Sunteți pe pagina 1din 2

Numele……………………………………… Data………………..............

FIŞĂ DE LUCRU
CALIFICATIV Ruxi
după Matthew Lipman

1. Răspunde la întrebări:
a) Câ nd şi unde se petrece acţiunea textului?
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
b) Cu ce se asemă na cortul?
___________________________________________________________________________________________________________________
c) De ce Radu stă tea într-un picior?
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
d) Cine îl face pe Victor să vorbească ?
___________________________________________________________________________________________________________________
e) Ce animale întâ lnim în povestire?
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
f) Câ te alineate are textul studiat?
___________________________________________________________________________________________________________________

2. Uneşte cuvintele cu acelaşi înţeles: 3. Leagă cuvintele cu înţeles opus:


pă să ri am observat uriaş se deplasează
o sumedenie îngră dit la început întreabă
vă închipuiţi vorbă se apropie fericit
cuvâ nt vă imaginaţi umed la sfâ rşit
împrejmuit o mulţime necă jit uscat
am ză rit zbură toare ră spunde minuscul

4. Ordonează momente ale textului:


___ Victor s-a lipit cu obrazul de sâ rmă .
___ Girafa îşi întinse gâ tul.
___ Victor vorbea cu girafa.
___ Pă să rile aveau penajul multicolor.
___ Victor s-a uitat la zebre.

5. Desparte în silabe cuvintele:


împrejmuit -______________________________ genunchii -_____________________ închipuiţi -____________________
misterioasă -_____________________________ importanţă -_____________________ vorbească -__________________

6. Formulează întrebări pentru următoarele răspunsuri:


Î:_________________________________________________________________________________________________________________
R: Cortul uriaş semă na cu o plasă mare.
Î:_________________________________________________________________________________________________________________
R: Radu se uita la un câ rd de flamingo.
Î:_________________________________________________________________________________________________________________
R: Victor a vorbit cu animalele mereu.

7. Transformă cuvintele următoare după model:


picior – picioruş gard - _________________ obraz - ________________ sâ rmă - __________________
animal - __________________ gră dină - _________________ pă dure - _______________ aripă - __________________

8. Ordonează cuvintele şi scrie o propoziţie:


flamingo, de, picior, stă tea, un, într-un, câ rd.
___________________________________________________________________________________________________________________
9. Completează tabelul, folosind cuvinte din text, care exprimă:
acţiuni fiinţe lucruri

10. Alcătuieşte propoziţii în care să foloseşti cinci dintre cuvintele din tabel.
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

11. Precizează numărul de vocale (V) şi numărul de consoane (C) din următoarele cuvinte:
dimineaţă - ____ V şi ____ C multicolor - _____ V şi ____C flamingo - ____ V şi ____ C
genunchii - ____ V şi ____ C sumedenie - _____ V şi ____C animalele - ____ V şi ____ C

12. Completează semnele de punctuaţie care lipsesc:


Acolo ei au admirat lei tigri girafe elefanţi zebre şi multe alte pă să ri cu
pene multicolore
Victore uite ce gâ t lung are girafa
În vacanţa de vară Andrei şi Victor au vizitat Gră dina Zoologică din Bucureşti
Andrei priveşte cu uimire un pui de girafă
Priveşte vine spre noi spune bucuros Victor

13. Ordonează enunţurile de mai sus pentru a obţine un text. Scrie textul.
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________