Sunteți pe pagina 1din 10

Mai este oare acesta un om?

(II)
de Primo Levi

Antonia Muraru, NO-FR


 „(...) se ridică poate întrebarea dacă merită cu adevărat
și dacă este bine să rămână vreo amintire despre acest
excepțional episod al condiției umane. La această
întrebare ne simțim îndreptățiți să răspundem
CAPITOLUL IX afirmativ. (...) se pot extrage din această lume aparte,
prezentată de noi, învățăminte fundamentale, chiar
CEI ALEȘI ȘI CEI dacă nu întotdeauna pozitive.”
DAMNAȚI  „Lagărul a fost, chiar în mare măsură, un experiment
biologic și social de proporții gigantice.”
 „(...) ies la lumină două categorii de oameni foarte
distincte: aleșii și damnații.”

Antonia Muraru, NO-FR


 „Șefii evrei constituie un trist și notabil fenomen uman
(...) [sunt] monștri asociali și insensibili”
CAPITOLUL IX
 „Ei sunt produsul tipic al structurii Lagărului german”
CEI ALEȘI ȘI CEI  „În privința șefilor neevrei, (...) Că erau proști și bestiali
e firesc, dacă ne gândim că cei mai mulți erau criminali
DAMNAȚI de rând, aleși din închisorile germane anume pentru a fi
folosiți ca supraveghetori în lagărele pentru evrei”

Antonia Muraru, NO-FR


 Girogio Agamben, Ce rămîne din Auschwitz. Arhiva și
martorul
 „Figura extremă a zonei gri este Sonderkommando-ul. (...)
SS-iștii numeau acel grup de deportați căruia i se încredința
gestiunea camerelor de gazare și a crematoriilor. Aceștia
trebuiau să-i conducă pe prizonierii dezbrăcați spre moartea
care-i aștepta, (...) să scoată apoi cadavrele (...), să le spele
CEI ALEȘI – (...), să smulgă dinții de aur din gingii (...), să taie părul
ZONA GRI A femeilor, (...), să transporte, pe urmă, cadavrele în
crematorii și să supravegheze arderea lor; în fine, să
UMANITĂȚII golească cuptoarele de cenușa rămasă.”
 Zelman Gradowski
 Meciul de fotbal între SS-iști și membrii Sonderkommando-
ului - „Poate că unora acest meci li se va părea o scurtă
pauză de umanitae în mijlocul unei orori infinite. După
părerea mea, (...) acest moment de normalitate consituie
adevărata oroare a lagărului.”

Antonia Muraru, NO-FR


 „(...) aici lupta pentru supraviețuire este necruțătoare,
pentru că fiecare e teribil, disperant de singur. Dacă un Null
Achtzehn oarecare se clatină, n-o să se găsească nimeni care
să-i întindă o mână; dimpotrivă, cel de alături o să-l doboare,
pentru că nimeni nu are interesul ca încă un musulman să se
târască zi de zi la lucru”
CAPITOLUL IX  „ [musulmanii] suferă și își târăsc zilele într-o singurătate
opacă absolută și tot în singurătate mor și dispar, fără să lase
urme în amintirea nimănui.”
CEI ALEȘI ȘI CEI
 „Toți musulmanii gazați au aceeași istorie, sau, mai bine zis,
DAMNAȚI n-au istorie”
 „Viața lor e scurtă, dar numărul lor nesfârșit: dar ei, acești
Musselmanner, damnații, sunt coloana vertebrală a
lagărului; ei, masa anonimă, mereu reînnoită și mereu
aceeași a non-oamenilor care mărșăluiesc și trudesc în
tăcere”

Antonia Muraru, NO-FR


 Girogio Agamben, Ce rămîne din Auschwitz. Arhiva și
martorul
CEI DAMNAȚI –  „[mărturia] conține, în chiar inima ei, ceva imposibil de
MUSULMANUL mărturisit, ceva ce destituie autoritatea
supraviețuitorilor. Adevărații martori, martorii integrali
ȘI MĂRTURIA sînt cei care nu au adus mărturie și nici nu ar fi putut să
o facă. Sînt cei care au ajuns la capăt, musulmanii
TRECUTUL striviți.”
APARȚINE  „Înainte de a fi lagărul morții, Auchwitz este locul unui
experiment (...) în care (...) evreul se transformă în
MORȚILOR musulman (...). Și nu vom înțelege ce a fost Auschwitz-
ul dacă nu vom înțelege, mai întâi cine este
musulmanul”

Antonia Muraru, NO-FR


 „Dacă vedeai un grup de bolnavi de la depărtare, aveai
impresia că sînt niște arabi rugîndu-se. Din această
imagine a derivat definiția folosită de obicei la
CEI DAMNAȚI – Auschwitz pentru a-i desemna pe cei care mureau de
MUSULMANUL denutriție: musulmanii.”
ȘI MĂRTURIA  „(...) termenul pare să derive din atitudinea tipică a
acestor deportați, și anume de a sta ghemuiți pe
TRECUTUL pământ, cu picioarele îndoite în maniera orientală (...)
termenul se refera la mișcările tipice ale arabilor în
APARȚINE rugăciune”
MORȚILOR  Musulmanii: „cadavre ambulante”, „morții vii”,
„oamenii mumie”, „prezențe fără chip”, „larve”, „la
limita dintre viață și moarte”, „viața nudă”

Antonia Muraru, NO-FR


 „Cu asemenea fețe golite de expresie, cu scăfârliile
rase, cu hainele noastre de ocară, să dăm un examen la
chimie! (...) ne vom prezenta în fața unui Doktor arian
blond, sperând că nu va trebui să ne suflăm nasul,
pentru că el, poate, nu știe că noi n-avem batiste (...). Și
CAPITOLUL X vom suferi, ca de obicei, de vechea noastră tovarășă,
foamea. (...) el negreșit, ne va simți mirosul (...):
EXAMEN LA mirosul de napi și varză crude, gătite și digerate.”
CHIMIE  „Când aștepți, timpul trece lin, fără să fie nevoie să
intervii pentru a-l împinge înainte (...). Noi suntem
întotdeauna bucuroși să așteptăm; suntem în stare să
așteptăm ore în șir”

Antonia Muraru, NO-FR


 „Eu, Häftling 174517, stau în picioare în biroul lui, un birou
adevărat, strălucitor, curat, pus în ordine, și am impresia că
aș lăsa urme murdare de orice m-aș atinge.”
 „(...) acea privire nu a fost una între doi oameni; dacă aș
putea să explic cu adevărat natura acelei priviri schimbate ca
CAPITOLUL X prin peretele de sticlă al unui acvariu între două ființe care se
află în medii diferite, aș putea explica atunci și esența marii
demențe a celui de-al treilea Reich.”
EXAMEN LA  „Acest ceva din fața mea aparține unei specii pe care este
evident că e oportun să o suprimi. În cazul dat, trebuie mai
CHIMIE întâi să te convingi că nu conține vreun element utilizabil.”
 „(...) rezervorul de cunoștințe din chimie organică, în ciuda
îndelungatei inerții, răspunde la cerere cu o neașteptată
docilitate;”
 beția lucidă

Antonia Muraru, NO-FR


 „Tu es fou de marcher si vite. On a le temps, tu sais.”
 „Priceput, Pikolo știuse să aleagă drumul astfel încât să
facem un lung ocol (...). Am vorbit de casele noastre, de
Strasbourg și Torino, de lecturile și de studiile noastre.
Despre mamele noastre: ce mult seamană toate
CAPITOLUL XI mamele între ele.”
 „...Cântul lui Ulise. Cine știe cum și de ce mi-a venit în
minte (...) ...Cine e Dante? Ce e Comedia? Ce sentiment
CÂNTUL LUI curios de noutate încerci când vrei să explici pe scurt ce
ULISE e Divina Comedie.”
 „Pikolo mă roagă să repet. Ce bun e Pikolo, și-a dat
seama că asta-mi face bine. (...) poate că, în ciuda
traducerii plate și a comentariului pedestru și grăbit, a
înțeles mesajul, a simțit că îl vizează, că îi vizează pe
toți oamenii chinuiți, pe noi mai ales”

Antonia Muraru, NO-FR

S-ar putea să vă placă și