Sunteți pe pagina 1din 2

VITICULTURA ŞI INDUSTRIA VINICOLĂ

(oră publică de geografie în clasa IX-a)

Tipul lecţiei: mixtă


Obiective de referinţă:
 Să demonstreze relaţiile cauzale dintre activitatea umană şi condiţiile naturale
 Să recunoască pozitia pe hartă a principalelor obiecte socioumane
Obiective operaţionale:
O1 Să argumenteze rolul viticulturii şi industriei vinicole în economia naţională în baza analizei
textului
O2 Să analizeze dinamica suprafetei viticole şi a producţiei de struguri în baza studierii
diagramei
O3 Să distingă principalele regiuni de răspîndire a viticulturii în baza studierii hărţii
O4 Să enumere soiurile principale de viţă de vie cultivate în republică în baza studierii unui
fragment de text.
O5 Să recunoască poziţia pe hartă a centrelor principale ale industriei vinicole, în baza studierii
hărţii.
Strategii didactice: lucrul cu manualul, analiza diagramelor, analiza graficelor, algoritmizarea,
conspect de reper
Resurse educaţionale: M. Mîtcu., V: Sochircă „Geografia umană a Republicii Moldova, Atlas
geografic clasa IX, harta contur

Desfăşurarea lecţiei:
Profesorul anunţă motoul lecţiei. Elevii ascultă cu atenţie şi comentează afirmaţia:
„Agricultura este maica neamului omenesc care hrăneşte pe fii săi: în îmbunătăţirea soartei
ţăranilor văd tot viitorul ţării mele ........ (M. Kogălniceanu)
Verificarea cunoştinţelor:
Profesorul adreseaza întrebări din tema precedentă. Elevii răspund la întrebările adresate de
către profesor.
Anunţarea temei şi a obiectivelor.
Se da citire „Legendei vinului”, apoi se anunţă subiectul şi se prezintă obiectivele lecţiei.
Dirijarea învăţării:
 Profesorul le propune elevilor să identifice cu ajutorul manualului rolul ramurii
vitivinicole în economia naţională.
 Să determine în ce secol s-a atestat pentru prima data cultivarea viţei de vie în
Republica Moldova.
 Să evidenţieze trei factori care au contribuit la dezvoltarea viţei de vie.
 Le propune să analizeze dinamica suprafeţei viticole şi a producţiei de struguri în
baza diagramei circulare.

 Să identifice categoriile de soiuri de vita de vie cultivate în republică, folosind textul


din manual.

 Să examineze repartiţia spaţială a viticulturii şi industriei vinicole analizînd harta de


la pag. 107 în baza algoritmului:

- identificarea arealelor principale de concentrare a viticulturii


- localizarea centrelor de vinificaţie
- argumentarea factorilor de localizare a întreprinderilor vinicole.
Să enumere cei mai mari producători a producţiei vinicole din Republica Moldova. Ce
cunosc despre ei,.

Să analizeze dinamica producţiei de vinuri şi coniac, în baza diagramei dreptunghiulare

Producţia de vinuri mln. decalitri

25

20

15 Восток

10 Запад
Север
5

0
1960 1980 1990 2001

Producţia de coniac mii decalitri

1400
1200
1000
800 Восток
600 Запад
400 Север
200
0
1960 1980 1990 2001

Atingerea feedbacului:
1 grup. . scriu un eseu despre însemnătatea pentru sanatatea omului a strugurilor în stare
proaspătă şi a sucului de struguri.

2 grup. Calitatea vinurilor produse în Republica Moldova este cunoscută doar în unele
ţări. Ce măsuri ai propune pentru a le face cunoscute în toată lumea.

3 grup. Argumentaţi doi factori care determină concentrarea culturii viţei de vie în sudul
şi centrul ţării în comparaţie cu celelelte regiuni.

4 grup. Explică două cauze care au determinat amplasarea fabricilor de prelucrare


secundara a strugurilor şi a combinatelor de struguri în Republica Moldova.

Notarea. (motivarea.)
Tema pentru acasa se dă conform nivelului de realizare a obiectivelor lecţiei.

Lilia Tataru,
Profesoară de geografie, grad didactic II,
Liceul Teoretic „Mircea cel Bătrân”
Chişinău