Sunteți pe pagina 1din 3

REZOLVARE:

Vânzări (u.m.) Ponderi (%) Indici Ritm


Magazin
t0 t1 t0 t1 (i1/0,%) (r1/0,%)
0 1 2 3 4 5 6
A 100+α ? ? 25% ? ?
B 200+β ? ? 20% ? ?
C 300 ? ? ? ? ?
Total ? 800+α+β ? ? ? ?

α= (α reprezintă numărul de litere din NUMELE dvs. Ex. POPESCU  α = 7)


β= (β reprezintă numărul de litere din prenumele dvs. Ex. Ana Maria  β = 8)

PUNCTUL a) - coloana 3

A (100 + α ) × 100 ÷ (100 + α ) + (200 + β ) + 300 = 105 × 100 ÷ 618 = 16,99 %


B (200 + β ) × 100 ÷ 600 + α +β = 213 × 100 ÷ 618 = 34.47 %
C 300 × 100 ÷ 600 + α + β = 300 × 100 ÷ 618 = 48,54 %

PUNCTUL b) - coloana 2
Vt1 = PONDERI t1 × Total V1
C = 100% - 25% - 20% = 55%

A 25% × 818 = 204,5


B 20% × 818 = 163,6
C 55% × 818 = 449,9

PUNCTUL c ) – coloana 5

i1/0,% = (coloana 2 ÷ coloana 1 ) × 100


A i1/0,% = 204,5 ÷ 105 × 100 = 194,76 %
B i1/0,% = 163,6 ÷ 213 × 100 = 76,80 %

1
C i1/0,% = 449,9 ÷ 300 × 100 = 149,96 %
T i1/0,% = 818 ÷ 618 × 100 = 132,36 %

PUNCTUL d) – coloana 6

r1/0,% = i1/0,% - 100


A r1/0,% = 194,76% -100 = 94,76
B r1/0,% = 76,80 % -100 = -23,20
C r1/0,% = 149,96 %- 100 = 49,96
T r1/0,% = 132,36 % -100 = 32,36

PUNCTUL e)

Vo = media aritmetica coloana 1 ( A+B+C) ÷ 3


V1 = media aritmetica coloana 2 ( A+B+C) ÷ 3

V̅0 = 105+213+300 ÷ 3 = 618 ÷ 3 = 206


V̅1 = 204,5 +163,6 +449,9 ÷ 3 = 818 ÷ 3 =272,66

Problema 2
Calculați (2 puncte) și interpretați (2 puncte) coeficientul de variație (v %) pentru seria
x1 formata din 10 elemente, prezentată în tabelul următor. Seria reprezintă cifra lunară de
afaceri a unei firme:
i xi
ian 15
feb 25
ma
30
r
apr 33
mai 37
iun 45
iul 50
aug 55
sep
65
t

2
xi = media aritmetica simpla / 10
xi = 15+25+30+33+37+45+50+55+65+75 ÷ 10 = 43

coeficientul de variație (v%) = α ÷ xi × 100

v% = 5 ÷ 43 × 100 = 11,63 % ≤ 35 %, seria este omogenă

Coeficientul de variație < 35%, rezultă că seria reprezintă cifra lunară de afaceri a unei
firme, prezintă un grad de omogenitate ridicat.

S-ar putea să vă placă și