Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECTARE ASISTATA DE CALCULATOR IN TRICOTAJE

Curs Pact IV, sem. I, 2010/2011

Curs 11
Meniurile principale ale staţiei M1

Meniul File conţine urmǎtoarele comenzi care vor fi explicitate prin exemple.

File/New
Crearea un fisier nou

File/New Jacard Editor


Deschiderea unui nou Editor
Jacard

File/Open
Deschiderea un fisier
nou cu extensia
nume.mdv

File/Close
Inchiderea fişierului
aflat în lucru

Conf. Dr. Ing. Mirela Blaga 1


PROIECTARE ASISTATA DE CALCULATOR IN TRICOTAJE
Curs Pact IV, sem. I, 2010/2011

File/Save us
Salvarea unui fişier
cu extensia mdv

File/Intermediate Backup Salvarea unei copii intermediare a fişierului


File/Load Intermediate Backup Incǎrcarea copiei intermediare a fişierului

Picture
Transferul unei fotografii
dintr-o sursa

Module
File/Import Transferul unui modul dintr-o
bazǎ de date existentǎ într-un
PC în alt PC

Modalitatea de transfer dintr-


un PC Un modul pentru a fi
transferat în alt PC este
urmǎtoarea :
a) transferul modulului din
primul PC cu comanda
Module/ModuleExplorer/Click
dreapta pe modul/Export – se
salveazǎ pe un suport extern
(ex USB stick)
b) transferul modulului de pe
USB stick pe celǎlalt PC cu
comanda File/Import/Module

Conf. Dr. Ing. Mirela Blaga 2


PROIECTARE ASISTATA DE CALCULATOR IN TRICOTAJE
Curs Pact IV, sem. I, 2010/2011

File/Properties/Description of the
pattern
Fisa de descriere a tricotului produs

File/Properties/Description of the Fişa tehnologică conţine următoarele informaţii:


pattern/Report
Description of pattern: denumirea fişierului
Order number: date privind computerul, locaţia fişierului
cu programul de tricotare, maşina pe care s-a obţinut,
caratcteristici tehnice, timpul de tricotare al panoului
Yarn carrier: tipul conducatorilor de fire, locaţia acestora
pe şine, destinaţia în tricot
Yarn description: lungimea de fir consumată de către
fiecare fir în tricot, în [g], [m]. [%]
Fabric take-down: valorile tragerii tricotului pe porţiuni,
valorile minime şi maxima (WM min, WM max) în funcţie
de numărul de ace în lucru (Nmin si Mmax)
Cycle counter: Contoarele de repetiţie utilizate la tricotare,
respectiv RS1 – contorul pentru bordură şi RS17 – contorul
pentru pieptenele de început
Counter: # 98 – contorul pentru aruncarea în gol a tricotului
Stitch length [NP]: locaţiile pentru desimea tricotului,
alocată pe zone de realizare ale panoului
Carriage speed: valorile vitezelor de tricotare alocate în
program pe diferite zone ale panoului, în functie de operaţia
tehnologică efectuată (tricotare sau transfer)

Conf. Dr. Ing. Mirela Blaga 3


PROIECTARE ASISTATA DE CALCULATOR IN TRICOTAJE
Curs Pact IV, sem. I, 2010/2011

Description of pattern:
Curs 13
Order number:

Computer: MIRELA
Path name: C:\Documents and Settings\Contul Meu\Desktop\
Recent editor: MIRELA\Contul Meu
M1 version: 3.12.015 Build 2 Release (gb)
Pattern width: 599
Pattern rows: 120
Technical rows: 167
Part size:
Ready made size:
Operating system:
Machinene type: CMS 530
Gauge: 6.2
Coupling width:
Running time
Running time: 2 min 34 sec
Comments:
Start
Stoll/Standard/1 System/with Elastic yarn/Transition loose row/2x1
Comments
-
Knitting systems

Yarn carrier allocation left


Yarn carrier YC type Description Yarn Number of threads Side of threading Feed wheel
1A Normal Draw thread1 207 ............... ............... ()
2A Normal Comb thread1 208 ............... ............... ()
Yarn carrier allocation right
Yarn carrier YC type Description Yarn Number of threads Side of threading Feed wheel
1B Normal Elastic thread1 209 ............... ............... ()
2B Normal Rib thread 1 201 ............... ............... ()
4A Normal 7 ............... ............... ()
Yarn description Total yarn requirement [m]: 113
Description Requirement [g] Requirement [m] Requirement [%]
7: 4A (0 g, 84 m) 0.0 84.0 74.3
201: 2B (0 g, 25 m) 0.0 25.0 22.1
207: 1A (0 g, 0 m) 0.0 0.0 0.0
208: 2A (0 g, 4 m) 0.0 4.0 3.5

Conf. Dr. Ing. Mirela Blaga 4


PROIECTARE ASISTATA DE CALCULATOR IN TRICOTAJE
Curs Pact IV, sem. I, 2010/2011

Description Requirement [g] Requirement [m] Requirement [%]


209: 1B (0 g, 0 m) 0.0 0.0 0.0
Fabric take-down
WMF Description WM min WM max N min N max WM
WMF 1 Forward 2.0 2.8 100 100 0.00
Cycle counter
RS Value Min. Max. Description
RS 1 5 0 20 2x1 Rapport
RS 17 0 0 0 Kamm ein/aus
RS 17 0 0 0 Clamping
RS 17 0 0 0 Abwerfen
RS 19 0 0 0 ohne Gummifaden
RS 19 1 1 1 mit Gummifaden
RS 19 1 1 1 Clamping
Counter
# Value Min. Max. Description
# 98 0 0 0 Abwerfen ein/aus
Stitch length [NP] NPK: -12
NP Value Description
NP 1 9.00 Setup Row
NP 2 10.00 Setup Tub
NP 3 10.00 2x1/2x2-Cycle
NP 4 11.00 Loose Row
NP 5 12.00 Struc Single jersey front
NP 6 12.00 Struc Single jersey back
NP 7 12.00 Safety rows
NP 20 9.00 Start1
NP 21 10.00 Start2
NP 22 11.00 Start3
NP 23 11.50 Start4
NP 24 12.00 Start5
NP 25 18.00 Comb Thread
Carriage speed MSECI: 0.7 MSECK: 0.0 MSECK_ROWS: 1
MSEC Value Description
MSEC 0 0.00 Default-S0
MSEC 2 1.00 Default-Knitting
MSEC 3 0.70 Knitting 3
MSEC 4 1.00 Knitting 6

Conf. Dr. Ing. Mirela Blaga 5


PROIECTARE ASISTATA DE CALCULATOR IN TRICOTAJE
Curs Pact IV, sem. I, 2010/2011

File/Statistic
Comandǎ cu ajutorul cǎreia se obţine
statistica parametrilor tehnologici ai tricotǎrii

Fereastra Colors (culori)


- conţine o evidenţǎ a numǎrului de culori
utilizate, a numǎrului de
ochiuri/culoare/tricot, a procentului de
utilizare a culorilor

Fereastra Stitches (ochiuri)


- evidenţiazǎ numǎrul de ochiuri din fiecare
tip, de ex: patent, glat pe faţǎ/spate, flotǎri etc
şi procentul de apariţie al acestora în tricot

Fereastra Stitch Length (lungimea


ochiurilor)
- conţine tabelul cu NP – locaţiile de desime,
valorile acestora în unitǎţi şi mm, procentul
de utilizare

Fereastra Carriage speed (viteza saniei cu


lacǎte)
-conţine valorile vitezelor de tricotare utilizate
în timpul execuţiei panoului, procentul de
folosire în tricot

Conf. Dr. Ing. Mirela Blaga 6


PROIECTARE ASISTATA DE CALCULATOR IN TRICOTAJE
Curs Pact IV, sem. I, 2010/2011

Fereastra Fabric take-down (tragerea


tricotului)
- indicǎ valorile forţei de tragere WM

Fabric Racking (deplasarea lateralǎ a


fonturii spate)
- indicǎ deplasǎrile laterale ale fonturii
spate, rândurile corespunzǎtoare,
procentul de apariţie în tricot

Meniul Edit este compus din urmǎtoarele funcţii/comenzi exemplificate şi exemplificate dupǎ cum
urmeazǎ.

Undo Anularea ultimei acţiuni executate


Redo Revenirea la ultima acţiune executatǎ
Cut Tǎierea unei porţiuni selectate
Copy Copierea în cursor a unei porţiuni selectate
Paste Lipirea porţiunii selectate în locul stabilit
Insert Mirrored
- un desen existent se selecteaza cu
instrumentul rectangular square
- se apeleazǎ Insert Mirrored, desenul
existǎ în cursor şi se poate insera
oglindit fatǎ de direcţia verticalǎ

Delete Area Taierea/ştergerea unei regiuni selectate


Insert Area Inserarea unei porţiuni pe suprafaţa desenului, de
tipul:
- un numǎr de rânduri de tricot
- un numǎr de rânduri tehnice selectate
- o zonǎ goalǎ
- o zonǎ selectatǎ din desen

Conf. Dr. Ing. Mirela Blaga 7


PROIECTARE ASISTATA DE CALCULATOR IN TRICOTAJE
Curs Pact IV, sem. I, 2010/2011

Ex. Inserarea unei arii selectate


Find&Replace Gǎseşte şi înlocuieşte culoarea/modulul din întreg
desenul (Entire Pattern) sau dintr-o zonǎ selectatǎ
(Selected Area)
Replace Starts Inlocuieşte datele iniţiale ale programului
In aceastǎ fereastrǎ se pot înlocui
datele iniţiale ale programului.
Acest lucru se poate face înainte de
editarea tehnicǎ e desenului

1x1 Technical Transformǎ întreaga suprafaţǎ de desen în tehnicǎ


1x1 adicǎ specificǎ tehnicii Multigauge, 1 ac
lucreazǎ 1 nu
Jacquards Stabileşte tipul tricotului jacquard (aspectul pe
spate)

Conf. Dr. Ing. Mirela Blaga 8

S-ar putea să vă placă și