Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECTAREA SISTEMELOR DE FABRICATIE IN CONFECTII

Lucrarea nr. 2

ANALIZA SISTEMICĂ DESCRIPTIVĂ A LOCURILOR DE MUNCĂ


(Studii de caz)
Scopul lucrării:
Dobândirea abilitatilor de abordare sistemică a analizei locurilor de munca, pentru
proiectare si evaluare.

Obiectivele lucrarii
 Analiza descriptivă a elementelor de definire a locului de muncă ca sistem
 Analiza descriptivă a desfăşurării activităţii la nivelul locului de muncă
 Analiza structurării locurilor de muncă
Definiţii:

Locul de muncă, ca sistem, este definit prin 7 elemente: sarcina de lucru, intrări,
ieşiri, mijlooace de muncă, forţa de muncă, procesul de muncă desfăşurat în
baza acţiunii asupra obiectului muncii, influenţele mediului.
Conţinutul lucrării
Pentru analiza sistemică descriptivă la nivelul locului de muncă :
 Se identifică şi se descriu elementele sistemului,
 Se identifică grafic:

1
PROIECTAREA SISTEMELOR DE FABRICATIE IN CONFECTII
- dispunerea componentelor sistemului, coordonatele de dispunere
- traseul obiectelor muncii
 Se împarte activitatea analizată la locul de muncă considerat în
segmente de desfăşurare,
 Se descrie metoda de lucru
Tehnici de lucru:
 In laborator analiza se efectuează pe inregistrari video, foto
Modul de lucru

1. Se aleg 2-3 locuri de muncă cu sarcini de lucru diferite


2. Se analizează activitatea desfăşurată la locul de muncă conform sarcinii
de lucru în baza definiţiei anteriore, prin formularea răspunsurilor la
întrebările:
Ce se face la acest loc de muncă ?
De ce se face ?
Cum se face ?
Cu ce ?
De către cine ?
În ce condiţii?
3. Se completează datele rezultate în tabele centralizatoare 1,2

4. Competente, studentul stie:

 Sa identifice si sa descrie elementele sistemului de lucru

 Sa defineasca sarcina de lucru si activitatile generatoare de valoare, necesare


realizarii acesteia

 Sa descrie metoda de lucru, prin formulari concise si coerente

 Sa structureze metoda de lucru in secvente de desfasurare, pe criteriul cantitatii


de referinta si a factorilor de influenta

 Sa descompuna secventele de lucru in miscari elementare

Fisele loc de munca 3 exemplare!!!!

2
PROIECTAREA SISTEMELOR DE FABRICATIE IN CONFECTII
Nr.crt. Întrebare-constatare DA NU Observaţii

3
PROIECTAREA SISTEMELOR DE FABRICATIE IN CONFECTII
1. Locul de munca
Potrivit persoanei care munceşte (ca dimensiuni
corporale)
2. Sistematizat pentru vizibilitate uşoară (spaţiu suficient)
3. Blatul maşinii dimensionat corect, în locul potrivit
4. Inaltimea scaunului
5. Utilajul/mijlocul de producţie este echipat cu mijloacele
auxiliare si mijloacele ajutătoare necesare

6. Turaţie corectă a maşinilor


7. Timpi de presare / temperatura / presiune si absorbţie
corecţi la locul de călcat si termolipit
8. Organizarea metodica a muncii
Apucarea si aducerea pieselor pe drumul cel mai scurt
9. Mişcarea ambelor mâini este buna
10. Miscari concomitente si sincronizate ale mâinilor

11. Miscarile sunt efectuate de sus înspre mijlocul corpului

12. Miscari fara schimbări bruşte de direcţie

13. Apucarea directa a începutului cusăturii este posibila

14. La piese mari se poate poziţiona începutul cusăturii


prin puţine mişcări
15. Piesele se împreunează pe traseul spre picioruşul
maşinii de cusut
16. Nu se transfera aceeaşi piesa dintr-o mana în alta

17. Metoda de lucru rapidă, ritmica

18. Procesul de coasere începe fara alte întârzieri

19. Întărirea cusăturii la capete se face cursiv in procesul


de coasere
20. Tehnica de apucare permite suprapunerea
pieselor fara biezare / întindere
21. Transportul materialului se face fără o influenţă negativă
din partea muncitoarei
22. Sunt necesare alte mijloace ajutătoare pentru
susţinerea materialului în timpul transportului
23. Cat mai puţine opriri în timpul coaserii

24. Materialul alunecă bine şi plan pe blatul maşinii

25. Se poate lucra după principiul cascadei

26. Au fost eficiente măsurile de corectare, privind


manipulările obiectelor muncii
27. Mişcări reduse ale corpului
Se poate lucra la turaţia optima a maşinilor
28. Se poate lucra la turaţia optima a maşinilor

29. Nu se lucrează într-o poziţie corporală anormală


(asimetric, înclinat, încovoiat)
30. Depunerea pieselor prelucrate
Pe drumul cel mai scurt
31. In continuarea ultimei miscari efectuate

32. Cat mai puţine schimbări din mana dreapta in cea


stânga
4
PROIECTAREA SISTEMELOR DE FABRICATIE IN CONFECTII
33. Fără rotaţie a corpului

34. . Avantajos în vederea efectuării următoarei


secvenţe de lucru
35. Muncitoarea cunoaşte cerinţele privind
efectuarea unui lucru îngrijit
36. Piesele care se preiau sunt controlate corect de către
muncitoare
37. In cazul apariţiei greşelilor a fost invatata muncitoarea
cum sa le evite
Timp pierdut ( fiecare minut ) = bani!

5
PROIECTAREA SISTEMELOR DE FABRICATIE IN CONFECTII
SARCINA DE MUNCA: OM:

DESFASURAREA ACTIVITATII STRUCTURA MISCARII


INPUT

OUTPUT

MIJLOACE DE MUNCA REPREZENTAREA FLUXULUI la LOCUL DE MUNCA

S-ar putea să vă placă și