Sunteți pe pagina 1din 8

Universitatea de Stat ,,Alecu Russo’’ din Bălţi

Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului

Catedra de Ştiinţe Economice

Proiect de сercetare

la unitatea de curs: ,,Monedă și credit”

Cu tema: ,,Instituţiile de microfinanţare din Republica Moldova”

A elaborat studentul:
Lavric Oleg
Grupa: CT11Z
Controlat: dr. conf.univ N. Branașco

Bălţi, 2019
Cuprins

Întroducere............................................................................................................................................3
1. Organizaţiile de microfinanţare (OMF)...........................................................................................3
2. Instituţiile de microfinanţare din Republica Moldova.....................................................................3
3. Creditele acordate de către Instituţiile de microfinanţare................................................................4
4. Lista Organizaţiilor de microfinanţare din R.Moldova....................................................................5
Concluzie..............................................................................................................................................7
Referințe bibliografice..........................................................................................................................8

2
Întroducere
Instituțiile de microfinanțare sunt societăți a căror activitate se concentrează pe furnizarea
microcreditelor populației pentru a satisface nevoile lor de consum, pentru achiziționarea
aparatelor de uz casnic, automobilelor, efectuarea plății pentru diverse servicii. În rândul
cetățenilor moldoveni acest tip de împrumut este popular datorită simplității și ușurinței aplicării.
În comparație cu băncile, nu este nevoie să se furnizeze multe documente sau dovezi ale mărimii
salariilor. Atunci când obține un împrumut, solicitantul trebuie să prezinte doar buletinul de
identitate. Rezultatul examinării cererii devine cunoscut într-un timp scurt - de obicei până la 15
minute.

1. Organizaţiile de microfinanţare (OMF)


Din câteva zeci de OMF înregistrate, două organizaţii – Microinvest şi Corporaţia de
Finanţare Rurală (CFR) sunt cei mai importanţi creditori ai microîntreprinderilor, precum şi
principalii creditori ai Asociaţii de Economii şi Împrumut (AEÎ) din ţară. Ambele organizaţii, fiind
finanţate mai mult de către instituţii financiare internaţionale, s-au bucurat de o performanţă
excelentă în 2008, dar s-au confruntat cu rezultate sub nivelul mediu în următorul an din cauza
declinului profitabilităţii clienţilor lor. Calitatea portofoliului de credite ale ambelor OMF a avut de
suferit, rata împrumuturilor restante crescând simţitor. Microinvest a răspuns prin suspendarea
eliberării de împrumuturi pentru clienţi noi, în timp ce CFR a introdus norme prudenţiale noi pentru
AEÎ. Performanţa variabilă a descurajat şi alte OMF să finanţeze microîntreprinderile.[3]

2. Instituţiile de microfinanţare din Republica Moldova


Instituţiile de microfinanţare s-au dezvoltat ca o alternativă a sectorului bancar. În
prezent, alternativa pentru creditele acordate de către băncile comerciale o constituie produsele
oferite de organizaţiile de microfinanţare. Scopul microfinanţării constă în creditarea afacerilor
mici, preponderent din zonele rurale, facilitând, în acest mod, accesul la resurse financiare ieftine
şi stimulând iniţiativa privată. Instituţiile de microfinanţare activează în baza Legii nr. 280-XV
din 22.07.2004 privind Organizaţiile de Microfinanţare (în continuare OMF) şi alocă
împrumuturi din mijloace proprii/împrumutate.Organizaţiile de microfinanţare spre deosebire de
asociaţiile de economii şi împrumut (AEI) sunt categorii de entităţi care desfăşoară activităţi de
creditare cu titlu profesional şi nu atrag depozite sau alte fonduri rambursabile către public
(membri).Instituţiile de microfinanţare deservesc clienţii care nu prezintă suficiente garanţii
pentru a obţine finanţare de la bănci sau locuiesc în zone unde serviciile bancare nu sunt
disponibile.În anul 2012, sectorul de microfinanţare deţinea active totale de 2227,4 mil. MDL
(OMF – 1892,9 mil. MDL şi AEI-334,5 mil. MDL) şi sectorul bancar avea un patrimoniu de
3
58304,4 mil. MDL.Poziţia dominantă în cadrul sistemului financiar este deţinută de sectorul
bancar; în 2012 raportul dintre activele de inute de bănci și PIB a constituit 66,4%, în timp ce
pentru instituţiile de microfinanţare are acest indicator este de doar 2,12%.După criza din 2009,
sectorul de microfinanţare are o evoluţie recuperatorie și a înregistrat o ușoară creștere, astfel
activele deţinute de OMF raportate la PIB în perioada 2010-2012 au crescut de la 2 la
2,12%.Totuși, această creștere reprezintă un rezultat modest, iar sectorul are o pondere mică în
economie și nu a reușit să atingă nivelul de până la criză.Valoarea consolidată a activelor
organizaţiilor de microfinanţare în anul 2012 a crescut cu 3%, faţă de 2011. Anul 2012 pentru
sectorul de microfinanţare poate fi considerat o perioadă de revigorare, înregistrându-se o
creştere a împrumuturile acordate cu 10% faţă de anul 2011 și a constituit 1864,0 mil. MDL
(OMF – 1590,1 mil. MDL şi AEI – 273,9 mil. MDL). Totodată, este necesar de a evidenţia că
majoritatea creditelor acordate subiecţilor micului business sunt din resursele instituţiilor
financiare internaţionale, care acordă linii de credit băncilor comerciale autohtone, acestea din
urmă acordând resurse financiare întreprinderilor din sector. În anul 2012, nivelul de acoperire a
activită ii de creditare de către sectorul de microfinanţare a constituit 4,8%.[1]

3. Creditele acordate de către Instituţiile de microfinanţare


În Europa Centrala şi de Est, valoarea medie a unui credit acordat de instituţiile de
microfinanţare se situează între 5000 şi 5.200 euro, în timp ce în ţările occidentale, valoarea medie a
împrumutului urcă la 9.600 de euro, în funcţie de tipul de intervenţie şi de destinaţia
creditului.Totuşi pentru Republica Moldova problema accesului la credite rămâne una dintre cele
mai importante constrângeri pentru mediul de afaceri.Conform Raportului Global al
Competitivităţii, ediţia anului 2013-2014, aceasta este a treia problemă ca importanţă pentru
businessmenii autohtoni. În pofida unei urcări de 5 poziţii faţă de poziţia indicată în ultimul raport,
Republica Moldova s-a clasat pe locul 104 din 189 de ţări incluse în prezentul studiu, în ceea ce
priveşte uşurinţa accesului la credite.Pe parcursul anului 2012, majoritatea organizaţilor de
microfinanţare au acordat mai multe credite decât au primit, cum ar fi ICS Prime Capital SRL
(291,62 mil. MDL), OM Elat Profit SRL (205,50 mil. MDL), ÎCS Credit Rapid SRL (215,90 mil.
MDL) şi "Corporaţia de Finanţare Rurală" S.A (198,33 mil. MDL), etc.La finele anului 2012 au fost
înregistrate pierderi la 21 organizaţii de microfinanţare din 60, printre care se numără OMF Elat
Profit SRL (-12,550 mil. MDL), etc.Printre organizaţiile ce au obţinut rezultate pozitive se
numără:ÎCS Prime Capital – 40,8 mil. MDL; ÎCS Credit Rapid SRL -24,3 mil. MDL şi la
Corporaţia de Finanţare Rurală SA – 9,3 mil. MDL. [3]

4
4. Lista Organizaţiilor de microfinanţare din R.Moldova
SA ,,Corporaţia de Finanţare Rurală” este o instituţie financiară nebancară care activează
pe piaţa financiară a Republicii Moldova de 10 ani şi reprezintă centrala de finanţare pentru
asociaţiile de economii şi împrumut. Totodată, CFR îşi direcţionează activitatea de creditare spre
micii fermieri şi antreprenori rurali. Domeniul principal de activitate al Corporaţiei este asigurarea
accesului fermierilor şi micilor antreprenori rurali la serviciile financiare nemijlocit la sat. Astfel
CFR acoperă o nişă specifică a pieţei financiare, reprezentată de clienţii care anterior nu aveau
acces la piaţa financiară din cauza lipsei experienţei, volumului mic al afacerii şi împrumutului şi
caracterului nesigur al investiţiilor în agricultură.[4]

Oficiu Central: Tel: 59-55-59


or.Chişinău, Fax: 59-56-59
str. Ion Creangă 10/5 E-mail: office@microfinance.md
Pagina web: www.microfinance.md
SRL Microinvest este o organizaţie de microfinanţare, ce activează cu success pe piaţa
financiar-bancară începînd cu anul 2003. Scopul ei este de a contribui la crearea şi dezvoltarea
întreprinderilor micro şi mici prin oferirea de servicii financiare şi consultanţă. În dependenţă de
necesităţile şi experienţa sa, solicitantul poate fi consultat în evaluarea fezabilităţii afacerii şi
determinarea căilor optime de realizare, înregistrarea întreprinderii, întocmirea fluxului de numerar
prognozat sau a planului financiar, domenii rentabile şi direcţii posibile de dezvoltare etc. Serviciile
Microinvest ţintesc preponderent acele iniţiative antreprenoriale care au potenţial de dezvoltare, dar
nu satisfac cerinţele bancare pentru creditare.

Oficiu Central: Tel: 212764, 212765


or.Chişinău, Fax: 229902
str. Puşkin 16, b.2 E-mail: microinvest@microinvest.md
Pagina Web: www.microinvest.md

Prime Capital a fost creată în anul 2005 ca întreprindere cu capital străin, fiind specializată
în oferirea împrumuturilor ipotecare, împrumuturilor pentru business şi corporative pe termen lung.
Compania financiară îşi începe activitatea în ianuarie 2006 în calitate de pioner pe piaţa ipotecară
din republică, marcând o dezvoltare şi o creştere rapidă. Misiunea Prime Capital este de a oferi o
gamă largă de produse ipotecare, inclusiv pentru întreprinderile mici şi mijlocii, dar şi soluţii
facilitare pentru un acces rapid la resurse financiare pentru clienţi corporativi.

Oficiu Central:
or.Chişinău Tel: 543043
str.Banulescu-Bodoni, 7 E-mail: office@primecapital.md
Pagina Web: www.primecapital.md

5
Compania de microfinanţare EasyCredit a fost fondată în anul 2005 cu scopul de a
oferi cetăţenilor împrumuturi personale şi de consum. Beneficierea de produsele easycredit aduce
avantaje atît consumatorului (posibilitatea de a procura diferite bunuri, rambursarea creditului în
rate lunare mici pentru o perioadă de până la 3 ani), cât şi vînzătorului de produse (obţinerea
întregii sume pentru marfă şi micşorarea creanţelor).
Oficiu Central:
or.Chişinău Tel: 838888
str.Tighina, 49/4 Fax: 838901
Pagina Web: www.ecredit.md
IuteCredit oferă posibilitatea obţinerii unui credit, fără gaj sau garanţii, în mod simplu şi
rapid. Avantajul acestei companii este că beneficiarul obţine creditul în timp foarte scurt, suma
împrumutului (3 000-10 000 lei) fiind transferată imediat după semnarea acordului de credit.
Beneficiarul are avantajul de a decide individual asupra scopului utilizării împrumutului.
Perioada creditului variază de la 6 la 12 luni.
Oficiu Central:
or.Chişinău Tel: 26-10-70
Str. Izmail 56, 1 “b E-mail: info@iutecredit.md
Pagina web: www.iutecredit.md

Organizaţia de microfinanţare „Invest-Credit” SRL contribuie la dezvoltarea afacerilor


micro şi mici din ţara noastră prin oferirea serviciilor financiare de calitate, cu angajament pentru
excelenţă şi integritate, care să producă o schimbare în bine în viaţa clienţilor săi.
Instituţia activează pe piaţa financiară moldovenească din anul 2005, bucurîndu-se, în
continuare, de creşterea numărului de clienţi care au găsit în „Invest-Credit” un partener de
încredere.
În această perioadă, „Invest-Credit”, a lansat mai multe produse financiare, fiind astfel
receptivă la nevoiile clienţilor săi şi, totodată acordîndu-le consultanţă şi asistenţă în dezvoltarea
afacerilor lor. În acelaşi timp, „Invest-Credit” a dat dovadă de flexibilitate şi adaptare la
schimbările de pe piaţa financiară şi a mediului de afaceri autohton, fiind, astfel, remarcată prin
individualitate şi atractivitate.
Astăzi, „Invest-Credit” Vă propune mai multe categorii de împrumuturi în vederea
dezvoltării afacerii Dvs. (persoane fizice şi juridice), îmbunătăţirea condiţiilor locative sau chiar
plata pentru studii.
OMF„Invest-Credit” este una din puţinele companii de microfinanţare ce finanţează START
UP-uri ce nu se califică la alte instituţii financiare bancare sau nebancare.[2]
Date de contact:
OMF„Invest-Credit”SRL

6
str. Independentei 30/5Chişinău

Concluzie
În mare parte, instituţiile de micofinanţare sunt reglementate şi monitorizate ca şi băncile
comerciale prin aceleaşi standarde de examinare a clientului pentru acordarea creditului. Respectiv
şi legislaţia cu privire la protecţia consumatorului şi legislaţia cu privire la gaj se referă în mod egal
atât la bănci, cât şi la instituţiile de microfinanţare. De asemenea, conform legislaţiei ce se referă la
combaterea spălării banilor, la fel ca şi băncile, instituţiile sunt obligate să raporteze tranzacţiile
suspecte şi cele cu numerar care depăşeşte anumite limite. La evaluarea calităţii portofoliului,
formarea provizioanelor, clasificarea împrumuturilor, instituţiile de microfinanţare urmează
standardele bancare. Cele mai importante avantaje ale instituţiilor de microfinanţare în comparaţie
cu instituţiile bancare sunt:
- Rapiditatea de procesare a dosarului, accesibilitatea serviciilor prin reducerea numărului de
acte şi flexibilitatea graficului de rambursare cu un suport logistic mai puternic şi asumarea într-o
măsură mai mare a riscurilor;
- Deservirea persoanelor care desfăşoară activitatea de antreprenoriat la început de cale cât şi
a persoanelor auto-angajate, clienţi fără certificate de salariu.
Pe lângă tendinţele pozitive analizate, sectorul de microfinanţare se confruntă cu o serie de
probleme, care împiedică continuu dezvoltarea acestuia. Astfel, printre principalele constrângeri
identificate se enumeră:
- cadrul legal imperfect;
- un sistem slab de gestionare a riscurilor din cauza unui management neperformant;
- lipsa supravegherii din partea CNPF duce la o concurenţă neloială;
- slaba diversificare a produselor oferite de către AEÎ;
- lipsă de informaţii despre istoria de creditare a beneficiarilor duce la sporirea riscurilor
pentru creditori;
- rata dobânzii înaltă;
- riscuri asumate de nerambursarea, în condiţiile lipsei unui gaj la împrumuturi pe termen
scurt.
Evoluţiei sectorului de microfinanţare demonstrează că, deşi acesta deţine proporţii reduse
în economia ţării, în comparaţie cu sectorul bancar, raza lui de cuprindere este foarte vastă,
oferindu-se servicii de creditare complementare celor din sectorul bancar disponibile
întreprinderilor mici şi mijlocii pe întreg teritoriul ţării.

7
Referințe bibliografice
1. Sector financiar. Disponibil : https://ince.md/uploads/files/1393924409_sector-
financiar.pdf [citat 10.11.2019]
2. Organizațiile de microfinanțare din RM. Disponibil : https://prezi.com/x11jxu-
2ue94/organizatiile-de-microfinantare-din-republica-moldova-tendinte-provocarii-
si-oportunitatii/ [citat 10.11.2019]
3. Microfinanțare. Disponibil :
www.odimm.md/files/ro/doc/microfinantare/org_micro_fin.doc [citat 10.11.2019]
4. Comisia Națională a Pieței Comerciale. Disponibil :
http://www.cnpf.md/file/AEI/3.pdf [citat 10.11.2019]