Sunteți pe pagina 1din 2

Nume și prenume: Data:

Fișă de lucru
Limba și literatura română

1. Citește textul de mai jos și apoi răspunde la cerințe:

„Măgarul și câinele își făcură culcușul sub un copac mare, iar cocoșul și pisica se cățărară
în rămurișul bogat. Dar cocoșul nu fu mulțumit de culcuș și zbură mai sus, până-n vârful
copacului, unde se simțea mai la adăpost. Înainte de a apuca să adoarmă, își mai roti o dată
privirea în jur și deodată i se păru că zărește în depărtare o luminiță.”
(Muzicanții din Bremen – Frații Grimm)

a) Care este titlul poveștii și cine este autorul?


b) Unde și-au făcut culcușul măgarul și câinele?
c) Ce a văzut cocoșul?

2. Transcrie cuvintele de mai jos, precum și semnificațiile acestora


culcuș = loc de culcare, loc de odihnă;
se cațără = se urcă; se suie;
rămuriș = toate ramurile unui copac;
zărește = vede, privește

3. Alcătuiește câte o propoziție pentru fiecare cuvânt de mai jos:


„culcuș”
„se cațără”
„zărește”

4. Scrie cuvintele cu sens opus (antonime) pentru următoarele:


vesel –
furios –
a dormi –
departe –
5. Scrie cuvintele cu sens asemănător (sinonime) pentru următoarele:
a se scălda –
prieten –
a amenaja –
gălăgie –

6. Citește cuvintele următoare, desparte-le în silabe și precizează numărul de litere și de


sunete:
cuvântul cercel bancă ghindă pix martie Înger
despărțite
în silabe
litere

sunete

7. Desparte în silabe următoarele cuvinte:


pijama –
ninge –
furios –
chitară –
săgeată –