Sunteți pe pagina 1din 1

APA CANAL SA GALATI FACTURA Seria GL APAA Nr.

4327305
Str. Constantin Brancoveanu nr. 2 Cod client: 1231880
Jud. Galati, Cod postal : 800058 Cod ID: 9855772120
Nr.ord.Reg.Com./an:J17/1795/2004 Cod fiscal :
Data(ziua,luna,anul) 31.12.2019
C.I.F. RO 16914128/2004
Utilizator : COSTACHE IOAN
Capital soc.(subscris si varsat):41.851.227,50 RON Data scadentei 15.01.2020
Tel. 0236 473380, Fax.0236 473332/473367
Perioada facturare DECEMBRIE Adresa : VICTOR VALCOVICI, nr. 1, bl. G13, sc. 5, ap.
Cod IBAN : RO11 RNCB 0141 0328 6098 0001 196,
Banca : BCR Sucursala Galati
Cod IBAN : RO87 TREZ 3065 069X XX00 4306 Localitatea: GALATI
Banca : Trezoreria Galati Judetul: GALATI
Banca:
Cont :
Contract : 131880/09.04.2019
Casier : E-MAIL

Nr. crt. Denumirea produselor Cota UM Cantitatea Pret unitar Valoarea Valoarea TVA
sau serviciilor TVA - lei- -lei- -lei-

0 1 2 3 4 5 6 7
1 APA RECE 9% MC 13,000 5,04 60,11 5,41
2 CANALIZARE APA RECE 9% MC 13,000 3,27 39,00 3,51
3 APA METEORICA. 9% MC 0,320 3,27 0,96 0,09

FACTURA CIRCULA FARA SEMNATURA SI STAMPILA Total 100,07 9,01


CONFORM LEGII 227/2015, ART.319 ALIN. 29. Total factura curenta 109,08
Sold la data : 22.12.2019 0,00
Factura curenta GL APAA4327305 / 31.12.2019 109,08
0000012318800GL APAA043273050000010908 TOTAL DE PLATA 109,08

Temei legal pret : DECIZIA ANRSC NR.137 DIN 03.07.2019, tariful contine TVA

Prezenta factura constituie titlu executoriu / L224/2015


Neachitarea facturii in termen de 30 de zile de la data scadentei atrage dupa sine penalitati de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei

PREZENTA CONSTITUIE PREAVIZ DE DEBRANSARE IN CAZUL NEPLATII CONFORM PREVEDERILOR CONTRACTUALE


Serviciu % Serie contor Index Data vechi Index nou Data nou Dif. Cantitate Pret Valoare Total cu tva
187910 / COSTACHE IOAN / VICTOR VALCOVICI, nr. 1, bl. G13, sc. 5, ap. 196,
APA RECE 54020252 84 09.11.2019 97 09.12.2019 13 13,000 5,040 60,11 65,52
CANALIZARE APA RECE 100.00 54020252 84 09.11.2019 97 09.12.2019 13 13,000 3,270 39,00 42,51
APA METEORICA. 0,320 3,270 0,96 1,05
Total servicii factura GL APAA4327305 / 31.12.2019 : 100,07 109,08