Sunteți pe pagina 1din 3

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ VI

Semestrul I, anul şcolar 2020-2021

SEM. NR. UNITĂŢI DE NR.


CRT. INVĂŢARE COMPETENŢE SPECIFICE CONŢINUTURI ORE SAPT OBS
1. NOŢIUNI S1
INTRODUCTIVE Recapitulare 2 14-18.09.2020

1.1. Selectarea unor texte, filme, ORGANISMUL – UN TOT UNITAR 12


tabele, desene, scheme, grafice, Organismele vii – caracteristici şi 1 S2:21-25.09.2020
diagrame ca surse pentru extragerea alcătuire
unor informații referitoare la unele Organismul unei plante superioare
I
ORGANISMUL- procese, fenomene și sisteme  Celula vegetală 1 S2:21-25.09.2020
34 2. UN TOT UNITAR biologice  Ţesuturi vegetale 2 S3:28.09-02.10.2020
ore
1.2. Realizarea independentă a unor  Organe vegetale 1 S4:05-09.10.2020
o
activități de investigare pe baza unor Organismul unui mamifer şi al
r
fișe de lucru date omului
e
1.3. Colaborarea în echipă pentru  Sisteme de organe şi organe 1 S4:05-09.10.2020
îndeplinirea sarcinilor de explorare a  Ţesuturi animale 2 S5:12-16.10.2020
sistemelor vii  Celula animală 1 S6:19-23.10.2020
2.1. Organizarea informațiilor Să experimentăm – lucrare practică ! 1 S6:19-23.10.2020
științifice după un plan propriu Recapitulare 1 S7:26-30.10.2020
Evaluare 1 S7:26-30.10.2020

2.2. Realizarea de produse de


prezentare a informațiilor sub formă
de modele, forme grafice, texte,
produse artistice, cu mijloace TIC,
utilizând adecvat terminologia
specifică biologiei
3.1. Interpretarea diverselor modele
ale unor sisteme biologice
3.2. Aplicarea unor algoritmi selectați
adecvat în investigarea lumii vii
3. FUNCŢIILE DE 1.1. Selectarea unor texte, filme, HRĂNIREA 15
NUTRIŢIE ÎN tabele, desene, scheme, grafice, Hrănirea plantelor şi animalelor – 1 S8:02-06.11.2020
LUMEA VIE diagrame ca surse pentru extragerea generalităţi
unor informații referitoare la unele Hrănirea la plante
procese, fenomene și sisteme  Frunza – structura externă şi 2 S8:02-06.11.2020
biologice internă, rolul cloroplastelor şi al S9:09-13.11.2020
1.2. Realizarea independentă a unor stomatelor
activități de investigare pe baza unor  Fotosinteza – etape, importanţa 1 S9:09-13.11.2020
fișe de lucru date ei în natură
1.3. Colaborarea în echipă pentru  Influenţa factorilor de mediu 1 S10:16-20.11.2020
îndeplinirea sarcinilor de explorare a asupra fotosintezei
sistemelor vii
2.1. Organizarea informațiilor
științifice după un plan propriu

2.2. Realizarea de produse de Hrănirea la animale


prezentare a informațiilor sub formă  Sistemul digestiv la om 2 S10:16-20.11.2020
de modele, forme grafice, texte, S11:23-27.11.2020
produse artistice, cu mijloace TIC,  Digestia la om 2 S11:23-27.11.2020
utilizând adecvat terminologia S12:30.11-04.12.2020
specifică biologiei  Adaptări ale digestiei şi 1 S12:30.11-04.12.2020
3.1. Interpretarea diverselor modele organelor digestive la diferite
ale unor sisteme biologice vertebrate în funcţie de regimul
3.2. Aplicarea unor algoritmi selectați de hrană (erbivore, carnivore,
adecvat în investigarea lumii vii omnivore-dentiţie, stomac,
intestin subţire)
 Alte tipuri de hrănire în lumea 2 S13:07-11.12.2020
vie (saprofită, parazită, plante
carnivore)
Să experimentăm – lucrare practică ! 1 S14:14-18.12.2020
Recapitulare 1 S14:14-18.12.2020
Evaluare 1 S15:11-15.01.2021
RESPIRAŢIA 3
Respiraţia la plante
 Respiraţia aerobă şi respiraţia 1 S15:11-15.01.2021
anaerobă
 Influența factorilor interni și 1 S16:18-22.01.2021
externi asupra respirației
Să experimentăm – lucrare practică ! 1 S16:18-22.01.2021

4. RECAPITULARE ŞI EVALUARE
SEMESTRIALĂ
 Fişe de recapitulare
 Portofoliu 2 S17:25-29.01.2021
 Proiect de grup
 Lucrare practică
 Test final
Zile libere:
Luni, 30.11.2020 – Sf. Andrei
Marți, 01.12.2020 – Ziua Națională a României
Miercuri,23.12.2020 – Dumincă, 10 ianuarie 2021- vacanța de iarnă
Sâmbătă, 30.01.2021 – Duminică, 7 februarie 2021- vacanța intersemestrială
Profesor,