mai mulți dintre
respondenți luând deciza înscrierii la masterat consultându-se cu membrii familiei. De asemenea,
grupul de prieteni apropiați, o altă variabilă cu legături bine stabilite, se află în plan secund în
influența masteranzilor, de regulă grupurile de prieteni formează obiceiuri de identificare și
comportare comună, astfel foarte mulți indivizi tind să acționeze conform aspirațiilor grupului și
acest lucru este recunoscut de un procent semnificativ de respondenți. De cealaltă parte, se pare
că, într-o neconcordanță cu realitatea zilelor noastre, prietenii virtuali nu reprezintă o influență
majoră, cei mai mulți respondenți clasând pe ultimul loc cunoștințele din mediul online.
Aprecierea socială De cele mai multe ori, după cum se clasează nevoile în piramida lui Maslow,
aprecierea socială reprezintă un interes major pentru cei mai mulți indivizi, astfel suntem mânați
către acțiuni diverse doar din dorința de a ni se recunoaște un anumit nivel în societate. Tendința
de a acționa conform acestor principii se manifestă și în rândul studenților masteranzi ai
Facultății de Marketing, care în raport cu ceea ce a reieșit din cercetare simt un nivel suficient de
ridicat de stimă în calitate de masteranzi aici, astfel pe o scală de la 2 (acord total) la -2 (dezacord
total), cei mai mulți dintre aceștia se situează la nivelul 1, deși nu simt neapărat aprecierea celor
din jur într-o mare măsură tind să se simtă satisfăcuți de valorile obținute prin calitatea de a fi
masteranzi aici. Relațiile de colegialitate Una dintre cele mai interesante relații cu un grup,
relația de colegialitate, este, poate cea mai importantă variabilă care poate crea satisfacția
deplină, prin prisma faptului că în cea mai mare parte din timpul petrecut la facultate, colegii
sunt în prezența fiecărui respondent în parte, se prezintă destul de favorabilă, prin urmare,
relațiile stabilite între membrii grupelor par a fi suficient de închegate, majoritatea respondenților
afirmând că au de gând să mențină pe termen lung conexiunile stabilite. Un factor ce a ajutat la
sudarea relațiilor, poate fi și munca în echipă pentru proiectele de pe parcursul semestrelor și de
asemenea încurajarea în cadrul seminariilor la discuții de grup. Relațiile cu profesorii Motorul de
generare al cunoștințelor sau motivul pentru care relația masterand-facultate există, este ceea ce
reprezintă transmiterea informațiilor profesorilor către consumatorii lor și anume studenții.
Pentru ca procesul de satisfacție să fie pe deplin desăvârșit iar stimularea la învățare să atingă
cote favorabile societății, este nevoie ca și acest lanț să funcționeze corespunzător, astfel
elementul aparte în marketingul educațional al mix-ului de marketing, personalul didactic, aduce
un grad important de mulțumire, prin urmare eficiența acestora se traduce prin procentele ridicate
privind modurile de predare și notare ale acestora. Considerațiile familiei asupra facultății:
Elementul ce crează primele influențe în viața oricărui individ și în care acesta se dezvoltă cu
scopul integrării în societate este, familia, aduce un aport important în privința resimțirii unui
grad superior de satisfacție, astfel, considerentele familiei despre valorile și nivelul de cunoștințe
acumulate de masteranzii Facultății de Marketing situate la nivelul 0, respectiv 1 pe o scală de la
2 (foarte satisfăcătoare) la -2 (foarte nesatisfăcătoare), concep un avantaj important al instituției
și oferă o perspectivă de dezvoltare a imaginii facultății în rândul variabilei studiate, mai ales
prin prisma faptului că cei mai mulți dintre respondenți afirmă că sunt de acord că familiile lor
consideră că au ales facultatea potrivită. Considerațiile prietenilor apropiați asupra masteratului
Procesul de dezvoltare al individului implică numeroase perioade ale vieții sale, iar una dintre
cele ce stau la baza creării opiniilor este etapa de legare a unor conexiuni puternice cu prietenii
apropiați, care demonstrează și prin cercetarea de față că au o contribuție importantă și necesită
focalizare și o oarecare adaotare din partea instituției de învățământ asupra celor mai importante
aspecte, considerate de ei , astfel procente semnificative din totalul de respondenți spun că
prietenii au încredere în alegerea de a urma masteratul aici, sunt în mare măsură de acord că au
ales programul potrivit, că acesta a adus un plus de cunoștințe și că este benefic respondenților,
pe o scală de la 1 (foarte neimportant) la 5 (foarte important), la valoarea 4, ceea ce reprezintă un
avantaj pentru Facultatea de Marketing. Considerațiile prietenilor din liceu asupra masteratului O
altă perioadă a dezvoltării indivizilor, este adolescența, perioadă în care relațiile cu colegii de
liceu se accentuează și se intensifică mărimea grupului de cunoscuți, multe relații se leagă pe
termen lung și intențiile fiecărui individ din grup se rasfrâng asupra tuturor. Conform rezultatelor
cercetării, un procent semnificativ de respondenți iau în calcul părerea foștilor colegi cu care au
păstrat contactul, prin urmare, cei mai mulți respondenți spun că prietenii lor din liceu consideră
importantă absolvirea unui program de masterat, astfel se poate afirma că mânați de sentimentul
de apartenență la grupul social, respondenții urmăresc și punctul lor de vedere. Considerațiile
prietenilor din facultate (licență) asupra masteratului Relativ, cel mai recent grup de prieteni,
foștii colegi de facultate, reprezintă o variabilă extrem de importantă în alegerea programului de
masterat. Relațiile de prietenie se traduc chiar și prin alegerea comună a unui masterat doar
pentru ca grupul să rămână cu aceeași coeziune sau pentru că părerile deja formate sunt împărțite
în cadrul grupului și influențează fiecare ins. Aceste relativități sunt demonstrate de rezultatele
cercetării care arată că importanța masteratului este pentru ambele părți direct proportională, iar
așteptările în privința satisfacției, după cum am aratat și ceva mai devreme legat de valorile
oferite de facultate, aceștia resmit același grad de acord. Aspectele asupra relațiilor din rețelele
sociale de după admiterea la masterat O influență aparent recentă în comportamentul
consumatorilor, rețelele sociale sau grupul format în cadrul acestora își face simțită prezența și în
viața masteranzilor care acționează într-o oarecare proporție, conduși, poate inconștient, de
tendințele reflectate de majoritatea conexiunilor din mediul online, astfel 41.7% dintre cei 72 de
respondenți sunt de acord cu afirmația că le-a crescut numărul de prieteni de aici, odată cu
admiterea la masterat, însa ceea ce ar duce relațiile lor către transmiterea influenței, și anume
comunicarea sau aprecierile reciproce, se situează la un nivel mediu, prin urmare pentru a crește
gradul de influență este nevoie probabil de o perioadă mai îndelungată. Considerațiile
angajatorului asupra masteratului Provocarea conectării mediului de afaceri cu resursele umane
direct din mediul universitar, își poate reflecta influența și către alegerea facultății, sau în speță a
programului de masterat, după cum rezultatele cercetării arată, din cei 72 de studenti, 10 nu sunt
angajați, iar din cei 62 rămași, cei mai mulți consideră că angajatorul pune preț pe studierea unui
masterat și au inspirată ideea conform căreia au un avantaj prin absolvirea masteratului în
detrimentul colegilor. Tot îndemnați, inconștient, de aprecierea și urcarea în ierarhia socială prin
dezvoltarea carierei până la un punct în care aceștia se simt total satisfăcuți, indivizii iau în
considerare orice metodă în poate propulsa în locul țintit, cu atât mai mult una care le oferă un
avantaj concurențial raportat la restul indivizilor. Satisfacția totală privind experiența cu
Facultatea de Marketing În stabilirea gradului de satisfacție, respondenții au fost trecuți prin
diferite întrebări de filtrare, întrebări ce vizau mediul facultății, prețurile pe care aceștia le plătesc
pentru școlarizare, oportunitățile oferite de aceasta și chiar relațiile cu membrii angajați ai
facultății, având drept rezultat ceea ce graficul următor arată. Astfel cei mai mulți respondenți au
luat în calcul factorii anterior menționați și distribuția notelor acordate de ei, arată media de 6.71
cu o deviație standard de 2.071.