Sunteți pe pagina 1din 3

APARATELE ELECTROCASNICE

DEFINIȚIE:

Aparatele electrocasnice sunt aparate care funcționează cu energie electrică și se folosesc


pentru ușurarea muncilor casnice în gospodăria proprie. Aceste aparate pot avea funcții foarte
variate, de la înghețarea alimentelor, coacerea acestora, la efectuarea curățeniei sau
înfrumusețare personală.

Aparatele electrocanice furnizează utilizatorilor, pe baza energiei electrice, lucru mecanic,


căldură, temperaturi scăzute sau ridicate, radiații cosmeto-terapeutice.

CLASIFICARE APARATELOR ELECTROCASNICE:

După principiul de acționare:

• aparate și mașini electrocasnice care funcționează pe baza efectului termic al curentului


electric (plite, radiatoare, fier de călcat etc);

• aparate și mașini electromotrice care, folosind un motor electric, acționeaza asupra unor
dispozitive efectuând lucru mecanic ca: spălarea rufelor, ventilarea aerului;

• aparate și dispozitive radiante (lămpile de raze ultraviolete, infraroșii sau de ionizare);


• aparate și dispozitive vibrante (aparate de masat)
După gradul de protecție împotriva electrocutării

După gradul de protecție împotriva electrocutării:

• aparate de clasa I care, pe langa izolația de bază, prezintă protecție prin legarea la pământ,
deobicei prin sistemul de conectare la rețea;

• aparate de clasa II care prezintă izolație dublă fără a fi necesară legarea la pământ;

• aparate din clasa a III-a care funcționează la tensiune scăzută (maximum 50 V);

PĂRȚILE CONSTRUCTIVE ALE APARATELOR ELECTROCASNICE:

Părțile componente se pot grupa astfel:

• componente care asigură transformarea energiei electrice în lucru mecanic sau în energie
termică;

• componente care utilizează energia mecanică sau termică la diferite operații casnice
(dispozitivede taiat, cuve de racire, plite de incalzit);

• carcase si alte elemente de protectie si fixare;

• sistem de legare la sursele de energie;


EVITAREA
PERICOLULUI DE ELECTROCUTARE

CURENTUL ȘI CORPUL UMAN:

Pentru corpul uman, pragul letal pentru intensitatea de curent este de 50 mA. Pentru a calcula
tensiunea-prag pentru situația cea mai defavorabilă, se considera rezistenta R= 1000 ohmi
(piele umeda) și /-50 mA, de unde rezultă, aplicând legea Ohm, U=IR=50.

Din motive de securitate, pragul de tensiune critică a fost stabilit la 25 V. Pentru medii uscate
se admite tensiunea prag de 50 V. Contează și durata trecerii curentului prin corp. Un contact
la 220 V timp de o zecime de secundă este, în cele mai multe cazuri, fără pericol letal.

EVITAREA PERICOLULUI DE ELECTROCUTARE:

Pentru evitarea aparițiel unor tensiuni periculoase prin folosirea rețelei de alimentare electrică
se introduce in rețeaua de apartament firul de împământare legat la una din cele trei borne
(borna nepereche) ale prizelor de tensiune. În felul acesta carcasele aparatelor capată
potențialul pământului, considerat potențial de referiță, adica zero. Corpul omului fiind la
același potențial, nu pot apărea prin aparate, la acționarea lor, aȘa numitii curenți de fugaă
care pot avea intensități de electrocutare.

BIBLIOGRAFIE

- manual fizică pentru clasa a X-a, Nicolae Gherbanovschi, Cleopatra Gherbanovschi

- http://www.scritub.com/tehnica-mecanica/Aparate-electrocasnice931515149.php

- https://ro.wikipedia.org/wiki/Aparat_electrocasnic

- http://slidegur.com/doc/145134/aparate-electrocasnice---fizica-mv