Sunteți pe pagina 1din 7

Proiect didactic

Data: 03.10.2019- 10.10.2019


Școala: Școala gimnazială Obârșenii- Lingurari, sat Lingurari, comuna Voinești
Clasa: Clasa pregătitoare
Disciplina: Religie Ortodoxă
Titlul lecției: Ce înseamnă să fiu creștin?
Tipul lecției: mixtă
Durata lecției: 50 min x 2
Obiective operaționale
La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili:
O1 Să își însușească un model de comportament pentru un bun creștin.
O2 Să ofere exemple de fapte bune și efectele acestora.
O3 Să înțeleagă că unele fapte rele pot să-i rânească pe cei din jurul lor.
Strategia didactică:
1. Strategia didactică: Metode şi procedee: conversaţia, argumentarea, explicaţia, exemplul, observaţia, exercițiul, jocul de rol, citirea de
imagini, povestirea;
2. Mijloace de învăţământ: auxiliar de religie pentru clasa Pregătitoare, fișe de lucru;
3. Forme de organizare ale activităţii elevilor: activitate frontală, individuală;
Bibliografie:
***Mica Biblie, ed. I.B.M.B.O.R., București, 1984.
***Trăirea învățăturii de credință. Activități didactice pentru ora de religie creștin ortodoxă - clasa Pregătitoare, ed. Partoș, Timișoara, 2013.
Muha, Camelia, Religia micului creștin, caiet pentru elevi: clasa Pregătitoare, ed. Sf. Mina, Iași, 2013.
Grigorescu, Crinela, Coman, Camelia, Abc-ul micului creștin, clasa pregătitoare, Art, București, 2012.
Nechita, Pr. Dr. Vasile, Bălan Marina, Pârâială, D. Dumitru, Pârâială, Bogdan-Dimitrie, Pârâială, Cristian-George, Religie ortodoxă, clasa
pregătitoare, Euristica, Iași, 2013.
Șebu, Preot prof. univ. dr. Sebastian, Opriș, Prof. Monica, Opriș, Prof. Dorin, Metodica predării Religiei, ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2000.
Opriș, Prof. Monica, Opriș, Prof. Dorin, Horga, Cercet. șt. dr. Irina, Religie: fișe de lucru: clasa Pregătitoare, ediția a II-a, Basilica, București, 2013.

Desfășurarea lecției:
Etapele Obiec Elementele de conținut Strategia didactică (metode, mijloace, Instrumente
lecției/Tim tivele forme de organizare) de evaluare
p opera
țional Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode și mijloace Forme de
e de învățământ organizare
Momentul Salutul, Rugăciunea. Elevii răspund la salut, spun Conversația, Activitate frontală,
organizato rugăciunea împreună cu Rugăciunea, activitate
ric profesorul. Conversația. individuală.
5 min
Actualizar Profesorul pune elevilor Elevii răspund la întrebări: Conversația. Activitate frontală, Aprecieri
ea următoarele întrebări: 1. „Data trecută am Activitate verbale.
cunoștințel 1. „Despre ce am învățat învățat despre ce individuală.
or data trecută?” înseamnă să fim
5 min 2. „Ce înseamnă să fim creștini”.
creștini?” 2. „Să fim creștini
3. „Dar cine sunt creștinii?” înseamnă să ne
4. „No suntem creștini?” botezăm, înseamnă să
mergem la biserică, să
ne rugăm, etc”.
3. „Creștinii sunt prietenii
Domnului nostru Iisus
Hristos”.
4. „Da, noi suntem
creștini pentru că
suntem prieteni unii cu
alții și cu Iisus Hristos
și suntem Botezați”.

Anunțarea Profesorul anunță lecția nouă. Elevii ascultă explicația cu Explicația. Activitate frontală. Aprecieri
titlului Dacă data trecută am învățat atenție. verbale.
lecției noi despre înseamnă să fim creștini,
și astăzi vom învăța despre cum ne
prezentare comportăm ca un creștin: Cum
a mă comport ca un creștin..
obiectivelo
r propuse
3 min
Comunicar Profesorul împarte elevilor fișele Elevii participă la joc și își Explicația, Activitate frontală, Aprecieri
ea de lucru. Cu ajutorul metodei exprimă fiecare părerea. Unde conversația, Activitate verbale.
cunoștințel „Citirea de imagini”, de imaginea exprima un lucru descrierea, individuală.
or asemenea, se poate aplica și corect elevii răspund cu „Așa fișa de lucru,
15 min metoda „Jocul de rol” la alegere. da!”, iar unde nu răspund cu: Exercițiul.
Profesorul iniţiază un joc: „Aşa „Așa nu!”. Citirea de imagini
da/Aşa nu pe baza imaginilor in Profesorul îi ajută pe elevii
fişa de lucru, care prezintă răspundă la întrebări. Aceștia
comportamente creştine, dar și răspund
O1 comportamente nedemne de un Elevii pot să ofere exemple de
creștin în diferite: în prima fapte bune și efectele lor: nu
imagine băiatul rupe floarea, în a jignesc, ofer complimente,
doua o familie ajută o bătrână (o rostesc adevărul, nu lovesc,
plimbă), în imaginea trei ascult cu atenție, cer iertare,
samarineanul milostiv face o sunt harnic, păstrez ordinea,
O2 faptă îl ajută pe cel căzut între am răbdare, folosesc cuvinte
tâlhari, în imaginea patru Tom și magice etc.
Jerry se bat, în imaginea cinci un
băiat oferă un cadou unei fetițe
bolnave, iar în imaginea șase o
fată aruncă pe jos o hârtie.
Analiza se poate realiza prin
întrebări sau prin descoperirea
de către elevi a aspectelor 
pozitive surprinse.
Profesorul poate pune
următoarele întrebări:
1. Ce ar fi putut face copiii/
Tom și Jerry în fiecare
situaţie?
2. De ce credeţi că au ales
să procedeze aşa?
3. Voiaţi trăit situaţii
asemănătoare? Cum aţi
procedat?
4. Ce v-a îndemnat să
alegeţi să faceţi o
faptă bună?

Fixarea Folosindu-se de fișa de lucru Elevii ascultă cerința Fișa de lucru. Activitate frontală, Aprecieri
noilor profesorul cere elevilor să profesorului și ajutați de acest Activitate verbale.
cunoștințe coloreze imaginile în care realizează activitatea. Exercițiul. individuală.
10 min oamenii au un comportament
frumos, un comportament de
creștin.
Aprecierea Noi trebuie să vorbim și să ne Elevii ascultă explicația cu Explicația,
, asocierea, comportăm frumos unii cu alții atenție. Descrierea.
generalizar pentru că Domnul Iisus Hristos
ea este prietenul nostru al tuturor și
5 min noi suntem creștini. Când
vorbim și ne comportăm frumos
unii cu alți noi spunem cuvinte
din inimă, iar în inima noastră își
are casă Domnul.
Activitate Li se comunică elevilor ca Elevii ascultă și notează Metoda îndrumării Activitate frontală.
suplimenta activitate suplimentară că au de activitatea în caiete. teoretice și practice. Activitate
ră participat la Sfânta Liturghie. individuală.
2
Încheierea Rugăciunea, salutul. Elevii spun rugăciunea și Activitate frontală.
5 min răspund la salut.
Cum mă comport ca un creștin

1 2

3 4

5 6

Elevii sunt rugați de profesor să analizeze imaginile (povestesc despre imagini). Profesorul
poate pune întrebări despre imaginile în care avem un comportament de adevărat creștin (de ex.
Tom și Jerry se ceartă [se bat] așa face un creștin adevărat?). Elevii sunt rugați să coloreze doar
imaginile care arată un comportament de creștin adevărat.
Profesorul prin jocul de rol poate pune întrebări fiecărui elev în parte despre cum se
comportă: la joacă, la școală, pe stradă, în magazin, în biserică etc.

S-ar putea să vă placă și