Sunteți pe pagina 1din 3

Aprobat în Biroul Consiliului Facultății

Data:

Decan:

Titlul Lucrării de Licență/Disertație

Profesor(i) coordinator(i): Student/Masterand:

Prof 1 Numele și prenumele studentului


masterandului
Prof 2

1
Introducere

Motivația alegerii temei

Încadrarea temei în domeniul informaticii

Gasiți una, două sau mai multe discipline din planul de învățământ relevante pentru tema aleasă

Stadiul actual (teoretic/tehnologic) al cunoașterii în domeniul temei.

Pe scurt, unde s-a ajuns în domeniu. Algoritmi/Tehnologii. Enumerare

Plan de lucru: Obiective și activități

Obiective

Minim 2 obiective: ce vrei să faci!

Activități

Etapa 1: Documentare și identificarea bibliografiei relevante. Termen 18 Noiembrie 2019

Etapa 2: Stabilirea cerințelor. Termen 16 Decembrie 2019

Etapa 3: Proiectarea, implementarea, testarea și validarea părții practice. Termen 23-30 Martie
2020. Moment de evaluare pe parcurs.

Etapa 4: Redactarea lucrării de licență. Termen 25-30 Mai 2020. Moment de evaluare finală
(colocviu). Lucrarea va fi evaluată cu software antiplagiarism.

Etapa 5: Finalizarea lucrării de licență și prezentarea rezultatelor Termen 8 - 12 Iunie 2019.

2
Portofoliu personal

Ce am făcut până acum în domeniul temei.

Bibliografie (2015-2020; doar ultimii 6 ani)

EXEMPLU DE REDACTARE

[1] I. Goodfellow, Y. Bengio, A. Courville, Deep Learning, (http://www.deeplearningbook.org/),


2016