Sunteți pe pagina 1din 1

Canonul

„modul prin care Dumnezeu îţi spune că te iubeşte.”

primit la Spovedanie
În cadrul Tainei Spovedaniei, preotul duhovnic îi recomandă un canon celui ce şi-a mărturisit
păcatele. Canonul nu este o pedeapsă, ci un mijloc de însănătoşire a firii omeneşti, un
medicament, care îl ajută pe credincios să-şi redobândească sănătatea sufletească şi pe cea
trupească. De asemenea, canonul de pocăinţă trebuie înţeles, administrat şi primit ca un
mijloc de creştere duhovnicească şi apropiere de Dumnezeu.

Să înţelegem... … ce rol are?


CANONUL (în limba greacă, epitimia) este un ROLUL CANONULUI este de a-l ajuta pe om să
mijloc de pocăinţă recomandat de duhovnic pen- nu piardă niciodată calitatea de fiu iubit al
tru vindecarea bolilor sufleteşti, cauzate de păcate. Părintelui ceresc. Este bine ca preotul să dea sub
Astfel, credinciosul poate primi de la preot în- formă de canon fiecărui credincios ce se mărturi-
demnul de a face un anumit număr de metanii sau seşte, grija de a se ruga zilnic şi a citi din Sfânta
rugăciuni, de a ţine un post mai aspru, de a săvârşi Scripură, de a se spovedi cât mai des, de a posti,
fapte de milostenie, sau poate fi chiar oprit pentru de a face milostenie, de a veni constant la Biserică
o vreme de la primirea Sfintei Împărtăşanii. pentru a participa la Sfânta Liturghie.

Canonul încetează atunci când omul s-a vindecat.


„Vindecarea să se hotărască nu cu timpul, „Timpul nu slujeşte la nimic. Noi nu
ci cu chipul pocăinţei.” Duhovnicul „să întrebăm dacă rana a fost deseori pan-
cerceteze felul păcatului şi aplicarea spre sată, ci dacă pansamentul l-a făcut bine
întoarcere a celui ce a păcătuit, şi astfel să pe penitent. Numai rănitul ne arată
aducă bolii vindecarea potrivită.” când este momentul potrivit să-l scoatem.”
Sfântul Vasilie cel Mare Nu stabilirea canonului îl Sfântul Ioan Gură de Aur
► Acordarea unui canon de scapă pe credincios de păcat, ► În administrarea canonului,
pocăinţă celui care se mărtu- duhovnicul trebuie să fie chib-
riseşte şi însuşirea lui cu ci împlinirea lui. zuit şi atent, să ţină cont de per-
smerenie şi cu ascultare de sonalitatea celui care se mărturi-
către credincios sunt o nece- seşte, de felul şi gravitatea păca-
sitate. Canonul dat la spovedanie este o făclie ce îl tului şi de aplecarea credincio-
scoate pe om din întuneric la lumină, din boală sului spre îndreptare.
► Canonul îl păstrează pe ► Duhovnicului îi revine res-
om în contact cu Dumnezeu, către sănătate, din rătăcire pe calea cea dreaptă, ponsabilitatea de a îmbina în
îl fereşte să cadă uşor în reaşezându-l la locul lui, în Biserica lui Hristos, mod prudent blândeţea cu stric-
păcate sau ispite, şi îi trezeşte teţea spre mântuirea credincio-
conştiinţa de a nu mai unde se va pregăti pentru părtăşia şilor încredinţaţi lui ca să-i păs-
păcătui. deplină cu iubirea Sfintei Treimi. torească.

Foaie editată şi distribuită gratuit


de Biroul de catehizare al
Arhiepiscopiei Iaşilor
Cuvânt catehetic
„Mergând, învăţaţi toate neamurile…” (Matei 28,19)
Nr. 3 (15)
Cateheză MMB Anul III ▪ Martie 2017
Apare cu binecuvântarea ÎPS Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei