Sunteți pe pagina 1din 2

Sarcini de lucru pentru elevii claselor: a VII-a, a IX-a la disciplina de studiu:

limba şi literatura română

Perioada: 16-22 martie

Cadru didactic: Marina Patraşco


Nr. Disciplina Subiectul Sarcini posibile
de
ord.
16.03.2020 Luni
1.Evaluare sumativă. Realizarea proiectului
individual despre anotimpul
Unitatea X – Poemul primăvara.
Limba română eroic. Descrierea. Proiectul va conţine:
Clasa a VII-a (proiect individual) Titlu original
Motto
Creaţie proprie- eseu sau poezie
2. Lecţia de analiză a 1-2 poezii despre primăvară de
probei de evaluare poeţi români
Curiozităţi
1. Ghicitori
Desene/ imagini
Se va evalua :
Diversitatea conţinuturilor
expuse în proiect.
Originalitatea
Aspectul estetic
Prezentarea liberă şi coerentă a
proiectului.
Modalitatea de realizare a
proiectului poate fi: poster,
power point.
1.Lexicografia-ştiinţa  De citit informaţia despre
tipurile de dicţionare din
Limba română despre manual pag. 106
Clasa a IX-a dicţionare.Dicţionarele  De realizat o succintă
monolingve, bilingve. prezentare a
Dicţionarului ortografic
2. DEX-ul. Dicţionarul în limita 8-10 enunţuri în
ortografic. caiet.

Citind, învăţ să ,,Cartea prietenului


 De scris în limita 2-3
fiu meu” de Anatole enunţuri mesajul textului
Clasa a VII-a France. Lectură lecturat ,,Cartea
interpretativă. prietenului meu” de
Anatole France.
17.03.2020 Marți
1.Dicţionarul de  De rezolvat exerciţiul 11
pag. 108 din manual.
Limba română sinonime, antonime,
Clasa a IX-a paronime, omonime.
2 2.Dicţionarul  De citit informaţia despre
menirea dicţionarului
enciclopedic. enciclopedic din manual
pag.109
Ex. 7 pag. 110

 De vizionat filmuleţul
despre
Limba română 1.Lecţia de analiză a substantiv(youtube.com)
Clasa a VII-a probei de evaluare  De alcătuit 5 enunţuri
2. Substantivul. despre primăvară,
identificând şi subliniind
Actualizare. substantivele.
18.03.2020 Miercuri
Limba română 1.Receptarea  De citit textul ,,Casa” de
Ray Bradbury din manul
Clasa a IX-a textului ,,Casa” de Ray pag. 116-120
Bradbury. Ex. 3 pag.121

3 Limba română 1.Funcţiile sintactice  Ex. 6 pag. 114


 De transcris pe foi
Clasa a VII-a ale substantivului. detaşabile regulile de
2.Ortografia ortografiere a
substantivului substantivului din
manual pag. 184-186