Sunteți pe pagina 1din 11

I.P.

NOSOV

Traducere din rusã de Gabriela Russo


Ilustraþii de A. Borisenko
Redactor: Iustina Croitoru
Coperta: Angela Rotaru
Tehnoredactor Manuela Mă ineanu
Corector Cristian egoiţă
DTP: Andreea Dobreci, Dan Dulgheru

ucrare e ecutată la ivco esign

И.П. Носов
Расскази про Незнайку
Igor osov ll rights reserved

H M IT S, , pentru prezenta versiune româneasc

escrierea CIP a ibliotecii aţionale a omâniei


osov, I P
oile aventuri ale lui Habarnam I P osov trad din rusă
de abriela usso il de orisen o –
ucureşti Humanitas,
ISBN 978-973-50-6857-8
I. Russo, Gabriela (trad.)
II. Borisenko, A. (il.)
087.5
821.161.1

EDITURA HUMANITAS
Piaţa Presei ibere , ucureşti, omânia
tel , fa
humanitas ro

Comenzi online libhumanitas ro


Comenzi prin email vanzari libhumanitas ro
Comenzi telefonice
Sirop de automobil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Vărsat de vânt pictat cu acuarelă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Ţac – şi gata! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Ciuperca vorbitoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Ziua prichinduţelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Minciună cu miros de frăguţe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Improvizaţia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Cum a dresat Habarnam broaşte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Costumul de carnaval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Habarnam – atacant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
O metodă neştiinţifică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Treabă cu folos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Insula lui Habarnam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Stol de păsări călătoare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Salut, slăbănogule! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Fantoma vărgată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Pat pliant pe roţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Surpriza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Păsărica deşteaptă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Hocus‑pocus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Habarnam voia mereu să nveţe ce nu ştia umai că nu‑i plă‑
cea să muncească şi era leneş din cale‑afară
proape că nu ştia să citească, dar nici nu se ndemna să n-
veţe să citească bine Ceva anume i distrăgea ntotdeauna atenţia
de la lecţii a avea chef să sară puţintel coarda cu băieţii pe strada
Margaretelor, ba i venea pofta să discute cu Peticel e e emplu,
cu care gheată să se ncalţe mai ntâi – cu cea stângă sau cu cea
dreaptă deseori discuţia se transforma n ceartă
ntr‑un cuvânt, se ocupa cu orice, numai cu nvăţătura nu O
ntâmplare l făcu nsă să se gândească serios la citit
ntr‑o seară urubel şi Piuliţă şi reparau automobilul alimen-
tat cu apă gazoasă Terminară de reparat şi hotărâră să toarne n
motor un sirop nou pentru gresare n ultima vreme folosiseră siro-
pul de tuse recomandat de doctorul Pilulă Siropul verzui din plante
ungea mai bine părţile propulsoare ale automobilului Pilulă se
mândrea cu reţeta lui şi le oferea cu plăcere mecanicilor siropul
din plante medicinale Sticluţa cu sirop era păstrată n dulăpiorul
cu substanţe farmaceutice din camera doctorului
n seara cu pricina, meşterii arătau foarte obosiţi urubel
căscă şi‑i zise lui Piuliţă
unge timpul să ne odihnim asă‑l pe Habarnam să
dea o fugă până la Pilulă, să ia siropul şi să ungă el totul oar i place
să meargă cu automobilul, să vină şi să toarne siropul n motor

7
act, aprobă Piuliţă Hei, Habarnam! Fugi şi adu siropul
nou, descoperit de Pilulă!
Habarnam şedea pe gard fără să facă nimic e răspunse
e acord, se face as toate treburile şi vă a ut
Se dădu os de pe gard şi plecă la Pilulă octorul nu era
acasă, dar Habarnam luă sticluţa din dulăpior se ştie că n Oraşul
Florilor toţi trăiau n armonie, nu ncuiau uşile şi veneau unii la
alţii fără nicio ceremonie
ra de a ntuneric, şi Habarnam nu văzu culoarea lichidului,
ba nici măcar nu se omor să descifreze cum trebuie ce scria pe
etichetă
ntr‑o clipită turnă lichidul verzui n motor zicând siropu‑i
sirop poi puse deoparte sticluţa şi plecă să se culce
Cuibărindu‑se sub plapumă, şi zise
Treaba‑i gata Mâine facem o plimbare
imineaţa l treziră nişte strigăte şi ciuli urechile şi recu-
noscu glasul lui urubel
u poţi să ai pic de ncredere n măgaru ăsta! stricat
maşina, a nţepenit motorul
i l‑a nverzit, i ţinu isonul răbilă
i dau eu lui Habarnam, de‑o să se‑nverzească el de tot!
ţipă ascuţit urubel
Habarnam, somnoros, nu pricepu nimic, se uită pe fereastră
şi ntrebă cu naivitate
Cum adică să‑nverzesc
O să afli chiar acum! zise cu voce răstită Piuliţă e ce ai
turnat n motor dezinfectant n loc de sirop
ezinfectant zise n şoaptă Habarnam şi pe dată pricepu
ce se ntâmplase
Văzând nsă că totul ia o ntorsătură urâtă, se grăbi să se dez-
vinovăţească
u prea ştiu să citesc m citit greşit oar se aseamănă la
citit Sirop cu ezinfectant Mai ales pe ntuneric!
plicaţia nu‑i conveni lui Piuliţă Se repezi la Habarnam agi‑
tând sticluţa cu ce rămăsese din licoarea verde

8
Ţi‑arăt eu ţie cum o să te faci verde numaidecât, analfa-
betule!
Habarnam şi dădu seama c‑o să se facă verde de‑adevărate-
lea Sări pe fereastră şi se ascunse n iarba naltă strigând
O să‑nvăţ să citesc ca să nu mai greşesc niciodată Mă apuc
chiar azi! Pe cuvântul meu de prichindel!
Pe seară Habarnam uită de promisiune ţipi o clipă la um-
bra păpădiilor, apoi l ntâlni pe Peticel şi‑i zise
e mâine mă apuc să‑nvăţ Hai să ne scăldăm acum!
În toamna aceea, tietot inaugură o şcoală n Oraşul Flori-
lor, n care prichindeii şi prichinduţele studiau cele mai felurite
ştiinţe Ce‑i plăcea fiecăruia
ecţiile erau ţinute de prichindeii cu e perienţă – profesio‑
niştii urubel şi Piuliţă predau fizica tietot preda matematica
Pilulă – chimia şi medicina Floricică – literatura, bine nţeles
cuarelă şi uslă – desenul, muzica şi estetica – ştiinţa despre fru-
mos lonţişor preda zoologia şi entilă – astronomia şi filozofia
Pentru alte ştiinţe invitau specialişti din Oraşul Soarelui Cu-
buleţ preda arhitectura ecţiile lui erau foarte interesante Mai
ntâi spunea multe lucruri captivante despre construirea caselor,
apoi ntreba elevii cum şi vor construi ei casele
e e emplu, răbilă răspundea
Trebuie să construim repede‑repede ca să facem multe‑
multe
ogoaşă, căruia i plăceau ntinderile mari, fiindcă era gră-
sun, o ţinea una şi bună
Trebuie să construim cât mai nalt şi mai spaţios, ca să avem
unde să ne desfăşurăm
Cubuleţ i asculta pe toţi până la capăt, apoi şi spunea pă-
rerea:
Trebuie să construim frumos

11