Sunteți pe pagina 1din 1

Manifestări de Probleme Obiective Intervenții ale Evaluare

dependență asistentului
Alterarea sănătății din Creșterea temperaturii Pacientul să își mențină Aerisirea încăperii După 24h pacientul are
cauza infecției cu Splenomegalie temperatura corpului în Aplicarea de comprese temperatura corpului în
Salmonella tiphy, Tulburări digestive limite normale. reci, împachetări reci. limite normale, precum
caracterizată stare tifică.
Epistaxis, gingivoragii, Pacientul să fie Administrarea și celelalte funcții vitale.
metroragii. echilibrat hidro- medicamentelor Pacientul este echilibrat
electrolitic. recomandate de medic: din punct de vedere
Pacientul să aibă o stare antitermice, antibiotice. hidroelectrolitic.
de bine atât fizică, cât și Măsurarea valorilor Pacientul și-a însușit
psihică. funcțiilor vitale, în noțiunile de igienă
special al temperaturii explicate.
corpului; Pacientul a înțeles
Educația cu privire la cauzele bolii, nevoia de
igiena personală, tratament și de îngrijire
spălarea mâinilor, specializată în spital,
evitarea apei fiind încrezător în
contaminate, spălarea șansele sale de vindecare
fructelor și legumelor, și este liniștit.
etc.
Calcularea bilanțului
hidric pe 24 de ore.
Convorbirea cu
pacientul și liniștirea lui.
PLAN DE ÎNGRIJIRE FEBRA TIFOIDA
Căliman Florin Cristian, anul II, gr. M3