Sunteți pe pagina 1din 1

Profesor: State Ana-Maria

Școala Profesională Bordușani

Disciplina: Biologie

Clasa a VII a

Tema: Floarea la angiosperme – structură și functii

Competența generala: Rezolvarea unor situații problemă din lumea vie pe baza gândirii logice
și a creativității.

Competența specifică: Realizarea unor modele ale sistemelor biologice

Competența cheie: Spirit de inițiativă si antreprenoriat – manifestarea interesului pentru


identificarea unor soluții noi in rezolvarea unor sarcini de invățare de rutină sau provocatoare.

Etapele Activitatea Activitatea elevilor Metode utilizate/ Evaluare Tim Obser


lecției profesorului material didactic p vatii
utilizat aloc
at
Fixarea Profesorul Elevii fiecărei grupe Observația Produsul 10
cunostinte imparte elevii iși stabilesc sarcini final al min.
lor in grupe si le de lucru diferite, Conversația fiecarei
explică că vor fiecare având de grupe va
avea de modelat alt element Planșe cu structura fi
modelat, component din florii la prezentat
folosind structura florii angiosperme colegilor
plastilina, angiospermelor față de clasă.
structura florii de colegii de grupă. Plastilină
la Atunci cand este
angiosperme, modelată structura Mulaj – floarea
urmată de florii, fiecare grupa
polenizare. va realiza intr-un Material vegetal
Sunt mod cât mai creativ proaspat
prezentate procesul de
planșe cu polenizare.
structura florii
la
angiosperme,
mulaje, iar la
fiecare grupa
exista material
vegetal
proaspat.