Sunteți pe pagina 1din 4

S.C. Depanero S.R.

L
Soseaua Orhideelor, Nr. 27-29, Sector 1, Bucuresti
Tel: 0742.726.843 (07GARANTIE) / *4114
E-mail: service@depanero.ro

CERTIFICAT DE GARANTIE Nr: 219917752148

Prin prezentul document se atesta ca produsele urmatoare:


PRODUS GARANTIE S/N
Boxe 2.0 A+ MS202, 6W RMS 24 luni WMS400983153

WMS400983153

cumparate cu factura 219907282900, beneficiaza de garantie in conditiile specificate pe verso.

Pentru o rezolvare rapida si eficienta legata de garantia produsului te rugam


sa urmezi instructiunile de mai jos:
1. Acceseaza link-ul: http://info.emag.ro/pick-up-return
2. Completeaza toate datele solicitate :
• Numele tau si nr. facturii
• Data facturii si denumirea produsului pe care doresti sa il trimiti in service
• Data si adresa de la care sa fie preluat produsul de catre firma de curierat
• Completeaza cu informatii despre defectul reclamat
• Selecteaza „Trimite”.
3. Curierul va prelua produsul defect
4. Noi vom repara produsul conform conditiilor de garantie
5. Produsul va fi inapoiat catre tine prin curier
Acceseaza contul tau de client de pe http://www.emag.ro ca sa urmaresti situatia produsului, inclusiv e-mailurile
pe care le primesti.
CONDITII DE GARANTIE • Alimentarea se va face numai de la o retea electrica cu impamantare si in
• Produsele identificate in acest certificat pe baza denumirii comerciale, a limitele de toleranta prevazute de producator. Vor fi folosite numai a
codului si a numarului unic de serie S/N, beneficiaza de garantie in elemente de cablaj originale ale echipamentelor. Vor fi respectate
termenul specificat pentru fiecare in parte, termenul de garantie calculandu- instructiunile de utilizare ale echipamentelor, conform indicatiilor tehnice
se de la data facturarii fiecarui produs in parte. date de vanzator, respectiv de executantul operatiilor de service. Va pastra
documentatia primita odata cu echipamentul, pe toata durata perioadei de
• Durata medie de utilizare a produselor este de 3 ani. garantie.
• Asigurarea garantiei se face gratuit la sediul furnizorului, in zilele • Recomandam ca produsul sa fie insotit de ambalajul original pentru a se
lucratoare. Aducerea la starea de conformitate se va face in primul rand asigura integritatea produsului pe durata transportului.
prin repararea produsului, in termen de maxim 15 zile calendaristice de la
data la care consumatorul, dupa caz, a adus la cunoştinţă vânzătorului lipsa • Modificarile de configurare si utilizare incorecta sau nelicentiata a
de conformitate a produsului sau a predat produsul vanzatorului ori produselor software exonereaza vanzatorul de orice raspundere.
persoanei desemnate de acesta pe baza unui document de predare • Va receptiona produsul intr-un termen maxim de 30 de zile dupa
preluare. notificarea de reparare primita de la furnizorul de service.
• Timpul de nefuncţionare din cauza lipsei de conformitate apărute în • Defectiunile software nu fac obiectul acestui certificat de garantie.
cadrul termenului de garanţie prelungeşte termenul de garanţie legală de
conformitate şi cel al garanţiei comerciale şi curge, după caz, din momentul GARANTIA PRODUSULUI NU ACOPERA
la care a fost adusă la cunoştinţa vânzătorului lipsa de conformitate a URMATOARELE SITUATII
produsului sau din momentul prezentării produsului la vânzător/unitatea
service până la aducerea produsului în stare de utilizare normală şi,
respectiv, al notificării în scris în vederea ridicării produsului. • Deteriorari termice, mecanice si plastice ale produsului datorate
• Atunci cand produsele de folosinta indelungata, defectate in termenul de accidentelor, vibratiilor, intemperiilor, neglijentei in utilizare sau a altor
factori independent de Producator.
garantie legala de conformitate nu pot fi reparate sau cand durata
cumulată de nefuncţionare din cauza deficienţelor apărute în termenul de • Utilizarea produsului in conditii neadecvate (ex. Tensiune de alimentare
garanţie legală de conformitate depăşeşte 10% din durata acestui termen, necorespunzatoare, impamantare inexistenta sau gresita, conectare la PC
la cererea consumatorului, vor fi înlocuite de vânzător sau acesta va restitui fara impamantare, actiuni ale substantelor chimice, noxe, fum, praf sau
consumatorului contravaloarea produsului respectiv. umiditate etc.).
• Produsele de folosinţă îndelungată care înlocuiesc produsele defecte în • Utilizarea produsului in aplicatii ce necesita performante si calitati, altele
cadrul termenului de garanţie vor beneficia de un nou termen de garanţie decat cele oferite de clasa si scopul pentru care acest produs este destinat
care curge de la data preschimbării produsului. sau in afara specificatiilor sale tehnice.
• Furnizorul nu va fi raspunzator, in cazul defectarii produsului, pentru • Nerespectarea instructiunilor de utilizare sau instalare prevazute in
pierderea informatiilor sau datelor, precum si pentru orice prejudicii suferite manualul produsului.
de beneficiar in urma acestor pierderi, obligatia furnizorului fiind numai de
a repara sau inlocui produsul defect. Furnizorul nu este raspunzator de • Utilizarea de baterii, surse de alimentare sau accesorii, altele decat cele
deblocarea echipamentelor care au fost protejate prin parole de catre produse, aprobate sau recomandate de catre Producator.
beneficiar. • Schimbarea starii originale a produsului prin interventii neautorizate.
• Acumulatorii (baterii recincarcabile) beneficiaza de 6 luni garantie de la • Reparatiile efectuate pentru remedierea defectelor aparute ca urmare a
data achizitiei, cu exceptia situatiilor in care se precizeaza altfel. motivelor de excludere de mai sus, vor fi supuse unor costuri suplimentare
pentru piese de schimb, manopera si transport, agreate in prealabil cu
OBLIGATIILE BENEFICIARULUI Consumatorul.
• Pentru a putea beneficia de garantie, este obligatorie prezentarea facturii ALTE INFORMATII IMPORTANTE
si a certificatului de garantie. Produsul va fi insotit de toate accesoriile cu
care s-a achizitionat si livrat. • Garantia furnizata nu afecteaza drepturile Beneficiarului consumator
• Sa pastreze integritatea sigiliilor vanzatorului/producatorului, respectiv ale conform cu legislatia aplicabila in vigoare privind vanzarea produselor si
executantului operatiilor de service. garantiile asociate acestora.
• Garantia este valabila doar pe teritoriul Romaniei.
INTERVENTII IN PERIOADA DE GARANTIE
Data intrarii Produsul Defect reclamat Defect constatat Observatii Data iesirii Semnatura si stampila Semnatura client

Semnatura vanzator Semnatura cumparator

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)


Denumire produs:
Cuptor cu microunde Daewoo KOR-6S2BR, 20 litri, 800 W, Digital, Rosu (KOR-6S2BR)
S/N produs: WMS812175259
Perioada de garantie: 24 luni
Beneficiar: Cadare Valentin
Nr. factura: 219907282900 Data 2020-09-13
Serie certificat: 2020_44_14960_EMAG
Vanzator: DANTE INTERNATIONAL SA Semnatura si stampila vanzatorului,

Numele și adresa importatorului: 4. Folosirea greșită a aspiratoarelor pentru îndepărtarea obiectelor care ard sau scot fum (țigări, bețe
de chibrit sau cenușă fierbinte), a oricăror obiecte ascuțite (sticlă spartă), material de
SC Marelvi Impex SRL - Calea Cernăuți nr. 114, Rădăuți, jud. Suceava construcții (var praf, ciment, apă) sau alte fluide.
www.marelvi.ro | office@marelvi.ro 5. Defecțiuni provocate din lipsa întreținerii/verificării periodice în cazul electrocasnicelor mari, a
curățării filtrelor, golirea sacilor/recipientelor de praf ale aspiratoarelor.
CONDITII
, DE GARANTIE
, 6. Schimbarea stării originale a aparatului, prin influențe naturale rugină, condens etc.) datorate
1. La fiecare intervenție, unitatea service reține un talon din certificatul dvs. condițiilor improprii de păstrare.
2. Intervențiile service în garanție vor fi soluționate în max. 15 zile de la înregistrarea 7. Neînlăturarea sistemului de blocare, folosit în urma transportului, la mașinilor de spălat.
aparatului la dispecerat. 8. Intervenții efectuate în perioada de garanție de către persoane neautorizate, ce nu aparțin rețelelor
3. Perioada de garanție se prelungește cu durata de timp cât aparatul se află în reparație. de service autorizate.
4. Drepturile consumatorului sunt prevăzute O.G. 21/1992, legile 449/2003, 296/2004 și 9. Introducerea în mod voit sau întâmplător, în mașina de spălat, a obiectelor ce pot deteriora
240/2004. subansamble ale aparatului.
10. NU SE ACORDĂ GARANȚIE SUBANSAMBLELOR (PIESELOR) NEFUNCȚIONALE, CASABILE,
5. Toate produsele vor funcționa în parametrii proiectați și vor fi garantate, dacă:
ACCESORIILOR SAU BECURILOR, COMPONENTELOR CUM AR FI: MÂNERE, GEAMURI,
- vor fi instalate și utilizate într-un mediu de temperatură ambiantă cuprinsă între 16- 32°C,
BUTOANE, CAPACE, RAFTURI, CUTII, SERTARE,GARNITURI UȘI, FURTUNE SAU PERII DE
lipsit de condens și umiditate;
ASPIRATOR, FILTRE DIN ORICE MATERIAL DE LA ASPIRATOARE SI HOTE SAU ORICE ALTE
- presiunea gazului natural (metan) este de 20 mbari și 30 mbari pentru GPL (butelie);
COMPONENTE CE POT FI DETERIORATE DE O UTILIZARE NECORESPUNZĂTOARE.
- presiunea apei și tensiunea rețelei electrice sunt în limitele impuse de standardele în
11. Racordări electrice, la gaze și la apă efectuate necorespunzător de persoane neautorizate.
vigoare.
12. Utilizarea de detergenți sau substanțe chimice necorespunzătoare.
- instalarea aparatelor de aer condiționat poate fi realizată de către orice firmă autorizată în
13. Folosirea produselor pentru alte scopuri decât cele pentru care au fost proiectate, ca de exemplu:
baza facturii fiscale și procesului verbal de punere în funcțiune; documente ce trebuie
spălătorii, restaurante, hoteluri, pensiuni sau orice alte locații unde produsele pot fi exploatate în
prezentate în cazul intervențiilor service.
regim industrial.
- vor fi respectate indicațiile de instalare, montaj și întreținere ale aparatelor de aer 14. Folosirea de accesorii sau consumabile recondiționate, sau altele decât cele originale ale
condiționat descrise în manualul de utilizare. Producătorului.
ATENȚIE! Produsele au fost proiectate și fabricate pentru a fi utilizate exclusiv în scopuri 15. În cazul aparatelor de aer condiționat, următoarele situații duc în mod expres la pierderea
casnice și nu pot fi folosite pentru activități profesionale, industriale, semiindustriale, garanției: intervenții sau reparații executate de persoane neautorizate de importator; deteriorarea
restaurante, bufete, cantine, spitale, servicii către populație etc. termică, mecanică și plastică a produsului cauzate de incendii; schimbarea stării originale a
!!! ATENȚIE !!! Clientul va suporta costurile oricărei solicitări nefondate către Service aparatului; instalarea de către o firmă sau persoană neautorizată.
(folosirea necorespunzătoare a produsului, probleme ale rețelei electrice sau de alimentare 16. Cumpărătorul nu poate face dovada provenienței produsului (nu prezintă factura de cumpărare și
cu apă și gaz, școlarizări, alte condiții menționate în continuare). certificatul de garanție).
SE PIERDE GARANTIA
, SI
, TOATE DREPTURILE 17. Vânzătorul nu va fi răspunzător, în cazul defectării produsului, pentru pierderea informațiilor sau
datelor, precum și pentru orice prejudicii suferite de cumpărător în urma acestor pierderi, obligația
REZULTATE DIN ACEASTA ÎN URMATOARELE furnizorului fiind numai de a repara sau înlocui produsul defect. Furnizorul nu este răspunzător de
CONDITII:
, deblocarea echipamentelor care au fost protejate prin parole de către beneficiar.
1. Lipsa etichetei cu seria produsului, ștergerea sau modificarea acesteia. 18. Neconcordanța dintre numărul de serie înscris pe Certificatul de garanție comercială și cel înscris
2. Deteriorări și defecțiuni datorate transportului și manipulării necorespunzătoare efectuate pe produs.
de cumpărător. 19. Vânzătorul nu va fi răspunzător de deblocarea echipamentelor care au fost protejate prin parole
3. Defecțiuni provocate de cumpărător prin utilizarea și operarea greșită a produsului, de către beneficiar.
contrare recomandărilor din manualul de instrucțiuni.

Data sesizării Data reparației Unitatea service Prelungire garanție Semnătura

Certificat nr.:................................................. Certificat nr.:................................................. Certificat nr.:.................................................


Model nr.: ..................................................... Model nr.: ..................................................... Model nr.: .....................................................
Seria nr.:....................................................... Seria nr.:....................................................... Seria nr.:.......................................................
Data cumpărării:........................................... Data cumpărării:........................................... Data cumpărării:...........................................
Vânzător:...................................................... Vânzător:...................................................... Vânzător:......................................................
Service: ........................................................ Service: ........................................................ Service: ........................................................

VÂNZĂTOR CUMPĂRĂTOR
Magazin .................................................................... Nume, afresă, telefon ......................................................................................................................
Tip aparat ................................................................. .........................................................................................................................................................
Nume vânzător ......................................................... Important!!! Talonul rămâne la vânzător și se trimite la adresa importatorului.

SC Marelvi Impex SRL - Calea Cernăuți nr. 114, Rădăuți, jud. Suceava | www.marelvi.ro | office@marelvi.ro
Note:
1. Demonstraţia de bună funcţionare a produsului şi explicarea modului de utilizare a acestuia vor fi făcute cumpărătorului în mod obligatoriu de către vânzător
în momentul vânzării.
2. Durata medie de utilizare a produselor mari este de 5 ani şi a produselor electrocasnice mici este de 3 ani.
3. Cumpărătorul are obligaţia utilizării produsului conform instrucţiunilor prezentate în manualul de utilizare.
4. Cumpărătorul are obligaţia de a păstra certificatul de garanţie, acesta fiind singurul document care, conform Legii 449/2003 atestă dreptul la
garanţie şi va fi prezentat împreună cu documentul fiscal de plată în cazul apariţiei unei defecţiuni.
5. TERMENUL DE GARANȚIE PENTRU PRODUSE ESTE URMĂTORUL:
- Concept: 2 ani pentru produsele electrocasnice mari, 3 ani pentru produsele electrocasnice mici
- Daewoo Electronics: 2 ani pentru toate produsele
- Daewoo SDA: 3 ani pentru toate produsele
- Faber: 2 ani pentru toate produsele
- Serreno: 3 ani pentru toate produsele
- Toshiba: 3 ani pentru toate produsele
6. Pentru reparaţii în perioada de garanţie, apelaţi numai la unităţi de service abilitate.
7. Produsele corespund normelor de electrosecuritate conform buletinelor de încercări eliberate de laboratoarele neutre de specialitate.

Drepturile conferite consumatorului:


1. În cazul lipsei conformităţii, consumatorul are dreptul de a solicita vânzătorului să i se aducă produsul la conformitate, fără plată, prin reparare sau înlocuire
sau să beneficieze de reducerea corespunzătoare a preţului ori de rezoluţiunea contractului privind acest produs. În cazul lipsei conformităţii, consumatorul are
dreptul de a solicita vânzătorului în primul rând repararea produsului sau are dreptul de a solicita înlocuirea produsului, în fiecare caz fără plată, cu excepţia
situaţiei în care măsura este imposibilă sau disproporţionată.
2. Timpul de nefuncţionare din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanţie prelungeşte termenul de garanţie legală de conformitate şi
cel al garanţiei comerciale şi curge, după caz, din momentul la care a fost adusă la cunoştinţa vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau din momentul
prezentării produsului la vânzător/unitatea service până la aducerea produsului în stare de utilizare normală şi, respectiv, al notificării în scris în vederea ridicării
produsului sau predării efective a produsului către consumator.
3. Produsele de folosinţă îndelungată care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garanţie vor beneficia de un nou termen de garanţie care curge
de la data preschimbării produsului.
4. Produsele de folosinţă îndelungată defectate în termenul de garanţie legală de conformitate, atunci când nu pot fi reparate sau când durata cumulată de
nefuncţionare din cauza deficienţelor apărute în termenul de garanţie legală de conformitate depăşeşte 10% din durata acestui termen, la cererea
consumatorului, vor fi înlocuite de vânzător.
5. Drepturile conferite consumatorului prin acest certificat nu sunt afectate prin garanţia oferită.

Prevederile certificatului de garanţie se completează cu dispoziţiile Legii 449/2003 - privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate
acestora, aşa cum a fost modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 9/2016.

Am primit produsul în stare perfectă, ÎN CONFORMITATE CU DECLARAŢIA PRODUCĂTORULUI, însoţit de instrucţiuni de utilizare. Mi
s-a prezentat modul de funcţionare și am luat cunostinţă de condiţiile de garanţie.

Semnătură cumpărător....................................................................................

Atunci când nu veți mai avea nevoie de acest produs, îl puteți preda celui mai apropiat punct de colectare, specializat în colectarea deșeurilor de echipamente
electrice, electronice și electrocasnice.

Nu distrugeți produsul înainte de a-I preda.

ALTEX SERVICE CENTER


Reparații la nivel național
CALL CENTER: 021 9197 (număr cu tarif normal, apelabil din toate rețelele)
e-mail: infoclienti@altexservice.ro

DEPANERO MICADAN SERVICE


Reparații în București și Ilfov Reparații în București și Ilfov
CALL CENTER: *4114 (număr cu tarif normal, apelabil din toate rețelele) CALL CENTER: 0212 429 033 (număr cu tarif normal, apelabil din toate rețelele)
Tel. mobil: 0742 726 843 (număr cu tarif normal, apelabil din toate rețelele) Tel. mobil: 0723 948 467 (număr cu tarif normal, apelabil din toate rețelele)
e-mail: service@depanero.ro e-mail: office@micadan.ro

SC Marelvi Impex SRL - Calea Cernăuți nr. 114, Rădăuți, jud. Suceava | www.marelvi.ro | office@marelvi.ro
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)