Sunteți pe pagina 1din 2

Lecţia 3

Agenţii economici
Agenţii economici realizează activitatea economică, contribuind fiecare
prin executarea unui segment, divizându-şi munca.

Tipuri de agenţi economici:

A. Întreprinderile=produc bunuri economice şi decid ce, cât, cum şi pentru


cine să producă.
Clasificare:
a) După forma de proprietate: -întreprinderi private
-întreprinderi de stat
-întreprinderi mixte

b) După mărime: - întreprinderi mari


- întreprinderi mijlocii
- întreprinderi mici
- microîntreprinderi
c) După natura activităţii: - întreprinderi agricole
- întreprinderi industriale
- întreprinderi prestatoare de servicii
- întreprinderi de distribuţie
d) După numărul posesorilor de capital: - întreprinderi individuale
- întreprinderi de grup
Caracteristicile întreprinderilor: - motivaţia activităţii este profitul
- creează plus-valoare
B. Menajele = lumea consumatorilor = utilizează bunuri pentru consumul
individual sau colectiv.
Menajele pot fi: -individuale (familiile)

-colective – cămine de batrâni, de elevi, de studenţi.


C. Administraţiile = realizează servicii ce satisfac nevoi colective şi asigură o
redistribuire a veniturilor între agenţii economici.
Administraţiile pot fi: -publice – statul, ministerele, primăriile
-private – organizaţii religioase, partide politice
D. Băncile şi alte instituţii financiare = colectează sumele disponibile de la
ceilalţi agenţi economicişi le distribuie ca împrumuturi celor ce au nevoie, atât
colectarea cât şi împrumuturile fiind însoţite de dobânzi.