Sunteți pe pagina 1din 5

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ VI

Semestrul al II-lea, anul şcolar 2020 -2021

SEM. NR. UNITĂŢI DE COMPETENŢE SPECIFICE CONŢINUTURI NR. SĂPT. Obs


CRT. INVĂŢARE ORE DATA
FUNCŢIILE DE 1.1. Selectarea unor texte, filme, tabele, Sistemul respirator la om 6
NUTRIŢIE ÎN desene, scheme, grafice, diagrame ca  Sistemul respirator la om 1 S1:08-12.02.2021
LUMEA VIE surse pentru extragerea unor informații  Respirația la om 1 S1:08-12.02.2021
referitoare la unele procese, fenomene și  Respirația în diferite medii de 1 S2:15-19.02.2021
sisteme biologice viață
1.2. Realizarea independentă a unor
Să experimentăm – lucrare practică  ! 1 S2:15-19.02.2021
activități de investigare pe baza unor fișe
de lucru date Recapitulare 1 S3:22-26.02.2021
II 1.3. Colaborarea în echipă pentru Evaluare 1 S3:22-26.02.2021
îndeplinirea sarcinilor de explorare a
sistemelor vii
2.1. Organizarea informațiilor științifice
după un plan propriu
2.2. Realizarea de produse de prezentare
a informaţiilor sub formă de modele,
forme grafice, texte, produse artistice, cu
mijloace TIC, utilizând adecvat
terminologia specific biologiei
3.1. Interpretarea diverselor modele ale
unor sisteme biologice
3.2. Aplicarea unor algoritmi selectaţi
adecvat în investigarea lumii vii
4.1. Transferarea achiziţiilor din
domeniul biologiei în contexe noi
1.1. Selectarea unor texte, filme, tabele, CIRCULAŢIA 12
desene, scheme, grafice, diagrame ca Circulaţia la plante
surse pentru extragerea unor informații  Absorbția sevei brute şi rolul 1 S4:01-05.03.2021
referitoare la unele procese, fenomene și perişorilor absorbanţi
sisteme biologice  Circulația sevei brute și a 1 S4:01-05.03.2021
1.2. Realizarea independentă a unor
sevei elaborate prin plantă
activități de investigare pe baza unor fișe
de lucru date  Influența factorilor de mediu 1 S5:08-12.03.2021
1.3. Colaborarea în echipă pentru asupra absorbţiei şi circulaţiei
3.FUNCŢIILE DE îndeplinirea sarcinilor de explorare a apei şi sărurilor minerale
II NUTRIŢIE ÎN sistemelor vii Circulaţia la animale
34 LUMEA VIE 2.1. Organizarea informațiilor științifice  Mediul intern și compoziția 1 S5:08-12.03.2021
ore -CIRCULAŢIA- după un plan propriu sângelui
2.2. Realizarea de produse de prezentare  Grupele de sânge 1 S6:15-19.03.2021
a informaţiilor sub formă de modele,
forme grafice, texte, produse artistice, cu  Sistemul circulator sanguin la 2 S6:15-19.03.2021
mijloace TIC, utilizând adecvat om S7: 22- 26.03.2021
terminologia specific biologiei
3.1. Interpretarea diverselor modele ale
unor sisteme biologice  Circulația sângelui la om 1 S7: 22- 26.03.2021
3.2. Aplicarea unor algoritmi selectaţi  Particularități ale circulației la 1 S8:29.03-02.04.2021
adecvat în investigarea lumii vii vertebrate
4.1. Transferarea achiziţiilor din
domeniul biologiei în contexe noi Să experimentăm – lucrare practică  ! 1 S8:29.03-02.04.2021 S9
Recapitulare 1 S10:19-23.04.2021 –
Evaluare 1 S10:19-23.04.2021 ,,Săpt
altfel”
1.1. Selectarea unor texte, filme, EXCREŢIA 7
tabele, desene, scheme, grafice, Excreţia la plante
diagrame ca surse pentru extragerea  Transpiraţia la plante 1 S11:26-30.04.2021
unor informații referitoare la unele Excreţia la animale
procese, fenomene și sisteme  Sistemul excretor la om 2 S11:26-30.04.2021
biologice S12: 10-14.05.2021
1.2. Realizarea independentă a unor  Excreția la om 1 S12:10-14.05.2021
activități de investigare pe baza unor  Adaptări ale excreției la medii 1 S13:17-21.05.2021
fișe de lucru date diferite de viață
1.3. Colaborarea în echipă pentru
îndeplinirea sarcinilor de explorare a Să experimentăm – lucrare practică  ! 1 S13:17-21.05.2021
3. FUNCŢIILE DE sistemelor vii Recapitulare și evaluare 1 S14: 24-28.05.2021
NUTRIŢIE ÎN
LUMEA VIE 2.1. Organizarea informațiilor
-EXCREŢIA- științifice după un plan propriu
2.2. Realizarea de produse de
prezentare a informaţiilor sub formă
de modele, forme grafice, texte,
produse artistice, cu mijloace TIC,
utilizând adecvat terminologia
specific biologiei

3.1. Interpretarea diverselor modele


ale unor sisteme biologice
3.2. Aplicarea unor algoritmi selectaţi
adecvat în investigarea lumii vii
4.1. Transferarea achiziţiilor din
domeniul biologiei în contexe noi
1.1. Selectarea unor texte, filme, tabele, 1
desene, scheme, grafice, diagrame ca  Relații între funcțiile de 1 S14: 24-28.05.2021
surse pentru extragerea unor informații nutriție
referitoare la unele procese, fenomene și
sisteme biologice
2.1. Organizarea informațiilor științifice
după un plan propriu
4. RELAŢII ÎNTRE 2.2. Realizarea de produse de prezentare
FUNCŢIILE DE a informațiilor sub formă de modele,
NUTRIŢIE forme grafice, texte, produse artistice, cu
mijloace TIC, utilizând adecvat
terminologia specifică biologiei
3.1. Interpretarea diverselor modele ale
unor sisteme biologice
3.2. Aplicarea unor algoritmi selectați
adecvat în investigarea lumii vii
4.1.Transferarea achizițiilor din
domeniul biologiei în contexte noi
1.1. Selectarea unor texte, filme, 4
tabele, desene, scheme, grafice,  Starea de sănătate, agenții 1 S15:31.05-04.06.2021
diagrame ca surse pentru extragerea patogeni și factorii poluanți
unor informații referitoare la unele
procese, fenomene și sisteme  Reguli de igienă personală 1 S15:31.05-04.06.2021
5. ELEMENTE DE biologice
IGIENĂ ŞI DE 1.3. Colaborarea în echipă pentru  Comportamente cu risc asupra 1 S16:07-11.06.2021
PREVENIRE A îndeplinirea sarcinilor de explorare a stării de sănătate
ÎMBOLNĂVIRI sistemelor vii
LOR 2.2. Realizarea de produse de  Comportamente responsabile 1 S16:07-11.06.2021
prezentare a informațiilor sub formă în situații de urgență
de modele, forme grafice, texte,
produse artistice, cu mijloace TIC,
utilizând adecvat terminologia
specifică biologiei
4.1.Transferarea achizițiilor din
domeniul biologiei în contexte noi
4.2. Identificarea relaţiilor dintre
propriul comportament şi starea de
sănătate
RECAPITULARE Recapitulare finală  : 1 S17:14-18.06.2021
6. ŞI EVALUARE Competentele generale 1,2,3,4. -Fişe de recapitulare
FINALĂ -Portofoliul
-Proiect de grup.
Evaluarea finală – testarea finală 1 S17:14-18.06.2021

Zile libere:
Vineri, 2 aprile – duminică, 11 aprilie (Paștele Catolic) – vacanța de primăvară
Vineri, 30 aprilie – duminică, 9 mai (Paștele Ortodox) – vacanța de primăvară
Luni, 01.06.2021 - Ziua Copilului