Sunteți pe pagina 1din 1

Propunere titluri lucrări de licența si disertație

Îndrumător: lector. univ dr. Iorga Benedictos

Discipline: Managementul securității informației, Securitatea sistemelor


informatice, Rețele de calculatoare, Sisteme de operare

A. Licență
1. Implicațiile implementării tehnologiei 5G asupra securității rețelelor
informatice
2. Implementarea tehnologie 5G și impactul asupra Internet of Things.
3. Amenințări si vulnerabilități de securitate în mediul Internet of Things.
5. Amenințări, vulnerabilități și riscuri la adresa infrastructurii critice de
comunicații.
6. Politici și aplicații de securitate pentru platforme mobile Android.
7. Soluții de interconectare si securizare a rețelelor de date mutinivel.
8. Securitatea rețelelor informatice la nivel Layer II în arhitectura ISO/OSI.
9. Vulnerabilității de securitate în platforme Microsoft Windows 10.
10. Cultura de securitate cibernetică în mediul online. Aplicație web pentru
educație digtală.
11. Soluții de securitate VPN în rețele de tip WAN.

B. Master – disertație
1. Soluții de securitate cibernetică aplicabile pentru tehnologia 5G
2. Arhitecturi de rețea în tehnologie 5G.
3. Strategii și politici de securitate pentru protecția infrastructurilor
informatice critice.
4. Vulnerabilități de tip ”inginerie socială” în mediul online. Aplicații de
securitate ”user privacy” .
6. Managementul riscului de securitate în rețele metropolitane.