Sunteți pe pagina 1din 5

"Studiu comparativ al fenomenelor in camp gravitational si electrostatic".

Va rog sa
atingeti urmatoarele puncte in acest eseu:

1.) Persoanele care au descoperit legea interactiunii dintre 2 sarcini respectiv doua
corpuri cu masa (Coulomb si Newton)

2.) Descrierea, pe scurt, a aparatului cu care au fost descoperite aceste legi (balanta de
torsiune)

3.) Un paralelism intre marimile caracteristice campului gravitational si electrostatic din


punctul de vedere al legilor in care ele sunt prezente (sarcina<->masa, forta de
interactiune gravitationala<->forta de interactiune coulombiana, acceleratia
gravitationala<->intensitatea campului electric, potentialul electrostatic<->potentialul in
camp gravitational, diferente de potential in cele 2 campuri). Bineinteles aceste marimi
trebuie toate definite, scrise relatiile relevante in care ele exista si apoi facut
paralelismul dintre cele 2 campuri. Se pot sublinia si diferentele din cauza existentei
sarcinilor de semne diferite (pe cand masa are intotdeauna semn pozitiv). Slide-urile
importante sunt din pptul 1_... paginile 31-38, 55-59, iar pentru diferente, o dezbatere
mai larga a comportamentului materiei in camp electric: paginile 38-48. Dupa definirea
fluxului puteti,daca doriti, sa prezentati foarte pe scurt si legea lui Gauss, si daca gasiti
ceva diferenta fata de acelasi fenomen in camp gravitational... Este important si "Lucrul
mecanic in cele 2 campuri", datorat diferentei de potential si cel putin definirea
curentului electric, pentru care, slideuri importante arputea fi din pptul 2_... paginile 2-13

Studiu comparativ al fenomenelor in camp gravitational si electrostatic

Isaac Newton (n. 4 ianuarie 1643 / S.V. 25 decembrie 1642, Woolsthorpe-by-Colsterworth,


Lincolnshire, Anglia – d. 31 martie 1727 / S.V. 20 martie 1727, Kensington, Middlesex, Anglia)
a fost un renumit om de știință englez, alchimist, teolog, mistic, matematician, fizician și
astronom, președinte al Royal Society. Isaac Newton este savantul aflat la originea teoriilor
științifice care vor revoluționa știința, în domeniul opticii, matematicii și în special al mecanicii.
Legea atracției universale, enunțată de Isaac Newton, este o lege a mecanicii clasice. Enunțul
său este următorul:
Două corpuri punctiforme de masă m1 și m2 se atrag reciproc printr-o forță direct
proporțională cu produsul maselor corpurilor și invers proporțională cu pătratul distanței
dintre ele, orientată pe direcția dreptei ce unește centrele de greutate ale celor două corpuri.

 Charles Augustin de Coulomb (n. 14 iunie 1736, Angoulême, Franța – d. 23 august 1806, Paris,
Franța) a fost un fizician francez, cunoscut pentru descoperirea legii lui Coulomb: definiția forței
electrostatice de atracție sau respingere.
Unitatea din Sistemul Internațional pentru sarcină, Coulombul, a fost numită în cinstea lui.
Legea lui Coulomb, dezvoltată în anii 1780 de fizicianul francez Charles Augustin de Coulomb,
poate fi enunțată în formă scalară după cum urmează:
Modulul forței electrostatice între două sarcini electrice punctiforme este direct proporțională
cu produsul celor două sarcini electrice și invers proporțional cu pătratul distanței dintre
sarcini.

O balanță de torsiune e formată din două mici sfere, fiecare având uzual o masă echivalentă cu
1g, atașată de capetele unei tije orizontale care e suspendată la mijlocul sau printr-un fir subțire
sau în experimentele mai recente printr-o fibră de cuarț. Dacă, de exemplu, două sfere de plumb
mai mari sunt plasate astfel ca ele să fie adiacente dar pe fețele opuse ale sferei mai mici, masa
mai mică va fi atrasă de sfera mai mare producând torsiunea firului de fibră. Unghiul de torsiune
e măsurat prin mișcarea unui fascicul de lumină reflectat de tijă pe o scală. Forța gravitațională
dintre cele două mase diferite va fi astfel constatată. În experimentele electrice, conductorii
încărcați electric sunt înlocuiți cu mase mici. Pentru studiul efectelor magnetice se folosesc doi
magneți.

Notiunea de camp fizic, introdusa in stiinta de catre Faraday, este asociata cu descrierea in


fiecare punct a proprietatilor fizice ale unei regiuni din spatiu. Aceste proprietati sunt generate de
corpurile prezente in regiunea respectiva .
Campul este o proprietate a materiei ce nu este perceputa in mod direct de simturile
noastre, dar il putem “modela”. Poate fi un camp scalar sau vectorial dupa tipul marimii fizice:
camp de temperatura, camp de viteze, camp de presiune, camp de forte etc.
Campul vectorial, a carui stare locala si instantanee este caracterizata de forte care
actioneaza asupra punctelor materiale, se numeste camp de forte . De exemplu, un punct material
aflat sub actiunea fortelor gravitationale se gaseste intr-un camp gravitational, iar un corp
incarcat cu sarcina electrica ce interactioneaza cu alte corpuri incarcate cu sarcina electrica se
gaseste intr-un camp de forte electrostatice. De fapt, campul este intermediarul dintre corpurile
care interactioneaza adica este suportul interactiunilor la distanta a corpurilor. Investigarea
campului din jurul unei surse, indiferent de tipul sursei, se face cu ajutorul unui corp de proba,
masurand forta ce se manifesta asupra acestuia. Acest corp de proba trebuie sa influenteze cat
mai putin forma campului generat de sursa .
Câmp gravitaţional-câmp electrostatic
Una din cele mai des utilizate analogii în cursul şcolar de fizică este analogia dintre
câmpurile electrostatic şi gravitaţional. Examinând aceste câmpuri, observăm că între ele există o
serie de asemănări (similitudini). Vom studia criteriile de baza, conform cărora se stabileşte
analogia dintre aceste câmpuri . Este evident faptul că trebuie sa analizăm care este cauza
apariţiei fiecărui câmp în parte, adică care este sursa câmpului. Sursa câmpului electrostatic este
sarcina electrică, iar sursa câmpului gravitaţional este masa corpului. Cunoscând sursa
câmpurilor, trebuie stabilite corpurile asupra cărora acţionează aceste câmpuri. În caz particular,
câmpul electric acţionează asupra sarcinilor electrice, iar câmpul gravitaţional acţionează asupra
corpurilor de o masă oarecare. Următorul criteriu este forţa prin care se manifestă prezenţa
câmpului. În cazul câmpului electric, această forţă este de natură electrică şi se calculează cu
formula (legea lui Coulomb): ……………..tabel unde q1 şi q2 sunt sarcini
electrice punctiforme, r este distanţa dintre sarcini, k este o constantă. În cazul câmpului
gravitaţional forţa se calculează cu formula (legea atracţiei universale): F = tabel. unde m1
şi m2 sunt masele a două corpuri situate la distanţa r unul de altul, K este constanta
gravitaţională.
Criterii pe baza Câmp gravitaţional Câmp electrostatic
cărora se
stabileşte analogia
Masa-m Sarcina electrică în echilibru-q
Sursa
câmpului
Asupra cui Corpurilor de masă dată Sarcinilor electrice
acţionează
Forţa prin care se Gravitaţională electrică
evidenţiază m1 m 2 q1 q 2
F=K Fe=k
existenţa r2 r2
câmpului Forţă conservativă Forţă conservativă
Configuraţia Radiale orientate spre Radiale –pornesc de la sarcina
liniilor de câmp corp pozitivă spre cea negativă

Mărimea fizică Intensitatea Intensitatea


caracteristică =F/m (N/kg) E=F/q (V/m)

Orientarea Tangentă şi în acelaşi Tangentă şi în acelaşi sens


mărimii sens
caracteristice la
linia de câmp
Modelul câmpului Pe porţiuni mici, la Între armăturile condensatorului
uniform suprafaţa Pământului
Caracterizarea - r
substanţei în
câmp
Lucrul mecanic Nu depinde de drum Nu depinde de drum
efectuat de forţele L=mgh 1 1
  
câmpului L=kq1q2  r1 r2 
Poziţia forţei faţă Aceeaşi direcţie şi sens Aceeaşi direcţie
de intensitate Acelaşi sens (q0)
Sens opus (q0)
Mărimi fizice Potenţial gravitaţional Potenţialul electric
scalare V=L/q (V)
Traiectoria
sarcinii (corpului) Dreaptă v Dreaptă vE
în câmp Parabolă v Parabolă vE

Pentru câmpul electric, liniile de câmp sunt radiale şi pornesc de la sarcina pozitivă spre cea
negativă, in cazul câmpului gravitaţional liniile de forţă sunt radiale şi orientate spre corp.
Mărimea fizică caracteristică pentru câmpul electric este intensitatea câmpului electric, E, care se
calculează cu formula: E=F/q.
Mărimea fizică caracteristică pentru câmpul gravitaţional este intensitatea câmpului
gravitaţional,
Г care se calulează cu formula: Γ =F/m. Pentru câmpul electric şi
gravitaţional mărimea caracteristică este orientată pe tangenta la linia de câmp şi are aceeaşi
direcţie ca şi câmpul respectiv. Câmpul electric este uniform în interiorul condensatorului, iar
câmpul gravitaţional este uniform pe porţiuni mici la suprafaţa Pământului. Lucrul mecanic
efectuat de forţele fiecărui câmp in parte: Lucrul mecanic efectuat de forţele câmpului electric nu
depinde de drum şi se calculează cu formula: Nu depinde de drum
1 1
  
L=kq1q2  r1 r2 
Lucrul mecanic efectuat de forţele câmpului gravitaţional, de asemenea, nu depinde de drum şi
se calculează cu formula: L=mg(h2-h1).

Posibila analogie/paralela se poate construi intre campul gravitational si campul electrostatic :

pentru campul gravitational sursa de camp este masa corpului, iar la campul
electrostatic sursa de camp este sarcina electrica*;

fortele campului gravitational si electrostatic sunt date de aceeasi forma a


relatiilor ce le descrie; invers proportionale cu patratul distantei, ceea ce
inseamna ca pentru ambele campuri, fluxul intensitatii campului este
independent de distanta de la sursa la locul din spatiu considerat;

marimile ce descriu campul : intensitatea campului, potentialul campului,


energia campului, sunt marimi similare descrise de ecuatii ce au practic
aceeasi forma;

existenta liniilor de camp si a suprafetelor echipotentiale ne dau posibilitatea


realizarii unor descrieri calitative, dar intuitive ale campului.

S-ar putea să vă placă și