Sunteți pe pagina 1din 2

Lecţia 4

Proprietatea şi formele sale


Proprietatea=un contract social cu privire la bunuri materiale, spirituale sau
de altă natură, existente în societate sau obţinute prin activitatea economică.
Atributele proprietăţii:
-dreptul de posesiune – stăpânirea unui bun direct şi nemijlocit
-dreptul de folosinţă sau utilizare
-dreptul de dispoziţie – de a înstrăina sau de a constitui asupra bunului anumite
drepturi în favoarea unei persoane
- dreptul de uzufruct – însuşirea rodului unui bun, venitul unei moşteniri,
dobânda unui împrumut.
Elementele proprietăţii:
A.Obiectul proprietăţii=bunurile ce pot fi:
a)După profunzimea proceselor economice:
-primare
-secundare
-finale
b)După modul de utilizare:
-de consum
-de producţie
c)După modul cum circulă în economie:
-marfuri
-bunuri ce nu circulă ca mărfuri
B.Subiectul proprietăţii = agenţii vieţii economice
a)Indivizii – producători –îşi însuşesc rezultatele
– neproducători – împart rezultatele cu lucrătorii
b)Sociogrupurile – cooperativele, societăţile pe acţiuni
c)Organizaţiile – naţionale – statul sau uniuni de întreprinderi sau
cooperative
– internaţionale – asocierea agenţilor economici din
mai multe ţări.
Tipuri de proprietate:
a)Proprietatea privată sau particulară – proprietatea persoanelor fizice sau
juridice, individual sau asociativ, de dimensiune mică, mijlocie, mare sau foarte
mare.
b)Proprietatea publică – proprietar este statul
–domeniul public al statului – nu pot fi instrăinate şi sunt imprescriptibile (nu pot
fi sechestrate, urmărite)

–domeniul privat al statului – pot fi concesionate, închiriate, înstrăinate.

Libera iniţiativă=libertatea de acţiune a agenţilor economici, condiţie de


care se bucură toţi agenţii economici în mod egal.