Sunteți pe pagina 1din 19

Macrocomenzi în Excel

l e c t . un i v. T Î R Ş U VA L E NT INA
Agenda:
1. Noţiuni generale
2. Înregistrarea unei macrocomenzi
3. Rularea unei macrocomenzi
4. Redactarea unei macrocomenzi
1. Noţiuni generale

• O macrocomandă este alcătuită din mai multe comenzi şi instrucţiuni


Excel care sunt grupate şi executate împreună ca una singură.

• Macrocomanda în Excel poate fi creată:


1) în redactorul Visual Basic, prin scrierea unei proceduri (un grup de instrucţiuni);
2) cu aplicaţia Macro Recorder, prin înregistrarea acţiunilor în timpul lucrului în
foaia Excel.

• O macrocomandă este de fapt o procedură VBA.


1

O macrocomandă poate automatiza următoarele sarcini:


• Să formateze şi să tipărească un raport.
• Să centralizeze datele din mai multe registre de calcul într-un registru master.
• Să importe şi să reprezinte datele într-o diagramă.
• Să atribui o combinaţie de taste unei comenzi care este utilizată frecvent.
• Să aplice automat formatarea pe un domeniu de celule.
• Să dimensioneze automat toate coloanele din foaia curentă de calcul.
• Să creezi o aplicaţie personalizată de calcul tabelar.
Înregistrarea macrocomenzilor începe cu ajustarea securităţii:
Exemplu: Pentru activarea şi dezactivarea securităţii, se va proceda în următorul mod: 1
1. din meniul File se selectează opţiunea Options;
2. Trust Center, apoi în partea dreaptă se apasă butonul Trust Center Settings...;
3. Macro Settings, apoi în partea dreaptă se befează una din cele patru opţiuni:
• Disable all macros without notification (nu se acordă încredere macrocomenzilor. Toate
macrocomenzile din documente şi avertizările de securitate despre macrocomenzi sunt
dezactivate);
• Disable all macros with notification (nu se acordă încredere macrocomenzilor. Toate
macrocomenzile din documente sunt dezactivate, dar avertizările de securitate sunt emise);
• Disable all macros except digitally signed macros (dezactivează toate macrocomenzile cu
excepţia macrocomenzilor semnate digital);
• Enable all macros ... (permite executarea tuturor macrocomenzilor. Deoarece această setare
face computerul vulnerabil la codurile potenţial rău intenţionate, nu se recomandăm a fi
utilizată.);
2. Înregistrarea unei macrocomenzi
Înainte de a înscrie macrocomanda, se determină rezultatele ce urmează a
fi obţinute. Se stabilesc acţiunile ce urmează să fie îndeplinite, şi aplicaţia se
reglează astfel ca să fie posibil fără greutate de îndeplinit consecutiv acţiunile
preconizate.

Procesul de înscriere a macrocomenzilor cu ajutorul


macrorecorderului poate fi condiţional împărţit în patru
etape:
1. lansarea macrorecrderului:View->Macro-> Record New Macro.
2. În fereastra de dialog Record Macro se indică: 2
• Denumirea macrocomenzii - în caseta de text Macro Name se introduce un nume cât mai sugestiv pentru ceea
ce execută macrocomanda. Numele poate fi alcătuit din litere, cifre, caractere de subliniere, dar nu poate
conţine spaţii. Obligatoriu numele unei macrocomenzi începe cu o literă.
• Locul de stocare - în caseta Store Macro In se selectează locul în care se stochează macrocomanda. În mod
implicit apare opţiunea This Workbook (Acest registru ). Dacă se doreşte stocarea macrocomenzii în alt loc din
lista ascunsă se poate selecta Personal Macro Workbook (registru personal de macrocomenzi ), fie în alt
registru de calcul.;
• Lansarea macrocomenzii - în caseta Shortcut Key (Taste de comenzi rapide) se introduce litera care este
folosită ca parte a comenzii rapide. Pentru a fi sigur că nu se foloseşte o combinaţie de taste care lansează o
comandă iîncorporată în Excel se foloseşte combinaţia de litere CTRL + SHIFT + Literă.
• O scurtă descriere a macrocomenzii - în caseta de
text Description (Descriere) se introduce o scurtă
descriere a acţiunilor executate de
macrocomandă. Această descriere poate fi
vizualizată în timpul executării macrocomenzii în
fereastra de dialog Macros.;
• Fereastra de dialog Record Macro se închide prin
tastarea butonului OK.
2
3. Bara de stare afişează cuvântul
READY (se înregistrează) .

4. Se execută secvenţa de acţiuni ce


se înregistrează.

5. Înregistrarea macrocomenzii se
întrerupe:

• cu un click pe butonul Stop


Recording (Oprire înregistrare ) din
bara cu instrumente,

sau

• View\Macros\ Stop Recording.


2

Exemplu: de înregistrat o macrocomandă care execută următoarea


formatare a foii de calcul :
• prezentarea ferestrei registrului de lucru pe ecranul plin;
• anularea tabelului (gridului);
• modificarea fontului, utilizat pentru oformarea datelor în celule.
2
Pentru a înregistra această
macrocomandă se vor urma paşii:
1. Se deschide un nou registru de calcul.
2. Se alege View\Macro\Record New
Macro. Macrocomanda se stochează în
Personal Macro Workbook pentru a fi
disponibilă în orice registru de calcul. Se
denumeşte „FFC” şi se atribuie
combinaţia de taste CTRL+SHIFT+C. În
caseta de text Description se editează:
„Formatrea foii de calcul”.
3. Se execută click pe OK pentru a începe
înregistrarea.
4. Se execută următoarele acţiuni: 2
• View/Full scree - se fixează ecranul plin;
• Tools/Options/View/Gridlines – se anulează grila foii de calcul ;
• Ctrl+A – se selectează foaia de calcul;
• Format Cells – se modifică formatul fii de calcul;

5. Se apasă butonul Stop Recording sau View\Macros\Stop Recording


pentru a opri înregistrarea.
3. Rularea unei macrocomenzi

Aplicaţia Excel oferă mai multe soluţii pentru rularea unei macrocomenzi:
1. macrocomanda este selectată din lista afişată în fereastra de dialog Macro;
2. prin apăsarea combinaţiei de taste fierbinţi;
3. prin intermediul unui buton.
3
Lansarea macrocomenzii din fereastra de
dialog Macro necesită efort minim, dar
este cea mai lungă metodă de rulare a unei
macrocomenzi. Se vor urma paşii :
• Se alege View\Macros\View Macros sau
se execută combinaţia de taste ALT +F8
pentru a deschide caseta de dialog
Macro.
• Se alege macrocomanda cu un dubu click
sau se apasă butonul Run.
3
Această casetă de dialog pune la dispoziţie următoarele butoane:
• Cancel - anulează rularea macrocomenzii şi închide caseta de dialog Macro.
• Step Into - deschide aplicaţia Visual Basic.
• Edit - permite editarea macrocomenzii.
• Delete - permite lichidarea macrocomenzii selectate.
• Options - deschide caseta de dialog Macro Options în care se poate atribui o
combinaţie de taste rapide macrocomenzii.
Pentru a asigna o macrocomandă unui
buton se vor urma paşii:
3
1. Se alege butonul Button din tabul
Developer/Insert Controls.
2. Se trasează un buton în foaia de calcul.
3. În fereastra de dialog Assign Macro se
alege macrocomanda FFC şi se apasă
butonul OK.
4. Se execută click în afara zonei butonului
creat.
5. Redactarea butonului se face din meniul
contextual.
4. Redactarea unei macrocomenzi

Pentru a redacta o macrocomandă se


urmează paşii:
1. View\Macros\View Macros se selectează
macrocomanda / Step Info. Ca urmare
se deschide editorul Visual Basic.
4

2. În partea dreaptă a casetei este afişată fereastra Code. Aici se


editezi macrocomenzile. Cele mai simple modificări pe care le poţi
face fără să ai cunoştinţe superioare de Visual Basic sunt:
• să schimbi ortografia textului introdus greşit în timpul înregistrării
macrocomenzii;
• să elimini o comandă ce a fost înregistrată accidental;
• să corectezi un număr incorect înregistrat;
• să modifici adresele când măreşti sau micşorezi numărul de coloane /
rânduri înregistrate iniţial.