Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DE LECȚIE

DATA:
ORA:
CLASA: a IV-a A
PROFESOR:
ARIA CURRICULARA: Terapie educațională complexă și integrată
MODULUL: Ludoterapie
SUBIECTUL LECTIEI: Simțurile noastre
TIPUL LECTIEI: mixtă
ORGANIZAREA CLASEI: frontal, individual, perechi
MATERIALE DIDACTICE: ochelari, parfum, alimente, căști, jucării, diverse obiecte, fișe de lucru
METODE SI PROCEDEE: conversația, explicația, exercițiul, observația
BIBLIOGRAFIE: Simțurile/ trad. Ana Maria Hodorog, Oradea, Editura Aquila’ 93, 2006
COMPETENȚE GENERALE
1.Stimularea autocunoaşterii, cunoaşterii celorlalţi şi a mediului înconjurător

COMPETENȚE SPECIFICE
1.1 Explorarea senzorială (vizuală, auditivă, gustativă, olfactivă, tactil-kinestezică) a obiectelor, fiinţelor

OBIECTIVE OPERAȚIONALE
O1: să identifice obiectele prezentate de către profesor ;
O2: să recunoască organele de simţ ;
O3: să realizeze corespondenţa logică dintre simţ şi organele de simţ cu ajutorul căruia este perceput;
O4: să participe la jocurile didactice initiate de către profesor ;
O5: să lipească jetoanele pe fișa suport
O6: să indice organele de simț la propria persoană

NR. MOMENTELE OB CONTINUTUL STIINTIFIC STRATEGII DIDACTICE EVALUARE OBS.


CRT LECTIEI AL LECTIEI METODE MIJLOACE ORGANIZA
REA
COLECTIVU
LUI
1 MOMENTUL Pregatirea materialelor
ORGANIZATORIC didactice. Se asigura linistea in
1 min sala de clasa si un climat Frontal
corespunzator.

2 CAPTAREA Profesorul prezintă elevilor pe Conversatia Parfum


ATENTIEI catedră câteva obiecte: o Portocală Frontal
5 min O1 pereche de ochelari, un parfum, Căști
o portocală, o jucărie de pluș, o Jucărie
pereche de căști. Ochelari
Ce obiecte sunt aici pe masă?
Puteți să le denumiți?
Elevii observă obiectele, le
denumesc și precizează
utilitatea lor.

3 ANUNTAREA TEMEI Profesorul anunță tema lecției: Conversația


1 min Astăzi vom vorbi despre Frontal
simțurile noastre.

4 DIRIJAREA Vă mai amintiți câte simțuri


ACTIVITĂȚII am spus noi că avem? Cum se Conversația
20 min numesc simțurile noastre? Planșe
O2
Profesorul înșiră la tablă
imagini cu cele 5 organe de
simț: ochii, nasul, urechile,
gura și pielea.
Profesorul explică elevilor
utilitatea fiecărui organ de Orală
simț: ochii –cu ajutorul lor Frontal
omul vede: forma,
mărimea,culoarea, distanța,
mișcarea obiectelor; urechile Explicația Jucării
- cu ajutorul lor omul aude:
zgomote, sunete muzicale,
cuvinte; nasul – percepe
diferite mirosuri: plăcute,
neplăcute, recunoaște
alimentele proaspete și pe cele
alterate; palma ,dar și pielea
simte: - temperatura, durerea,
forma,atingerea; limba –
simte: - gusturile (dulce, sărat,
amar,acru).

Elevii participă la urmatorul


joc.
O3 Profesorul are pregătit pentru
fiecare elev un pahar unde se Alimente
află (lămâie, sare, zahăr, Joc didactic Individual
grepfruit). Conversația
Elevul este legat la ochi, iar
profesorul îi dă copilului legat
la ochi să guste un singur
produs din pahar.
Elevul legat la ochi trebuie să
spună ce a gustat şi ce gust are

Elevii vor gusta din fiecare


aliment și vor încerca să
descrie ce gust are.
Profesorul va scrie la tablă cele Joc didactic
4 gusturi descoperite.
Conversația
Elevii vor da exemple de alte
O4 alimente cu același gust. Explicația

Profesorul alege apoi un elev Jucării


pe care îl va lega la ochi cu o
O2 eșarfă. Îi va pune în mână un Frontal
obiect și îi va cere să îl descrie Individual
și să îi spună și culoarea.
De ce nu a putut să spună ce
culoare are obiectul? Pentru
că nu a văzut. Ochii ne ajută
să vedem culoarea, forma,
mărimea, obiectelor. De ce a
putut totuși să descrie forma?
Cu ce a simțit forma? De ce
simț s-a folosit?

Profesorul propune următorul


joc, desfășurat pe perechi: un
elev va prezenta celuilalt
câteva jucării. Colegul lui se va Pe perechi
întoarce cu spatele, timp în
care celălalt va ascunde o
jucărie. Sarcina este de a
recunoaște ce jucărie a
dispărut.

Următorul joc pune accentul pe


simțul auditiv.
Elevii vor sta cu spatele, iar
profesorul va arunca pe jos Frontal
câteva obiecte. Sarcina elevilor
este a spune câte obiecte au
auzit căzând.
Vreau să fiți foarte atenți și să
numărați, în gând, obiectele pe
care le veți auzi căzând.
Profesorul cere apoi elevilor să
închidă ochii. În acest timp,
profesorul bate din palme. Ce
s-a auzit mai devreme? Cu ce
ați putut auzi?

Pentru a învăța despre simțul


tactil, elevii vor atinge diferite
materiale, pentru a simți
texturile. Vor atinge apoi și
geamul, care este rece, și
caloriferul cald.

5 ATINGEREA Pentru a fixa cunoștințele,


PERFORMANTEI O5 profesorul împarte elevilor o Explicația Fișă de lucru Practic
7 min fișă de lucru. Explică elevilor Lipici aplicativa
sarcina. Activitatea se Exercițiul Pe perechi
O6 desfășoară pe perechi.
Ați primit câteva cartonașe și
o fișă suport pe care se află
cele 5 organe de simț. Sarcina
voastră este de a lipi fiecare
cartonaș în coloana potrivită
cu organul de simț.
Profesorul ajuta elevii care au
nevoie de sprijin.

6 OBTINEREA O2 Profesorul recapitulează


FEED-BACK-ULUI O3 împreună cu elevii informațiile Conversatia Frontal Orala
5 min transmise.
Despre ce am discutat astăzi?
Care sunt organele de simț?
Care sunt cele 5 simțuri?
7 INCHEIEREA Se va face o evaluare verbala a
LECTIEI modului in care au participat la Conversatia Frontal Orala
1 min lectie.