Sunteți pe pagina 1din 144

Cele 10 secrete

ale succesului și păcii lăuntrice


10 SECRETS FOR SUCCESS AND INNER PEACE
Copyright © 2001 by Wayne W. Dyer
Originally published by Hay House Inc. in 2001

Copyright © 2016 Editura Act și Politon pentru prezenta ediție

Editura ACT și Politon


Str. Înclinată, nr. 129, Sector 5, București, România, C.P. 050202.
tel: 0723.150.590,
e-mail: office@actsipoliton.ro, www.actsipoliton.ro
Traducător: Ana Mănescu
Redactor: Mona Apa
Tehnoredactor: Teodora Vlădescu
Coperta: Marian Iordache
Copyright Manager: Andrei Popa
Editor: Mona Apa
Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
DYER, WAYNE W.
    Cele 10 secrete ale succesului şi păcii lăuntrice / Wayne W. Dyer ;
trad.: Ana Mănescu. - Bucureşti : Act şi Politon, 2016
    ISBN 978-606-8739-71-7
I. Mănescu, Ana (trad.)
159.9

AVERTISMENT: Distribuirea, copierea sau piratarea în orice fel a acestei cărți


nu este pedepsită numai prin lege, dar contravine și tuturor normelor și
principiilor etice și sănătoase pe care un astfel de titlu le promovează. Ce fel de
efect va avea energia pe care vreți să o transmiteți mai departe, dacă aceasta
vine prin furt, ilegalitate și lipsă de respect față de autor și față de toți cei care
au contribuit la crearea acestei cărți, astfel ca ea să ajungă la dumneavoastră?
Împărtășiți cu ceilalți informațiile importante, valorile și lecțiile pe care le-ați
aflat din acest material, într-un mod corect și responsabil.

Notă: Autorul acestei cărți nu oferă sfaturi medicale și nu prescrie folosirea niciunei
tehnici drept formă de tratament pentru probleme fizice sau medicale, fără sfatul
unui medic, fie direct, fie indirect. Intenția autorului este doar să ofere informații
de natură generală care să te ajute în căutarea ta pentru dobândirea unei stări de
bine, la nivel emoțional și spiritual. În cazul în care folosești orice informație din
această carte pentru tine însuți, ceea ce reprezintă dreptul tău constituțional,
autorul și editorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru acțiunile tale.
Dr. Wayne W. Dyer

Cele 10 secrete
succesului
ale și

păcii lăuntrice

Traducere din limba engleză:


Ana Mănescu

2016
Pentru fiica mea,
Stephanie Louise Dyer –
tu însemni totul pentru mine.
Cuprins
Introducere

PRIMUL SECRET
Să ai o minte deschisă către orice
și atașată de nimic

AL DOILEA SECRET
Nu muri fără să eliberezi muzica dinăuntrul tău

AL TREILEA SECRET
Nu poți dărui ceea ce nu ai

AL PATRULEA SECRET
Acceptă tăcerea

AL CINCILEA SECRET
Renunță la istoria ta personală

AL ȘASELEA SECRET
Nu poți rezolva o problemă cu aceeași
minte care a creat-o
AL ȘAPTELEA SECRET
Nu există resentimente justificate

AL OPTULEA SECRET
Tratează-te pe tine însuți ca și cum
ai fi deja ceea ce ți-ar plăcea să fii

AL NOUĂLEA SECRET
Prețuiește-ți divinitatea

AL ZECELEA SECRET
Înțelepciunea înseamnă să eviți
toate gândurile care te slăbesc

Despre autor
Soarbe din acest vin pur ce este turnat.
Nu te supăra că ți s-a dat un potir murdar.
– Rumi

Aranjează orice piese apar în calea ta.


– Virginia Woolf
Introducere
Nu e zi în care să nu mă gândesc la Dumnezeu. Mai
mult decât să mă gândesc, experimentez prezența lui
Dumnezeu în majoritatea momentelor mele de trezie.
Este un sentiment de mulțumire și satisfacție care de-
pășește orice aș putea exprima într-o carte. Am ajuns
să cunosc pacea Spiritului în viața mea și, datorită
faptului că o cunosc, toate preocupările, problemele,
realizările și agoniselile mele pierd în importanță. În
acest scurt volum, voi elabora zece principii ale suc-
cesului și păcii lăuntrice care, dacă sunt stăpânite și
practicate zilnic, te vor ghida de asemenea către ace-
lași sentiment de liniște.
De-a lungul ultimelor trei decenii, mi s-a cerut
adesea să țin cuvântări pe la licee și facultăți. Cititorii
mei mă încurajează frecvent să le scriu tinerilor adulți
care se îmbarcă în călătoria către maturitate și să le ofer
„secretele” mele pentru a fi plini de succes și fericiți.
Dr. Wayne W. Dyer
Cele zece secrete din această carte sunt cele des-
pre care vorbesc sau scriu atunci când am oportunita-
tea de a mă adresa tinerilor. Totuși, ele sunt valoroase
pentru oricine a decis să fie conștient pe calea vieții
sale. Fiecare dintre noi face acea alegere în funcție de
propriul său ceas. Pentru unii, se întâmplă devreme în
tinerețe; iar pentru alții se întâmplă la vârsta de mij-
loc sau anii maturității. Secretele se aplică indiferent
dacă abia o pornești pe calea vieții, dacă te apropii de
sfârșitul ei sau ești pe drum, în orice fel.
Majoritatea cărților de acest fel, precum și dis-
cursurile de absolvire, pun accentul pe importanța
muncii asidue, dedicării, realizării de planuri financi-
are, strategiilor relaționale, alegerii carierei potrivite,
ascultării vârstnicilor, respectului față de reguli, sta-
bilirii de scopuri realiste, adoptării unui stil de viață
sănătos și a fi într-o stare de recunoștință. Acestea
sunt sfaturi bune și cu siguranță îi ajută pe cei care
aleg să asculte de această înțelepciune și să o aplice.
Din experiența mea însă, atât ca profesor de-o viață,
cât și ca tată a opt copii cu vârste cuprinse între 11 și
33 de ani, acest tip de sfat în sine te face să te întrebi:
Și asta-i tot?
Așa că nu am niciun sfat cu privire la faptul că
trebuie să-ți stabilești scopuri, să muncești pe brânci,

12
Introduce
să-ți plănuiești viitorul financiar, să ne asculți pe noi,
oamenii mai în vârstă, să-ți respecți cultura și așa mai
departe. De fapt, eu mi-am ascultat aproape întot-
deauna propriile impulsuri, plătind prețul pentru ale-
gerea „celui mai puțin bătut” drum și pentru rezistența
în fața aculturației, așa că ar fi cumva ipocrit din par-
tea mea să îți spun acum să faci cum zic eu și să-mi
urmezi regulile. În schimb, ceea ce îți ofer sunt zece
secrete care să permită spiritului tău să te ghideze.
Din experiența mea, lucrând cu oameni care de
care mai diferiți, de-a lungul câtorva decenii, mult
prea mulți indivizi aleg să fie membri anonimi ai hai-
tei, suferind prin urmare din pricina remușcărilor lă-
untrice, care îi fac să se simtă ca niște ratați, plini de
conflicte și resentimente și întrebându-se care este
scopul vieții.
Așa că am scris această carte cu speranța că te
va ajuta să eviți acele sentimente de inadecvare și să
simți pacea lui Dumnezeu, care definește cu adevărat
succesul. Citește aceste secrete cu inima deschisă.
Aplică-le pe cele care rezonează cu tine și renunță la
celelalte.
Când te simți împăcat cu tine însuți și plin de
succes, vrei să extinzi și să exporți acea pace și acea
iubire. Violența, ura, prejudecata și judecarea din

13
Dr. Wayne W. Dyer
lumea noastră sugerează că mai avem cale lungă până
să ajungem la o lume a păcii interioare și exterioare.
Îți transmit iubire și toată încuviințarea.
– Wayne W. Dyer

14
Primul secret
Vreau să spun ceea ce gândesc și simt astăzi,
cu condiția că mâine poate
voi contrazice totul.
– Ralph Waldo Emerson

Nutresc întotdeauna
speranțe mari.
– Robert Frost

Să ai o minte
deschisă
către orice
și atașată
de nimic
1
Primul secret
Să ai o minte
deschisă către orice
și atașată de nimic

Să ai o minte deschisă către orice și atașată de nimic


pare simplu până te gândești la cât de multe condițio-
nări au avut loc în viața ta și cât de multe dintre
gândurile tale actuale au fost influențate de poziția
geografică, de credințele religioase ale strămoșilor
tăi, de culoarea pielii tale, de forma ochilor tăi, de ori-
entările politice ale părinților tăi, de măsurile tale, de
sexul tău, de școlile care au fost selectate pentru tine
și de vocația străbunicilor tăi, pentru a enumera doar
câteva posibilități. Ai venit pe această lume ca un
nou-născut mititel, capabil de un număr infinit de
Dr. Wayne W. Dyer
posibilități. Multe dintre alegerile tale rămân neex-
plorate din cauza unui program de condiționare bine
intenționat, să sperăm, proiectat pentru a te face să te
încadrezi în cultura celor care au grijă de tine. Proba-
bil că nu ai avut aproape nicio oportunitate să nu fii
de acord cu aranjamentele culturale și societale făcu-
te pentru viața ta.
Se poate să fi existat adulți care te-au încurajat
să ai o minte deschisă, dar dacă ești sincer cu tine în-
suți, știi că filosofia ta de viață, credințele tale religi-
oase, felul în care te îmbraci și limba ta sunt o funcție
a ceea ce tribul tău (și moștenirea acestuia) a stabilit
că este potrivit pentru tine. Dacă ai protestat câtuși de
puțin împotriva acestei condiționări prestabilite, pro-
babil că ai auzit voci chiar mai puternice insistând să
treci înapoi în rând și să faci lucrurile așa cum „au fost
făcute dintotdeauna”. Adaptarea a avut întâietate în
fața unei minți deschise către idei noi.
Dacă părinții tăi au fost evrei, este puțin proba-
bil să fi fost crescut în spiritul onorării și respectării
religiei musulmane, și viceversa. Dacă ambii tăi pă-
rinți au fost republicani, este puțin probabil să fi auzit
elogiul valorilor Partidului Democrat. Indiferent de
motivele înaintașilor noștri pentru a nu fi deschiși la
minte, este drept că ei au locuit într-o lume mult mai
18
Primul secre
puțin populată decât a noastră. În lumea suprapopu-
lată de astăzi, pur și simplu nu putem continua să
trăim în vechiul stil al mentalităților încuiate. Te în-
demn să îți deschizi mintea către toate posibilitățile,
să reziști oricăror eforturi de a fi etichetat și să res-
pingi pesimismul din conștiința ta. Să ai o minte care
este deschisă către orice și atașată de nimic îmi pare a
fi unul dintre acele principii fundamentale pe care le
poți adopta pentru a contribui la pacea individuală și
mondială.

Nimeni nu știe destule pentru a fi pesimist


Găsește o ocazie să observi un mugur verde, mic
de tot, răsărind dintr-o sămânță. Când o faci, îngăduie-ți
să simți înfiorarea a ceea ce vezi. Un poet faimos, pe
nume Rumi, a spus: „Vinde-ți inteligența și cumpără
uluirea.” Scena unui mugur ce se deschide reprezintă
începutul vieții. Nimeni de pe această planetă nu are
nici cea mai vagă idee despre cum funcționează toate
acestea. Ce este acea scânteie a creației care face
viața să înmugurească? Ce a creat observatorul, con-
știința, observația și percepția în sine? Întrebările
sunt nesfârșite.

19
Dr. Wayne W. Dyer
Cu puțin timp în urmă, pământenii din progra-
mul spațial deplasau un mic vehicul pe Marte, prin
intermediul unei telecomenzi. Semnalelor invizibile
le lua zece minute să călătorească prin spațiu și ajun-
geau să facă viraje la dreapta și să dea instrucțiuni
unei lopeți să ridice niște imobiliare marțiene pentru
examinare. Cu toții ne minunăm de asemenea isprăvi
tehnologice. Dar gândește-te puțin la asta. Într-un
univers nesfârșit, Marte, cel mai apropiat vecin al
nostru, este echivalentul mișcării unei miliardimi de
centimetru pe pagina pe care o citești! Deplasăm un
mic vehicul pe vecinul de alături și suntem atât de
impresionați de noi înșine.
Există miliarde și miliarde de planete, corpuri și
stele doar în galaxia noastră și există miliarde și mili-
arde de galaxii. Suntem o fărâmă dintr-un univers in-
comprehensibil de vast, care nu are sfârșit. Gândește-te
la asta: dacă am găsi sfârșitul, ar fi un zid la marginea
universului? Dacă da, cine l-a construit? Chiar mai
consternant, ce este de partea cealaltă a zidului și cât
de gros este el?
Cum poate fi cineva pesimist într-o lume din
care cunoaștem atât de puțin? O inimă începe să bată
în pântecului unei mame, la câteva săptămâni de la
concepție, iar acesta este un desăvârșit mister pentru

20
Primul secre
toată lumea de pe planeta noastră. În comparație cu
ceea ce este de știut, noi suntem doar niște embrioni.
Ține minte acest aspect de fiecare dată când îi întâl-
nești pe aceia care sunt absolut siguri că există doar o
cale de a face un lucru.
Opune-te pesimismului. Opune-te din răsputeri,
pentru că noi nu știm aproape nimic în comparație cu
ceea ce este de știut. Îți poți imagina ce ar crede un
pesimist care a trăit cu doar 200 de ani în urmă despre
lumea de astăzi? Avioane, electricitate, automobile,
televiziune, telecomenzi, Internet, fax, telefoane, tele-
foane mobile și așa mai departe. Toate datorită acelei
scântei de deschidere mentală care a permis progre-
sului, dezvoltării și creativității să înflorească.
Și cum rămâne cu viitorul și cu toate zilele tale
de mâine? Te poți imagina trimițându-te prin fax
înapoi în secolul al XIV-lea, zburând fără mașinării,
comunicând telepatic, demolecularizându-te și remo-
lecularizându-te în altă galaxie sau clonând o oaie
după fotografia unei oi? O minte deschisă îți permite
să explorezi, să creezi și să crești. O minte încuiată si-
gilează orice astfel de explicație creativă. Ține minte
că progresul ar fi imposibil dacă am face lucrurile în-
totdeauna cum au fost făcute dintotdeauna. Abilitatea
de a participa la miracole – adevăratele miracole din

21
Dr. Wayne W. Dyer
viața ta – se manifestă atunci când îți deschizi mintea
către potențialul tău nelimitat.

Mentalitatea miracolului
Refuză să-ți permiți să ai așteptări scăzute în
privința a ceea ce ești capabil să creezi. Așa cum a su-
gerat Michelangelo, pericolul cel mai mare nu este că
țintim prea sus și nu reușim, ci că țintim prea jos și
reușim. Ai înăuntrul tău flacăra imaginară a unei lu-
mânări care arde viu, indiferent de ce se întâmplă în
fața ta. Lasă această flacără lăuntrică să reprezinte
pentru tine ideea că ești capabil să manifești miracole
în viața ta.
În absolut fiecare caz în care cineva a experi-
mentat o vindecare spontană sau a depășit ceva ce
era considerat imposibil de depășit, persoana în cau-
ză a trecut printr-o schimbare completă de personali-
tate. Și-a rescris efectiv propriul acord cu realitatea.
Pentru a experimenta miracole spontane divine, tre-
buie să te percepi pe tine însuți ca fiind divin. În Sfânta
Scriptură se spune: „La Dumnezeu toate sunt cu pu-
tință.” (Matei 19, 26) Acum spune-mi, ce este lăsat pe
dinafară? O minte deschisă către orice înseamnă să fii
împăcat, să emani iubire, să practici iertarea, să fii

22
Primul secre
generos, să respecți orice formă de viață și, cel mai
important, să te vizualizezi ca fiind capabil să faci tot
ce poți concepe în mintea și în inima ta. Orice lege
universală care a fost utilizată vreodată pentru a ma-
nifesta un miracol, oriunde, oricând și în orice per-
soană, este încă valabilă. Nu a fost și nu va fi niciodată
abrogată. Ești înzestrat cu aceeași energie, aceeași
conștiință divină, pentru a fi un făcător de minuni – dar
doar dacă tu crezi cu adevărat și o știi în sinea ta.
Înțelege că lucrurile la care te gândești se extind
(„Cum gândește omul, așa este el”*). Dacă gândurile
tale sunt pline de îndoială și ai o minte închisă, vei
acționa din necesitate asupra acelor îndoieli specifice
minții închise și vei vedea dovezi ale gândirii tale
efectiv oriunde te-ai afla. Pe de altă parte, dacă ai de-
cide (fără doar și poate, este o alegere) să ai o minte
care este deschisă către orice, vei acționa apoi asupra
acelei energii lăuntrice și vei fi creatorul, precum și
beneficiarul miracolelor, oriunde te-ai afla. Vei expe-
rimenta la ce s-a referit Walt Whitman când a scris:

*  Traducere din versiunea engleză a Bibliei (Pildele lui Solomon 23,


7): For as he thinketh in his heart, so is he: Eat and drink, saith he to
thee; but his heart is not with thee. În versiunile oficiale în limba româ-
nă, acest verset s-a tradus prin: «Căci el îţi numără bucăţile din gură.
„Mănâncă şi bea!”, îţi va spune, dar inima lui nu e pentru tine». Cum
gândește omul este totodată numele unui celebru eseu semnat de
James Allen și apărut în traducere în limba română la Editura Act
și Politon. (n.red.)
23
Dr. Wayne W. Dyer
„Pentru mine, fiecare centimetru cub de spațiu este
un miracol.”

Ce înseamnă să fii deschis către orice


Orice înseamnă exact asta. Fără excepții. Când
cineva îți sugerează ceva care este în conflict cu con-
diționarea ta, mai degrabă decât să răspunzi cu: „Este
ridicol; cu toții știm că e imposibil”, spune: „Nu am
luat niciodată acest lucru în considerare. Mă voi gândi
la asta.” Deschide-te către ideile spirituale ale tuturor
oamenilor și ascultă cu o minte deschisă schemele și
ideile nebunești care la început par scandaloase. Dacă
cineva sugerează că hemoroizii se vindecă prin inter-
mediul cristalelor, că plantele medicinale scad coles-
terolul, că oamenii vor fi capabili în cele din urmă să
respire sub apă sau că levitația este posibilă – ascultă
și fii curios.
Renunță la atașamentele tale față de ceea ce ai
fost instruit să crezi. Deschide-ți mintea către toate
posibilitățile, pentru că indiferent dacă tu crezi că
ceva este posibil sau imposibil, oricum vei avea drep-
tate. Cum poate fi acest lucru adevărat? Acordul tău
cu realitatea și tot ceea ce este posibil determină ceea
ce vei deveni. Dacă ești convins că nu poți deveni

24
Primul secre
înstărit, faimos, înzestrat din punct de vedere artistic,
un atlet profesionist, un cântăreț grozav sau orice
altceva, vei acționa în baza acelei convingeri lăuntrice
care te împiedică să manifești ceea ce ți-ar plăcea
efectiv. Tot ceea ce vei obține din efortul tău va fi că
vei avea dreptate. Când ai nevoie să ai dreptate, ești
atașat de reflexul tău condiționat al felului în care lu-
crurile sunt și au fost întotdeauna: și, presupui tu, vor
fi întotdeauna.

Cum să te eliberezi de atașamentele tale


Primul secret are două componente: (1) o minte
care este deschisă către orice și (2) o minte care nu
este atașată de nimic. Atașamentele tale sunt sursa
tuturor problemelor tale. Nevoia de a avea dreptate,
de a poseda pe cineva sau ceva, de a câștiga cu orice
preț, de a fi considerat superior de către ceilalți – toa-
te acestea sunt atașamente. Mintea deschisă rezistă
acestor atașamente și, în consecință, experimentează
pacea lăuntrică și succesul.
Pentru a te elibera de atașamente, trebuie să
faci o schimbare în felul în care te privești. Dacă iden-
tificarea ta principală este cu corpul tău și cu posesiu-
nile tale, egoul este forța dominantă în viața ta. Dacă

25
Dr. Wayne W. Dyer
îți poți îmblânzi suficient egoul, îți vei invoca spiritul
pentru a fi forța călăuzitoare în viața ta. În calitate de
ființă spirituală, îți poți observa corpul și poți fi martor,
cu compasiune, la propria existență. Aspectul tău spiri-
tual vede nebunia atașamentelor pentru că sinele tău
spiritual este un suflet infinit. Nimic nu te poate face fe-
ricit sau de succes. Acestea sunt constructe interioare pe
care le aduci lumii tale, și nu ceea ce primești de la ea.
Dacă nutrești gânduri pașnice, vei simți emoții
pașnice și asta vei aduce fiecărei situații de viață. Dacă
ții cu tot dinadinsul să ai dreptate sau ai nevoie abso-
lută de ceva pentru a fi împăcat sau pentru a fi un om
de succes, vei trăi o viață de strădanie, fără a ajunge
totuși vreodată la împlinire.
Este posibil să ai o dorință arzătoare, și totuși să
nu ai atașamente. Poți avea o viziune lăuntrică a ceea
ce intenționezi să manifești, și totuși să te detașezi de
rezultat. Cum? Ia în considerare această observație
din A Course in Miracles (Curs de miracole*): „Răbda-
rea infinită produce rezultate imediate.” Sună para-
doxal, nu-i așa? Răbdarea infinită implică o siguranță
absolută că ceea ce ți-ar plăcea să manifești va apărea,
într-adevăr, în perfectă ordine și exact la timp.

*  Fundația pentru Pace Lăuntrică, Curs de miracole, Editura Centrum,


Polonia, 2009 (n.red.)
26
Primul secre
Rezultatul imediat pe care îl primești din această cu-
noaștere lăuntrică este un sentiment de pace. Când te
detașezi de rezultat, te simți împăcat și vei vedea în
cele din urmă roadele convingerilor tale.
Să presupunem că ai avea de ales între două ba-
ghete magice. Cu Bagheta A, poți avea orice lucru fizic
pe care ți-l dorești, pur și simplu fluturând din ea. Cu
Bagheta B, poți avea un sentiment de pace pentru tot
restul vieții tale, indiferent de circumstanțele care se
ivesc. Pe care ai alege-o? O garanție a lucrurilor sau
pacea lăuntrică, pentru tot restul vieții tale? Dacă op-
tezi pentru pace, atunci ai deja Bagheta B. Să ai, pur și
simplu, o minte care este deschisă către orice, dar
atașată de nimic. Lasă totul să vină și să plece în voie.
Bucură-te de tot, dar nu face niciodată ca fericirea sau
succesul tău să depindă de un atașament față de orice
lucru, orice loc și, în special, orice persoană.
În toate relațiile tale, dacă poți iubi pe cineva
suficient cât să îi permiți să fie exact ceea ce alege să
fie – fără niciun fel de așteptări sau atașamente din
partea ta – vei cunoaște pacea adevărată în viața ta.
Dragostea adevărată înseamnă că iubești o persoană
pentru ceea ce este, nu pentru ceea ce crezi tu că ar
trebui să fie. Asta înseamnă mintea deschisă – și ab-
sența atașamentului.

27
Al doilea secret
Există doar o singură viață pentru
fiecare dintre noi: propria viață.
– Euripide

Un muzician trebuie să facă


muzică, un artist trebuie
să picteze, un poet trebuie să scrie,
dacă e să fie împăcat cu
el însuși. Un om trebuie să fie
ceea ce poate să fie.
– Abraham Maslow

Nu muri
fără să eliberezi
muzica
dinăuntrul tău
2
Al doilea secret
Nu muri
fără să eliberezi
muzica
dinăuntrul tău
Lumea în care trăiești este un sistem inteligent în care
fiecare element în mișcare este coordonat de orice alt
element în mișcare. Există o forță vitală universală,
care susține și orchestrează totul. Toate funcționează
împreună, într-o perfectă armonie. Tu ești unul dintre
acele elemente în mișcare. Ai apărut aici, în corpul
care te adăpostește, exact la timp. Corpul tău va pleca
de aici cu aceeași precizie. Ești o piesă esențială din
acest sistem complex. Iată-te în acest sistem inteli-
gent, care nu are nici început și nici sfârșit și în care
Dr. Wayne W. Dyer
toate galaxiile se mișcă în armonie una cu alta. Trebu-
ie să fi apărut aici cu un motiv!
Kahlil Gibran spunea: „Când te naști, munca ta
îți este sădită în inimă.” Așadar, care este munca ta?
Scopul tău? Îl trăiești în felul în care te îndeamnă
inima?

Să-ți asculți inima


Acordă-ți chiar acum un moment și arată către
tine. Degetul tău arată foarte probabil drept către ini-
ma ta. Nu către creierul tău, ci către inima ta. Aceasta
ești tu. Bătaia constantă a inimii tale, în timp ce expiri
și inspiri, inspiri și expiri, este un simbol al conexiunii
tale infinite cu bătăile atotprezente ale inimii lui Dum-
nezeu sau ale Inteligenței Universale. Emisfera stângă
a creierului tău calculează, rezolvă lucrurile, analizea-
ză și îți furnizează cele mai logice alegeri. Gândește,
gândește, gândește! Emisfera dreaptă a creierului tău
reprezintă partea ta intuitivă. Este acea parte din tine
care merge dincolo de rațiune și analiză. Este acea
parte din tine care simte lucruri, care este sensibilă la
iubire și emoțională în legătură cu ceea ce este impor-
tant pentru tine. Emisfera ta dreaptă îți permite să
izbucnești în plâns atunci când îți ții copiii în brațe

32
Al doilea secr
sau să savurezi frumusețea unei zile minunate. Emi-
sfera ta stângă o poate analiza, în timp ce emisfera ta
dreaptă te lasă să o simți.
Alege o situație și întreabă-te ce este mai impor-
tant pentru tine, să știi sau să simți. În general, ceea ce
vei rezolva mai întâi depinde de situația și de circum-
stanțele în care te afli. Intelectul tău poate să deslu-
șească exact cum ar trebui să te comporți într-o relație
când aceasta intră în colaps (ori când merge de minu-
ne), și apoi sunt momente când ceea ce simți va înlo-
cui ceea ce știi. Dacă te simți temător, speriat, singur;
sau, pe de altă parte, încântat, afectuos și extatic,
acestea vor fi forțele dominante pe baza cărora vei
acționa. Acestea sunt momentele când emisfera
dreaptă a creierului tău are dreptate. Emisfera dreaptă
a creierului tău te va conduce întotdeauna cu pasiune
către scopul tău.

Să-ți asculți emisfera dreaptă a creierului


Există o prezență intuitivă, invizibilă, care este
întotdeauna cu tine. Îmi imaginez această prezență ca
pe o creatură mică, sâcâitoare, care stă pe umărul tău
drept și îți amintește când ți-ai pierdut simțul scopu-
lui. Făptura aceasta micuță este propria ta moarte,

33
Dr. Wayne W. Dyer
îndemnându-te să începi acel lucru pentru care ai fost
adus aici, căci ai doar un număr limitat de zile pentru
a-l împlini, iar apoi corpul tău va pleca din această
vizită. Tovarășul tău invizibil te va înghionti atunci
când îți petreci încă o zi făcând ceea ce altcineva ți-a
dictat, dacă nu face parte din pasiunea ta în viață.
Cel mai probabil, datorită gândurilor tale de
frustrare, vei ști întotdeauna când te abați de la sco-
pul tău. Ai putea, totuși, să nu acționezi mereu în baza
acestui fapt cunoscut, pentru că emisfera stângă a
creierului tău nu și-a adunat curajul de a se supune
poruncii despre care emisfera dreaptă a creierului
știe că este destinul tău. Vocea ta lăuntrică intuitivă
continuă să te îndemne să cânți muzica pe care o auzi,
astfel încât să nu mori fără a o elibera dinăuntrul tău.
Dar emisfera stângă a creierului tău spune: „Stai un
minut. Ai grijă, nu îți asuma riscuri, ai putea eșua, ai
putea să-i dezamăgești pe toți cei care au o viziune
diferită despre ceea ce ar trebui să faci.” Atunci tova-
rășul invizibil din emisfera dreaptă a creierului
(moartea ta) vorbește chiar și mai tare. Volumul este
dat tot mai tare și mai tare, încercând să te facă să îți
urmezi visul.
Să dai ascultare exclusiv emisferei stângi a cre-
ierului tău te va transforma în cele din urmă într-un

34
Al doilea secr
prefăcut sau, chiar mai rău, într-un navetist – trezindu-te
în fiecare dimineață, mergând cu mulțimea, făcând
acea muncă ce aduce banii și plătește facturile; și
trezindu-te în dimineața următoare și luând-o de la
capăt, după cum sugerează și un bine-cunoscut cân-
tec. Între timp, muzica dinăuntrul tău pălește până
într-atât încât aproape că nici nu o mai auzi. Dar tova-
rășul tău constant și invizibil aude întotdeauna muzica
și continuă să te bată pe umăr.
Încercările de a-ți atrage atenția pot lua forma
unui ulcer sau a unui foc, pentru a-ți mistui rezistența,
sau a concedierii dintr-o slujbă sufocantă sau a înge-
nunchierii tale în urma unui accident. De obicei, aces-
te accidente, boli și ghinioane îți atrag în sfârșit
atenția. Dar nu întotdeauna. Unii oameni sfârșesc ca
personajul lui Tolstoi, Ivan Ilici, care agoniza pe patul
său de moarte: „Dacă întreaga mea viață a fost greși-
tă?”* O scenă înfricoșătoare, trebuie s-o spun.
Nu trebuie să alegi acea soartă. Ascultă-ți tova-
rășul invizibil, exprimă muzica pe care o auzi și ignoră
ceea ce cred toți cei din jurul tău că ar trebui să faci.
Așa cum a spus Thoreau: „Dacă un om nu ține pasul
cu tovarăşii săi, e poate din cauză că el aude un alt

*  Din Moartea lui Ivan Ilici, de Lev Tolstoi, carte apărută la Editura
Humanitas, București, 2010. (n. red.)
35
Dr. Wayne W. Dyer
toboșar. Să pășească după muzica pe care o aude, ori-
cât de domoală sau de îndepărtată ar fi ea.”*
Fii dispus să accepți că alții pot să te vadă chiar
ca și cum i-ai fi trădat, dar tu nu ți-ai trădat muzica,
scopul. Ascultă-ți muzica și fă ceea ce știi că trebuie să
faci pentru a te simți întregit, pentru a te simți com-
plet și pentru a simți că îți împlinești destinul. Nu vei
fi niciodată împăcat dacă nu vei elibera din tine acea
muzică și nu o vei lăsa să cânte. Adu lumii la cunoștin-
ță de ce ești aici și fă-o cu pasiune.

Să fii pasionat înseamnă


să-ți asumi riscuri
Ai putea să trăiești, într-adevăr, o viață confor-
tabilă atunci când nu îți urmezi instinctele. Îți plătești
facturile, completezi toate formularele corecte și tră-
iești o viață bine adaptată și urmând toate regulile, ca
la carte. Dar este o carte care a fost scrisă de altcineva.
Ești conștient de prezența acelui tovarăș sâcâitor care
îți spune: „Poate că pare a fi bine, dar tu simți că este
bine?” Pentru mulți oameni, răspunsul este: „Cum știu
care este misiunea mea eroică?”

*  Din Walden, de Henry David Thoreau, carte în curs de apariție la


Editura Act și Politon, București, 2016. (n. red.)
36
Al doilea secr
Îți vei găsi pasiunea în ceea ce te inspiră cel mai
mult. Și ce înseamnă cuvântul inspiră? A apărut din
alăturarea cuvintelor „în” și „spirit”. Când ești inspi-
rat, nu trebuie să întrebi niciodată despre scopul tău.
Îl trăiești. Pentru unul dintre copiii mei, este vorba
despre a călări și a-și petrece timpul la grajduri. Fata
mea se simte într-al nouălea cer când este călare sau
chiar când curăță o boxă plină de bălegar. O altă fiică
de-a mea se simte inspirată doar când cântă, compu-
ne muzică sau o interpretează. Și asta încă de când
avea doi ani.
Pentru alta, ceea ce-i conferă un scop în viață
sunt lucrările sale de pictură și grafică. Pentru alta,
este vorba despre proiectarea de website-uri și crea-
rea de programe informatice pentru alții. Pentru
mine, este vorba despre a scrie și a cuvânta și a crea
produse pentru a-i ajuta pe oameni să devină inde-
pendenți. Aceasta a fost dintotdeauna pasiunea mea,
chiar și când eram doar un puști.
Pasiunea ta care este? Ce face ca sufletul tău să
tresară și tu să te simți ca și cum ai fi în deplină armo-
nie cu motivul pentru care, de la bun început, ai apărut
aici? Să știi fără îndoială următorul lucru: orice ar fi,
poți să-ți câștigi existența în acest mod și, în același
timp, să oferi un serviciu și altora. Garantat.

37
Dr. Wayne W. Dyer
Singurul lucru care te va împiedica să cânți mu-
zica pe care o auzi și să avansezi în ritmul unic pe care
îl experimentezi înăuntrul tău este frica. Conform
cărții A Course in Miracles (Curs de miracole), există
doar două emoții de bază: una este frica, cealaltă este
iubirea. S-ar putea să îți fie frică de dezaprobarea ce-
lorlalți. Asumă-ți acel risc și vei descoperi că pri-
mești mai multă aprobare când nu o cauți decât
atunci când o cauți. S-ar putea să îți fie frică de necu-
noscut. Asumă-ți și acel risc.
Lasă-ți gândurile să hoinărească în voie și
întreabă-te: „Care este cel mai rău lucru care se poate
întâmpla dacă asta nu merge?” Adevărul este că vei
trece, pur și simplu, peste. Dacă nu merge, nu vei muri
de foame și nu vei fi torturat. S-ar putea să îți fie frică
să ai succes. S-ar putea să fi fost condiționat să crezi
că ești neadaptat sau limitat.
Singura cale de a înfrunta aceste absurdități
este să te îndrepți către acel lucru pentru care știi că
ești aici și să lași succesul să alerge după tine, așa cum
mai mult ca sigur o va face. Sau s-ar putea să resimți
cea mai mare frică dintre toate: s-ar putea să-ți fie
frică de eșec.

38
Al doilea secr
Mitul eșecului
S-ar putea să te surprindă, dar eșecul este o
iluzie. Nimeni nu eșuează vreodată la ceva. Tot ceea
ce faci produce un rezultat. Dacă încerci să înveți cum
să prinzi o minge de fotbal american și cineva ți-o
aruncă, iar tu o scapi, nu înseamnă că ai eșuat. Pur și
simplu ai produs un rezultat. Întrebarea reală este ce
faci tu cu rezultatele pe care le produci. Pleci și te
plângi că ești un eșec în materie de fotbal american
sau spui „Arunc-o din nou” până când, într-un final,
reușești să prinzi mingile de fotbal? Eșecul este o ju-
decată. Este doar o opinie. Vine din temerile tale, care
pot fi eliminate cu ajutorul iubirii. Iubirea pentru tine
însuți. Iubirea pentru ceea ce faci. Iubirea pentru alții.
Iubirea pentru planeta ta. Când ai în suflet iubirea,
frica nu poate supraviețui. Gândește-te la mesajul pe
care-l conține această veche vorbă înțeleaptă: „Frica a
bătut la ușă. Iubirea a deschis, și nu era nimeni
acolo.”
Muzica aceea pe care o auzi înăuntrul tău,
îndemnându-te să îți asumi riscuri și să îți urmezi vi-
surile, este legătura ta intuitivă cu scopul pe care-l
porți în inima ta încă de la naștere. Fii entuziasmat
în legătură cu tot ceea ce faci. Ai acea pasiune în pri-
vința conștientizării faptului că termenul entuziasm
39
Dr. Wayne W. Dyer
înseamnă literalmente „Dumnezeul (enthos) dinăun-
tru (iasm)”. Pasiunea pe care o simți este Dumnezeu
înăuntrul tău, făcându-ți semn să îți asumi riscul și să
fii cel care ești cu adevărat.
Am descoperit că riscurile percepute nu sunt
riscante deloc, odată ce îți depășești temerile și lași să
intre dragostea și respectul de sine. Când produci un
rezultat de care alții râd, ești de asemenea provocat la
râs. Dacă te împiedici, atunci când te respecți pe tine
însuți, asta îți permite să râzi de tine fiindcă ești din
când în când „un împiedicat”. Când te iubești și te res-
pecți, dezaprobarea cuiva nu este un lucru de care să
te temi și pe care să-l eviți. Poetul Rudyard Kipling a
declarat: „Dacă poți întâlni triumful și dezastrul și
poți trata acei doi impostori exact la fel... al tău este
pământul și tot ceea ce cuprinde el.” Cuvântul-cheie
aici este impostori. Ei nu sunt reali. Ei există doar în
mintea oamenilor.
Urmează-ți emisfera dreaptă a creierului, ascul-
tând ceea ce simți, și cântă-ți genul tău unic de muzi-
că. Nu va trebui să te temi de nimeni sau de nimic și
nu vei experimenta niciodată acea teroare de a zace
pe patul de moarte într-o zi, spunând: „Dacă întreaga
mea viață a fost greșită?” Tovarășul invizibil de pe
umărul tău drept te va înghionti de absolut fiecare

40
Al doilea secr
dată când te îndepărtezi de scopul tău. El te face con-
știent de muzica ta. Așa că ascultă – și nu muri fără a
elibera acea muzică dinăuntrul tău.

41
Al treilea secret
Niciun om care este ocupat făcând
un lucru foarte dificil și făcându-l
foarte bine nu își pierde vreodată respectul de sine.
– George Bernard Shaw

Imediat ce vei avea încredere în tine,


vei ști cum să trăiești.
– Johann Wolfgang von Goethe

Nu poți
dărui
ceea ce
nu ai
3
Al treilea secret
Nu poți
dărui ceea ce
nu ai
Normal că nu poți dărui ceea ce nu ai! Acest lucru
pare atât de evident încât te-ai putea întreba de ce
l-aș include printre cele zece secrete ale mele pentru
pace lăuntrică și fericire. Motivul este, din câte am
descoperit eu, că majoritatea oamenilor care nu se
bucură de pace lăuntrică și succes în viețile lor nu au
reușit să stăpânească acest adevăr simplu.
Gândește-te la cunoscuții tăi care dăruiesc iubi-
re ca răspuns la energia negativă îndreptată înspre ei.
Nu există foarte mulți oameni care răspund cu afecți-
une în acea situație. Cei care o fac sunt capabili să o
facă pentru că au iubire de dăruit. Ei știu că este
Dr. Wayne W. Dyer
imposibil să dăruiască ceea ce nu au și au parcurs acel
efort suplimentar pentru a obține ceea ce vor atât să
atragă, cât și să dăruiască. Dacă iubirea și bucuria
sunt ceea ce vrei să dăruiești și să primești, atunci
ține minte că nu poți dărui ceea ce nu ai, dar îți poți
schimba viața, schimbând ceea ce este înăuntrul tău,
dacă ești dispus să parcurgi acel efort suplimentar.

Să schimbi ceea ce este înăuntrul tău


Ia în considerare următorul concept al realității
tale interioare. Gândurile tale îți creează realitatea
pentru că gândurile tale determină cum răspunzi la
situațiile din viața ta de zi cu zi. Acele răspunsuri sunt
energia de dăruit, pe care o ai înăuntrul tău. Dacă
simți furie, asta se întâmplă pentru că ai o energie de
furie în corpul tău. Ca orice altceva din universul nos-
tru, gândurile tale sunt o formă de energie. Tot ceea
ce simți și experimentezi reprezintă rezultatul a ceea
ce eu numesc energii de atracție. Aceasta înseamnă că
primești înapoi ceea ce eliberezi în lume. Astfel, ceea
ce ai atras către tine este ceea ce trebuie să dăruiești
altora.
Energia inferioară atrage după sine energie in-
ferioară. Unele dintre gândurile asociate energiei

46
Al treilea secr
inferioare sunt furia, ura, rușinea, vinovăția și frica.
Ele nu doar că te slăbesc, ci atrag și mai multe gânduri
de aceeași natură! Prin a-ți schimba gândurile lăun-
trice către frecvențele superioare ale iubirii, armoniei,
bunătății, păcii și fericirii, vei atrage mai multe gân-
duri de același fel și vei avea acele energii superioare
de dăruit. Aceste frecvențe superioare și mai rapide,
care îți insuflă putere, vor anula și risipi automat
energiile inferioare, în același fel în care prezența lu-
minii face întunericul să dispară.

Să te iubești și să te respecți pe tine însuți


Devenind mai iubitor față de tine însuți, vei atra-
ge mai multe energii superioare, mai rapide, și vei în-
cepe să schimbi ceea ce este înăuntrul tău. În gândurile
tale, cultivă o voce și o atitudine lăuntrice care să fie
sută la sută din timp pentru tine. Imaginează-ți un
aspect al tău care te susține și te iubește doar pe tine.
Ai putea programa un anumit moment al zilei când
acesta să fie singurul gând căruia îți permiți să îi
acorzi atenție! Treptat, această atitudine se va extinde
către alți oameni, chiar dacă o vei putea manifesta
doar pentru un minut sau două. Vei începe să pri-
mești înapoi această energie și în cele din urmă vei

47
Dr. Wayne W. Dyer
putea trimite gânduri de iubire și bucurie tuturor oa-
menilor și lucrurilor din lumea ta. Observă când gân-
durile tale deviază înspre energia inferioară a
ridicolului, a urii sau a vinovăției și schimbă-ți cursul
gândirii chiar în acel moment, dacă este posibil. Dacă
ești incapabil să-ți schimbi cursul gândirii, atunci mă-
car iubește-te pentru ceea ce chiar ai făcut – adică,
pentru că ai băgat de seamă.
Fă un pact să îți amintești adesea de acest secret
de a nu putea să dăruiești nimic din ceea ce nu ai.
Apoi lucrează la programul tău personal pentru iubi-
rea de sine, respectul de sine și puterea de sine și
creează un inventar uriaș cu ceea ce vrei să dăruiești.
Una dintre lecțiile pe care continui să le deprind
și să le practic este că universul răspunde cu aceeași
energie pe care noi o trimitem în afară. Dacă atragi
mulți oameni care vor să profite de tine, trebuie să iei
în considerare ce faci pentru a atrage persecutori în
viața ta. Dacă te lovești deseori de furie, explorează
gândurile furioase pe care le ai în sinea ta. În cazul în
care conștiința ta este o energie de tipul „Dă-mi!
Dă-mi! Dă-mi!”, vei atrage tot felul de energii revendi-
catoare în viața ta. Știi dacă acest lucru este adevărat
prin numărul de termene-limită care nu sunt îndepli-
nite, șefi sau clienți revendicatori și sentimentul de a

48
Al treilea secr
fi o victimă. Trimite în univers o energie de tipul
„Dă-mi! Dă-mi! Dă-mi!”, și universul va face același
lucru în schimb.
Dacă ceea ce dăruiești este respect de sine și
iubire de sine, universul, prin energia de atracție, îți
va întoarce iubirea și respectul pe care le-ai emanat.
Este într-adevăr atât de simplu. Nu poți dărui ceea
ce nu ai.

Ironia dăruirii
Dacă vrei să îi dăruiești vecinului tău o duzină
de portocale ca expresie a iubirii tale față de el, evi-
dent că ar trebui să fii în posesia celor 12 portocale.
Dacă intenționezi să cumperi un automobil nou pen-
tru părinții tăi, ca expresie a recunoștinței față de ei
pentru că te-au susținut ca să poți face facultatea de
medicină, firește că ar trebui să ai fondurile necesare
în acest scop. La fel, nu poți dărui iubire altora dacă
nu ai deloc pentru tine. Nu poți să le arăți altora res-
pect, dacă ție îți lipsește respectul de sine. Nu le poți
dărui altora fericire, dacă tu te simți nefericit. Și vice-
versa, desigur.
Poți dărui doar ceea ce chiar ai, și tot ceea ce
dăruiești în absolut fiecare zi sunt elemente din
49
Dr. Wayne W. Dyer
inventarul tău personal. Dacă dăruiești ură, este
pentru că ai acumulat în tine ură pe care să o dai mai
departe. Dacă dăruiești suferință, este pentru că ai o
rezervă gata disponibilă din care să selectezi și să
distribui.
Acest concept este simplificat prin descrierea
procesului de stoarcere a unei portocale. Când storci
o portocală, vei extrage întotdeauna suc de portocale.
Acest lucru este adevărat indiferent cine stoarce fruc-
tul, în ce moment al zilei îl stoarce, ce instrument este
folosit la stoarcere sau în ce circumstanțe are loc ope-
rațiunea de stoarcere a portocalei. Ce iese este ceea ce
este înăuntru. Aceeași logică ți se aplică ție.
Când cineva te „stoarce”, pune într-un fel presiu-
ne pe tine sau spune ceva înjositor sau critic; și dacă
din tine iese furie, ură, amărăciune, tensiune, depre-
sie sau anxietate, se întâmplă pentru că asta este înă-
untrul tău. Ironia este că nu poți dărui ceea ce nu ai
pentru că dăruiești întotdeauna ceea ce chiar ai. Dacă
vrei să te muți pe tărâmul scopului, prin a dărui și a-i
servi pe ceilalți, atunci întreabă-te: „Ce am înăuntrul
meu?” și „De ce am ales să acumulez aceste tipuri de
energii în mine pentru a le da altora?”.

50
Al treilea secr
Să-ți găsești scopul
Cel mai probabil, râvnești să îți știi scopul în via-
ță. „Cum îmi pot găsi scopul?” este întrebarea care mi
se adresează cel mai des. Cel sau cea care pune între-
barea își elaborează adesea dilema lui sau a ei, spu-
nând: „Aș fi mai fericit(-ă) dacă aș putea avea un scop,
dar pur și simplu nu știu care este scopul meu în viață.”
Răspunsul meu este că vii pe această lume cu absolut
nimic. Vei părăsi această lume fizică în exact același
fel. Prin urmare, singurul lucru pe care îl poți face cu
viața ta este să o dăruiești. Vei începe să simți că ai un
scop dacă poți găsi o cale de a veni întotdeauna în aju-
torul celorlalți.
Scopul se referă la ajutorul acordat. Se referă la
a-ți muta atenția dinspre tine și interesul personal și
a-i ajuta cumva pe ceilalți. Construiești pentru că îți
place nespus să construiești. Dar construiești pentru
a-i face pe alții fericiți. Realizezi schițe grafice pentru
că inima ta te îndrumă să o faci. Dar acele schițe vin în
ajutorul altora. Scrii pentru că îți place nespus să te
exprimi în cuvinte. Dar acele cuvinte îi vor ajuta și in-
spira pe cititori. Dacă nu îți știi încă scopul, vei conti-
nua să îl cauți de-a lungul diferitelor etape din viața
ta. Există multe modele diferite care descriu etapele
vieții. Aici, folosesc cele patru etape arhetipale ale
51
Dr. Wayne W. Dyer
atletului, războinicului, omului de stat și spiritului pen-
tru a arăta pe scurt care este scopul tău în fiecare etapă.
În arhetipul atletului, atenția este concentrată
exclusiv asupra corpului fizic și asupra felului în care
arată și acționează acesta. Arhetipul războinicului
vrea să concureze, să înfrângă și să colecționeze re-
compensele. Arhetipul omului de stat pune accentul
pe îndeplinirea dorințelor celorlalți, întrebând: „Cum
pot fi de ajutor?” Etapa finală (și cea mai înaltă pe care
o cunoaștem) reprezintă arhetipul spiritului. În aceas-
tă etapă, realizezi ce se înțelege prin a fi în această
lume, dar nu din această lume. Partea de spirit din
tine știe că nici corpul tău, nici această lume nu repre-
zintă domiciliul său exclusiv. Acest arhetip al spiritu-
lui te invită să îți minimalizezi preocupările lumii tale
materiale și să pui mai mult din energia ta în esența
vieții, care este iubirea și ajutorul acordat celorlalți.
Pe măsură ce progresezi prin aceste patru arhe-
tipuri, vei începe să te gândești din ce în ce mai puțin
la interesul personal și din ce în ce mai mult la cum
poți transforma lumea într-un loc mai bun pentru
toți. Astfel, descoperi un mare adevăr. Cu cât alergi
mai mult pentru propriile scopuri și cauți să-ți sa-
tisfaci interesul personal, cu atât mai mult aceste
obiective îți vor scăpa printre degete. Dar când îți

52
Al treilea secr
întorci gândurile și apoi activitățile, indiferent care ar
fi ele, către a-i ajuta pe alții, acele lucruri după care
obișnuiai să alergi te vor urmări peste tot unde te
duci. Când te scoți cu totul din peisaj, forțele univer-
sului vor părea să conspire ca să îți ofere tot ceea ce ai
căutat înainte pentru tine. Și apoi, pentru că nu mai
ești atașat de ele, vor curge libere în și din viața ta.
În esență, te îndemn să încetezi să îți iei viața
atât de personal. Poți opri orice suferință și pe toate
laolaltă prin a-ți aminti că nimic în univers nu este
personal. Desigur că ai fost învățat să privești viața
într-un mod foarte personal, dar aceasta este o iluzie.
Îmblânzește-ți egoul și încetează cu totul să mai iei
vreodată ceva la modul personal.
Ține minte aceste gânduri, în special când te
simți pierdut sau nesigur de scopul tău: „Scopul meu
este acela de a dărui. Îmi voi îndrepta gândurile în
afara mea și voi petrece următoarele ore căutând o
modalitate pentru a fi de ajutor oricărui om sau orică-
rei ființe de pe planeta noastră pe cale de dispariție.”
Asta te va ajuta să înțelegi că nu contează ceea ce faci,
atâta timp cât ești capabil să dăruiești. Pentru a dărui în-
tru totul și a fi întru totul de ajutor și a simți în cele din
urmă că ai un scop, trebuie să poți spune „Da” atunci când
te întrebi: „Chiar posed ceea ce vreau să dăruiesc?”

53
Al patrulea secret
Solitudinea, în sensul de a fi adesea singur, este
esențială oricărei profunzimi a meditației sau a
caracterului; și solitudinea în prezența
frumuseții și măreției naturale este leagănul
gândirii și al aspirațiilor care nu sunt benefice doar
individului, ci fără de care societatea ar merge rău.
– John S. Mill

Poate una dintre cele mai mari


recompense ale meditației
și rugăciunii este sentimentul de
apartenență care ne parvine.
– Bill Wilson

Acceptă
tăcerea
4
Al patrulea secret
Acceptă
tăcerea
Trăiești într-o lume tumultuoasă, fiind bombardat
constant de muzică zgomotoasă, de sirene, echipa-
mente de construcție, avioane cu reacție, camioane
huruind, mașini de tuns iarba, suflante de frunze și
drujbe. Aceste sunete produse de om, nenaturale, îți
invadează simțurile și țin tăcerea la distanță. De fapt,
ai fost crescut într-o cultură care nu doar că evită
tăcerea, ci este îngrozită de ea. Radioul din mașină
trebuie să fie mereu pornit și orice pauză în conversa-
ție este un moment stânjenitor, pe care majoritatea
oamenilor îl umplu rapid cu sporovăieli. Pentru mulți,
să fii singur este un coșmar, iar să fii singur în tăcere
este efectiv o tortură. Faimosul om de știință și filosof
Dr. Wayne W. Dyer
Blaise Pascal a observat: „Toate suferințele omului
derivă din faptul că el nu este capabil să stea singur
într-o cameră, în tăcere.”

Valoarea tăcerii
Există o tăcere de un moment în spațiul dintre
gândurile tale, tăcere de care poți deveni conștient
prin exercițiu. În acest spațiu tăcut, vei găsi pacea la
care râvnești în viața ta de zi cu zi. Nu vei cunoaște
niciodată acea pace dacă nu ai niciun spațiu între gân-
durile tale. Se spune că, în medie, o persoană are zil-
nic 60 000 de gânduri distincte. Cu atât de multe
gânduri, nu există aproape niciun spațiu liber. Dacă ai
putea reduce acel număr la jumătate, ai deschide o
întreagă lume de posibilități pentru tine. Căci atunci
când te contopești cu tăcerea și devii unul și același cu
ea, reiei legătura cu sursa ta și cunoști pacea aceea pe
care unii o numesc Dumnezeu. „Opriți-vă și cunoaș-
teți că Eu sunt Dumnezeu”, se spune atât de frumos în
Psalmul 45 din Vechiul Testament. Cuvintele-
cheie sunt opriți-vă și cunoașteți.
Opriți-vă înseamnă de fapt tăcere. Maica Tereza
a descris tăcerea și relația dintre aceasta și Dumne-
zeu spunând: „Dumnezeu este prietenul tăcerii. Vezi

58
Al patrulea secr
cum natura – copacii, iarba – cresc în tăcere; vezi ste-
lele, luna și soarele cum se mișcă în tăcere... Avem
nevoie de tăcere pentru a fi capabili să atingem sufle-
te.” Și aici este inclus și sufletul tău!
Spațiul dintre note este de fapt cel care face mu-
zica de care te bucuri atât de mult. Fără spații, n-ai
avea decât o singură notă zgomotoasă, neîntreruptă.
Tot ceea ce este creat vine din tăcere. Gândurile noas-
tre se ivesc din neantul tăcerii. Cuvintele tale răsar
din acest vid. Însăși esența ta s-a ivit din pustiu. Aceia
care ne vor înlocui așteaptă în vidul cel vast. Orice
formă de creativitate necesită o anumită nemișcare.
Sentimentul tău de pace lăuntrică depinde de a-ți pe-
trece o parte din energia ta vitală în tăcere, pentru a-ți
reîncărca bateriile, a înlătura tensiunea și anxietatea,
a retrăi bucuria de a-L cunoaște pe Dumnezeu și a te
simți mai aproape de întreaga umanitate. Tăcerea redu-
ce oboseala și îți permite să îți experimentezi propria
sevă creativă.
Al doilea cuvânt din versetul extras din Vechiul
Testament, cunoașteți, se referă la contactul tău
personal și conștient cu Dumnezeu. Să-L cunoști pe
Dumnezeu înseamnă să alungi îndoiala și să devii
independent de definiția și descrierea altora cu privi-
re la Dumnezeu. În schimb, ai propria ta cunoaștere

59
Dr. Wayne W. Dyer
personală. Și, așa cum ne-a amintit Melville atât de
dureros: „Singura și unica voce a lui Dumnezeu este
tăcerea.”

Să accesezi mai multă tăcere în viața ta


Te îndemn să ceri din ce în ce mai mult timp
pentru tăcere în viața ta. Una dintre cele mai eficiente
căi de a concretiza acest lucru este să faci din medita-
ție o practică zilnică. Și ține mine: nu există meditație
greșită. Acordă-ți timp să stai în tăcere, singur. La
început, gândurile îți vor zbura, încercând să te con-
vingă că aceasta este o pierdere de timp, că ar trebui
să fii acolo, în lume, să fii productiv, și că ai atât de
multe alte lucruri de făcut. Sute de alte gânduri, fără
nicio legătură, vor apărea de nicăieri și vor fugi apoi
din mintea ta.
Dar poți supraviețui acestei furtuni de proteste
mentale stând liniștit și devenind observatorul aces-
tei întregi pălăvrăgeli lăuntrice. În cele din urmă vei
putea să te muți în spațiile libere dintre gândurile tale
și să observi, atunci când ieși din acel spațiu tăcut, cât
de împăcat te-ai simțit când te aflai în el. Încearcă și tu
chiar acum. Folosește rugăciunea Tatăl nostru. Mai
întâi, concentrează-te pe cuvântul Tatăl și apoi pe

60
Al patrulea secr
cuvântul nostru. Încearcă să intri în spațiul dintre cele
două cuvinte, Tatăl și nostru. Apoi fă același lucru cu
termenii care și ești și în ceruri. Strecoară-te pur și
simplu pentru o clipă în spațiul liber și observă cât de
împăcat și de splendid te simți în acel spațiu.
Eu predau o meditație pe care o descriu în detaliu
și prin care te ghidez cu vocea mea, pe un CD purtând
numele de Meditations for Manifesting (Meditații pen-
tru manifestare*). Această meditație folosește sunetul
„ahhh” ca mantră pentru a-ți împiedica gândurile să
rătăcească în timpul meditației de dimineață. Acest
sunet-mantră se regăsește efectiv în toate numele
Divinului. Ascultă-l, de exemplu, în God**, Iahve, Allah,
Krishna, Iehova, Ra și Ptah. Prin repetarea acestui
sunet-mantră, stabilești un contact conștient cu Dum-
nezeu. În meditația de seară se folosește sunetul om,
sunetul recunoștinței pentru tot ceea ce s-a manifes-
tat în viața ta. Repetarea sunetului ahhh dimineața și
om seara, pentru aproximativ 20 de minute, creează o
oportunitate pentru ca tu să experimentezi pacea lă-
untrică și succesul, într-un fel pe care poate că nu le-ai
cunoscut niciodată înainte.

*  Acest audiobook se află în curs de apariție la Editura Act și Politon.


(n.red.)
**  În engleza americană, termenul God („Dumnezeu″) se pronunță cu
[a]. (n.tr.)
61
Dr. Wayne W. Dyer
Există multe oportunități pentru a accesa tăce-
rea. Eu încerc să meditez de fiecare dată când se pune
roșu la semafor. Cu mașina oprită și corpul meu inac-
tiv, adesea singurul lucru care încă se mișcă sunt
gândurile care-mi trec prin minte. Folosesc acele
aproximativ două minute de la semafor pentru a-mi
aduce mintea în armonie cu mașina și corpul meu
inerte. Primesc un bonus minunat de tăcere. Mă
opresc la semafoare probabil de 20 sau 30 de ori pe zi,
creând între 40 de minute și o oră de tăcere. Și întot-
deauna se găsește cineva în spatele meu care să-mi
dea de veste că mi-a expirat timpul, întrerupând tăce-
rea cu un claxon!

Meditația nu te afectează doar pe tine, are


impact asupra tuturor celor din jurul tău
Când ești împăcat, radiezi un tip diferit de
energie decât atunci când ești stresat sau deprimat.
Cu cât devii mai liniștit, cu atât poți devia mai ușor
energiile negative ale celor pe care îi întâlnești. Este
ca și cum ai avea un scut invizibil în jurul tău, pe care
nimic nu îl poate penetra, în afara unei energii spiritu-
ale superioare scutului tău. Un curent ostil este în-
tâmpinat cu un zâmbet și cunoașterea lăuntrică a

62
Al patrulea secr
faptului că acesta nu te privește. O persoană care în-
cearcă să te facă părtaș la suferința sa nu poate reuși
fără acordul tău. Exercițiul tău de meditație te menți-
ne imun.
Nu doar că poți devia negativitatea celor din ju-
rul tău, dar sentimentul tău de pace îi va aduce și pe
alții în armonie cu tine. S-au efectuat studii în scopul
măsurării nivelurilor de serotonină (un neurotrans-
mițător din creierul tău care arată cât de împăcat și de
armonios te simți) ale celor aflați în vecinătatea unui
grup mare de persoane care meditează. În mod uimi-
tor, numai aflându-se în câmpul de energie al celor
care meditează, observatorilor le crește nivelul de
serotonină. Aceste implicații sunt surprinzătoare. Cu
cât atingi mai multă pace prin meditație, cu atât mai
mult starea ta de pace are un impact asupra celor din
jurul tău.
Găsesc că meditația mea nu mă calmează doar
pe mine, ci are un efect liniștitor asupra familiei mele
și a celor din jurul meu. Dar beneficiul principal este
că, după o meditație, mi se pare aproape imposibil să
fiu enervat sau afectat negativ de orice. Meditația
pare să mă aducă în contact cu o sursă de energie li-
niștitoare, care mă face să mă simt profund legat de
Dumnezeu.

63
Dr. Wayne W. Dyer
Să intri în contact conștient
cu Dumnezeu
Majoritatea religiilor organizate și-au asumat
sarcina de a-L explica congregațiilor lor pe Dumne-
zeu, precum și toate regulile pe care Dumnezeu se
presupune că le-ar fi prescris pentru umanitate. Nu
poți ajunge să Îl cunoști pe Dumnezeu prin experien-
țele sau mărturiile altora. Acest lucru trebuie făcut de
către tine. Te îndemn să meditezi pentru că îți va adu-
ce mai multă pace, va înlătura stresul, îți va îmbunătă-
ți mediul înconjurător și va devia negativitatea. Toate
acestea, și nu numai, se vor manifesta cu siguranță
atunci când vei medita în mod regulat. Includ accep-
tarea tăcerii printre cele mai importante zece secrete
ale păcii lăuntrice și succesului, în principal fiindcă
este singurul vehicul de care știu pentru a intra în
contact conștient cu Dumnezeu.
Dumnezeu este ceea ce este indivizibil. Există o
singură prezență omniprezentă numită Dumnezeu.
Această prezență este pretutindeni și este o forță care
creează și susține viața. Nu poate fi niciodată divizată
sau fragmentată. Există o singură putere în univers,
nu două. Însă tot ceea ce constituie experiența ta
ca ființă umană pare să fie în dualitate. Sus există da-
torită opusului său, jos. Lumina există datorită
64
Al patrulea secr
întunericului; binele există datorită răului. Nu ai văzut
niciodată o persoană cu o față care să nu aibă și un
spate, un afară fără un interior, un pol nord al unui
magnet fără un pol sud. Lumea noastră fizică este o
lume a dihotomiilor și combinațiilor de elemente
opuse, întotdeauna divizibilă.
Tăcerea însă este singura experiență indivizibilă
pe care o poți avea. Tai tăcerea în două și tot ce obții
este și mai multă tăcere. Există o singură tăcere. Prin
urmare, tăcerea este singura cale de a experimenta
unitatea și indivizibilitatea lui Dumnezeu. De aceea
vrei să meditezi. Așa Îl știi pe Dumnezeu mai degrabă
decât să te mulțumești cu a ști despre Dumnezeu.
Îți vei găsi răspunsurile în tăcere. Ține minte:
din vid, din pustiu este creat totul. Când scrii o notă
muzicală, tăcerea din care vine este o parte la fel de
importantă din notă ca și sunetul. La fel este și cu
vindecarea oricărui lucru sau a oricărei relații. Să te
retragi în liniște și să asculți te va inspira. Nu îmi pot
imagina să vorbesc sau să scriu fără să mă duc mai
întâi, în tăcere, la Dumnezeu. Caut singur timpul și
spațiul, pentru a permite inspirației mele să se
ivească.

65
Dr. Wayne W. Dyer
Natura sălbatică este terapie
Oricând resimți un dezechilibru de orice fel în
viața ta, du-te în natură și găsește-ți pacea. Să-i trimiți
pe adolescenții tulburați în natură, pentru a avea grijă
de animale și a intra în comuniune cu natura, aproape
întotdeauna le aduce acestora pacea și serenitatea.
Dependențele de droguri dispar atunci când tinerii se
confruntă cu escaladarea unui munte sau canotajul pe
un lac. Oamenii care au fost diagnosticați cu boli ter-
minale găsesc adesea că niște luni petrecute într-o
cabană în mijlocul naturii sălbatice și în izolare, medi-
tând și comunicând cu Dumnezeu, sunt exact terapia
de care au nevoie și uneori sursa remisiunilor sponta-
ne miraculoase.
Dacă suferi vreodată de insomnie, mergi desculț
prin iarbă timp de zece minute, înainte să te bagi în pat.
Natura are o capacitate minunată de a vindeca multe
maladii. Încearcă să petreci o zi într-un spațiu izolat, as-
cultând doar sunetele naturii – păsările, insectele, foșne-
tul frunzelor, vântul. Acestea sunt sunetele vindecătoare
ce pot echilibra sunetele dureroase ale camioanelor, be-
tonierelor, casetofoanelor portabile și altele asemenea.
Acordă-ți oportunități de a fi în natură, ca parte
regulată din rutina vieții tale. Ia-ți o zi sau două în

66
Al patrulea secr
fiecare lună sau săptămână pentru a fi singur și a co-
munica cu Dumnezeu. Aceasta este terapia supremă
și este mult mai ieftină decât să plătești pe cineva să
asculte!

Păstrează pentru tine comunicarea


tăcută cu Dumnezeu
Tot ceea ce îți dorești să manifești se ivește din
Spirit, din tăcere. Nu îți folosești egoul pentru a mani-
festa. De fapt, egoul poate inhiba procesul creativ. Din
acest motiv, te îndemn să nu îți divulgi revelațiile per-
sonale, ceea ce intenționezi să creezi. Așa cum a spus
Sf. Pavel: „...de s-au făcut din nimic cele ce se văd.”
(Epistola către evrei 11, 3) Când vorbești despre noile
tale idei manifestate și le relatezi altora revelațiile
tale, adesea simți nevoia să le explici și să le aperi.
Problema este că egoul a intrat în scenă. Odată ce apa-
re egoul, manifestarea încetează.
Tăcerea se află acolo unde se produce manifes-
tarea, așadar, păstrează-ți miracolele potențiale în
prețuita tăcere pe care să o accepți cât de des posibil.
Te poți baza pe ea și te poți bucura cufundându-te în
serenitatea și pacea lăuntrică pe care tăcerea și medi-
tația le aduc întotdeauna.
67
Al cincilea secret
Florence Farr mi-a spus odată: „Dacă ne-am putea
spune nouă înșine, cu sinceritate, «clipa care trece
este la fel de bună ca oricare alta pe care o voi cunoaște
vreodată», am putea muri pe loc și am fi reuniți cu
Dumnezeu.”
– William Butler Yeats

Aici zace trecutul meu


De adio l-am sărutat;
Mulțumesc, copii,
Nu mi-ar fi lipsit.
– Ogden Nash

Renunță la
istoria ta
personală
5
Al cincilea secret
Renunță la
istoria ta personală
Când o barcă cu motor trece în viteză pe suprafața
apei, în urma ei se formează o spumă albă, numită siajul
bărcii. Siajul nu este nimic altceva decât cărarea lă-
sată în urmă. Răspunsul la întrebarea „Ce pune barca
în mișcare?” este că barca se mișcă datorită energiei
din momentul prezent, generate de motor. Aceasta
face ca barca să înainteze pe apă. Crezi că este posi-
bil ca siajul să pună barca în mișcare? Poate cărarea
lăsată în urmă să facă barca să înainteze? Acestea
sunt întrebări retorice, cu răspunsuri evidente. Sunt
sigur că ești de acord cu mine că siajul este doar că-
rarea lăsată în urmă, și nu ceea ce duce barca mai
departe.
Dr. Wayne W. Dyer
Îți sugerez să aplici această idee în viața ta. Sia-
jul vieții tale nu este nimic mai mult decât o cărare
lăsată în urma ta. Gândindu-te astfel, este absolut im-
posibil ca acel siaj să te ducă mai departe. Siajul nu
este în niciun fel logic responsabil pentru ceea ce
experimentezi sau nu reușești să experimentezi as-
tăzi. Siajul este pur și simplu ceea ce este, atât și nimic
mai mult – o cărare pe care ai lăsat-o în urmă. Dar
oare ai făcut asta?

Să fii o victimă a istoriei tale


personale
Pentru mai bine de un sfert de secol, am lucrat
cu oamenii pentru a-i ajuta să acceseze niveluri mai
înalte de conștientizare. Din experiența mea, am ob-
servat că majoritatea oamenilor își trăiesc viața în
siaj, agățându-se de istoriile personale ca să-și justifi-
ce comportamentele autodistructive și sărăcia din
viețile lor. Ei se agață de dureri, abuzuri și neajunsuri
din trecut, și le folosesc pe post de cărți de vizită pen-
tru a anunța tuturor celor pe care îi întâlnesc o stare
de tipul „Vai, bietul de mine”, la câteva minute după ce
au făcut cunoștință cu ei. „Am fost abandonat în copi-
lărie”, „Sunt alcoolic”, „Sunt un supraviețuitor al

72
Al cincilea secre
incestului”, „Părinții mei au divorțat și nu am trecut
niciodată peste asta”. Lista ar putea continua pe sute
de pagini.
Trecutul tău s-a terminat! Legându-te de trecutul
tău, nu numai că te asiguri că vei fi imobilizat astăzi,
dar îți vei și împiedica vindecarea. Să te referi la chi-
nurile trecute și să le folosești drept motive pentru a
nu-ți continua viața astăzi este același lucru cu a atri-
bui siajului capacitatea de a conduce barca. Acest lu-
cru funcționează și în sens invers. Mulți oameni se
referă la vremurile bune, care sunt duse pentru tot-
deauna, ca fiind motivul pentru care nu pot fi fericiți
și împliniți astăzi. „Totul s-a schimbat”, „Nu mai există
respect ca pe vremuri”, „Un dolar obișnuia să valore-
ze un dolar, acum totul este atât de supraevaluat”,
„Oamenii nu par să vrea să ajute așa cum o făceau în
trecut”, „Când eram noi mici, respectam autoritatea;
copiii din ziua de azi nu au niciun fel de stimă pentru
părinții lor”. De asemenea, și asta înseamnă să tră-
iești în siaj și să atribui trecutului responsabilitatea
pentru faptul că tu nu poți avea succes sau nu poți fi
fericit astăzi.

73
Dr. Wayne W. Dyer
Să ieși din siaj
Imaginează-ți un creion care are capacitatea de
a scrie doar istoria ta trecută. Altfel, nu e de niciun
folos. Tot trecutul tău este în acel creion. Îl vei păstra?
Pentru ce? Vei renunța la el? Poate Omar Khayyám te
va inspira, prin poemul său:
Degetul mișcător scrie și după ce a scris
trece mai departe.
Nici toată-ți pietatea, ori înțelepciunea nu-l vor
ispiti să șteargă jumătate de rând,
Nici toate lacrimile-ți, să spele un singur cuvânt
din ce a scris.

Poți plânge toată noaptea din pricina istoriei


aflate în acel creion și din pricina a tot ceea ce conține
și a tot ceea ce ți-ai dori să poți șterge – sau aduce
înapoi –, dar toate lacrimile tale nu pot spăla un sin-
gur cuvânt din trecut, așa cum îți amintește poetul/
filosoful.
Vrei să renunți la istoria ta personală, care este
simbolizată de acel creion, dar când te îndepărtezi de
ea, indiferent cât de departe ajungi, privești în urmă și
iat-o. Ești gata să te descotorosești de istoria ta perso-
nală și să trăiești pe deplin în momentul prezent. Dar

74
Al cincilea secre
creionul este întotdeauna acolo, când te uiți în urmă.
Îți sugerez să ridici creionul și, cu compasiune, să lași
cuvintele, rănile și durerea trecutului să fie scrise,
îmbrățișate, examinate, înțelese, acceptate și iubite
pentru tot ceea ce ai învățat și experimentat. Actul de
a-l ridica și de a accepta îți va da puterea să transformi
trecutul într-un cântec, un poem, un tablou sau un
ritual, dacă te simți chemat să faci acele lucruri, sau să
te descotorosești de el, în felul tău unic.

Să-ți accepți istoria personală


Într-un univers care este un sistem inteligent, cu
o forță creativă divină care îl susține, pur și simplu nu
pot exista accidente. Oricât de greu ar fi să recunoști,
a trebuit să treci prin ceea ce ai trecut pentru a ajunge
unde ești astăzi, și dovada este că ai făcut-o. Fiecare
progres spiritual pe care îl vei face în viața ta va fi,
foarte probabil, precedat de un soi de cădere sau
dezastru aparent. Acele vremuri întunecate, acele
accidente, episoade dificile, perioade de sărăcie, boli,
abuzuri și visuri spulberate au fost toate în ordine.
S-au întâmplat, deci poți presupune că trebuiau să se
întâmple, și tu nu le poți dezîntâmpla.

75
Dr. Wayne W. Dyer
Acceptă-le din acea perspectivă, cu ajutor dacă
ai nevoie de el, și apoi înțelege-le, adoptă-le, onorează-le
și într-un final îndepărtează-le și/sau transformă-le, în
felul tău. (Cunosc pe cineva care le dă o nouă fișă a pos-
tului.) Devino liber să te cufunzi în acest moment –
acest acum care poartă numele de prezent – pentru că
pur și simplu asta este – un cadou* pe care să-l deschizi,
să-l savurezi, de care să ai grijă, cu care să te joci, de
care să te bucuri și pe care să-l explorezi.

Tot ceea ce primești este momentul prezent


Nu mulți oameni posedă disponibilitatea și abi-
litatea de a trăi pe deplin în prezent. În timp ce îți
mănânci aperitivul, nu te preocupa de desert. În timp
ce citești o carte, observă unde îți umblă gândurile. În
timp ce ești în vacanță, fii acolo, în loc să te gândești la
ce ar fi trebuit făcut și la ce va trebui făcut când te vei
întoarce acasă. Nu lăsa momentul prezent evaziv să
fie epuizat de gânduri care nu sunt aici și acum.
Există o ironie în acest obicei de a-ți lăsa mintea
să rătăcească spre alte timpuri și alte locuri. Poți rătă-
ci doar în momentul prezent pentru că prezentul este
*  Joc de cuvinte. În original, present, cu dublu sens în limba engleză,
însemnând și „prezent″, precum și „cadou, dar″. (n.tr.)
76
Al cincilea secre
tot ceea ce ai să primești vreodată. Așa că rătăcirea
este o cale de a epuiza momentele tale prezente. Ai
într-adevăr un trecut, dar nu acum! Și da, ai un viitor,
dar nu acum! Și îți poți consuma momentul prezent
cu gândul la „atunci” și la „poate”, dar acest lucru te va
ține departe de pacea lăuntrică și de succesul pe care
le-ai putea experimenta.
E greu de crezut că celelalte creaturi își irosesc
prezentul cu gânduri despre trecut și viitor. Un castor
se comportă doar ca ceea ce este și o face exact în mo-
mentul prezent. Nu își petrece zilele dorindu-și să fie
din nou un castor tânăr sau meditând la faptul că fra-
ții săi castori au primit mai multă atenție sau că tatăl
său castor a fugit cu o domnișoară castor mai tânără,
când el era mic. El este întotdeauna ancorat în mo-
mentul prezent. Putem învăța multe de la creaturile
Domnului despre cum ar trebui să savurăm momen-
tul prezent mai degrabă decât să-l irosim, mistuiți de
vină în privința trecutului sau de griji pentru viitor.
Exersează trăirea în momentul prezent și refuză să
permiți oricăror gânduri bazate pe trecutul tău să te
definească.
Oprește-te și observă tot ceea ce se află în spațiul
tău imediat – oamenii, ființele, vegetația, formațiunile

77
Dr. Wayne W. Dyer
noroase, proiectele de construcții, totul. Rămâi în
prezent, prin meditație și apropiindu-te de prezentul
suprem... Dumnezeu.

Dumnezeu este doar aici și acum


Gândește-te la asta. Dumnezeu nu va face nimic
diferit peste o oră decât face acum. Și Dumnezeu nu
face nimic diferit acum față de ce făcea acum o mie de
ani. Adevărul este că poți ajunge să Îl cunoști pe Dum-
nezeu doar dacă ești dispus să fii pe pace în momen-
tul prezent.
În capitolul dedicat celui de-al Patrulea Secret
am discutat despre cum meditația este o cale de a in-
tra într-un contact conștient cu Dumnezeu. Aici, aș
vrea să îți dezvălui un secret sublim, pe care l-am în-
vățat de la unul dintre profesorii mei care m-au in-
fluențat cel mai mult: Vei ajunge să Îl cunoști cu
adevărat pe Dumnezeu doar când vei renunța la tre-
cutul și viitorul din mintea ta și te vei contopi pe de-
plin cu clipa prezentă, căci Dumnezeu este întotdeauna
aici și acum.
Foarte puțini oameni înțeleg și trăiesc acest
principiu, în mare măsură din cauza condiționării și a

78
Al cincilea secre
lipsei disponibilității lor de a-și antrena mințile în
trăirea momentului prezent. Acesta este unul din-
tre motivele pentru care spun uneori că „nu este
niciodată aglomerat în timp ce parcurgi efortul su-
plimentar”*. Pe drumul acesta, alegerea păcii lăun-
trice și atragerea succesului în viața ta în timp ce
trăiești în momentul prezent devin un fel de a fi.
Poți începe prin a-ți elimina istoria personală din
repertoriul tău de scuze disponibile pentru a nu
trăi în pace.

Să nu te mai bazezi pe istoria ta personală


Fă un efort să înlături toate etichetele pe care ți
le-ai atașat. Etichetele nu fac decât să te renege. Tre-
buie să fii, în cele din urmă, la înălțimea etichetei mai
degrabă decât să fii spiritul nelimitat care reprezintă
adevărata ta esență.
Nu ești american, italian sau african. Ești mem-
bru al unei singure rase, rasa umană. Nu ești bărbat
sau femeie, democrat sau republican. Ești una cu ade-
vărata unitate, Dumnezeu.

*  În original, along the extra mile (ad.lit., „de-a lungul milei suplimen-
tare″). Expresia idiomatică to go the extra mile înseamnă „a face un
efort suplimentar″. (n.red.)
79
Dr. Wayne W. Dyer
Nu ești atletic sau magic, matematician sau li-
terat sau orice altă etichetă. Să transcenzi etichete-
le, în special pe cele care ți-au fost puse de către
alții în trecutul tău, te deschide în fața oportunității
de a te avânta în momentul prezent, după cum do-
rești. Poți fi tot ce vrei, în orice moment prezent din
viața ta.
Îți recomand să găsești o cale de a-ți transforma
istoria personală și, pe măsură ce faci asta, să-ți rea-
mintești că transformi orice credință și pe toate pe
care le-ai folosit ca etichete sau indicatori ai limitări-
lor tale. Înlocuiește toate acestea cu o cunoaștere a
faptului că nu ești ceea ce ai făcut, ceea ce ai fost, ceea
ce te-au învățat alții sau ceea ce ți s-a făcut. Ești parte
din cei pe care-i iubești, legat întotdeauna de sursa ta
și, prin urmare, legat de puterea nelimitată a celor pe
care-i iubești.
Istoria ta trecută și toate durerile tale din trecut
nu mai sunt aici, în realitatea ta fizică. Nu le permite
să fie aici în mintea ta, întinându-ți momentele pre-
zente. Viața ta este ca o piesă în mai multe acte. Une-
le dintre personajele care intră în scenă au roluri
scurte de jucat, altele – mult mai mari.

80
Al cincilea secre
Există personaje negative și există băieții buni.
Dar cu toții sunt necesari, altfel nu ar fi în piesă. Acceptă-i
pe toți și treci la actul următor.

81
Al șaselea secret
Orice cale este doar o cale, și să renunți la ea, dacă
asta îți spune inima, nu reprezintă niciun afront la
adresa ta sau a altora.
– Carlos Castaneda

Orice om poate greși,


dar numai cel fără minte
stăruie în greșeala sa.
– Cicero

Nu poți rezolva
o problemă
cu aceeași
minte care
a creat-o
6
Al șaselea secret
Nu poți rezolva o
problemă cu
aceeași minte care
a creat-o
Orice problemă poate fi rezolvată printr-o soluție spi-
rituală. Unul dintre cele mai interesante pasaje din
A Course in Miracles (Curs de miracole) sugerează că
noi nu avem de fapt nicio problemă; doar credem că
avem. În primele rânduri din Tora, precum și în Face-
rea biblică, stă scris: „La început a făcut Dumnezeu
Cerul și Pământul” (Facerea, 1, 1) și, mai apoi: „Și a
privit Dumnezeu toate câte a făcut și iată erau bune
foarte.” (Facerea, 1, 31) Dacă interpretezi ad litteram
acele cuvinte, este destul de clar că problemele nu
sunt cu putință. Dacă Dumnezeu a creat totul și tot
Dr. Wayne W. Dyer
ceea ce Dumnezeu a creat era bun, răul nu există. „Dar”,
spui tu, „boala, lipsa de armonie, disperarea și așa mai
departe, toate par să existe și să fi scăpat de sub con-
trol în lumea noastră”.
Când ne simțim separați de miezul nostru sacru,
ne vine ușor să credem atât de puternic în separare
încât să explicăm orice neplăcere drept o problemă.
În lumea Spiritului, sau a lui Dumnezeu, problemele
pur și simplu nu există și nu sunt reale. Când conexiu-
nea ta spirituală este slabă, te îndepărtezi de lumea
Spiritului, și problemele vin din credința ta în separa-
re. Mintea ta creează iluzia separării, iar corpul tău,
influențat de gândurile tale marcate de ego, capătă
boli. Societățile noastre sunt creația gândurilor noas-
tre colective. Ele capătă aceeași boală a separării, și
apoi avem ceea ce numim probleme sociale. Însă toa-
te așa-numitele probleme reprezintă un deficit spiri-
tual care poate fi remediat prin soluții spirituale.
Gândește-te astfel: dacă îți schimbi mintea, vei rezol-
va problema. Am scris o întreagă carte pe acest subiect,
intitulată There Is a Spiritual Solution to Every Problem
(Există o soluție spirituală pentru orice problemă*) și
apărută la Harper Collins, în 2001.

*  Carte aflată în curs de apariție - atât ca volum tipărit, cât și în format


audio - la Editura Act și Politon. (n.red.)
86
Al șaselea secre
Ce să faci ca să-ți schimbi mintea
Poți accepta ideea conform căreia credința ta că
ești separat de Dumnezeu este cea care creează atitu-
dinea pe care tu o etichetezi ca fiind o problemă? Poți
explora această idee conform căreia ceea ce tu nu-
mești probleme nu sunt toate decât pur și simplu ilu-
zii sau greșeli ale intelectului tău? Dacă Dumnezeu
este pretutindeni, nu există niciun loc în care Dumne-
zeu să nu fie; prin urmare, îl ai pe Dumnezeu tot tim-
pul alături de tine. Ai putea crede altceva. Acest sistem
de credințe este cel care îți creează așa-zisele proble-
me. Dacă poți aduce adevărul în prezența acestor ilu-
zii, ele se vor dizolva – exact așa cum știi că trei plus
trei egal șase este adevărat și că trei plus trei egal zece
este fals. Aducând adevărul în prezența acestei erori
aritmetice, ea se dizolvă pur și simplu.
La fel se vor dizolva și toate credințele tale care
creează „probleme” în mintea ta, atunci când le vei
asocia energia superioară a adevărului. Sfântul Francisc
de Assisi, în faimoasa sa rugăciune, ne imploră să ne
schimbăm mintea prin acest gând: „Unde este ură,
lasă-mă să semăn iubire.” Lumina dizolvă întotdeau-
na întunericul. Iubirea anulează întotdeauna ura. Spi-
ritul șterge întotdeauna problemele. Problemele
există ca niște credințe ale minții tale stăpânite de
87
Dr. Wayne W. Dyer
ego, incapabilă să conceptualizeze o conștientizare a
minții tale spirituale, exact cum întunericul nu are
niciun concept al luminii.
Prin a-ți rescrie efectiv acordul cu realitatea, îți
poți schimba mintea și îndepărta orice problemă per-
cepută. Schimbă-ți atitudinea față de tine însuți și
decide să crezi în legătura ta cu energia superioară a
lui Dumnezeu, chiar și în cele mai cumplite circum-
stanțe. Lasă tot ceea ce pare problematic în grija sine-
lui tău superior, având încredere că „problema” nu
este ceea ce pare. Rescrie-ți acordul cu privire la cine
ești și ce ești capabil să realizezi.

Noul tău acord cu realitatea


Gândurile tale sunt practic sursa oricărui lucru
în viața ta. Fiecare relație în care te afli este ceva ce
porți cu tine. Dacă relația ta este jalnică, asta se în-
tâmplă pentru că tu o privești astfel. Persoana cu care
ai o relație nu este cu tine în acest moment sau când
ești la muncă sau când ești la baie, dar gândurile tale
despre acea persoană sunt întotdeauna cu tine. Sin-
gura cale prin care poți experimenta o altă persoană
este în gândurile tale.

88
Al șaselea secre
Nu poți privi prin ochii lor și să fii ei. Îi poți ana-
liza doar cu gândurile tale. Dacă te uiți după ce este
greșit la ei și depozitezi acea imagine negativă în
mintea ta, atunci acolo există relația voastră. Dacă
îți schimbi gândurile către ceea ce iubești mai degra-
bă decât către ceea ce etichetezi ca fiind greșit, toc-
mai ți-ai schimbat întreaga relație. Aceasta a trecut
de la a fi jalnică la a fi grozavă, prin schimbarea ta
mentală!
Încearcă să îți amintești întotdeauna că porți fi-
ecare relație cu tine, în mintea ta. Robert Frost ne-a
amintit: „Iubești lucrurile pe care le iubești pentru
ceea ce sunt.” Când uiți acest lucru și analizezi alți oa-
meni pe baza a ceea ce crezi că ar trebui să fie sau a
ceea ce obișnuiau să fie sau comparându-i cu ceea ce
ești tu, atunci ai alungat iubirea și, în mintea ta, relația
s-a stricat. Experimentezi fiecare lucru și pe fiecare
om în gândurile tale. Schimbă-ți gândurile și schimbi
ceea ce porți în mintea ta ca fiind probleme.
Lumea este exact cum este. Economia este exact
așa cum ar trebui să fie. Oamenii care se comportă
„rău” în lume fac ceea ce ar trebui să facă. Poți procesa
acest lucru în orice fel alegi. Dacă ești plin de mânie în
privința tuturor acelor „probleme”, ești și tu tot o per-
soană care contribuie la poluarea cu mânie.

89
Dr. Wayne W. Dyer
Dorința ta de a face ceva în privința celor mai
josnice energii te va motiva să fii mai iubitor, mai sim-
țitor și mai împăcat. Și făcând acest lucru, îi poți influ-
ența pe cei care sunt cel mai îndepărtați de Dumnezeu
să se întoarcă la sursa lor. Acest nou acord cu tine în-
suți de a sta mereu în legătură cu Spiritul, chiar și
atunci când pare cel mai dificil lucru de făcut, va per-
mite să prolifereze oricărui grad de armonie perfectă
pentru care corpul tău a fost proiectat. Lasă „bolile” în
mâinile lui Dumnezeu și oferă corpului tău exerciții
regulate, mâncare sănătoasă, cantități mari de apă
pură și odihnă din belșug, pentru a-i permite să func-
ționeze ca un recipient prin care Spiritul să curgă
liber.
Noul tău acord cu realitatea în care ți-ai ameste-
cat sinele fizic și personalitatea cu sinele tău spiritual
legat de Dumnezeu va începe să radieze o energie su-
perioară de iubire și lumină. Oriunde te duci, alții vor
experimenta strălucirea conștiinței tale divine, iar
lipsa de armonie și dezordinea și toate felurile de
probleme pur și simplu nu vor înflori în prezența ta.
Devino „un instrument al păcii tale”, așa cum Sf.
Francisc spune că își dorește, în primul vers al fai-
moasei sale rugăciuni. Urcă pe scara conștientizării
umane, de la treapta cea mai joasă la cea mai înaltă.
Devino o ființă mistică, pur și simplu prin schimbarea
90
Al șaselea secre
minții tale, de la una care a creat și experimentat pro-
bleme la una care le rezolvă.

Cele trei niveluri ale conștiinței


De-a lungul vieții, te poți măsura la următoarele
trei niveluri ale conștiinței. Puțini oameni, poate chiar
niciunul, rămân vreodată la același nivel tot timpul.
Aceste niveluri ale conștientizării sunt prezentate de
la cel mai jos la cel mai înalt.
1. Primul nivel este conștiința egoului. În
conștiința egoului, accentuezi cu precădere persona-
litatea și corpul tău. Există o credință excepțional de
puternică în separarea ta de toți ceilalți, de tot ce ți-ar
plăcea să atragi în viața ta și de Dumnezeu. Această
atitudine te pune într-o stare de competiție pentru
partea ta, de parcă treaba ta ar fi să ajungi acolo pri-
mul. Să câștigi și să fii numărul unu par să fie cele mai
importante lucruri pe care le poți face când trăiești la
nivelul conștiinței egoului. Îți petreci o mare parte din
timpul tău măsurându-ți succesul în baza comparați-
ei pe care o faci cu alții.
Dacă ai mai multe decât alții, te simți mai bine în
legătură cu tine. Să ai mai mulți bani te face să te simți
mai bine. Să acumulezi mai multe premii și prestigiu
91
Dr. Wayne W. Dyer
și să urci mai sus pe scara corporatistă te încurajează
să te simți bine în legătură cu tine. Conștiința egoului
te îndeamnă să concurezi, să compari și să concluzio-
nezi că tu ești cel mai bun, așa că te concentrezi pe a
alerga mai repede și a arăta mai bine decât alții. La
acest nivel al conștiinței există problemele. Acesta
este locul în care pacea lăuntrică este efectiv imposi-
bilă, iar succesul te ocolește, pentru că trebuie să te
chinui mereu să fii în alt loc.
Pentru a te simți în largul tău parcurgând acel
efort suplimentar, trebuie să îmblânzești acest ego
veșnic pretențios, imposibil-de-satisfăcut. Sentimen-
tele de disperare, mânie, amărăciune, stres și depre-
sie izvorăsc din anxietatea și insistența egoului de a
se ridica la un standard extern. Rezultatul este sufe-
rința de a nu te ridica la înălțimea așteptărilor sau de
a nu te integra cum trebuie. Egoul te va lăsa arareori
să te odihnești și îți cere din ce în ce mai mult pentru
că este îngrozit că vei fi numit un ratat. Când vei depăși
egoul și vei face din sinele tău superior forța domi-
nantă în viața ta, vei începe să simți acea mulțumire și
strălucire lăuntrică a păcii și succesului, care caracte-
rizează parcurgerea efortului suplimentar.

92
Al șaselea secre
2. Al doilea nivel este conștiința de grup. Con-
știința de grup este similară cu conștiința egoului, cu
excepția faptului că treci dincolo de tine însuți ca
punct central al vieții tale, și acum îi incluzi pe alții
care sunt membri ai tribului sau clanului tău. Îți su-
primi egoul individual și te alături unei organizații
mai mari, egoul de grup. Apartenența ta este bazată
pe familia ta, moștenirea ta, fondul tău rasial, religia
ta, limba ta, afilierea ta politică și așa mai departe. Ți
se cere să gândești și acționezi ca grupul căruia i-ai
fost atribuit. Te duci la război în numele patriotismului
pentru a-i ucide pe alții care au fost condiționați să
facă același lucru. Te identifici pe tine însuți ca o per-
soană de o anumită etnie, adesea cu etichete cum ar
fi: italian, chinez sau afro-american.
La nivelul conștiinței de grup, ești adesea dedi-
cat perpetuării problemelor sociale precum războiul,
brutalitatea și persecuția religioasă, izvorâte din duș-
mănii ancestrale, vechi de mii de ani. Dar se ajunge de
asemenea chiar la traiul zilnic. Familiile insistă să le
adopți punctul de vedere, să urăști pe cine urăsc ei și
să iubești pe cine iubesc ei.
Ai o loialitate oarbă față de o companie care
poate produce arme de distrugere, un concept căruia
în mod normal i te opui, dar o faci oricum pentru că

93
Dr. Wayne W. Dyer
„e slujba mea”. Unii polițiști și soldați își persecută
semenii comportându-se mai rău decât criminalii sau
așa-numiții dușmani pe care îi detestă atât de mult.
Inumanitatea noastră față de semenii noștri este ade-
sea justificată în baza mentalității conștiinței de grup.
Membrii bandelor sau societăților se vor comporta în
feluri oribile, îndemnați de o mentalitate de grup sau
de clan. Pe scurt, ceea ce grupul dictează devine car-
tea ta de identitate, ca ființă umană.
Ține minte că nu poți rezolva nicio problemă cu
aceeași minte care a creat-o. Pentru a rezolva un con-
flict care rezultă din conștiința de grup, trebuie să faci
o schimbare la nivelul minții tale sau să continui să
lași problema să te bântuie. Rezolvarea problemelor
legate de conștiința de grup implică trecerea la nive-
lul cel mai înalt.
3. Al treilea nivel este conștiința mistică.
Acest nivel al conștiinței lipsite de probleme se distinge
prin sentimentul de conexiune, în locul celui de sepa-
rare. La nivelul conștiinței mistice, te simți conectat
cu fiecare individ, cu fiecare creatură, cu întreaga pla-
netă și cu Dumnezeu.
Să te simți conectat înseamnă că simți cu adevărat
că suntem cu toții unul și același și că răul îndreptat
către alții este de fapt acel rău îndreptat către noi

94
Al șaselea secre
înșine. Aici, cooperarea înlocuiește competiția; ura
este risipită de iubire; și nefericirea este redusă la
zero de bucurie. La acest nivel, ești un membru al rasei
umane, nu al unui subgrup. Aici, ești o națiune a lumii,
înzestrat cu conștiință globală, și nu un patriot al
vreunei țări. În conștiința mistică, nu te vei simți se-
parat de nimeni, de niciun lucru și nici de Dumnezeu.
Nu vei fi ceea ce ai, ceea ce realizezi sau ceea ce cred
alții despre tine. Vei fi cel iubit și îți vei fi schimbat
mintea! Problemele vor fi acum doar iluzii ale minții
pe care nu le mai porți cu tine.
Așa cum a spus-o marele umanitarist Mahatma
Gandhi: „Omul devine măreț exact în măsura în care
lucrează pentru bunăstarea seamănului său.” Acesta
este nivelul de conștiință mistică sau divină. Este lo-
cul unde poți trăi o existență lipsită de probleme prin
a-ți schimba gândurile de la conștiința egoului și con-
știința de grup la nivelul superior al misticismului.
Aici, înțelegi cu adevărat ce a vrut să spună Thoreau
prin cuvintele: „Nu există niciun remediu pentru iubi-
re decât să iubești mai mult.”

95
Al șaptelea secret
Fericirea vieții tale depinde
de calitatea gândurilor tale...
ai grijă să nu întreții
nicio noțiune nepotrivită
virtuții și naturii rezonabile.
– Marc Aureliu

Dumnezeu nu poruncește
să facem lucruri mărețe,
ci doar lucruri mărunte,
cu o dragoste măreață.
– Maica Tereza

Nu există
resentimente
justificate
7
Al șaptelea secret
Nu există
resentimente
justificate
Auzi tot timpul oamenii spunând : „Am dreptul să fiu
supărat pentru cum am fost tratat. Am dreptul să fiu
furios, rănit, deprimat, trist și plin de resentimente.”
Să înveți să eviți acest tip de gândire este unul dintre
cele zece secrete ale mele pentru trăirea unei vieți de
pace lăuntrică, succes și fericire. Oricând ești plin de
resentimente, predai altora dispozitivele de control
asupra vieții tale emoționale, pentru a o manipula.
Mi-am dat seama cât de puternică era această
lecție cu mulți ani în urmă, când asistam la o întâlnire
între 12 oameni care erau într-un grup de recupera-
re după alcoolism și dependența de droguri. Toți
Dr. Wayne W. Dyer
acei 12 oameni erau obișnuiți să îi blameze pe alții
pentru slăbiciunile lor, folosind aproape orice scuză
ca raționament pentru întoarcerea la comportamen-
tele lor autodistructive. Pe un afiș atârnat în cameră
se puteau citi cuvintele: „În acest grup, nu există re-
sentimente justificate.”
Indiferent de ce ar fi spus cineva unui membru
al grupului, indiferent cât de ostile sau de urâte ar fi
fost acuzațiile, fiecărei persoane i se reamintea că nu
există resentimente justificate. Poate ar trebui să te
gândești cui îi porți pică înainte să poți alege în cu-
noștință de cauză dacă acest lucru îți este folositor.
Resentimentele îți oferă o scuză să te întorci la vechile
tale obiceiuri. Ele te-au adus inițial aici!

De ce există resentimentele
Ai putea fi familiarizat cu o emisiune populară
de televiziune numită Vrei să fii milionar? În cazul în
care concurentul răspunde la 15 întrebări cu mai
multe variante de răspuns, câștigă un milion de do-
lari. Începând cu o întrebare de 100 $, persoana din
„scaunul fierbinte” răspunde la cinci întrebări până
ajunge la pragul de 1000 $. În acest punct, persoanei
îi este garantat că pleacă cu ceva. Apoi întrebările

100
Al șaptelea secre
cresc în dificultate. În cazul în care concurentul ajunge
la 32 000 $, din nou, există garanția că va pleca acasă cu
acea sumă. Deci, există două praguri cruciale de atins:
pragul de 1000 $, care este atins prin a răspunde la
cinci întrebări relativ simple; și pragul de 32 000 $,
care implică cinci întrebări din ce în ce mai dificile.
Am relatat detalii despre acest program TV doar
pentru a prezenta ideea celor două praguri pe care
trebuie să le atingi pentru a avea o șansă la cel mai
înalt nivel de conștientizare, în valoare de „un milion
de dolari”. Pragul de 1000 $ este cel în care înveți să
lași vina în urmă în viața ta. Dacă nu o faci, pleci acasă
cu mâna goală.
Înlăturarea vinei înseamnă a nu pune pe seama
nimănui responsabilitatea pentru ceea ce experimen-
tezi. Înseamnă că ești dispus să spui: „Poate nu înțeleg
de ce mă simt astfel, de ce am această boală, de ce am
fost victimizat sau de ce am avut acest accident, dar
sunt dispus să spun fără vinovăție sau resentimente
că îmi aparține. Trăiesc cu acest lucru și sunt respon-
sabil pentru că el există în viața mea.” De ce să faci
asta? Dacă îți asumi responsabilitatea pentru că acest
lucru există în viața ta, atunci cel puțin ai o șansă să îți
asumi responsabilitatea pentru a-l înlătura sau a în-
văța din el.

101
Dr. Wayne W. Dyer
Dacă ești într-o mică măsură (poate necunoscu-
tă) responsabil pentru acea migrenă sau pentru acel
sentiment de deprimare, atunci poți să te pui pe trea-
bă pentru a-l îndepărta sau a descoperi care este mesa-
jul său pentru tine. Dacă, pe de altă parte, altcineva sau
altceva este responsabil în mintea ta, atunci desigur că
va trebui să aștepți până când ei se schimbă pentru ca
tu să te simți mai bine. Și acest lucru este puțin proba-
bil să se întâmple. Deci, la nivelul de 1000 $, vina trebu-
ie să dispară. Altfel, te duci acasă cu mâna goală și nu
poți să participi la nivelurile superioare.
Trebuie să fii dispus să treci un nou test la al
doilea nivel critic, întrebarea de 32 000 $, ce reprezin-
tă obstacolul final pe care trebuie să îl înfrunți pentru
a pătrunde pe tărâmul mai exaltat al autoactualizării
și al conștiinței superioare, nivelul spiritual de un mi-
lion de dolari. La acest nivel, trebuie să fii dispus să
trimiți energiile superioare, mai rapide, ale iubirii,
păcii, bucuriei, iertării și bunătății, ca răspuns la ceea
ce apare în calea ta. Asta înseamnă să parcurgi efortul
suplimentar, iar locul este neaglomerat, și ai acolo
doar iubire de dăruit.
Cineva îți spune ceva ce ți se pare a fi jignitor și,
mai degrabă decât să optezi pentru resentimente, ești
capabil să depersonalizezi ceea ce tocmai ai auzit și să

102
Al șaptelea secre
răspunzi cu bunătate. Ai prefera să fii bun decât să ai
dreptate. Nu ai de ce să îi contești pe alții sau să te
răzbuni când ți s-a greșit. Faci asta pentru tine însuți.
Un proverb chinezesc spune așa: „Dacă ai de gând să
cauți răzbunarea, ai face bine să sapi două morminte.”
Resentimentele tale te vor distruge. Ele sunt energii
inferioare. Și parcurgând efortul suplimentar, pe
drum îi vei întâlni doar pe cei care au înțeles pe deplin
acest concept. Cei care nu au ajuns la acest nivel sunt
cu toții în spate, cu mulțimea care a ieșit din joc cu mult
timp în urmă, la o întrebare mai ușoară, și majoritatea
sunt încă acolo, în spate, întrebându-se de ce se tot duc
acasă cu mâna goală! Dar te pot asigura că ei continuă
să îi blameze pe alții pentru deșertăciunea lor.
Mai întâi, trebuie să depășești vina. Apoi trebuie
să înveți să le trimiți tuturor iubire, în locul mâniei și
resentimentelor. Există o poveste despre un maestru
iluminat care răspundea mereu la accesele de criti-
cism, judecată și ridicol cu iubire, bunătate și pace.
Unul dintre discipolii săi l-a întrebat cum de este cu
putință să fie atât de bun și de pașnic în fața unei in-
sulte atât de grave. Răspunsul maestrului către disci-
pol a fost această întrebare: „Dacă cineva îți oferă un
dar și tu nu accepți acel dar, cui îi aparține darul?”
Răspunsul te duce cu gândul la parcurgerea acelui
efort suplimentar. Întreabă-te: „De ce permit unui
103
Dr. Wayne W. Dyer
lucru care aparține altcuiva să fie sursa resentimente-
lor mele?” Așa cum spune titlul unei cărți populare,
What You Think of Me Is None of My Business (Ce crezi
tu despre mine nu e treaba mea).

Nu mai căuta ocazii să te simți ofensat


Când trăiești la nivelurile obișnuite de conștien-
tizare sau sub acestea, consumi o mulțime de timp și
energie găsind oportunități să te simți ofensat. Un bu-
letin de știri, o recesiune economică, un străin nepoliti-
cos, o eroare de modă, cineva înjurând, un strănut, un
nor negru, orice nor, niciun nor – aproape orice merge
dacă vrei să cauți o ocazie să te simți ofensat. Nu vei
găsi niciodată pe nimeni angajându-se în astfel de ab-
surdități în timp ce parcurge efortul suplimentar.
Devino o persoană care refuză să se simtă ofen-
sată de oricine, de orice sau de indiferent ce set de
circumstanțe. Dacă tu dezaprobi ceva ce are loc, fără
doar și poate afirmă ceea ce simți din inimă; și, dacă
este posibil, lucrează să elimini acel lucru și apoi să te
eliberezi de el. Majoritatea oamenilor acționează din
ego și chiar au nevoie să aibă dreptate. Așa că, atunci
când întâlnești pe cineva care spune lucruri pe care le
găsești nepotrivite sau când știi că sunt greșite,

104
Al șaptelea secre
greșite, greșite, uită de nevoia ta de a avea dreptate și
spune, în schimb: „Ai dreptate în privința asta!” Acele
cuvinte vor pune capăt unui potențial conflict și te vor
scuti de a te simți ofensat. Dorința ta este să fii pașnic
– nu să ai dreptate, să fii rănit, mânios sau indignat.
Dacă ai destulă credință în propriile tale principii, vei
descoperi că este imposibil să fii ofensat de credințele
și de comportamentul altora.
A nu fi ofensat este un fel de a spune: „Dețin con-
trolul asupra felului în care mă voi simți și aleg să mă
simt pașnic indiferent de ce observ că se întâmplă.”
Când te simți ofensat, emiți judecăți. Judeci pe altcine-
va ca fiind prost, insensibil, nepoliticos, arogant, ego-
ist sau nesăbuit și apoi te trezești că ești supărat și
ofensat de comportamentul său. Ce nu realizezi, poate,
este că atunci când judeci altă persoană, nu o defi-
nești pe ea. Te definești pe tine ca pe cineva care are
nevoie să îi judece pe alții.
Exact așa cum nimeni nu te poate defini pe tine
prin judecățile sale, nici tu nu ai privilegiul de a-i defi-
ni pe alții. Când nu vei mai judeca și vei deveni pur și
simplu un observator, vei cunoaște pacea lăuntrică
despre care scriu aici. Cu acel simț al păcii lăuntrice,
te vei găsi eliberat de energia negativă a resentimen-
telor și vei putea trăi o viață de mulțumire. Un bonus

105
Dr. Wayne W. Dyer
este că vei descoperi că alții sunt mult mai atrași de
tine. O persoană pașnică atrage energie pașnică. Nu Îl
vei cunoaște pe Dumnezeu dacă nu ești împăcat, pen-
tru că Dumnezeu este pace.
Resentimentele tale îl alungă literalmente pe
Dumnezeu din viața ta, în timp ce tu ești ocupat să te
simți ofensat. A nu te simți ofensat va însemna să eli-
mini toate variațiile următorului enunț din reperto-
riul tău de gânduri disponibile: „Dacă ai semăna mai
mult cu mine, atunci nu ar trebui să fiu supărat acum.”
Ești așa cum ești, și la fel sunt și cei din jurul tău. Cel
mai probabil, ei nu vor fi niciodată exact ca tine. Așa
că încetează să mai aștepți ca cei care sunt diferiți să
fie ceea ce crezi tu că ar trebui să fie. Nu se va întâm-
pla niciodată.
Egoul tău este cel care cere ca lumea și toți oa-
menii din ea să fie așa cum crezi tu că ar trebui să fie.
Sinele tău sacru superior refuză să fie altfel decât paș-
nic și vede lumea așa cum este, nu așa cum i-ar plăcea
să fie egoului tău. Când răspunzi cu ură la ura îndrep-
tată către tine, ai devenit parte din problemă, care
este ura, mai degrabă decât parte din soluție, care
este iubirea. Iubirea este lipsită de resentimente și
oferă ușor iertare. Iubirea și iertarea te vor inspira să
muncești la lucrurile în favoarea cărora ești, mai

106
Al șaptelea secre
curând decât la cele cărora li te împotrivești. Dacă ești
contra violenței și a urii, te vei lupta împotriva acesto-
ra cu propria ta marcă de violență și ură. Dacă ești în
favoarea iubirii și păcii, vei aduce acele energii în pre-
zența violenței și, în cele din urmă, vei dizolva ura.
Când Maicii Tereza i s-a cerut să mărșăluiască
împotriva războiului din Vietnam, ea a răspuns: „Nu,
nu o voi face, dar când veți avea un marș pentru pace,
voi fi acolo.”

Un ultim cuvânt despre iertare și resentimente


La originea tuturor practicilor spirituale stă,
efectiv, noțiunea de iertare. Este ceea ce a izbutit să
facă Iisus din Nazaret în timp ce era torturat pe o cru-
ce de către un soldat roman care arunca o suliță în
coasta sa. Este poate cel mai vindecător lucru pe care
îl poți face pentru a înlătura complet din viața ta ener-
giile inferioare ale resentimentelor și răzbunării.
Gândește-te la fiecare persoană care ți-a făcut
vreodată rău, te-a înșelat, te-a fraudat sau a spus lu-
cruri urâte despre tine. Experiența ta cu privire la ei
este nimic mai mult decât un gând pe care îl porți cu
tine. Aceste gânduri încărcate de resentimente, mânie
și ură reprezintă energii lente, debilitante, care te vor
107
Dr. Wayne W. Dyer
priva de putere. Dacă ai putea să le eliberezi, ai cu-
noaște mai multă pace.
Practici iertarea din două motive. Unul este să îi
lași pe alții să știe că nu mai vrei să fii într-o stare de
ostilitate cu acea persoană; și al doilea este să te eli-
berezi de energia autodistructivă a resentimentelor.
Resentimentele sunt ca veninul care continuă să curgă
prin organismul tău, otrava acționând mult timp după
ce ai fost mușcat de șarpe. Nu mușcătura te ucide, ci
veninul. Poți scoate veninul luând decizia de a renunța
la resentimente. Transmite-le iubire, într-o anumită
formă, celor care simți că ți-au greșit și observă cum
te simți mult mai bine, cum ai mult mai multă pace.
Un act de iertare profundă față de tatăl meu, pe care
nu l-am văzut și cu care nu am vorbit niciodată, a fost
cel care mi-a schimbat viața dintr-una de conștienti-
zare obișnuită într-una de conștiință superioară, de
împlinire și succes, dincolo de orice îndrăznisem
vreodată să îmi imaginez.
Într-adevăr, nu există resentimente justificate
dacă vrei să parcurgi efortul suplimentar, iar pe drum,
la fiecare pas, să te bucuri de pace lăuntrică și de
succes.

108
Al optulea secret
Este necesar pentru fericirea
unui om ca el să fie, în plan mental,
fidel lui însuși.
– Thomas Paine

Mai întâi spune-ți ce ai vrea să fii


și apoi fă ceea ce trebuie să faci.
– Epictet

Tratează-te
pe tine însuți
ca și cum ai fi
deja ceea ce
ți-ar plăcea să fii
Al optulea secret8
Tratează-te pe tine însuți
ca și cum ai fi
deja ceea ce ți-ar
plăcea să fii
Orice ți-ai imagina pentru tine însuți – indiferent cât
de măreț sau imposibil ți-ar putea părea acum – te în-
curajez să începi să te comporți de parcă ceea ce ți-ar
plăcea să devii este deja realitatea ta. Aceasta este o
cale grozavă de a pune în mișcare forțele care vor cola-
bora cu tine pentru a-ți face visurile să se adeverească.
Pentru a activa forțele creative latente în viața ta, tre-
buie să te duci în lumea nevăzută, lumea de dincolo de
forma ta. Aici va fi creat ceea ce nu există pentru tine în
lumea formelor, unde ești tu. Ai putea să te gândești la
acest lucru astfel: în formă, primești in-formație. Când
Dr. Wayne W. Dyer
treci în spirit, primești in-spirație. Această lume a
inspirației este cea care te va ghida să accesezi orice
ți-ar plăcea să ai în viața ta.

Ce înseamnă să devii inspirat


Unul dintre cele mai semnificative sfaturi pe
care le-am citit vreodată a fost scris acum mai bine de
2000 de ani de un învățător antic numit Patanjali. El
își învăța discipolii să devină inspirați. Poate îți amin-
tești că termenul a inspira își are originea în cuvintele
in și spirit. Patanjali sugera că inspirația implică o
minte care transcende toate limitările, gânduri care
își rup toate legăturile și o conștiință care se extinde
în toate direcțiile. Iată cum poți deveni inspirat.
Concentrează-ți gândurile asupra a ceea ce ți-ar
plăcea să devii – artist, muzician, programator, den-
tist sau orice altceva. În gândurile tale, începe să te
imaginezi ca având abilitățile de a face aceste lucruri.
Fără îndoieli. Doar o cunoaștere. Apoi începe să acțio-
nezi ca și cum aceste lucruri ar fi deja realitatea ta. Ca
artist, viziunea ta îți permite să desenezi, să vizitezi
muzee de artă, să vorbești cu artiști faimoși și să te
cufunzi în lumea artei. Cu alte cuvinte, începi să acțio-
nezi ca un artist, în toate aspectele vieții tale. Astfel,

112
Al optulea secr
ți-o iei tu singur înainte și preiei controlul asupra pro-
priului tău destin, în același timp în care cultivi
inspirație.
Cu cât te vezi mai mult ca ceea ce ți-ar plăcea să
devii, cu atât vei fi mai inspirat. Forțele latente pe care
le-a descris Patanjali prind viață, iar tu descoperi că
ești o persoană mai măreață decât ai visat vreodată că
vei fi. Imaginează-ți asta – forțele latente, moarte sau
inexistente, apărând brusc și colaborând cu tine, ca
rezultat al faptului că ai devenit inspirat și ai acționat
ca și cum ceea ce ai vrea ar fi deja aici!
Având curajul de a te declara ca fiind deja ceea
ce vrei să fii, aproape că te vei forța să acționezi într-o
manieră nouă, încântătoare și spirituală. Poți aplica
de asemenea acest principiu și în alte domenii decât
vocația ta aleasă. Dacă trăiești o viață marcată de lip-
suri și nu îți ies în cale toate lucrurile drăguțe pe care
mulți oameni le au, poate că este timpul să îți schimbi
modul de a gândi și să acționezi ca și cum ceea ce ți-ar
face plăcere să ai ar fi deja aici.
Vizualizează automobilul frumos care este ma-
șina visurilor tale și lipește o poză cu el pe ușa dormi-
torului tău, precum și pe frigider. Dacă tot ești aici,
lipește-l pe parbrizul mașinii pe care o conduci acum!
Mergi la un showroom, stai în mașina ta și simte

113
Dr. Wayne W. Dyer
aroma minunată de mașină nouă. Trece-ți mâinile
peste scaune și apucă volanul. Dă ocol mașinii tale,
admirându-i liniile. Ia mașina pentru un test de con-
ducere și vizualizează că ești pe deplin îndreptățit să
conduci această mașină, că ești inspirat de frumuse-
țea sa și că ea își va găsi o cale în viața ta. Într-un fel,
cumva, aceasta este mașina ta. Vorbește cu alții des-
pre dragostea ta pentru mașina aceasta. Citește despre
ea. Pune o fotografie pe ecranul computerului tău și
las-o acolo să o vezi de fiecare dată când ești în preaj-
ma acelui computer.
Toate aceste lucruri ți-ar putea părea prostești,
dar când vei deveni inspirat și vei acționa ca și cum
ceea ce vrei ar fi deja aici, îți vei activa acele forțe laten-
te care vor colabora pentru a face din asta realitatea ta.

Să extinzi inspirația pretutindeni


Să te tratezi în maniera descrisă mai sus poate
deveni un stil de viață obișnuit. Acest lucru nu implică
înșelăciune, aroganță sau a-i răni pe ceilalți. Acesta
este un acord tacit între tine și Dumnezeu, în care lu-
crezi discret în armonie cu forțele universului pentru
a-ți transforma visurile în realitate. Aceasta implică
din partea ta să știi că succesul și pacea lăuntrică sunt

114
Al optulea secr
dreptul tău din naștere; că ești un copil al lui Dumne-
zeu; și ca atare ești îndreptățit la o viață de bucurie,
iubire și fericire.
În relațiile tale, cu iubiții, colegii de muncă și fa-
milia, acționează ca și cum ceea ce ai vrea să materia-
lizezi în aceste relații ar fi deja aici. Dacă vrei să ai un
sentiment de armonie la locul de muncă, menține o
viziune clară și o așteptare a acestei armonii. Astfel,
ești înaintea zilei tale, văzând ora cinci sosind pașnic
pentru toată lumea, când este încă șapte și jumătate
dimineața. De fiecare dată când ai o întâlnire cu cine-
va, viziunea ta despre ora cinci îți apare în minte și
acționezi într-un mod pașnic, armonios, astfel încât
să nu anulezi ceea ce știi că urmează. Mai mult, te
comporți față de ceilalți de parcă și ei ar fi tot ceea ce
sunt capabili să devină.
Aceste tipuri de așteptări te fac să spui: „Sunt
sigur că vei avea totul gata în după-amiaza aceasta”,
mai degrabă decât: „Întârzii mereu cu toate și aș vrea
să te pui pe treabă.” Când îi tratezi astfel pe alții, și ei
își îndeplinesc destinul de care le-ai reamintit că îi
așteaptă.
În familia ta, în special cu copiii tăi, este impor-
tant să ai întotdeauna acest gând mărunt în minte:
Surprinde-i făcând lucrurile bine. Amintește-le adesea

115
Dr. Wayne W. Dyer
de geniul lor inerent, de capacitatea lor de a fi respon-
sabili, de talentele lor înnăscute și de abilitățile lor
fantastice. Tratează-i ca și cum ar fi deja responsabili,
inteligenți, atractivi și onorabili. „Ești atât de grozav.
Sunt sigur că te vei simți minunat la interviul tău.”
„Ești atât de deștept, știu că vei studia și te vei descur-
ca bine la acel examen.” „Ești întotdeauna în legătură
cu Dumnezeu și Dumnezeu nu întreține boala. Te vei
simți mult mai bine mâine, pe vremea aceasta.”
Când te comporți cu copiii tăi, cu părinții, cu fra-
ții și chiar cu rudele tale mai îndepărtate ca și cum
relația este grozavă și va rămâne așa, și le arăți măre-
ția lor, mai degrabă decât nerozia, ceea ce vei vedea va
fi măreția lor. În relația ta cu partenerul tău de viață,
oricine ar fi acela, asigură-te că aplici acest principiu
cât de frecvent poți. Dacă lucrurile nu merg bine,
întreabă-te: „Tratez această relație așa cum este sau
așa cum mi-ar plăcea să fie?” Deci, tu cum vrei să fie?
Liniștită? Armonioasă? Reciproc satisfăcătoare? Res-
pectuoasă? Drăgăstoasă? Desigur că vrei. Ca atare,
înainte de următoarea voastră întâlnire, privește-o
astfel. Ai așteptări care se concentrează pe calitățile
păcii lăuntrice și succesului.
Te vei surprinde scoțând în evidență ceea ce iu-
bești la acea persoană, și nu ceea ce face ea greșit. Vei

116
Al optulea secr
vedea cealaltă persoană răspunzându-ți cu iubire și
armonie, și nu cu amărăciune. Abilitatea ta de a te
lansa înainte și a vedea rezultatul până ca acesta să se
producă te va determina să acționezi în moduri care
materializează aceste rezultate.
Această strategie de viață funcționează în efec-
tiv orice domeniu. Înainte să mă adresez unui public,
îi vizualizez întotdeauna pe cei din public ca fiind iu-
bitori, susținători și având o experiență grozavă. Îna-
inte să scriu, mă vizualizez fără vreo pană de idei,
fiind inspirat și având o îndrumare spirituală ce-mi
este mereu disponibilă. Așa cum ni se amintește în A
Course in Miracles (Curs de miracole), „dacă ai ști cine
pășește mereu alături de tine, nu ai mai experimenta
niciodată frica”. Aceasta reprezintă esența inspirației,
precum și perspectiva asupra viitorului în termenii în
care vrei să fie – pentru a acționa apoi exact în acea
manieră.

Sincronicitate și inspirație
Nu există coincidențe. Orice coincide se spune
că se potrivește puternic. Pătrunzi în spirit și te simți
inspirat când activezi forțele universului să lucreze
împreună cu tine. Din moment ce totul este ghidat de

117
Dr. Wayne W. Dyer
Spirit, există o distanță mai mică între gândurile tale
și a vedea rezultatul acelor gânduri materializându-se
pentru tine. Pe măsură ce pui din ce în ce mai mult din
energia ta în ceea ce intenționezi să manifești, începi
să vezi acele intenții materializându-se.
Te vei gândi la o anumită persoană și acea per-
soană va apărea „în mod misterios”. Vei avea nevoie
de o carte pe care nu reușești s-o găsești, pentru stu-
diile tale, și ea va apărea într-o livrare „misterioasă”.
Te vei gândi că vrei informații despre un loc de vacanță
și acestea vor sosi prin poștă „în mod misterios”. Toa-
te aceste așa-numite mistere vor fi văzute în curând
de către tine ca parte din sincronicitatea universului
care lucrează împreună cu tine și cu gândurile tale
încărcate de o energie superioară.
Trebuie să rămâi la ideea că poți negocia pre-
zența acestor lucruri prin păstrarea câmpului tău de
energie concentrat întotdeauna, cu iubire, asupra a
ceea ce intenționezi cu pasiune să creezi. Legea atrac-
ției este pusă în joc, și gândurile tale devin literalmen-
te energii de atracție. La început, va părea uimitor
și aproape incredibil. Pe măsură ce rămâi în spirit și
acționezi ca și cum ceea ce ți-ai dori ar fi deja acolo,
vei găsi acest lucru din ce în ce mai puțin derutant.
Legat de Dumnezeu, așa cum ești întotdeauna, tu ești

118
Al optulea secr
forța divină care pune această sincronicitate în viața ta
de zi cu zi. Îți vei da seama foarte curând că ceea ce gân-
dești este ceea ce se extinde; prin urmare, vei deveni mai
atent și grijuliu în privința lucrurilor la care te gân-
dești. Acest proces de a te trata pe tine însuți „ca și
cum” începe cu gândurile tale, are un impact asupra
stării tale emoționale și într-un final te mână în acțiune.
De la gânduri la sentimente la acțiuni, ele vor
reacționa toate afirmativ când rămâi inspirat și te lan-
sezi singur înaintea ta, în moduri care să fie consec-
vente cu ceea ce vrei să devii. Declară-te un geniu, un
expert, într-o atmosferă de abundență, și păstrează
acea viziune cu atâta pasiune încât să nu poți face ni-
mic altceva decât să acționezi în baza ei. În timp ce
faci asta, vei trimite energie de atracție care va lucra
împreună cu tine pentru materializarea acțiunilor
tale pe baza acelor declarații specificate.
Tratează-i pe toți cei pe care îi întâlnești cu ace-
eași intenție. Celebrează în alții cele mai bune calități
ale lor. Tratează-i pe toți în această manieră „ca și
cum” și îți garantez că vor răspunde conform celor
mai înalte așteptări ale tale. Totul ține de tine. Indife-
rent dacă tu crezi că este posibil sau imposibil, oricum
vei avea dreptate. Și vei vedea corectitudinea gându-
rilor tale manifestându-se oriunde mergi.

119
Al nouălea secret
Există doar două feluri de
a-ți trăi viața. Unul este de
parcă nimic nu ar fi un miracol.
Celălalt este de parcă
totul ar fi un miracol.
– Albert Einstein

Pe chipurile bărbaților
și femeilor,
eu îl văd pe Dumnezeu.
– Walt Whitman

Prețuiește-ți
divinitatea
Al nouălea secret9
Prețuiește-ți
divinitatea
Ești o creație divină a lui Dumnezeu. Nu poți fi nicio-
dată separat de ceea ce te-a creat. Dacă te poți gândi
la Dumnezeu ca la ocean și la tine ca la un recipient, ai
putea să găsești folositor, în momentele de îndoială
sau când te simți pierdut sau singur, să îți amintești că
ești un recipient al lui Dumnezeu. Când îți cufunzi pa-
harul în ocean, ce ai apoi este o parte din Dumnezeu.
Nu este ceva la fel de mare sau de puternic, dar este
totuși Dumnezeu. Cât timp refuzi să crezi altceva, nu
te vei simți separat de Dumnezeu.
Gândește-te la o picătură de apă din oceanul
abundenței, picătură care este separată de sursa sa.
Separată de sursa sa, acea picătură de apă se va
Dr. Wayne W. Dyer
evapora în cele din urmă și se va întoarce la sursă.
Ideea este că, atunci când se află în formă lichidă, se-
parată de sursa sa, ea pierde puterea sursei sale.
Aceasta este esența secretului de a-ți prețui întot-
deauna divinitatea.
Cât timp în mintea ta ești separat de sursa ta,
pierzi puterea divină, puterea sursei tale. Exact ca pi-
cătura de apă, și tu îți vei schimba forma și într-un final
te vei întoarce la sursa ta. Cât timp te simți separat de
Dumnezeu, pierzi puterea sursei tale, care este puterea
nelimitată de a crea, de a fi miraculos și a experimen-
ta bucuria de a fi în viață. Picătura de apă, separată de
sursa ei divină, simbolizează egoul tău.

Ce este egoul tău?


Egoul tău nu este nimic mai mult decât o idee pe
care o porți cu tine oriunde te duci. Această idee îți
spune că ești suma totală a ceea ce ai, a ceea ce faci și
a ceea ce ești. Egoul insistă că ești o ființă separată, că
personalitatea ta și corpul tău sunt esența ta și că tu
ești într-o competiție cu fiecare alt ego pentru a obți-
ne partea ta, care este limitată și finită. Prin urmare,
afirmă egoul, trebuie să fii precaut în privința celor-
lalți, care vor de asemenea tot ceea ce ei cred că sunt

124
Al nouălea secr
îndreptățiți să aibă. În consecință, egoul te face să
crezi că există tot timpul dușmani în privința cărora
să fii precaut. Din moment ce ești separat de ei, trebu-
ie să disprețuiești cooperarea cu ei, din teama de a nu
fi înșelat. Rezultatul este că trebuie să te îndoiești de
toată lumea!
Egoul tău îți spune de asemenea că ești separat
de tot ceea ce lipsește din viața ta și că, așadar, trebuie
să consumi o grămadă de energie alergând după ceea
ce lipsește. Mai mult, deoarece, conform egoului tău,
tu ești reprezentat de corpul tău și de personalitatea
ta, asta înseamnă că ești separat de Dumnezeu. Dum-
nezeu este în afara ta, o forță de care să te temi exact
ca de toate acele forțe externe care încearcă să te con-
troleze. Așa că implori această forță externă să îți
confere puteri speciale pentru a depăși toate acele
egouri care încearcă atât de mult să captureze ceea ce
este al tău de drept.
Egoul tău te menține într-o stare constantă de
frică, grijă, anxietate și stres. Te imploră să fii mai bun
decât toți din jurul tău. Te conjură să depui mai mult
efort și să îl aduci pe Dumnezeu de partea ta. Pe scurt,
menține starea ta de separare față de Dumnezeu și îți
permite să fii îngrozit de propria ta divinitate.

125
Dr. Wayne W. Dyer
Să îți accepți divinitatea
Nu există niciun loc în care Dumnezeu să nu fie.
Amintește-ți de acest lucru în fiecare zi. S-a spus că
Dumnezeu doarme în minerale, se odihnește în vege-
tale, merge în animale și gândește în noi. Gândește-te
la Dumnezeu ca la o prezență, mai degrabă decât ca la
o persoană – o prezență care permite unei semințe să
încolțească, care mișcă stelele pe cer și în același timp
mișcă un gând în mintea ta. O prezență care face să
crească și iarba și unghiile tale, în același timp. Aceas-
tă prezență este pretutindeni; prin urmare, trebuie să
fie de asemenea în tine! Și dacă este pretutindeni,
trebuie să fie în tot ceea ce percepi ca lipsind din viața
ta. În mod inexplicabil, ești deja legat de tot ceea ce
ți-ar plăcea să atragi în viața ta prin prezența acestui
Spirit universal, atotputernic, numit Dumnezeu.
Poate că ai mai citit despre un mare sfânt din
India, pe nume Sai Baba. El pare să posede puterile
magice de manifestare instantanee, prezența sa pare
să vindece bolnavii, și Sai Baba insuflă un sentiment
de beatitudine și pace divină tuturor celor pe care îi
întâlnește. El a fost întrebat de către un reporter din
Occident: „Ești Dumnezeu?” Satya Sai Baba a răspuns
fără ezitare: „Da, sunt”, la care toți cei de față au părut
uluiți. Apoi, după o scurtă pauză, a adăugat: „Și la fel
126
Al nouălea secr
ești și tu. Singura diferență dintre tine și mine”, a spus
el, „este că eu știu asta, pe când tu te îndoiești.”
Ești o parte din Dumnezeu. Ești o creație divină
– o făptură a luminii, care a apărut aici ca ființă uma-
nă, exact la momentul potrivit. Corpul tău va pleca, de
asemenea, exact la momentul potrivit. Dar tu nu ești
acel corp pe care îl privești, nici personalitatea lui sau
oricare dintre posesiunile și realizările lui. Ești cel
iubit. Un miracol. O parte din perfecțiunea eternă. O
frântură din inteligența divină care susține totul și pe
toată lumea de pe această planetă. Într-o lume în care
această inteligență divină creează totul, nu pot exista
accidente. De fiecare dată când experimentezi frica,
respingerea de sine, anxietatea, vina sau ura, îți negi
divinitatea și cedezi în fața influențelor acelei minți
egocentrice care te-a convins de separarea ta de
Dumnezeu.
Autorul U.S. Anderson a scris cu mulți ani în
urmă o carte inspirațională numită Three Magic Words
(Trei cuvinte magice*). Domnul Anderson scrie despre
capacitatea de a deveni făcător de minuni și de a te
ridica la idealul promisiunii făcute de Iisus Hristos, în
Evanghelia după Ioan (14, 12): „...cel ce crede în Mine

*  Carte aflată în curs de apariție - atât ca volum tipărit, cât și în format


audio - la Editura Act și Politon. (n.red.)
127
Dr. Wayne W. Dyer
va face şi el lucrările pe care le fac Eu şi mai mari de-
cât acestea va face.” Autorul nu dezvăluie care sunt
cele trei cuvinte magice până la finalul cărții, când ci-
titorul descoperă că acestea sunt Tu ești Dumnezeu.
Nu Dumnezeu în sensul de a fi „deasupra tuturor și
mai bun decât toți ceilalți”, ci în sensul de a fi etern
legat de sursa ta, puterea omniprezentă a iubirii care
nu te abandonează niciodată și nu secătuiește nicio-
dată. Te poți baza pe această sursă dacă îți amintești
că ea te include tot timpul.

128
Al zecelea secret
Crede că viața merită trăită, și
credința ta te va ajuta să creezi acel fapt.
– William James

Nimic nu este,
dacă gândul nu-l săvârșește.
– William Shakespeare

Înțelepciunea
înseamnă
să eviți toate
gândurile care
te slăbesc
10
Al zecelea secret
Înțelepciunea înseamnă
să eviți toate gândurile
care te slăbesc
Absolut fiecare gând pe care îl ai poate fi evaluat în-
trebându-te dacă te întărește sau te slăbește. De fapt,
există o testare musculară simplă pe care o poți face
pentru a încerca orice gând pe care îl ai în momentul
prezent. Funcționează astfel: ridică brațul în lateral și
pune pe altcineva să încerce să îți împingă brațul în
jos în timp ce tu reziști. Gândește-te că spui o minciu-
nă și observă cât de slab ești în comparație cu mo-
mentele în care te gândești la un adevăr. Metoda se
poate aplica pentru orice gând care provoacă o reac-
ție emoțională.
Dr. Wayne W. Dyer
Într-o carte numită Power vs. Force (Putere ver-
sus Forță)*, dr. David Hawkins elaborează pe baza
acestei metode și oferă o hartă a conștiinței pentru
a-ți arăta cum fiecare gând poate fie să te slăbească,
fie să te întărească. Înțelepciunea autentică este abili-
tatea de a te monitoriza tot timpul pentru a determi-
na starea ta relativă de slăbiciune sau de putere și
pentru a putea alunga acele gânduri care te slăbesc. În
acest fel, te menții într-o stare de conștiință optimistă,
superioară, și îți împiedici gândurile să-ți slăbească
fiecare organ al corpului. Când te folosești de minte
pentru a-ți insufla putere, atragi ceea ce îți înalță
spiritul.
Puterea te îndeamnă să trăiești și să dai randa-
ment la cel mai înalt nivel al tău, și vădește compasiu-
ne. Forța, pe de altă parte, implică mișcare. Aceasta se
deosebește de putere, un câmp static care nu se mișcă
niciodată ca reacție la ceva anume. Pentru că forța
este în mișcare, ea creează întotdeauna o contraforță.
Acea contraforță consumă constant energie, și trebuie
să fie alimentată în permanență. În loc să aibă compa-
siune, forța este asociată cu judecata, competiția și
controlul asupra celorlalți. De exemplu, într-un eveni-
ment atletic, gândurile tale se concentrează pe a-ți

*  Apărută la Editura Cartea Daath, București, 2005. (n.red.)


132
Al zecelea secre
învinge oponentul, pe a fi mai bun decât altul și a juca
și câștiga cu orice preț. Întreaga structură musculară
a corpului tău este de fapt slăbită, pentru că gândurile
de forță te slăbesc.
Pe de altă parte, dacă în mijlocul unui eveniment
atletic îți poți menține gândurile concentrate asupra
executării celei mai înalte performanțe de care ești tu
capabil, a folosirii puterii tale interioare pentru a adu-
na energia ca să fii cât mai eficient cu putință și dacă
ai un mare respect pentru abilitățile tale date de Dum-
nezeu, îți vei insufla astfel putere. Un gând de forță
necesită o contraforță și o luptă care slăbește; în timp
ce un gând de putere te întărește, din moment ce nicio
contraforță nu este chemată în joc pentru a-ți consu-
ma energia. Gândurile de putere te energizează, din
moment ce nu au nicio pretenție de la tine.

Gânduri care te slăbesc


Dacă un simplu gând îți va face mușchii brațului
să fie mai slabi sau mai puternici, imaginează-ți ce
trebuie să le facă tuturor celorlalți mușchi și organe
din corpul tău! Inima ta este un mușchi slăbit de gân-
duri care te privează de putere. Rinichii, ficatul,

133
Dr. Wayne W. Dyer
plămânii și intestinele tale sunt toate înconjurate de
mușchi care sunt afectați de gândurile tale.
Gândul care îi slăbește cel mai mult pe majori-
tatea oamenilor este rușinea, care duce la umilire.
Importanța iertării de sine este mai presus de cuvin-
te. Dacă nutrești gânduri de rușine în legătură cu ceea
ce ai făcut în trecut, te slăbești atât fizic, cât și emoțio-
nal. În mod similar, dacă folosești în cazul oricărei
persoane o tehnică de rușinare și umilire pentru a o
face pe ea să se îndrepte, vei crea o persoană slăbită,
care nu va căpăta niciodată putere până când acele
gânduri rușinoase și umilitoare nu sunt înlăturate.
Înlăturarea propriilor tale gânduri de rușine implică
o dorință de eliberare, de a-ți vedea comportamentele
din trecut ca pe niște lecții pe care a trebuit să le înveți
și de a reface legătura cu sursa ta prin rugăciune și
meditație.
După rușine, gândurile de vinovăție și apatie te
slăbesc cel mai mult. Ele produc emoțiile vinovăției
și disperării. A trăi în vinovăție înseamnă a-ți irosi
momentele prezente fiind imobilizat de ceva ce s-a
întâmplat deja. Niciun sentiment de vinovăție, oricât
de mare sau de mic, nu va desface vreodată ceea ce a
fost făcut. În cazul în care comportamentul tău din
trecut te mobilizează să înveți din greșelile tale,

134
Al zecelea secre
aceasta nu este vinovăție; asta înseamnă să înveți din
trecut. Dar să te lași copleșit în momentul prezent de
așa-numitele tale erori înseamnă vinovăție, și poate
avea loc doar acum.
Să te eliberezi de vinovăție este ca și cum ți-ai
lua o uriașă povară de pe umeri. Vinovăția este elibe-
rată prin gândurile de dragoste și respect pentru tine
însuți, care-ți insuflă putere. Îți insufli tu singur pute-
re tratându-te cu iubire și respect, eliberându-te de
standardele de perfecțiune și refuzând să irosești
prețioasa valută a vieții tale, momentul prezent, cu
gânduri care continuă doar să te frustreze și să te slă-
bească. În schimb, poți jura să fii mai bun decât obiș-
nuiai să fii, acesta fiind adevăratul test al nobleței.
Gândurile apatice creează disperare. Acestea
sunt gânduri care te împiedică să fii angajat în viață.
Apatia provine din mila de sine și dintr-o nevoie de a
fi distrat încontinuu pentru a evita plictiseala. Nu poți
fi niciodată apatic sau singuratic dacă iubești persoa-
na cu care ești singur. Fiecare moment din fiecare zi
prezintă un număr nelimitat de opțiuni pentru a trăi
pe deplin și a fi legat de viață. Nu ai nevoie ca un tele-
vizor sau un radio să trâmbițeze constant pentru a
evita apatia. Dispui de propria ta minte, care este un
regat al potențialului nelimitat.

135
Dr. Wayne W. Dyer
Dispui în fiecare zi de alegerea de a te trezi și a
spune: „Bună dimineața, Dumnezeu!” sau „Dumneze-
ule, dimineață!” Este întotdeauna o alegere. Orice mo-
mente pe care le umpli cu gânduri de plictiseală și
apatie te vor slăbi cu adevărat, fizic, emoțional și spi-
ritual. Pentru mine, este o insultă la adresa acestui
univers minunat, plin de o sută de milioane de mira-
cole, să îmi permit vreodată să nutresc gânduri de
plictiseală sau apatie.
Celelalte gânduri proeminente care concurează
pentru a te face slab includ frica și furia. Ambele cate-
gorii de gânduri angajează forța, care produce o con-
traforță și o atmosferă lăuntrică de tensiune și
slăbiciune. Când îți este frică, te-ai îndepărtat de iubi-
re. Ține mine: „În iubire nu este frică, ci iubirea desă-
vârșită alungă frica.” (Întâia epistolă sobornicească a
Sfântului Apostol Ioan, 4, 18) Lucrul de care te temi, îl
detești și într-un final începi să-l urăști. Astfel, dihoto-
mia dintre ură și teamă funcționează în interiorul tău,
slăbindu-te întotdeauna.
Fiecare gând pe care îl ai și care întreține o stare
de teamă te ține departe de scopul tău și, în același
timp, te slăbește. Gândurile tale temătoare te invită să
rămâi imobilizat. Când te găsești într-o stare de tea-
mă, oprește-te chiar acolo și invită-l pe Dumnezeu în

136
Al zecelea secre
scenă. Lasă teama pe seama Partenerului tău Senior,
rostind aceste cuvinte: „Eu nu știu cum să fac față
acestui lucru, dar știu că sunt legat de Tine, forța cre-
atoare miraculoasă din acest univers. Voi da egoul la o
parte din calea mea și-l voi lăsa în seama Ta.” Încearcă.
Vei fi surprins să vezi cât de rapid acea energie supe-
rioară a iubirii va anula și va dizolva gândurile tale
temătoare și în același timp îți va insufla putere.
Furia, de asemenea, este o reacție emoțională la
gânduri care spun: „Vreau ca lumea să fie așa cum o
vreau eu, nu așa cum este ea; prin urmare, sunt furios.”
Furia este adesea justificată ca fiind normală, dar te
va face întotdeauna slab; și, așa cum îți amintește
acest principiu, înțelepciunea înseamnă evitarea tu-
turor gândurilor care te slăbesc. Nu trebuie să fii furios
pentru a corecta o nedreptate sau a lucra pentru a
face lumea mai bună. Când devii mai împăcat, vei avea
doar pace de dăruit. Momentele de frustrare nu vor
stârni furia; ele te vor ajuta să fii mai conștient și apoi
te vor îndemna către o soluție.
Fiecare gând de furie te îndepărtează de iubire
și te apropie de violență și răzbunare, acestea fiind
forțe ce atrag contraforțe, slăbindu-i pe toți cei impli-
cați. Toate aceste gânduri de rușine, vinovăție, apatie,
teamă și furie sunt energii, din moment ce totul în

137
Dr. Wayne W. Dyer
universul nostru este o frecvență vibrantă. Acelea
care te slăbesc sunt frecvențele inferioare/lente și pot
fi dizolvate doar aducând în prezența lor energiile
superioare/mai rapide ale Spiritului.

Gânduri care te întăresc


Când treci de la un gând care reprezintă o vibrație
de energie foarte joasă la unul de o frecvență superioa-
ră, treci de la slab la puternic. Când gândul tău este
concentrat asupra blamării altora, ești slăbit. Dar când
faci trecerea spre a-i iubi pe alții și a avea încredere în
ei, devii puternic. Gândurile tale vin cu o energie afe-
rentă, așa că ai putea la fel de bine să le schimbi pentru
acelea care îți conferă putere. Odată ce realizezi că ceea
ce gândești este sursa experienței tale asupra realității,
atunci vei începe să acorzi mai multă atenție lucrurilor
pe care le gândești în fiecare moment.
Cu mulți ani în urmă, într-un program audio ex-
trem de popular numit The Strangest Secret (Cel mai
ciudat secret*), Earl Nightingale ne-a învățat pe mulți
dintre noi că devenim ceea ce gândim de-a lungul zi-
lei. Gândurile tale determină dacă ai putere sau ești

*  Acest audiobook se află în curs de apariție la Editura Act și Politon.


(n.red.)
138
Al zecelea secre
slăbit – dacă ești fericit sau trist, dacă ai sau nu
succes. Totul este un gând pe care îl porți cu tine.
Gândurile fericite creează molecule fericite. Sănăta-
tea ta este determinată în mare de gândurile pe care
le ai. Gândește-te intens că nu vei răci, și corpul tău
va reacționa la gândurile tale. Refuză să întreții gân-
duri de oboseală, resimțire a diferențelor de fus orar
sau dureri de cap, și corpul tău va răspunde la gân-
durile tale.
Mintea ta îi spune corpului tău să producă me-
dicamentele de care are nevoie ca să te mențină
sănătos. Dă-i cuiva o pastilă cu zahăr și convinge-l că
este un medicament antiartritic, iar corpul acelei
persoane va reacționa la placebo printr-o creștere a
producerii de energii antiartritice. Mintea este un
instrument puternic în crearea sănătății. Ea creează
de asemenea relații divine, abundență, armonie în
afaceri – și chiar locuri de parcare! Dacă gândurile
tale sunt concentrate pe ceea ce vrei să atragi în via-
ța ta și menții acele gânduri cu intensitatea unei in-
tenții absolute, vei acționa în cele din urmă pe baza
acelei intenții, pentru că strămoșul oricărei acțiuni
este un gând.
Gândurile pe care le poți avea și care-ți conferă
cea mai multă putere sunt cele de pace, bucurie,

139
Dr. Wayne W. Dyer
iubire, acceptare și bunăvoință. Aceste gânduri nu
creează o contraforță. Gândurile puternice, bucuroa-
se și afectuoase izvorăsc din bunăvoința ta de a per-
mite lumii să fie cum este. Atunci ești într-o stare de
beatitudine lăuntrică, în care seninătatea înlocuiește
lupta, admirația pentru orice formă de viață înlocu-
iește râvna și anxietatea, și înțelegerea înlocuiește
disprețul. Devii un optimist. În loc să vezi paharul pe
jumătate gol, el este întotdeauna pe jumătate plin.
Toate acestea nu reprezintă nimic mai mult decât
o decizie conștientă din partea ta să preiei controlul
asupra propriei gândiri. Fii conștient în orice moment
din viața ta că ai întotdeauna de ales în privința gân-
durilor pe care le îngădui în mintea ta. Nimeni altcine-
va nu poate planta un gând acolo. Indiferent de
circumstanțele în care te afli, este alegerea ta. Alege
să înlocuiești gândurile care te privează de putere și
te slăbesc cu gânduri de o frecvență spirituală
superioară.
Nu te convinge că nu este cu putință sau că este
mai ușor de zis decât de făcut. Tu deții controlul asu-
pra minții tale. Ești creatorul și sortatorul gândurilor
tale. Poți să le schimbi după plac. Aceasta este moș-
tenirea ta de la Dumnezeu, colțul tău de libertate pe
care nimeni nu ți-l poate lua. Fără consimțământul

140
Al zecelea secre
tău, nimeni nu poate avea control asupra gândurilor
tale. Așa că alege să eviți gândurile care te slăbesc și vei
cunoaște adevărata înțelepciune. Este alegerea ta!

141
Despre autor

Dr. Wayne W. Dyer (1940, Michigan‒2015, Hawaii)


a fost unul dintre cei mai celebri autori, psihologi și
conferențiari pe teme de dezvoltare personală și spi-
ritualitate, celebru în întreaga lume. Supranumit „pă-
rintele motivaţiei” și considerat totodată iniţiatorul
mişcării de self-development sau self-empowerment,
Dyer a publicat circa 40 de cărți, peste jumătate din-
tre acestea ajungând în topul prestigioasei reviste
New York Times.
Cartea sa de debut, Your Erroneous Zones (Zonele
tale eronate), publicată în SUA în 1976, s-a aflat pe
lista bestsellerurilor New York Times pentru aproape
un an de zile și s-a vândut, până în prezent, în circa 35
de milioane de exemplare. Printre cele mai cunoscute
lucrări ale sale se mai numără și Wishes Fulfilled
(Dorințe împlinite), 101 Ways to Transform Your Life
(101 căi de a-ți transforma viața) – ambele apărute în
format audiobook tot la Editura Act și Politon ‒,
Everyday Wisdom (Înțelepciunea de zi cu zi), The
Power of Intent (Puterea intenției). Materialele audio
și video de meditație concepute de Dyer pentru publicul
său sunt și ele extrem de apreciate.
Articolele sale au apărut în publicații de renume,
printre care Time, Reader′s Digest și Harper′s Bazaar.
A avut mii de apariții în programe populare de radio
și televiziune, printre care The Today Show, The Tonight
Show și Oprah.
În 1987 i s-a decernat Premiul Golden Gavel pen-
tru cel mai bun speaker motivațional.
În ultima perioadă a vieții, atunci când nu călăto-
rea pentru a-și susține mesajul motivațional, în cadrul
conferințelor sale, Dyer își petrecea timpul scriind, la
reședința sa din Maui, Hawaii.
Carte tipărită la: Lumina Tipo
Bun de tipar: aprilie 2016
Apărut: aprilie 2016

Editura ACT și Politon

Str. Înclinată, nr. 129, Sector 5, București, România,


C.P. 050202.
tel: 0723.150.590, e-mail: office@actsipoliton.ro
www.ACTsiPoliton.ro | www.blog.ACTsiPoliton.ro

S-ar putea să vă placă și