Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

Profesor: Burcea Mihaela


Şcoala: Scoala Gimnaziala ¨Vintila Bratianu¨- structura Scoala Gimnaziala Nr 1
Clasa: a VIII-a
Disciplina: Consiliere şi orientare
Data: 27. 03. 2018
Modulul: Planificarea cariarei
Tema: Daca lumea ar fi...mi-ar placea sa fiu...
Timp de lucru:50 min

Obiective specifice:
- elevii sa se raporteze atitudinal, valoric la o lume redusa la „arhetipuri”.

Obiective operaţionale
La sfârşitul lecţiei elevii vor fii capabili:
O1-sa identifice asemanarile/deosebirile dintre ei si colegii de clasa;
O2-sa-si descopere caracteristici si atitudini de fond prin interpretarea propriilor proectii;
O3-sa comunice colegilor raspunsurile personale.

STRATEGIA DIDACTICĂ
Metode didactice: dezbaterea, problematizarea, discuţii în grup despre factorii care
influenţează încrederea în propria persoană şi strategiile de dezvoltare ale acestuia, tehnici de
clarificare a valorilor.
Mijloace didactice: hartie si instrumente de scris.
Bibliografie:
- Ora educativa-modele de proiecte didactice in sprijinul profesorului diriginte:
editura:Eurodidact

1
NR ETAPELE OB. CONŢINUTURILE LECŢIEI STRATEGIA DIDACTICĂ
CRT LECŢIEI
TIMP VIZ ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA METODE ŞI FORME DE RESURSE
ATE ELEVILOR PROCEDEE ORGANIZA MATERIALE
RE
1. Manageme -evidenţa absenţilor, - Răspund la întrebări. conversaţia Activitate
ntul clasei -subliniază importanţa comunicării frontală
(2 minute) şi colaborării dintre elevi, dar şi
dintre profesor şi elevi.
-Verifică existenţa resurselor
materiale.
2. Pregătirea - Sensibilizarea elevilor. - Elevii isi scriu in caiete
psihologică - Captarea atenţiei. titlul lectiei conversaţia frontală
a elevilor -Anuntarea temei si scrierea dezbaterea individuală
(3 minute) acesteia pe tabla.
3. Comunicar Se propune abordarea a două - Elevii ascultă cu atenţie
ea aspecte de bază : şi se gandesc la aspectele
obiectivelor -identificarea lectiei conversaţia frontală
lecţiei asemanarilor/deosebirilor dintre
(2 minute) voi si colegii vostri
- descoperirea caracteristicilor si
atitudinilor de fond prin
interpretarea propriilor proectii.
4. Desfăşurare O1 Se recomanda elevilor sa inchida - Elevii se implică activ
a activităţii ochii si li se cere sa isi imagineze în activitatea propusa
(28 minute) ca intregul univers este un cer Conversaţia
infinit. Dupa cateva secunde li se
cere elevilor sa se raporteze la frontală
acea lume imaginara si sa incerce
sa concretizeze in scris ,printr-o
descriere mai mult sau mai putin
2
detaliata, o forma de existenta care
sa exprime ceea ce le-ar placea sa
fie intr-o astfel de lume. individuala
- Se impart fise ce lucru fiecarui
elev in parte de catre profesor in
timp ce ei lucreaza la activitatea
propusa. dezbaterea
-Cativa elevi vor impartasi cu
clasa descrierea lumii imaginare.
-Elevii vor fi rogati sa completeze -Elevii vor completa Fişe de
O2, fisele de lucru care l-au fost fisele de lucru. lucru
3 impartite.
-Impartirea clasei pe 3 grupuri. - Elevii sunt împărţiţi în discuţii în Pe grupe
3 grupe.Grupurile vor grup
- Dirijează şi urmăreşte activitatea descoperi lucrurile
fiecărei grupe. comune si cele diferite si problemati
le vor prezenta clasei. zarea

5. Obţinerea - Dezbaterea pe grupe a fiselor de - Elevii vor allege un dezbaterea Frontala Fişa de
performanţ lucru lider care sa ii reprezinte lucru
ei in fiecare grup
(10minute)
6. Concluzii - Analizează câteva din fişele - Exemplifică şi conversaţia frontal Fişa de
(5 minute) completate. comentează alegerea lucru
făcută.
-Feed-back-ul din partea clasei -Oferirea feed-back-ului

3
Nume:

FISE DE LUCRU
Completati individual spatiile punctate cu ceea ce credeti ca va reprezinta cel mai
bine:

1.Daca lumea ar fi un cer infinit, mi-ar placea sa fiu .......................................................


.........................................................................................................................................
2.Daca lumea ar fi un ocean fara sfarsit, mi-ar placea sa fiu .........................................
........................................................................................................................................
3.Daca lumea ar fi un imens desert de nisip sub un soare torid, mi-ar placea sa
fiu ........................................................................................................................................
4.Daca lumea ar fi un rau agitat si involburat, mi-ar placea sa fiu .................................
........................................................................................................................................
5.Daca lumea ar fi un munte inalt, mi-ar placea sa fiu ...................................................
........................................................................................................................................
6.Daca lumea ar fi un enorm arbore, mi-ar placea sa fiu ...............................................
........................................................................................................................................
7.Daca lumea ar fi o vaca, mi-ar placea sa fiu ...............................................................
........................................................................................................................................
8.Daca lumea ar fi o gramada imensa de gunoi, mi-ar placea sa fiu ............................
........................................................................................................................................
9.Daca lumea ar fi o casa, mi-ar placea sa fiu ...............................................................
........................................................................................................................................
10.Daca lumea ar fi exact asa cum pare ca este, ti-ar placea sa ramai asa cum
esti?..................

S-ar putea să vă placă și