Sunteți pe pagina 1din 1

Securitatea şi sănătatea în muncă – preocuparea noastră, a tuturor. În avantajul tău. În beneficiul companiilor.

ATENŢIE PRODUSE CHIMICE!


Ştiţi ce înseamnă
aceste pictograme?

PICTOGRAMELE DE
PERICOL AL
PRODUSELOR CHIMICE

Pictogramele pentru etichetarea produselor chimice au fost modificate. Aflaţi ce înseamnă acestea
și veţi fi în siguranţă. Lăsaţi-l pe Napo să vă arate cum să preveniţi vătămările și îmbolnăvirile la
locul de muncă aflând mai multe despre pictogramele de pericol al produselor chimice.
TE-31-12-868-RO-N

Vizionaţi „Napo in… Atenţie produse chimice!” la www.napofilm.net

121023_RO_EU-OSHA_Dangerous substances signs_poster_DIN A2_lc.indd 1 31.10.2012 10:43:25 Uhr