Sunteți pe pagina 1din 14

LUCRAREA DE LABORATOR nr.

3-4: STUDIEREA
POSIBILITĂŢILOR FUNCŢIONALE ALE SISTEMULUI
DE COMUTAŢIE SIEMENS HICOM 300H: FUNCŢIA
PERSI ŞI PARAMETRII EI DE BAZĂ

3.1. Scopul lucrării: studierea posibilităţilor funcţionale ale


sistemului de comutaţie Siemens HICOM 300H.

3.2. Sarcina teoretică:

- studierea sistemului de comutaţie Siemens HICOM 300H;


- studierea posibilităţilor funcţionale ale sistemului de comutaţie
Siemens HICOM 300H;
- studierea parametrilor de bază ai modulelor funcţionale
aferente sistemului de comutaţie Siemens HICOM 300H;
- studierea funcţiei PERSI şi a parametrilor ei de bază.

3.3. Conţinutul lucrării

3.3.1. Prezentarea sistemului de comutaţie Siemens HICOM


300H

În anexa 1 este prezentată vederea frontală a sistemului de


comutaţie Siemens HICOM 300H.
În anexa 2 este prezentată vederea din spate a sistemului
de comutaţie Siemens HICOM 300H.

3.3.2. Studierea materialului teoretic

Introducere

De la HICOM 300H începe evoluţia sistemelor de


telecomunicaţii în direcţia creării unei infrastructuri integrate
pentru voce şi date, care se referă atît la banda îngustă, cît şi la
sistemele de telecomunicaţii în banda largă. În această evoluţie,
un moment deosebit de important este protecţia investiţiilor

3
(menţinerea celor existente) şi trecerea treptată la noile
echipamente.
Nivelul ridicat de avantaje ale sistemului HICOM 300E
este stabilit de următoarele criterii:
 suportul noilor aplicaţii bazate pe tehnologii multimedia;
 reducerea costurilor prin integrarea reţelelor de
telecomunicaţii;
 creşterea utilităţii datorită spectrului larg de funcţii de sistem
şi funcţii de transport voce;
 creşterea eficienţei sistemului de aplicaţii prin combinarea
transmisiunii de date şi voce;
 perspective nelimitate prin protecţia investiţiilor şi
flexibilitatea de modernizare;
 securitatea aplicaţiilor abonaţilor sistemului.
HICOM 300H are o gama largă de aplicaţii multimedia în
domeniul comunicaţiilor în bandă largă la viteze de transmisie de
până la 2 Mbiţi/s, folosind un sistem unic de administrare.
Funcţiile cum ar fi comprimarea semnalului vocal şi Least Cost
Routing (“alegerea celui mai ieftin traseu”) duc la economii
semnificative în timpul exploatării. Productivitatea muncii în
oricare afacere poate fi îmbunătăţită cu mult prin utilizarea
sistemului celular Cordless Multicell Integration şi posibilitaţile
avanste ale protocoalelor QSIG şi Cornet. Modulul integrat de
marşrutizare ISDN reprezintă un mijloc puternic de comunicare
cu reţelele locale (LAN). Noul sistem protejează investiţiile deja
făcute, deoarece datorită sistemului de interfeţe şi protocoale
standarde, acesta permite integrarea cu uşurinţă în reţelele
existente pentru dezvoltarea unei noi aplicaţii.
Perspectivele se reflectă, de asemenea, prin existenţa unui
număr mare de posibilităţi de modernizare şi prin faptul că în
platforma HICOM 300H funcţionează deja astăzi un spectru larg
de aplicaţii.

4
Pachetul de bază de telefonie

Pachetul de bază conţine un set standard de servicii de


telefonie cum ar fi:
 reapelarea unui număr;
 apelul de readresare;
 sistemul de acces a vocii la un calculator sau sistemul de
prelucrare a datelor - HICOM IVR;
 susţine utilizarea de înaltă calitate a aplicaţiilor multimedia;
 sistemul de tarificare;
 un sistem de întreţinere şi funcţionare;
 crearea centrelor comune şi a serviciilor de întreţinere a
reţelelor de orice complexitate;
 posibilitatea administrării la distanţă - oferă un canal de
administrare şi permite înlăturarea rapidă a defecţiunilor
apărute în oricare punct al reţelei.

Structura şi specificaţiile tehnice ale


sistemului de comutaţie Siemens HICOM 300H

Sistemele HICOM 300H sunt de două tipuri:


 HICOM 3x3 – varianta de perete (mărimea raftului -
710x505x355 şi greutatea - 40 kg);
 HICOM 300H – un sistem instalat într-un rack (rastel) special
compact (cabinet cu mărimea 800x1930x600 şi greutatea de
la 180 pînă la 300 kg).
În tabelul 1.1 este reprezentată familia HICOM 3xx.
Mărirea ulterioară a capacităţii se poate efectua prin
interfaţa LAN sau ISDN.
Capacitatea sistemelor HICOM 300H de a se interconecta
unele cu altele permite realizarea unei reţele de o capacitate
practic nelimitată.

5
Tabelul 1.1.
Familia HICOM 3xx
Capacitate Capacitate Numărul de
Model minimală, maximală, rafturi
porturi porturi (dulapuri)
Hicom-3x3 24 128 1
Hicom-330E 24 256 2
Hicom-372 96 1024 1
Hicom-382 384 2048 2
Hicom-392 1024 20480 20

1. Informaţii generale
 Tensiune de alimentare:
- 220V AC, monofazat;
- 380V AC, trifazat;
 Consumul de energie – 1.2 W pe port;
 Intervalul temperaturii de funcţionare: +5 ...+ 40 grade
Celsius;
 Umiditate relativă: 85%.

2. Fiabilitatea sistemului. Rata de eşecuri


Tehnologia de fabricare, şi anume controlul calităţii pe
parcursul procesului tehnologic, garantează fiabilitatea de
99,999% cu statistica de eşec în lucru timp de 2 ore pe parcursul a
20 de ani. Termenul de exploatare este de nu mai puţin 20 de ani.
Timpul de repornire a sistemului, care include o repornire
de la hard disk (de exemplu, atunci cînd se deconectează
tensiunea de alimentare), este de la 5 pînă la 15 minute, în funcţie
de complexitatea organizării sistemului.
Hicom-350E poate fi comandat într-un set cu procesor
dublu (Duplex). Software de bază se află pe hard disk, care (la
cerere) poate fi duplicat cu al doilea disc sau CD.

6
3. Principalele caracteristici ale interfeţelor
Tabelul 1.2.
Interfeţele de abonat
Interfaţa a/b U200 Up0 Up0/E U2B1Q S0
Numărul pe
placă
24 16 16 24 16 8

Semnalizarea - B+D 2B+D 2B+D 2B+D 2B+D


Numărul de
fire
2-x 2-x 2-x 2-x 2-x 4-x

Distanţa de
comunicații
(km)
la diametrul 8 2.4 2.5 2.5 8 1
firelor
de cablu de
0,6 mm

4. Descrierea plăcilor

4.1. Modulul analogic al liniei de abonat SLMA2 (Subscriber


Line Module Analog)
SLMA2 are 24 de canale analogice de abonat şi susţine
toate funcţiile (online) pentru telefoanele analogice. Fiecare din
cele 24 de linii pot fi legate de orice canal din cele 128 de
intervale temporale.
4.1.1. Caracteristicile de bază:
 protecţia împotriva supratensiunii;
 monitorizarea şi sistemul de semnalizare în linie;
 funcţia codec / decodec;
 funcţionare hibridă 2 ... 4 W şi 4 ... 2 W;
 posibilitatea de a testa traseul.

7
4.1.2. Interfaţa pentru sistemul de control
SLMA2 are o interfaţă care face legătura cu LTUE sau
LTUS; în cazul în care placa este utilizată în LTU-raft, numai
primele 16 perechi de linii sunt disponibile. Biţii de adresă sînt
codificaţi în număr de 7. SLMA2 transmite doar primii 6 biţi
(BA0... BA5) în paralel.
4.1.3. Indicaţia LED
SLMA2 are LED de culoare roşie şi verde. LED verde
este folosit pentru a indica starea de lucru în modul. LED de
culoare roşie este utilizat pentru a indica rezultatele auto-testării.
În starea “reset” (restart) - LED au următoarele valori:
LED roşu luminează; LED verde nu luminează.

4.2. Modulul analogic de magistrală universal TM2LP


(Universal Analog Trunk Module)
TM2LP (modul cu acces de 2 fire) poate fi utilizat de la
HICOM 300 EV 2.0.
TM2LP are următoarele caracteristici:
- toate funcţiile cunoscute;
- 8 porturi pe placă;
- sistemul de protecţie pe placă;
- metoda de conexiune HICOM 300E (Sipac).

4.3. SLMO24 (interfaţa UP0/E) - Subscriber Line Module, UP0/E


Interface
SLMO este modulul care include interfaţa UP0/E. Acest
lucru înseamnă că la un canal al staţiei pot fi conectate pînă la 3
dispozitive (max. 3 surse).
Alimentarea terminalelor poate fi efectuată de la sursa de
alimentare la distanţă prin intermediul interfeței UP0/E. Tensiunea
se poate conecta separat (şi dezactiva) la fiecare port. În cazul
supracurentului, chipul de protecţie, pentru a preveni
supraîncărcarea, dezactivează în mod automat alimentarea
(protecţie împotriva scurtcircuitului).

8
SLMO suportă echipamente terminale de linie (LT) pentru
2-Fire cu interfaţă digitală în conformitate cu standardul UP0/E.
Fiecare interfaţă UP0/E oferă acces de bază (BRA) ISDN cu două
canale B (fiecare cu o viteză de transmisie de 64 Kbps) pentru
voce/date şi un canal D (16 Kbps). Terminalele cu interfeţe
UP0/E şi terminalele cu interfeţe S0 se pot conecta la canalul D fie
direct, fie prin intermediul TA S0 (adaptor terminal S0), plasat în
terminalul UP0/E. La fiecare port se pot conecta pînă la două
terminale UP0/E plus echipamentele auxiliare. Cele două canale B
pot fi schimbate în orice interval de timp PCM al magistralei de
sistem. Dintre toate tipurile de date ale canalului D (S, P, T) sînt
prelucrate numai datele S ale canalului (de semnalizare). Nu s-a
planificat suportul P a canalelor de date (de comutare de pachete)
sau T (telemetrie).
16/24 UP0 / E interfaţă pentru Simphony-telefoane
Cu ajutorul adaptorului la master-telefon (repetitor) se pot
stabili următoarele conexiuni: Simphony-telefon suplimentar
(telefon slave) şi LAP-D terminal sau două LAP-D - terminale.
Terminalele pot fi alimentate de la o sursă de alimentare la
distanţă prin intermediul interfeței UP0/E.
Distanța terminalelor de sistem depinde de tipul de cablu.
Lungimea 1000 m este considerată o lungime maximă de contur,
în conformitate cu standardul ICCS (Integrated Communication
Cabling System), în care nu se ia în considerare sistemul de
alimentare.

4.4 . DSCX - Data Processor Board and Serial Channel


Extended
DSCX - un nou modul necesar pentru HICOM 330H.
Acesta poate fi utilizat în sisteme, începând cu HICOM 300H
V3.0. Acest modul reuneşte, pe o placă, toate funcţiile de
administrare a centralei HICOM 300H.
Completul tehnic al modulului DSCX este dat mai jos:
 Pentium 133 Procesor pentru sistemul de control;
 Predprotsessor MPC860 (SIUL), pentru susținerea
transferului de date DCL, MTS şi SIU;

9
 Suplimentar este ataşat generatorul de ceas. Memorie
ROM cu capacitatea de 512 Kbytes. Memorie RAM cu
capacitatea de 64 sau 96 MB;
 Interfaţa Serială cu conector de pe panoul frontal, care
asigură transmiterea de date la viteza de 19200 bps în
mod asincron şi 9600 biţi/s în modul sincron în regim
MSV1;
 Interfaţă SCSI cu conector în partea din faţă a plăcii
pentru a se conecta un HOT sau CDROM extern;
 LAN - modul suplimentar;
 Sistemul de ceas cu alimentare de la bateria proprie.

4.5. LED şi panoul frontal cu butoane

Fig. 1.1. Imaginea panoului frontal cu butoane pentru


sistemul de comutaţie Siemens HICOM 300H

Pe partea din faţă a modulului sînt două butoane, şase


LED indicatoare, precum şi două sloturi pentru conectarea
interfeței V.24 şi interfeţei SCSI, care facilitează conectarea
dispozitivelor periferice pentru întreţinere şi gestiune.
10
În tabelul 1.3 este dată explicaţia LED şi a panoului
frontal cu butoane.
Tabelul 1.3.
Valoarea LED şi panoul frontal cu butoane
Display /diode
Culoarea Valoarea în regim activ
LED
Display cu 7
roşu este controlat de la comutatorul SW
segmente
indicaţie de rulare a datelor în
RUN verde
procesor
indicaţie a modului activ al
ACT verde
procesorului
indicaţie pentru ocuparea
BUSY verde
interfeţei SCSI
LCT verde încărcarea de la MO disc
NAL galben alarmă întîrziata (minor alarm)
UAL roşu alarma urgentă (major alarm)

4.5.1. Display cu 7 segmente afişeaza starea funcţională a


modulului

Tabelul 1.4.
Display cu 7 segmente ale modulului DSCX
Indicarea Descrierea
Procesor de date
în mod activ

4.5.2. Butoane şi comutatoare


Funcția butoanelor şi întrerupătorului amplasate pe panoul
frontal al modulului este descrisă mai jos:
 Butonul Reset: resetează toate funcţiile de modul în starea
iniţială (la data de livrare).
 Butonul LCT: alege mediul de boot-are. După tastarea
LCT, este folosit ca mediu de boot-are MO-disk cu

11
indentificatorul SCSI-ID. Dacă este tastat butonul "reset",
sistemul porneşte de pe MO, avînd identificatorul SCSI-ID.
 Comutatorul SYN / ASYN: serveşte pentru a seta regimul
de lucru al interfeţei V.24 de pe panoul frontal (implicit este
asincron). Starea acestui parametru poate fi determinată din
bitul 2 informativ. În stînga este poziţionat comutatorul care
corespunde modului sincron (bit 2 = 0), iar la dreapta -
asincron (bit 2 = 1). Acest parametru este, de asemenea,
folosit pentru a elibera linia 8: în cazul în care sistemul
terminal nu răspunde, este de ajuns a seta la SYN înapoi.
Aceasta se face pentru a reiniţia linia 8.

4.5.3. Conectorul V.24 – interfața serială de pe panoul frontal


Una din interfeţe este V.24, care reprezintă un conector cu 25
pini şi este situat pe panoul frontal. În cazul în care sistemul
terminal nu răspunde, trebuie comutat pe panoul frontal modul de
lucru din asincron în sincron sau invers.

Funcţia PERSI - personal identification data

AMO PERSI este utilizat pentru a administra datele cu


caracter personal. Datele se referă la persoana cu numărul staţiei.
A) Nume
Fiecărei staţii cu un oarecare număr îi poate fi atribuit
unul sau mai multe nume. Numele care a fost introdus primul în
baza de date va fi afişat pe display telefonului digital. Numele
poate fi format din 2 părți:
1. Nume simple sau compuse, de exemplu, dna Alina, dl
Sergiu;
2. Nume şi informaţii suplimentare, de exemplu, Anna,
Drept A3.
Caracterele "nume de familie" sînt separate de cele ale
"nume"-lui, printr-o "*".
Ecranul telefonului are un display de 24 de caractere. Pe
ele pot fi afişate date, de exemplu, numărul staţiei plus numele
sau doar numele.

12
B) Unitatea organizatorică
Fiecărui nume îi poate fi atribuită şi o unitate
organizatorică. În cazul în care unui număr de staţie nu i-a fost
atribuit un nume, nici o unitate organizatorică nu-i poate fi
atribuită.
C) Numărul de identificare personal (PIN)
PIN este folosit pentru identificarea unei persoane în
sistem. Fiecărei staţii îi poate fi atribuit un număr nelimitat de
coduri PIN. Lungimea PIN este determinată central. Fiecare cod
PIN trebuie să fie unic în întregul sistem.
Descrierea parametrilor funcţiei PERSI este dată în tabelul
1.5.

Tabelul 1.5.
Descrierea parametrilor funcţiei PERSI
Nume, prenume şi informaţii suplimentare pentru
NAME
staţie
Tip de date
O singură valoare
de intrare
Maxim 30 caractere alfa-numerice mari şi
mici
Valori
Informaţiile suplimentare pot fi elemente
posibile
delimitate de orice număr de separatoare
1 - 31 poziţii
* Nu trebuie să fie utilizat în calitate de
primul caracter
OLDNAME Nume vechi
Nume nou, prenume şi informaţii suplimentare
NEWNAME
pentru staţie
Tip de date
O singură valoare
de intrare
Maxim 30 caractere alfa-numerice mari şi
mici
Valori
Informaţiile suplimentare pot fi elemente
posibile
delimitate de orice număr de separatoare
1 - 31 poziţii
* Nu trebuie să fie utilizat în calitate de
primul caracter.
OLDORG Unitate organizatorică veche
NEWORG Unitate organizatorică nouă
13
Tip de date
O singură valoare
de intrare
Valori
1 - 25 de caractere
posibile
STNO Numărul staţiei
Tip de date
O singură valoare obligatorie
de intrare
O singură valoare
Execpţie:
Max. 12 valori unice pentru valorile
TIP = ALLNAME, ORGSTNO
Valori
1 - 6 cifre
posibile

DISPLAY-PERSI - Interogatoriu general de date personale de


identificare
1. Afişează numele şi parametrii specificaţi ai tuturor numerelor
de staţie.
2. Numele de afişare a tuturor numerelor de staţie sau a staţiei cu
numărul specificat.
Comanda dată conţine verbul DISPLAY şi substantivul
PERSI (după sintaxă urmat de două puncte) care arată ce urmează
a fi executat: afişarea datelor despre identificarea persoanelor, cu
indicarea ulterioară a parametrului, care este NAME - numele
persoanei.
În tabelul 1.6. este indicată divizarea structurală a comenzii
DISPLAY-PERSI.

Tabelul. 1.6.
Divizarea structurală a comenzii DISPLAY-PERSI
Codul comenzii Parametrul
DISPLAY-PERSI TYPE=NAME,[STNO=<number>];

CHANGE-PERSI - Schimbarea numelui unui abonat, cît şi a


unui şir de parametri specifici lui, de exemplu, denumirea unităţii
organzatorice.
În tabelul 1.7. este indicată divizarea structurală a
comenzii CHANGE-PERSI.
14
Tabelul 1.7.
Divizarea structurală a comenzii CHANGE-PERSI
Codul
Parametrul
comenzii
TYPE=NAME,STNO=<number>,[OLDNAME=<string>],
NEWNAME=<string>;
CHANGE TYPE=ORGNAME,STNO=<number>,NAME=<string> ,
-PERSI NEWORG=<string>;
TYPE=ORGSTNO,STNO=<number>,OLDORG=<string>,
NEWORG=<string>;
3.4. Conţinutul dării de seamă

Darea de seamă trebuie sa conţină:

- foaia de titlu (cu indicarea temei lucrării);


- scopul lucrării (indicat în îndrumar);
- sarcina teoretică (indicată în îndrumar);
- prezentarea sistemului de comutaţie Siemens HICOM
300H şi a părţilor componente;
- prezentarea funcţiei PERSI şi a parametrilor ei;
- concluzii;
- bibliografie.

3.5. Întrebări de control:

1. Structura sistemului de comutaţie Siemens HICOM 300H.


2. Blocurile de alimentare ale sistemului de comutaţie Siemens
HICOM 300H – descriere, funcţii.
3. Placa SLMA2 a sistemului de comutaţie Siemens HICOM
300H – descriere, funcţii.
4. Placa SLM024 a sistemului de comutaţie Siemens HICOM
300H – descriere, funcţii.
5. Placa TM2LP a sistemului de comutaţie Siemens HICOM
300H – descriere, funcţii.
6. Modulul DSCX al sistemului de comutaţie Siemens HICOM
300H – descriere, funcţii.

15
7. Interfeţele sistemului de comutaţie Siemens HICOM 300H –
prezentare, descriere.
8. LED şi butoanele sistemului de comutaţie Siemens HICOM
300H – prezentare, descriere.
9. Funcţia PERSI şi parametrii ei de bază.
10. Comenzile funcţiei PERSI.

Bibliografie:

1. HICOM 300E Administration & Maintenance, Basic System,


Basic Voice Comunication, 1997.
2. HICOM 300 H V1.0 - Communication Server, 1998.
3. HICOM Trading 300, 2005.
4. HICOM 300 Operators Manual, 2001.
5. Optiset E Standard, Advance and Advance Plus Quick
Reference Guide, Siemens Business Communication Systems,
Inc, 1997.
6. www.siemens.com
7. www.olteks.ru/177
8. www.i-elektro.ru/device.htm#tel_siem
9. www.cctcom.ru
10. www.altercomm.ru/PBX/Siemens/HICOM150E.htm

16