Sunteți pe pagina 1din 21

PROIECT FINAL oina in 11 PROF ENACHE ION

REGULAMENTUL JOCULUI DE OINĂ


ÎN 11

CUPRINS

I. TERENUL ŞI MATERIALUL DE JOC

II. JUCĂTORII

III. ECHIPAMENTUL

IV. DELEGATUL, ANTRENORUL ŞI CĂPITANUL DE ECHIPĂ

V. PREZENTAREA ECHIPELOR

VI. ARBITRII

VII. SECRETARUL DE CONCURS ŞI OBSERVATORUL

VIII. DELEGATUL DE TEREN ŞI SCORERUL

IX. CRAINICUL (COMENTATORUL)

X. REGULILE JOCULUI

XI. CODUL DE SEMNALIZARE

XII. STABILIREA REZULTATULUI JOCULUI

XIII. CLASAMENTUL

XIV. CONTESTAŢII

1
PROIECT FINAL oina in 11 PROF ENACHE ION

CUVÂNT ÎNAINTE

Prezentele regulamente de joc au fost aprobat de Adunarea Generală a Federaţiei Române de Oină
din data de ................ şi intră în vigoare începând cu data de....................

I. TERENUL ŞI MATERIALUL DE JOC

A. TERENUL –MARCAJUL TERENULUI

Art 1. Terenul de oină are forma unui dreptunghi, cu următoarele dimensiuni:


a) pentru seniori, juniori I si tineret. - 70 m lungime şi 32 m lăţime
b) pentru juniori III, juniori II şi fete senioare - 58 m lungime şi 26 m lăţime.
c) pentru junioare - 48 m lungime si 21.5 m lățime.
În aceste dimensiuni sunt cuprinse: zona de bătaie, terenul de joc propriu zis si zona de fund. Terenul
trebuie să fie bine nivelat, plat şi acoperit cu iarbă. Dacă terenul nu este prevăzut cu tribune, în jurul
terenului de joc trebuie să existe o zonă de siguranţă, de maximium 5 m faţă de liniile de margine şi
10 m faţă de zona de bătaie şi zona de fund.
Pe teren trebuie să existe:
- Masă pentru secretarul de concurs şi pentru observatorul federal, astfel incit acestia să
poată vedea terenul şi băncile de schimb.(vezi anexa 1, 2, 3)
- Băncile pentru rezervele şi delegatii echipelor care vor fi amplasate astfel pe teren:
-pentru echipa de la bătaie, la maximum 5 m lateral dreapta de linia de margine a
zonei de bătaie.
-pentru echipa de la prindere, la maximum 5 m lateral dreapta de cercul
mărginaşului 2 de la întoarcere.

Art.2 Marcajul. Terenul de oină trebuie să fie marcat cu linii late de 8 - 12 cm ce delimiteaza
spatiul de joc, trasate cu var sau alte soluții specifice care pot asigura contrastul și vizibilitate bună
din apropiere și din depărtare. (anexele 1,2,3).
Liniile scurte, de 32 m , 26,5 m,si 21,5m ce delimiteaza zonele se numesc:
- linie de bătaie şi linia exterioară zonei de bătaie.
- linia de fund şi linia exterioară zonei de fund.
Liniile laterale, de 70 m, 58 m, si 48 m poartă denumirea de linii de margine.
a) Liniile componente ale terenului de joc se trasează cu linie continuă si intreruptă (vezi anexa
1,2,3,).
b) Toate liniile terenului fac parte integrantă din spaţiile de joc pe care le delimitează astfel:
- Lăţimea liniilor de margine şi a liniei de bătaie se include în dimensiunile terenului de joc;
- Lăţimea liniilor exterioare ale zonelor se include în zone;
- Lăţimea liniei de trei sferturi şi a liniei de fund se include în spaţiul (zona) de trei sferturi ;
- Lăţimea circumferinţei cercurilor şi a semicercului intră în suprafaţa cercurilor, respectiv a
semicercului.
2.1 Zonele. Paralel cu liniile de bătaie şi de fund, la 5 m,4 m în spatele acestora, se trasează
câte o linie pendiculara pe liniile de margine. Spaţiile delimitate în cele două capete ale terenului se
numesc:
-zona de bătaie delimitată de liniile de margine,linia de bătaie și linia exterioară zonei
de bătaie;
-zona de fund. delimitată de liniile de margine,linia de fund și linia exterioară zonei de
fund;
2.2. Culoarele. Terenul de joc propriu-zis este împărţit pe lungime printr-o linie continuă
numită linie de mijloc, în două jumătăţi denumite culoare:

2
PROIECT FINAL oina in 11 PROF ENACHE ION
a) culoarul de ducere pe jumătatea din stânga liniei de bătaie, corespunzator liniilor de plecare
și liniei de sosire.
b) culoarul de întoarcere pe jumătatea din dreapta liniei de bătaie, corespunzător liniei de
intoarcere şi liniei de scăpare.

2.3. Cercurile.
a) pentru seniori, juniori I si tineret-la 15 m; 30 m şi 45 m pe linia de mijloc se marchează
centrul unor cercuri cu diametrul de 2 m. Acestea se vor trasa pentru a marca locurile mijlocaşilor.
b) pentru juniori III, juniori II şi senioare la 12,50 m, 25 m şi 37,50 m, iar diametrul
cercului este de 1,5 m
c) pentru junioare la 10 m ,20 m și 30 m iar diametrul cercului este de 1,5 m.
Pe liniile de margine la aceleasi distante ca pe centru,se fixează punctele de tangență ale unor
cercuri cu diametrul de 2 m respectiv 1,5m, pentru a marca locurile mărginaşilor pe ducere și pe
intoarcere.
Diametrele acestor cercuri paralele cu linia de bătaie se vor prelungi şi marca cu linie continuă din
exteriorul unui cerc până la exteriorul cercului alaturat pentru a delimita triunghiurile şi careurile.
2.4. Semicercul.
La punctul de întretăiere a liniei de mijloc cu linia de bătaie, se fixează centrul unui semicerc cu raza
de 1 m, respectiv 0,75 m care se va trasa în interiorul terenului de joc şi va delimita suprafaţa de
protecţie a jucătorului care bate mingea.
2.5. Zona de protecţie.
În zona de bătaie se va trasa un semicerc cu raza de 3 m si va avea centrul la punctul de întretăiere a
liniei de mijloc cu linia de bătaie. În interiorul terenului se vor trasa două linii perpendiculare pe linia
de bătaie cu lungimea de 1 m şi tangente în punctul de intersecţie a semicercului cu linia de bataie.
2.6. Spaţiul de trei sferturi.
La 45 m, 37,5m, 30m distanţă de linia de bătaie şi paralel cu ea, se trasează o linie continuă denumită
linia de trei sferturi. Spaţiul delimitat de liniile de margine , linia de trei sferturi şi linia de fund
delimitează suprafaţa de obţinere a punctelor suplimentare din bătaia mingiei cu bastonul.
2.7. Linia de bătaie este linia unde acţionează fruntaşul şi din spatele careea poate lovi (ţinti)
valabil Porţiunea liniei de bătaie din dreptul culoarului de ducere se numeşte linia de plecare,iar
porţiunea din dreptul culoarului de întoarcere se numeşte linie de scăpare.
2.8. Linia de fund este linia unde acţionează fundaşul şi din spatele careea poate lovi (ţinti)
valabil . Porţiunea liniei de fund din dreptul culoarului de ducere se numeşte linia de sosire, iar
porţiunea din dreptul culoarului de întoarcere se numeşte linie de întoarcere.
2.9. Linia de mijloc este linia ce împarte terenul pe lungime, intre cele doua zone, în două
jumătăţi numite culoare.
2.10. Linia de aşteptare.
În zona de bătaie, la 4 m, 3 m în spatele liniei de scăpare, paralel cu aceasta, se trasează o linie
continuă de 10 m,8 m lungime, numită linia de aşteptare, unde jucătorii echipei de la bătaie se
asează, aşteptând rândul pentru a bate mingea.
2.11. Careurile.
Spaţiile dintre mijlocaşii şi mărginaşii corespunzători (din acelaşi culoar) formează careurile. Ele sunt
în numar de 4: careul I şi al II-lea din culoarul de ducere şi careul I şi al II-lea din culoarul de
întoarcere (anexa 3).
2.12. Triunghiurile.
Terenul de oină are patru triunghiuri.
a) Spațiul dintre fruntas, mărginasul 1 la ducere și mijlocasul 1 formează primul triunghi pe
ducere.
b) Spațiul dintre fundas, mărginașul al III-lea pe ducere și mijlacasul al III-lea formează al
doilea triunghi pe ducere.
c) Spațiul dintre fundas, mărginașul I la întoarcere și mărginasul al III-lea formează primul
triunghi pe întoarcere .
d) Spațiul dintre fruntas, mărginasul al III-lea pe întoarcere și mijlacasul I formează al doilea
triunghi pe întoarcere.
3
PROIECT FINAL oina in 11 PROF ENACHE ION

Art.3. Steagurile (fanioanele) de colţ. Cele 4 colţuri ale zonei de bătaie şi cele 4 colţuri ale zonei
de fund se marchează cu steaguri colorate, având băţul înalt de 1 m, iar fanionul de minimum 30X40
cm, înfipte în pământ. În timpul jocului, steagurile nu pot fi scoase sau deplasate de la locul lor.
Jocul de oină nu poate începe dacă nu sunt întrunite toate cerințele regulamentare ale terenului de
oină.

B. BASTONUL

Art 4. Bastonul este utilizat de jucătorii echipei de la bătaie la lovirea mingiei în timpul jocului pentru
obținerea de puncte suplimentare şi de cei doi căpitani de echipă, la alegerea terenului. Bastonul
trebuie să fie confecţionat dintr-un lemn de esenţă tare (fag, frasin, etc.) El are forma unui trunchi de
con și are următoarele dimensiuni:
a) pentru seniori, juniori I si tineret lungimea de 90 -100 cm, cu diametrul de 5 cm la un
capăt şi de 2,5 cm la celălalt capăt;
b) pentru juniori III, juniori II, junioare și senioare lungimea de 80-90 cm și diametru de
4 cm la un capat și de 2,5 cm la celălalt capăt.
c) pentru junioare lunginea de 75-80, cu diametrul de 6 cm la un capăt şi de 2,5 cm la
celălalt capăt;
Bastonul trebuie şă fie rotund pe întreaga lungime. Mânerul bastonului de bătaie trebuie să fie
prevăzut cu şănţuleţe inelare de 2 mm lăţime şi adâncime, depărtate unul de altul la 2 cm pe o
lungime de 20-25 cm pentru a nu aluneca din mână la bătaia mingiei.
În scopul asigurării unei prize mai bune se poate înfăşura pe mânerul bastonului, pe aceeaşi
lungime, o panglică adezivă. Bastonul poate fi prevăzut cu opritor, care face parte din lungimea
bastonului.

C. MINGEA

Art 5. Mingea de oină este sferică, cu diametrul de 8 cm cu circumferinţa de 25 cm şi greutatea de


120 gr. Ea este confecţionată din piele şi se umple cu păr de cal, bovine sau porc, în nici un caz cu
rumeguş, cârpe, pietre, nisip sau păr argăsit.
Mingea trebuie să fie confecţionată din 8 bucăţi de piele, tăiate în formă de triunghiuri echilaterale
curbe şi cusute între ele având aceeaşi culoare.
5.1. Pentru juniori III, juniori II şi fete se folosesc mingii cu diametrul de 7 cm, circumferinţa
de 22 cm, iar greutatea de 90-100 gr.

II . JUCĂTORII

Vârsta jucătorilor:
Art 6. După vârstă, jucătorii de oină se împart în 4 categorii:
a) juniori III : 10-12.ani(impliniti in anul cand are loc competitia)
b) juniori II :13-15.ani(impliniti in anul cand are loc competitia)
c) juniori I :16-18.ani(impliniti in anul cand are loc competitia)
d) tineret :19-21.ani(impliniti in anul cand are loc competitia)
e) seniori peste 18 ani
La competitiile de juniori II si juniori I pot participa un numar limitat de jucatori (maxim6) de la
categoriile de varsta inferioare.La competitiile de tineret pot participa un numar limitat de jucatori
(maxim 8) de la juniori I.La competitiile de seniori pot partica un numar limitat de jucatori (maxim
7) care au implinit varsta de 16 ani,daca au avizul medicului in acest sens. In fiecare an Biroul
Federal va preciza in regulamentul competitiei respective, anul minim si anul maxim pe fiecare
categorie de varsta

Componența echipei și obligaţiile jucătorilor:

4
PROIECT FINAL oina in 11 PROF ENACHE ION
Art 7. O echipă de oină se compune din 11 jucători titulari şi cel mult 5 rezerve. Pe foaia de arbitraj
vor fi trecuti maximum 16 jucători. Lotul unei ecchipe de oină poate fi format din 11-20 jucători sau
mai multi.
Art 8. Jucătorii trebuie să cunoască regulile jocului şi să le respecte întocmai.
a) Ei trebuie să fie disciplinaţi şi să se supună dispoziţiilor arbitrilor, fără a-şi manifesta
nemulţumirea prin gesturi sau cuvinte, in timpul desfasurarii meciurilor si pe intreaga durata a
competitiei.
b) Este interzisă intrarea în joc a sportivilor fără viză medicală obţinută de la cabinetul de
medicină sportivă.
c) Este interzisă intrarea în joc a sportivilor care sunt sub influenţa băuturilor alcoolice sau a
altor substante periculoase care denaturează comportamentul jucătorilor: droguri, substanțe
halucinogene etc. Jucatorii dovediti de comisiade organizare ca au incalcat aceasta prevedere vor fi
suspendati, la prima abatere, 6 luni iar la a doua abatere 12 luni

Înlocuirea jucătorilor:
Art 9. Echipa nu poate începe sau continua jocul decât dacă este în formaţie completă cu 11 jucători
in teren atat la prindere cat si la bataie. Jucătorul eliminat sau rănit trebuie înlocuit cu un jucător de
rezervă desemnat de antrenor sau, în lipsa acestuia, de căpitanul de echipă, sau atunci când este cazul,
cu avizul medicului.
Antrenorul sau căpitanul de echipă va putea înlocui într-un meci maximum 3 jucători titulari cu
jucători de rezervă din cele 5 trecute pe foaia de arbitraj astfel:
9.1.Pentru echipa de la prindere.
a) Când un jucător este eliminat, jucătorul de rezervă va ocupa în teren locul celui eliminat,
și va avea aceleași drepturi ca ceilalți jucători si la prindere si la bataie
b) Când a survenit o accidentare, jucătorul de rezervă va ocupa locul indicat de antrenor sau
căpitanul de echipă. Este admisă o singură schimbare de locuri.
9.2. Pentru echipa de la bătaie.
a) În cazul eliminării unui jucător,
-dacă jucătorul eliminat a bătut și a obținut puncte suplimentare ,punctele obținute
vor fi luate în considerație. Jucătorul de rezervă se consideră ca jucător nou şi obligat să bată ultimul
iar eventualele puncte suplimentare obținute din bătaie ale acestuia nu se iau în considerație
-dacă jucătorul eliminat nu a bătut, jucătorul de rezervă se consideră ca jucător nou şi
va ocupa locul jucătorului eliminat și va avea dreptul să obțină puncte suplimentare .

b) Jucătorul de rezervă va ocupa locul din teren al jucătorului accidentat, în momentul


accidentarii,
c) Excepţie face jucătorul prins la mijloc, care nu poate fi înlocuit decât după ce faza de
prins la mijloc a fost jucată .
d) De asemeni şi jucătorul care a servit mingea, nu poate fi înlocuit decât după ce a efectuat
şi el bătaia mingiei.
Atât jucătorul prins la mijloc, cât şi cel care a servit mingea pot fi înlocuiţi în caz de accidentare,
numai cu avizul medicului.
Înlocuirea jucătorilor se face numai când jocul este închis.
În caz de epuizare a rezervelor prin înlocuirea accidentaţilor, echipa descompletată pierde jocul la
scorul de 0-6, sau rămâne scorul din teren, dacă diferența de scor este mai mare de 6 puncte în
favoarea echipei rămase în teren. Se acordă 1 punct în clasament echipei care nu mai poate continua
meciul.

III. ECHIPAMENTUL

Art 10. Echipamentul jucătorilor se compune din tricou, chilot cu suspensor, aparatoare, ghete cu
crampoane, sau pantofi de sport, jambiere (şi dupa caz şapcă cu cozoroc).

5
PROIECT FINAL oina in 11 PROF ENACHE ION
10.1. Jucătorii trebuie să poarte pe tricouri numere de minimum 20 cm înălţime pe spatele
tricoului şi de minimum 10 cm pe faţa tricoului. Culoarea numerelor trebuie să contrasteze clar cu
culoarea şi designul tricoului.
10.2. Căpitanul de echipă va purta o banderolă de culoare contastanta cu tricoul, pe mâna stângă.
Art 11. Echipele trebuie să se prezinte pe teren în ţinută îngrijită, iar jucătorii să poarte echipament
uniform. În cazul în care ambele echipe au tricouri de aceeaşi culuoare, echipa gazdă este obligată să-
şi schimbe tricourile, si dacă ambele echipe sunt oaspete, schimbă tricourile echipa care este trecută
prima pe foaia de arbitraj.

IV. DELEGATUL, ANTRENORUL ŞI CĂPITANUL DE ECHIPĂ

Art 12. Delegatul de echipă este reprezentantul clubului sau al asociaţiei sportive în timpul
concursurilor de oină. El are următoarele atribuţii:
a) răspunde de ţinuta şi disciplina jucătorilor pe parcursul intregii competiții;
b) asigură prezentarea la timp a echipei pe terenul de joc;
c) ia parte la sedința tehnică, la stabilirea jocurilor prin tragere la sorți;
d) are dreptul de a face contestaţii în numele echipei pe care o reprezintă;
e) are obligaţia de a prezenta arbitrilor legitimaţiile jucătorilor;
f) are dreptul sa conteste sau sa refuze un arbitru sau brigada de arbitri delegati sa arbitreze
meciul urmator in care va juca echipa sa. Contestatia poate fi facuta pana la inceperea
meciului;
g) în timpul jocurilor echipei lui, va putea ocupa loc în incinta terenului sau pe banca de rezerve.
h) sa participe la ședințele sau convocările organizate de F.R.OINA
12.1. Delegatul echipei gazdă răspunde de trasarea regulamentară a terenului de joc, de
amenajarea vestiarelor pentru ambele echipe şi arbitri, precum şi protecţia arbitrilor și a echipei
vizitatoare de la sosirea în localitate până la plecare. Nu admite intrarea în vestiarul arbitrilor decât a
observatorului federal. Urmăreste ca în incinta terenului de joc să pătrundă numai persoanele
prevăzute de regulament.
Art.13 Antrenorul echipei de oină are următoarele obligatii:
a) să tina permanent legătura cu conducerea clubului;
b) să se ocupe de cresterea si educarea sportivilor;
c) să antreneze fizic și tactic echipa sa de oină;
d) să participe la competiții alături de echipa sa;
e) să țină o legătură permanentă cu F.R.O.;
f) să completeze foaia de arbitraj;
g) să se adreseze arbitrului în timpul jocului;
h) să facă contestații;
i) să inlocuiască jucători;
j) să dea indicații în timpul jocului,de pe banca de rezerve sau în pauze.
Dacă lotul nu are delegat, atunci antrenorul preia atribuţiile acestuia și va ocupa loc pe banca
jucătorilor de rezervă.
Art 14. Căpitanul de echipă conduce jocul echipei sale atât la prindere, cât şi la bătaie. El reprezintă
echipa în timpul jocului şi înlocuieşte în lipsă pe antrenor sau pe delegatul de echipă preluand în
totalitate atributiile acestora în timpul competiției.
a) este singurul jucător care poate să se adreseze arbitrului, dar numai cu acceptul acestuia;
b) răspunde de disciplina echipei sale în timpul jocului.

V. PREZENTAREA ECHIPELOR

Art 15. Echipele sunt obligate să se prezinte pe teren la ora fixată, se admit maximum 15 minute
întârziere. Orice întârziere care depăşeşte 15 minute de la chemarea pe teren a echipelor de catre
6
PROIECT FINAL oina in 11 PROF ENACHE ION
arbitru duce la pierderea jocului prin neprezentare cu 0-9 si 0 puncte în clasament. Echipa care s-a
retras de pe teren si nu a revenit in 10 minute va pierde meciul conform prezentului regulament
Art 16. Întrarea echipelor în teren are loc numai la fluierul arbitrului.
a) Fiecare echipă este obligată să prezinte înainte de începerea jocului (la alegerea terenului)
un baston de bătaie regulamentar şi o minge de joc.
Arbitrul va alege mingea cu care se va juca. Fiecare echipă va întrebuinţa la bătaie bastonul propriu.
b) Bastonul de bătaie şi mingea nu se pot schimba în timpul jocului decât dacă arbitrul
constată că nu mai pot fi folosite (mingea sau bastonul rupt). Unul dintre arbitri poate lua această
măsură şi la sesizarea celuilalt arbitru sau a unuia dintre căpitanii de echipă.
16.1. Pentru alegerea terenului, se folosește bastonul echipei trecută a doua pe foaie. Arbitrul ii
va arunca căpitanului primei echipe, trecute pe foaia de arbitraj, bastonul. Acesta îl va prinde cu o
mână de la jumatate în jos.
Căpitanul celeilalte echipe va apuca bastonul deasupra mâinii acestuia şi apoi prin repetarea
procedeului se va ajunge la capătul bastonului. Căpitanul care va ajunge primul la capăt astfel ca
bastonul să fie prins cu toate cele patru degete - fără degetul mare pe circumferinţa bastonului, are
dreptul să aleagă prinderea sau bătaia.
Daca unul dintre cei doi capitani de echipa, nu respecta prinderea regulamentara sau nu
prinde bastonul, in contact cu mana celuilalt, arbitrul prima data ii da un avertisment verbal si daca
acesta persista in repetarea greselilor anterioare, ii va interzice dreptul de a alege.
16.2. După alegerea terenului, echipa de la bătaie se îndreaptă în coloana câte unul către linia
de aşteptare, unde se aşează în ordinea de bătaie. Echipa care a luat prinderea se indreaptă în
coloană cite unul, în pas alergător, spre linia de fund, unde se grupează în formație 1, 3, 3, 3, 1, după
locurile ce le ocupă pe teren. La fluierul arbitrului intră în pas alergător pe linia de mijloc, oprindu-se
fiecare grupă de 3 în cercul pe care îl ocupă mijlocaşul (poziţia mărginaşilor fiind la marginea
cercului cu faţa spre exteriorul terenului). La al doilea fluier al arbitrului , mărginaşii, fundașul și
fruntașul se îndreaptă spre locurile lor în care au fost repartizaţi să joace.
După această asezare în teren, arbitru acordă echipei de la prindere 5 minute de încălzire și
acomodare cu terenul și mingea După terminarea încalzirii,arbitrul invită primul și al doilea jucător
în zona de protecție pentru prima bătaie a mingiei. La fluierul arbitrului și prina bătaie a mingiei
începe jocul .
16.3. După terminarea reprizei de joc, arbitrii fluieră strângerea echipei de la prindere,
formând grupe de 3, de data aceasta în linie (mărginaşii în faţa şi în spatele mijlocaşului) şi, în pas
alergător şi în ordine îşi schimbă locurile din teren.
16.4. După terminarea partidei, jucătorii ambelor echipe se aşează pe acelaşi loc ca la
începutul partidei , în linie. Arbitrii comunică rezultatul, după care echipele salută publicul şi echipa
adversă şi părăsesc terenul în coloana câte unul.

VI ARBITRII

Art 17. Pentru conducerea unui joc de oină este nevoie de 2 arbitri principali. Ei sunt delegaţi de
Comisia Centrala a Arbitrilor sau de Asociaţiile judeţene de oină .
17.1 Arbitrii conduc jocul, vor urmări aplicarea regulilor jocului şi vor lua hotărâri în toate
cazurile de nerespectare a regulamentului de joc. Dacă în cursul desfășurării jocului, intervin situatii
neprevăzute în regulament, arbitrii rezolvă situația ivită, în spiritul regulamentului de joc și o vor
consemna în foaia de arbitraj.
17.2 Deciziile luate în timpul jocului de către oricare arbitru nu pot fi contestate de jucatorii,
antrenorul sau delegatul unei echipe. Dreptul lor de a penaliza se va exercita şi asupra infracţiunilor
comise în timpul unei suspendări temporare a jucătorului sau când mingea este în afară de joc.
17.3 Arbitrii se consultă între ei numai când apreciază că este necesar, dar la cererea arbitrului
care a luat primul decizia, pentru eventuala corectare a unei decizii greșite. Decizia eronată poate fi
anulată numai de arbitru care a luat-o. Arbitrii trebuie să aibă două cartonaşe (galben şi roşu) pentru
sancţionarea abaterilor..
Echipamentul arbitrilor se compune din:
 - camaşă (bluză);
7
PROIECT FINAL oina in 11 PROF ENACHE ION
 - pantalon scurt (lung);
 - jambiere;
 - pantofi sau ghete de sport;
 - şapcă;
 - ecuson tip F.R.O.
 - fluier
 - steguleţ .
Arbitrul este obligat:
 - să verifice marcajul şi starea terenului, el fiind singurul în măsură să hotărască dacă jocul se
poate desfăşura sau nu pe terenul pus la dispoziție de organizatori. Daca terenul de joc este
amenajat necorespunzator (dimensiuni, tusat) arbitrul poate acorda timp (60minute) pentru
remediere.
 - să constate prezenţa medicului;
 - să examineze foaia de arbitraj și să nu permită începerea meciului până când foaia de
arbitraj nu este completată corect;
 - să cerceteze identitatea şi echipamentul jucătorilor;
 - să consemneze contestaţiile;
 - contestaţiile privind validarea şi identitatea jucătorilor se pot face până la începerea jocului
sau până la consemnarea rezultatului în foaia de arbitraj de catre ambii arbitri. În caz contrar
contestatiile nu sunt luate în consideratie:
 - să constate retragerile sau neprezentările echipelor, aplicând prevederile articolului 15;
 - să aleagă materialul de joc;
 - sa supraveghezealegerea terenului;
 - să se plaseze în imediata apropiere a locului unde se joacă mingea şi să urmărească cu cea
mai mare atenţie jocul fără să împiedice prin plasamentul său desfăşurarea jocului;
 - să fluiere la timp şi să sancţioneze orice greşeală;
 - să semnalizeze prin fluier, oprirea, reânceperea şi închiderea şi deschiderea jocului;
 - să semnalizeze prin fluier prinsul la mijloc, indicând cu fanion poziţia celui ce a prins
mingea şi plasarea acestuia în limitele regulamentului.
În cazul în care în momentul prinderii mingiei, sunt jucători ai echipei de la bătaie intraţi în teren,
atunci prinsul la mijloc nu se va mai semnala prin fluier, ci doar se va indica şi marca cu fanionul
locul unde a fost prinsă mingea. Fanionul se aseaza imediat ce mingea a fost prinsa, pe locul
respectiv si nu dupa ce s-a terminat faza
 - să decidă prin fluier lovirea unui jucător sau obţinerea de puncte suplimentare. La lovirea
unui jucător, jocul se consideră oprit şi se va reîncepe prin fluierul arbitrului, după ieşirea
jucătorului lovit din teren.
În cazul realizării unor puncte suplimentare în zona de 3/4 şi zona de fund (fără ca mingea să
depăşească linia de 65 m respectiv 54 m, 44 m) iar in teren se află jucători ai echipei de la bătaie
intraţi în teren, punctele suplimentare nu se mai semnalează prin fluier, ci doar prin ridicarea unui
braţ sau ambele braţe, după caz, anunţându-se punctele suplimentare realizate după terminarea fazei
de joc;
 - să semnalizeze reînceperea jocului în caz de prindere la mijloc şi de reincepere a jocului prin
introducerea în triunghi a unuia din cei trei jucatori aflați pe linia de plecare;
 - să dea avertisment jucătorilor (cartonaş galben) sau să-i elimine din joc (cartonaş roşu)
pentru atitudine nesportivă sau pentru încălcarea repetata, sau intentionata a prevederilor
regulamentului, consemnând abaterea în foaia de arbitraj. Cumularea a două cartonaşe
galbene în timpul aceluiaşi joc atrage după sine eliminarea din jocul respectiv (cartonaş roşu)
a jucătorului vinovat şi suspendarea pentru jocul următor. Cumularea a două cartonaşe
galbene în jocuri diferite atrage după sine suspendarea pentru jocul următor;
 - să admita schimbarea jucătorilor eliminaţi ori accidentaţi (numai cu avizul medicului ) sau
înlocuirea unui jucător cu o rezervă;
 - să oprească jocul pentru orice infracţiune comisă;
 - să întrerupă temporar jocul în cazul deteriorării bastonului sau a mingiei, ori în caz de
accidentare a unui jucător;

8
PROIECT FINAL oina in 11 PROF ENACHE ION
 - să verifice scorul după fiecare repriză consultandu-se cu celălalt arbitru pentru a da amândoi
un singur rezultat;
 - să rezolve pe loc toate situaţiile ivite în timpul jocului, chiar dacă acestea nu sunt specificate
în regulament si le va consemna în foaia de arbitraj;
 - va fluiera în special cazurile când unul sau mai mulţi jucători ai echipei de la bătaie, aflaţi în
spatele liniei de plecare, sau de întoarcere, părăsesc aceste linii în mod neregulamentar,
precum şi în cazurile de obstrucţie;
 - să urmărească atent ca jucătorii de la bătaie să servească mingea în ordinea stabilită de
antrenor sau căpitanul de echipă.
 - să urmărească dacă în spatele liniei de plecare sau de întoarcere se găsesc mai mult de doi
jucători ai echipei de la bătaie;
 - să supravegheze că jucătorul care bate mingea, după efectuarea bătăii să treacă în spatele
liniei de plecare, iar cel care a servit mingea să se retragă pe linia de asteptare (când jocul se
deschide) iar în cazul când jocul nu se deschide ,să-şi reia locul la bătaia mingii;
 - să sancţioneze eventualele obstrucţii făcute atât de jucătorii de la bătaie, cât şi de cei de la
prindere (în zone, triunghiuri, sau pe linia de bătaie);
 - să noteze numerele jucătorilor care au trecut linia de scăpare şi să semnalizeze sfârşitul
reprizei (când ultimul jucător a trecut această linie);
 - jucătorul prins la mijloc, în caz că a intrat totuşi în teren pe bătaia sa şi a fost prins, va fi
jucat ca orice jucător;
 - în caz că a fost lovit, va fi jucat şi la mijloc, întrucât prin intrarea în teren, înainte de a vedea
ce se întâmplă cu mingea bătută de el, a căutat să-şi creeze un avantaj;
 - să noteze numerele jucătorilor care au obţinut puncte suplimentare din bătaia mingiei,
numărul punctelor, precum şi jucătorii loviţi;
 - să observe intrarile jucătorilor de la bătaie în culoarul de ducere, să sancţioneze pe cele
neregulamentare;
 - să semnalizeze mingiile care au depăşit în zbor linia de trei sferturi (şi nu au fost prinse),
liniile de 60 m şi 65 m, 50 m si 54 m, 40 m si 44 m indiferent dacă au fost prinse sau nu,
mingiile care dau dreptul echipei de la bătaie la obţinerea de puncte suplimentare;
 - să supravegheze poziţia fundaşului, fruntasului si jucatorilor din cercuri în momentul când
se bate mingea şi să ia măsurile ce se impun în cazul unor nereguli;
 - să observe intrarile jucătorilor de la bătaie în culoarul de întoarcere, sancţionând pe cele
neregulamentare;
 - arbitrii sunt obligaţi să colaboreze pe toată durata jocului, dar nu pot anula decizia colegului,
il poate informa pe acesta în luarea unei decizii corecte.

VII. SECRETARUL DE CONCURS ŞI OBSERVATORUL

Art 18. Secretarul şi observatorul federal sunt delegaţi şi aprobaţi de Biroul Federal sau de Asociaţiile
Judeţene de oină, având următoarele sarcini:
 - să controleze exactitatea întocmirii foilor de arbitraj completate de delegatul de echipă,
antrenor sau căpitan şi semnate de aceştia, pe baza legitimaţiilor prezentate , precum şi
numerele de pe tricouri ale jucătorilor;
 -să controleze dacă foile de arbitraj sunt semnate de delegaţi şi dacă au fost formulate
contestaţii (în acest caz va atrage atenţia celor doi arbitri);
 - să reţină legitimatiile jucătorilor până după terminarea jocului (sau concursului), eliberându-
le numai cu avizul celor doi arbitri;
 să reţină legitimatiile jucătorilor penalizati cu cartonas galben sau rosu pana la achitarea taxei.
 - să ţină evidenţa cartonaşelor galbene şi eliminărilor (cartonaş roşu) aplicate jucătorilor;
 - să ţină evidenţa jocurilor programate şi a celor jucate;
 - să anunţe din timp echipelor programul jocurilor;
 - să anunţe echipele pentu jocul următor si terenul de joc;
 -să întocmească clasamentul concursului după rezultatele obţinute de fiecare echipă; trecut în
foile de arbitraj şi omologate de comisia de organizare.

9
PROIECT FINAL oina in 11 PROF ENACHE ION
 Locul secretarului este în afara terenului de joc, unde comisia de organizare îi va pune la
dispoziţie o masă, un scaun și o umbrelă.

VIII. DELEGATUL DE TEREN ŞI SCORERUL

Art 19. Comisia de organizare a competiţiei desemnează un delegat de teren şi un scorer care au
următoarele sarcini:
 - să ia din timp măsurile necesare pentru ca terenul să fie marcat regulamentar sau să fie
refăcut total sau parţial, când marcajul nu mai este destul de vizibil, sau la cererea arbitrului,
dar numai în intervalul dintre două jocuri sau în pauză.
 - să asigure ca intrarea sau ieşirea echipelor in si din teren să se facă fără întârziere;
 - să stabilească locul pe care urmează să-l ocupe echipele în incinta stadionului;
 - să asigure desfăşurarea jocurilor la orele indicate în program;
 - să se îngrijească de rezolvarea din timp a locurilor pentru delegaţi şi arbitri;
 - să ţină scorul în timpul desfăşurării jocului pe tabela de marcaj, consultându-se cu arbitrul;
 -să asigure pe terenul de joc un scaun, masă cu umbrelă pentru secretarul de concurs şi bănci
pentru rezerve .

IX. CRAINICUL (COMENTATORUL)

Art 20. Comentatorul anunţă hotararile comisiei de organizare şi ale secretarului de concurs.
Comentează jocurile ce se desfăşoară intr-o competitie oficiala.
Intr-o competiție de oină ,crainicul trebuie să fie prezent cu informații utile în orce moment al
desfășurării jocurilor.
El are obligația să cunoască și să anunțe desfășurarea meciurilor, ora și arbitrii.
Toate acțiunile comisiei de organizare și ale secretariatului vor fi făcute cunoscute publicului
la momentul oportun. În situația când competiția se desfășoară într-un stadion cu public, crainicul
comentează desfășurarea meciurilor și este obligat să aibă informații utile despre : competiție,
echipele participante, comisia de organizare, timpul de desfășurare al competiției, prezența arbitrilor,
numele jucătorilor, informații despre cluburile care participă la competiție și cunostințe de
regulament.

X. REGULILE JOCULUI

Art 21. Jocul de oină se dispută în două reprize nelimitate în timp, cu o pauză de 5 minute intre
reprize. Cele două echipe joacă fiecare câte o repriză la "bătaie" şi una la "prindere".
21.1 Repriza începe la fluierul arbitrului, prin servirea mingiei primului jucător de la bătaie -
acceptată de acesta prin lovirea sau încercarea de lovire a mingiei cu bastonul - şi se termină în
momentul când toţi cei 11 jucători ai echipei de la bătaie au bătut , au trecut prin cele două culoare și
au incheiat repriza conform prezentului regulament.
21.2. Pauza începe în momentul când ultimul jucător al echipei de la bătaie a trecut linia de
scăpare.
Art 22. O echipă este la bătaie atunci când jucătorii săi trebuie să bată mingea cu bastonul şi apoi să
treacă prin cele două culoare, apărându-se pentru a nu fi loviţi de jucătorii echipei de la prindere care
ţintesc în ei.
22.1. Fiecare jucător are dreptul la două servicii. Are dreptul să refuze primul serviciu, iar la al
doilea este obligat să bată.
22.2. Un jucător aflat la bătaia mingiei are dreptul de a refuza bătaia prin ridicarea unui brat,
anunțând în felul acesta arbitrul cel mai apropiat.
22.3. Jucătorul care bate mingea are la dispoziție maximum 2 minute de la fluerul arbitrului.
Dacă depășește acest timp pierde dreptul de a bate și este trecut pe linia de așteptare .

10
PROIECT FINAL oina in 11 PROF ENACHE ION
Art 23. O echipă este la prindere atunci când jucătorii ei sunt desfăşuraţi pe teren şi încearcă să
lovească cu mingea jucătorii de la bătaie, care trec prin culoare, sau să prindă mingea bătută de
jucătorii de la bătaie.
Jucătorii de la prindere, după aşezarea lor pe teren, poartă următoarele denumiri: (vezi anexa 4)
23.1. fruntaş - jucătorul care acţionează în zona de bătaie, in primul triunghi pe ducere si al II-
lea triunghi pe intoarcere. Când se efectuează bătaia mingiei, el poate să-şi aleagă orice loc în
zonă, fără a intra în zona de protecţie, şi nu are voie să împiedice sau să deranjeze bătaia mingiei
prin prin plasamentul sau, vorbe, gesturi, miscari ale corpului. Nerespectarea acestor prevederi va
fi sanctionata cu cartonas galben.
23.2. fundaş - cel care acţionează în zona de fund a terenului, in triunghiul al II-lea pe ducere si
in primul triunghi pe intoarcere;
23.3. mijlocaşii
 I - cel care acţionează din primul cerc de pe linia de mijloc a terenului si in primul triunghi
pe ducere, in al II-lea careu pe ducere, in al II-lea careu pe intoarcere in al II-lea careu pe
ducere;
 al II- lea - cel care acţionează din in al II-lea cerc de pe linia de mijloc a terenului si in
primul careu pe ducere, in al II-lea careu pe ducere, in al II-lea careu pe intoarcere si in primul
careu pe intoarcere;
 al III- lea - cel care acţionează din in al III-lea cerc de pe linia de mijloc a terenului, in al II-
lea careu pe ducere, in triunghiul al II-lea pe ducere, in al II-lea careu pe intoarcere si in
primul careu pe intoarcere;
23.4. mărginaşii la ducere
 I la ducere - cel care acţionează în primul cerc de pe marginea stângă a terenului, in primul
triunghi pe ducere si in primul careu pe ducere;
 al II- lea - cel care acţionează din al II-lea cerc de pe marginea stângă a terenului, primul
careu pe ducere, in al II-lea careu pe ducere.
 al III- lea - cel care acţionează din in al III-lea cerc de pe marginea stângă a terenului, in al
II-lea careu pe ducere si in triunghiul al II-lea pe ducere
23.5. mărginaşii la întoarcere
 I la întoarcere - cel care acţionează în primul cerc de pe marginea dreapta a terenului, in
primul triunghi pe întoarcere si in primul careu pe întoarcere;
 al II- lea - cel care acţionează din al II-lea cerc de pe marginea dreapta a terenului, primul
careu pe întoarcere, in al II-lea careu pe întoarcere.
 al III- lea - cel care acţionează din in al III-lea cerc de pe marginea dreapta a terenului, in al
II-lea careu pe întoarcere si in triunghiul al II-lea pe întoarcere.
Art 24. Pot intra în joc jucătorii echipei care au efectuat bătaia mingiei cu bastonul în următoarele
situaţii.
a) şi-au efectuat propriile bătăi;
b) se serveşte mingea unui coechipier. Mingea a intrat în joc când a părăsit palma jucătorului
care efectuează serviciul;
c) cand sunt mai puțini de doi coechipieri în joc pe culoarul de ducere şi mingea se află în joc
;
d) coechipierul prins la mijloc a ieşit din această fază.
Art 25. Jocul se opreşte când mingea iese din joc şi anume:
a) datorită unui serviciu greşit, jucătorul de la bătaie refuză serviciul (vezi art.27.4);
b) din cauza unei bătăi greşite, mingea cade în afara liniilor de margine;
c) nu se află în joc niciun jucător al echipei de la bătaie;
d) mingea bătută cade peste linia exterioară a zonei de fund şi depăşeşte zona de fund, pe sus;
e) datorită unei greşeli a echipei de la prindere, mingea depăşeşte linia de margine, zona de
bătaie sau zona de fund;
f) jucătorul care a efectuat bătaia sau care serveşte mingea nu a respectat locul de bătaie (vezi
art.27.7);
g) daca în teren au pătruns mingii străine;
h) dacă serviciul si bataia mingiei au fost efectuate în terenul de joc și nu în zonă.
11
PROIECT FINAL oina in 11 PROF ENACHE ION

COMENTARIU

În cazul alineatelor a) şi b), jucătorii aflaţi în spatele liniilor de plecare sau de întoarcere nu pot
intra în joc. Dacă au intrat, vor fi readuşi pe linia de plecare. De asemenea, se vor aplica următoarele
reguli privind situaţia mingiilor ieşite din teren:
1. dacă s-a tras asupra unui jucător şi nu a fost lovit iar mingea a iesit din teren si nu a fost
prinsa acesta are voie să parcurgă întreg culoarul în care se află, iar ceilalţi jucători de la bătaie aflaţi
în teren au voie să depăşească un careu sau triunghi faţă de locul în care se aflau;
2. dacă mingea a fost oprită şi readusă în teren de jucătorii de la prindere, jocul ramane
deschis pentru ca mingea este considereata a fi in joc iar jucatorii de la bataie pot fi jucati în spaţile
de joc in care se afla, chiar şi jucatorul în care s-a tras şi nu a fost lovit, dar nu a trecut linia de
scapare;
3. dacă mingea ieşită din teren a fost oprită de public, o altă persoană decât jucătorii echipei
de la prindere sau un alt obstacol, jocul se închide și se redeschide numai la fluierul arbitrului.
Jucătorii de la bataie aflati in teren vor putea avansa un spatiu de joc, iar jucatorul in care s-a tras si
nu a fost lovit, v-a putea parcurge culoarul fara a mai fi jucat
4. dacă mingea iese din teren peste linia zonei de fund, din bătăie în zbor, jocul se opreşte în
momentul în care mingea a depăşit linia exterioara a zonei de fund. În această situaţie, jucătorii
echipei de la bătaie care se află în terenul de joc se vor opri la fluierul arbitrului, pe locurile unde se
găsesc în momentul în care mingea a depăşit linia exterioara a zonei de fund, arbitrul anunta două
puncte suplimentare si ii aduce în primul careu al culoarului de ducere, respectiv primul careu al
culoarului de întoarcere, dacă aceştia au depăşit linia de 30 m, dacă nu au depășit triungiul vor
rămâne în triunghi.
5. dacă mingea iese din teren peste linia zonei de fund din bătaie pe jos, jocul se opreşte în
momentul în care mingea a depaşit linia exterioara a zonei de fund. În această situaţie, jucătorii din
apărare intraţi în teren se vor opri la fluierul arbitrului exact pe locurile în care se aflau și vor relua
jocul din spațiile în care se aflau când jocul a fost închis.;
6. jucătorii aflaţi în spatele liniilor de plecare sau întoarcere nu pot să intre în joc când mingea
se află afară din teren iar jocul este închis.
25.1. Jocul se deschide
a). În cazul alineatelor a,b,c şi f, din art 25 jocul se deschide prin reluarea serviciului, numai
dacă n-au mai rămas jucători de la bătaie în teren.
b). În cazul alineatului d, din art 25 jocul se deschide din locul unde jucătorii au fost opriţi:
cel mult primul careu al culoarului de ducere, respectiv întoarcere sau triunghi şi numai la fluierul
arbitrului.
c). În cazul alineatului e, din art 25 jocul se deschide la fluierul arbitrului, dacă au rămas
jucători în teren.
Art 26. Jocul se consideră închis şi se deschide la fluierul arbitrului atunci când:
a) în spatele liniei de plecare sau întoarcere se află trei jucători, în timp ce mingea nu mai este
în joc.
b) ultimul jucător a rămas singur şi nu a intrat în teren la bătaia sa.

26.1 Jocul se redeschide


a). Dacă este un singur jucător in zona de bătaie sau in zona de fund, jocul se redeschide prin
intoducerea lui, în primul triunghi de la ducere sau de la întoarcere, după caz.
b). Dacă sunt mai mult de doi jucători, se introduce jucătorul indicat de antrenor sau de căpitanul
de echipă din grupul unde se află jucători mai mulţi. Daca sunt doi jucatori intr-o zona si unul in
cealalta zona, va fi introdus in joc, jucatorul indicat de antrenor sau capitan din zona in care sunt doi.
Daca in fiecare zona se afla cate un jucator, la deschiderea jocului va intra in teren jucătorul indicat
de antrenor sau de căpitanul de echipă
c). În momentul reînceperii jocului, ceilalţi jucători rămaşi în spatele liniilor de plecare sau de
întoarcere pot intra în joc dar nu mai mult de doi jucatori pe culoar. Dacă jocul se închide din nou, se
va repeta introducerea în triunghi după aceleași reguli.
12
PROIECT FINAL oina in 11 PROF ENACHE ION
d). În toate situaţiile de redeschidere a jocului, jucătorul de la prindere, care este în posesia
mingiei, o va ridica cu braţul în sus până la fluierul arbitrului .
e). Dacă mingea bătută a ajuns prin aer în zona de fund, nu a fost prinsă și a lovit pământul se
acordă două puncte.Dacă mingea rămâne în zona de fund, jocul ramane deschis, jucătorii nu vor fi
intorși în careul I ducere sau careul I întoarcere, continuându-se jocul.

Jocul echipei de la bătaie (în apărare)

Art 27. Echipa de la bătaie este obligată să respecte următoarele reguli:


27.1. Să ocupe loc pe linia de aşteptare în picioare, neavând voie să o părăsească decât în
momentul când le vine rândul să efectueze bătaia mingiei cu bastonul sau să servească. Daca stau jos,
parasesc linia de asteptare vor fi sanctionati cu cartonas galben.
27.2. În decursul unui joc, jucătorii de pe linia de aşteptare trec la bătaia mingiei o singură dată.
Ordinea de bătaie va fi indicată de căpitanul de echipă sau antrenor în funcție de situația tactică din
momentul respectiv, cu obligația ca să anunțe arbitru.
27.3. Jucătorul poate efectua bătaia mingiei numai după ce în prealabil a servit un coechipier
(excepţie face jucătorul care bate primul) Jucătorul secund serveşte jucătorului prim ş.a.m.d.
Ultimului jucător îi va servi mingea primul coechipier care a bătut mingea şi a ieşit din teren. Dacă
acesta nu a ieşit din teren, ultimul jucător va fi servit de primul jucător ieşit din teren sau dacă primul
jucător a fost eliminat din joc va servi următorul jucător iesit din teren dupa primul jucator
27.4. Mingea se serveşte pentru bătaie, fiind aruncată vertical din palmă la înalţimea indicată, cu
mâna sau bastonul, de jucătorul care bate. Înălţimea maximă de servire nu trebuie să depăşească 2 m.
Daca mingea este aruncata mai sus de doi metri bataia va fi anulata, fiind anulate si eventualele
puncte obtinute din aceasta bataie Jucătorul care bate are dreptul să refuze prima minge servită, fiind
obligat să execute bătaia la o a doua minge servită. În caz contrar, pierde dreptul de a mai bate şi este
trecut în spatele liniei de plecare.
27.5. Jucătorul care a efectuat bătaia este obligat ca imediat să se îndrepte spre linia de plecare,
cel care a servit mingea, în cazul în care se deschide jocul, trebuie să se retragă pe linia de asteptare
în mod obligatoriu sau să ocupe locul pentru bătaia mingiei, când jocul nu se deschide.
27.6. Bătaia mingiei se execută cu bastonul, care se ţine cu ambele mâini, fie pe partea stangă fie
pe partea dreaptă, după cum are indemamarea jucătorul de la bătaie, După executarea bătăii, bastonul
se aşează în spatele semicercului.
27.7. Pentru ca bătaia să fie valabilă, mingea trebuie bătută în direcţia liniei de fund, fără să cadă
în afara terenului de joc, depăşind liniile de margine. Bătaia se consideră regulamentară atunci când
atât jucătorul care serveşte mingea, cât şi cel care efectuează bătaia se găsesc în zona de protecție în
spatele semicercului cu ambele picioare.
În caz contrar, bătaia se consideră neregulamentară, sunt anulate prinsul la mijloc si eventualele
puncte suplimentere, jucătorul este trecut în spatele liniei de plecare, iar coechipierii intraţi în teren,
readuşi la locul de plecare.
27.8. Dacă jucătorul de la bătaie nu loveşte mingea cu bastonul, bătaia se consideră executată şi
jocul deschis.
27.9. După executarea bătaii, jucătorul trece în spatele liniei de plecare sau, dacă jocul este
deschis, poate intra în joc. De asemenea, poate să-l deschidă chiar el intrand in teren pe propria
bataie.
27.10. Jucătorii se consideră intraţi în joc şi atunci când calcă sau depăşesc cu un picior linia de
plecare sau cea de întoarcere. Odată intraţi în teren, ei nu se mai pot întoarce peste aceste linii, căci
pot fi loviţi valabil de către fruntaş sau fundaş.
Dacă jucătorii aflați pe linia de plecare și de întoarcere au călcat linia în timp ce coechipierul lor
batea mingea, jocul se închide se anulează bătaia și eventualele puncte suplimentare.
Dacă jucătorii aflați pe linia de plecare și de întoarcere au intrat în teren înainte de servirea mingiei,
jocul se închide se anulează bătaia și eventualele puncte suplimentare, iar jucatorii vor fi readusi in
zona
27.11. Jucătorii sunt obligaţi să parcurgă în întregime culoarele de ducere şi întoarcere.

13
PROIECT FINAL oina in 11 PROF ENACHE ION
27.12. În spatele liniei de plecare şi de întoarcere nu se pot afla decât cel mult doi jucători. La
bătaia sau sosirea celui de-al treilea jucător, cel puţin unul dintre jucători este obligat să intre în joc
pe culoarul de ducere sau întoarcere, după caz.
În caz de neexecutare, jocul se consideră închis şi jucătorul indicat de căpitanul de echipă, dintre
cei aflaţi în spatele liniei de plecare sau întoarcere din grupul unde se află jucători mai mulţi, este
introdus în primul triunghi la ducere sau la întoarcere şi nu se mai poate întoarce pe linia de unde a
plecat.
Pe culoarul de ducere şi culoarul de întoarcere nu pot acţiona mai mult de 2 jucători. Se admite
completarea grupei de 2 jucători pe parcursul ieşirii jucătorilor din culoarul de ducere sau întoarcere.
27.13. Jucătorii care au trecut peste linia de scăpare, au terminat jocul de la "bătaie" , nu mai
pot reintra în joc. Daca au trecut linia de scapare, au intrat in zona, iar din zona s-au intors in teren si
au parasit terenul peste linia laterala se considera lovitura valabila si se acorda doua puncte echipei de
la prindere. Ei se vor aşeza pe banca jucătorilor de rezervă, unde rămân până la sfârşitul reprizei.
Părăsirea băncii jucătorilor de rezervă se sancţionează de arbitri chiar cu eliminare, dacă a adus
prejudicii echipei de la prindere şi arbitrului, prin fapte, gesturi sau injurii.
27.14. Atât timp cât mingea este în joc, jucătorii de la bătaie intraţi în teren sunt obligaţi să-l
parcurgă de la linia de plecare pe culoarul de ducere, pana la linia de sosire şi de la linia de
întoarcere, pe culoarul de întoarcere pana la linia de scăpare, fie că sunt sau nu ţintiţi.
27.15 În cursul trecerii jucarorilor de la bataie prin culoare pot fi ţintiţi de jucătorii de la
prindere şi loviţi valabil, atât timp cât nu au depăşit cu întreg corpul linia de sosire sau de scăpare.
27.16 Pentru a-şi apăra corpul de loviturile mingiei cu care sunt ţintiţi, jucătorii de la bătaie pot
executa orice mişcare din corp, dar nu au voie să utilizeze pentru îndepărtarea mingiei decât palmele.
Ei au dreptul să prindă din zbor mingea jucată de echipa de la prindere şi să o lase jos, să-i schimbe
direcţia prin respingere, să se ghemuiască la pământ şi să se ascundă după coechipierii.
27.17 Jucătorul ţintit care prinde mingea este obligat să o depună imediat pe pământ. Nu are
voie să o arunce sau să o înapoieze jucătorilor de la prindere sau să fugă cu ea. În caz de nerespectare
a acestei reguli, jucătorul este repus în situaţia avută înainte de a comite greşeala: in primul triunghi
pe ducere sau intoarcere, anulându-se şi orice avantaj de care au beneficiat coechipierii săi.
27.18 Jucătorii echipei de la bătaie intraţi în joc şi care nu iau parte la faza de joc, dacă se
găsesc în alt spaţiu , pot intercepta cu mâna orice minge, care vine din ţintire, pasă ori ricoşeu. De
asemenea, pot opri cu piciorul mingiile venite pe pământ. După oprire, mingea trebuie să rămână pe
loc. Nerespectarea acestei reguli duce la anularea avantajului obţinut.
27.19 Jucătorii echipei de la bătaie se consideră loviţi şi atunci când, aflându-se în terenul de
joc, ies din teren, depăşind liniile de margine pe ducere și întoarcere.
27.20 În cazul în care jucătorii echipei de la bătaie trec dintr-un culoar în altul peste linia de
mijloc sau în cazul bătăii mingiei, jocul se va opri şi jucătorul (jucătorii) în cauză va fi readus în
primul triunghi al culoarului pe care trebuia să evolueze.
27.21 Mingea în deplasare pe pământ poate fi interceptată sau oprită de către jucătorii din
apărare cu mâna sau cu piciorul numai in terenul de joc exeptind cele două zone.
27.22. Jucătorii de la bătaie, odată intraţi în joc, au dreptul să faca marcaj, așezându-se fie în
faţa adversarilor, fie lateral, fără să-i îmbrâncească sau să-i ţină (obstrucţie) sau să intre în cerc. Daca
fac obstructie, arbitrul inchide jocul, aplicand sanctiune cu cartonas galben jucatorului care a comis
obstructia, si se vor anula toate avantajele obtinute de ceilalti coechipieri aflati in joc.
27.23.. Jucătorii de la bătaie aflaţi pe linia de aşteptare sau iesiţi din joc nu au voie să împiedice
fruntaşul echipei adverse în acţiunile sale. Ca sancţiune, jucătorul vinovat va primi cartonaş galben
iar jocul va fi reluat de la faza anterioară comiterii greşelii.
27.24 Dacă jucătorul eliminat a terminat jocul, echipa de la bătaie trebuie să-l înlocuiască cu o
rezervă care va conta ca jucător neintrat în joc, trecându-l ultimul la bătaia mingiei. Eventualele
puncte suplimentare obţinute de jucătorul eliminat se menţin, dar cele realizate din bătaia mingiei de
jucătorul nou intrat în teren, nu se socotesc.
27.25. Dacă jucătorii echipei de la bătaie aflaţi în faţa liniei de bătaie sau de fund împiedică sau
îl ţin pe fruntaşul sau fundaşul echipei adverse în acţiunile lor, vor fi sancţionaţi cu cartonaş galben.
Orice avantaj pentru echipa de la bătaie ca urmare a obstrucţiei se anulează şi jocul reîncepe din
situaţia anterioară comiterii greşelii.

14
PROIECT FINAL oina in 11 PROF ENACHE ION
27.26. Jucătorii echipei de la bătaie aflaţi în zona de fund nu au voie să-l împiedice pe fundaş în
desfăşurarea jocului sau în zonă şi în special la prinderea mingiilor din bătaie. Nerespectarea acestei
reguli va duce la sancţionarea jucătorilor vinovaţi cu cartonas galben şi anularea avantajelor
obţinute.
27.27. Dacă prin obstrucţia făcută a dus la accidentarea jucătorilor de la prindere, jucătorul
vinovat va fi eliminat din joc, înlocuitorul fiind considerat ca un jucător neintrat în joc şi trecut
ultimul la bătaia mingiei. Eventualele puncte suplimentare obţinute de jucătorul eliminat se menţin,
însă cele realizate de jucătorul care l-a înlocuit nu se socotesc.
27.28. Jucătorii de la bătaie aflaţi în spatele liniei de întoarcere pot intra în joc şi intercepta
mingea bătută, prin aer sau pe jos numai pe culoarul in care au voie in acel moment sa actioneze, însă
se anulează eventualele puncte suplimentare realizate din această intercepţie.
27.29. Jucătorii aflaţi la bătaie pot obţine puncte suplimentare .
La acordarea punctelor suplimentare se va ţine cont de poziţia mingiei în terenul de joc, in zona de
fund şi nu de pozitia jucătorului care a prins mingea.
27.29.a . Se acordă 2 puncte suplimentare:
 - dacă mingea bătută depăşeşte în traiectoria ei linia de 65 m (respectiv 54 m 40 m ), fără să fi
atins pământul şi fără să depăşească liniile de margine ale zonei de fund;
 - dacă mingea bătută este atinsă de către jucătorii de la prindere şi cade peste linia de 65 m
(respectiv 54 m, 40 m), fără să depăşească liniile de margine ale zonei de fund ;
 - dacă mingea bătută prin aer, cade în zona de fund .
 - dacă mingea bătută prin aer, cade în zona de fund, pe liniile ce delimitează această zonă, dar
nu pe linia de 60 m (respectiv 50 m, 40 m);
 - dacă mingea în traiectoria ei prin aer, fiind atinsă de jucătorii de la prindere, iese printre
steagurile ce delimitează această zonă sau cade în zona de fund ori pe liniile ce delimitează
zona de fund, dar nu pe linia de 60 m (respectiv 50 m , 40 m).
27 29. b. Se acordă un punct suplimentar:
 - dacă mingea bătută, în traiectoria ei prin aer, depăşeşte linia de fund (60 m, respectiv 50
m,40 m) şi apoi trece peste liniile de margine ale zonei de fund (printre steaguri);
 - dacă mingea bătută depăşeşte, în traiectoria ei, linia de fund (60 m respectiv 50 m,40 m) şi a
fost prinsă în zonă de un jucător al echipei de la prindere;
 dacă mingea a fost respinsa din zona de fund in zona de trei sferturi si a fost prinsa. Nu se va
juca prinsul la mijloc
 - dacă mingea bătută depăşeşte, în traiectoria ei, linia de trei sferturi, fără să fie prinsă direct
sau dintr-o pasă din voleu ori ricoşeu, înainte de a atinge pământul şi cade în spaţiul de trei
sferturi;
 - dacă jucătorii echipei de la prindere, aflaţi în spaţiul de trei sferturi, resping mingea (care, în
traiectoria ei, a depăşit linia de trei sferturi) în afara liniilor de margine;
 - dacă mingea în timpul cât traversează pe sus spaţiul dintre linia de trei sferturi şi linia de
fund şi înainte de a ieşi peste liniile de margine este atinsă de un jucător al echipei de la
prindere sau, prinzând-o ,a depăşit cu mingea linia de margine;
 - dacă mingea bătută în traiectoria ei cade pe linia de trei sferturi (această linie face parte din
zona de trei sferturi) sau pe linia de fund (60 m, respectiv 50 m,40 m);
 - dacă mingea bătută depăşeşte în traiectoria ei linia de trei sferturi şi este respinsă din acest
spaţiu în faţa liniei de trei sferturi şi nu este prinsă.
Toate punctele suplimentare obţinute de echipa de la bătaie se adună la scorul reprizei.

Jocul echipei de la prindere (în atac)

Art 28. Echipa de la prindere (în atac) este obligată să respecte următoarele reguli:
28.1. . La prindere, jucătorii pot ocupa orice post, indiferent de numărul pe care-l poartă pe
tricou. Repartizarea locurilor la prindere este facuta de antrenorul sau căpitanul de echipă. După
ocuparea locurilor in formatie 1,3,3,3,1 și întrarea în teren la fluerul arbitrului, jucătorii nu-şi mai pot

15
PROIECT FINAL oina in 11 PROF ENACHE ION
schimba locurile până la terminarea reprizei. Daca unul sau mai multi jucatori nu respecta aceasta
prevedere vor primi cartonas galben si readusi la pozitiile initiale
28.2. Jucătorii de la prindere nu au voie să oprească sau să împiedice în nici un fel deplasarea
pe culoare a jucătorilor de la bătaie şi nici să se aşeze în faţa lor, ci numai la 2 m lateral, atunci când
se apără în careu sau triunghi. Incalcarea acestei dispozitii se considera obstrucţie. Arbitrul va
inchide jocul, va acorda cartonas galben jucatorului care a facut obstructia, iar jucatorului din aparare
ii va acorda avantaj un spatiu de joc.
28.3. Jucătorii de la prindere au dreptul să paseze mingea unul altuia din orice loc al terenului
fie prin aer, fie pe pământ.
28.4 Când trag într-un adversar, ei trebuie să se găsească cu cel putin un picior în cerc sau/in
zonele de competenţă.
a) Fundaşul sau fruntaşul, ca să lovească valabil , trebuie să se găsească în orice punct al
zonei, cu cel puţin un picior în zonă înainte de a trage şi după ce a tras pana la fluierul arbitrului .
b) Lovirea jucătorilor de la bătaie este considerată valabilă, dacă jucătorul care a tras a avut
tot timpul un picior în cerc sau pe marginea cercului înainte şi după ce a tras pana la fluierul
arbitrului .
28.5.Lovirea adversarului cu mingea trasă din afara cercului, din faţa liniei de bătaie sau de
fund, din afara zonei de bătaie sau de fund, cu un picior pe linia de bataie sau de fund, nu se ia în
considerare.
28.6. Trimiterea mingiei cu piciorul de la un jucător la altul este interzisă.
28.7. Jucătorul de la bătaie este considerat lovit atunci când mingea îl atinge în orice parte a
corpului, chiar şi în spatele palmei. excepţie făcând palmele până la încheietură.
a) De asemenea, este considerat lovit când mingea sare din palmele sale sau ale unui
coechipier şi îi atinge orice parte a corpului.
b)Tot lovitură valabilă se consideră şi aceea provenită dintr-o minge ricoşată din palmele
unui coechipier, si îi loveşte orice parte a corpului în afară de palme. Nu se pot considera loviţi doi
jucători deodată prin ricoşeu. Va fi considerat lovit numai primul jucator. Al doilea jucator lovit din
ricoseu, ramane in spatiul respectiv si va fi jucat dupa redeschiderea jocului.
28.8 Lovirea unui adversar cu o minge care mai întâi a atins pământul sau a atins în acelaşi timp
pământul şi pe jucător nu este valabilă.
28.9. Acelaşi jucător, poate fi lovit de 3 ori, o dată pe culoarul de ducere, o dată pe culuoarul de
întoarcere şi atunci când , fiind prins la mijloc,intră în teren fără să fie invitat de arbitru. Arbitrul va
semnaliza prin fluier orice lovitură.
28.10 Dacă în spaţiul în care a fost lovit un jucător, ori în alt spaţiu sau culoar, se mai găsesc şi
alţi jucători ai echipei de la bătaie, arbitrul fluieră lovirea jucătorului, opreşte jocul, până în
momentul în care jucătorul lovit a ieşit din spaţiul respectiv în afara terenului, de unde se îndreaptă
de-a lungul liniei de margine în spatele liniei de întoarcere sau peste linia de scăpare. Toţi ceilalţi
coechipieri se opresc si din acel loc vor relua jocul.
28.11. În momentul în care se serveşte mingea, jucătorii de la prindere trebuie să se găsească cu
ambele picioare în cerc sau in zonele respective. Ei pot să-şi părăsească locurile, spre a prinde
mingea atunci când mingea a intrat în joc (a părăsit palma jucătorului care a servit-o pentru bătaie).
În caz de nerespectare a acestor reguli, mingea nu se consideră prinsă, acordându-se puncte
suplimentare după caz.
28. 12. În mişcarea lor pe teren, jucătorii mărginaşi nu au voie să depăşească linia de mijloc. În
cazul în care prind o mingie batuta prin aer peste linia de mijloc, prinderea este valabilă, dar se retrag
pentru a juca prinsul la mijloc la distantă de 15 m respectiv 12,5 m, 10 m. Aceeaşi regulase aplica şi
pentru fundaşul sau fruntaşul care a depăşit triunghiul respectiv.
28.13. Jucătorii de la prindere nu au dreptul să intre într-un careu sau triunghi străin, în care se
joacă mingea şi se află unul sau doi jucatori ai echipei de la bătaie. Nerespectarea acestei reguli
determină pe arbitru să oprească jocul, permiţând jucătorilor de la bătaie, aflaţi în careul sau
triunghiul respectiv, să depăşească acel spaţiu. Se consideră depăşire.
28.14 Ei pot intra numai pentru a recupera o minge respinsă de apărători în direcţia lor şi căzută
pe pământ şi după ce se retrag în spaţiul lor de joc pot pasa mingea. De asemenea, ei pot să dubleze
un coechipier, să ţină diagonala aşezându-se în spatele lui pentru a-l ajuta la oprirea mingiei sau

16
PROIECT FINAL oina in 11 PROF ENACHE ION
pentru a împiedica ieşirea mingiei din teren, atunci când este trasă. Se pot ţine diagonalele chiar şi în
zonele de bătaie şi de fund, dar numai de către mărginaşul 1 ducere, și mărginaşul 3 întoarcere
pentru zona de bătaie, precum şi de mărginaşul 3 ducere, şi mărginaşul 1 întoarcere pentru zona de
fund.
28.15 Fruntaşul şi fundaşul nu au voie să se deplaseze, în afara terenului, pentru a dubla un
coechipier decât până la axa primelor cercuri din zona lor de acţiune. De asemeni jucătorii marginasi
pot ține diagonala in afara terenului fără a depasi axul imaginar al cercului alăturat, prelungit in afara
terenului.

Prinsul la mijloc

Prinsul la mijloc se poate reliza de catre jucătorii de la prindere pe întreg terenul de joc
indiferent de spațiul de joc în care joacă.
În timpul unui meci, jucătorii nu au voie să prindă mingea din bătaie sau pasă cu ajutorul
echipamentului (şapcă. tricou etc.) .mingea poate fi prinsă numai cu palmele. Incalcarea acestei
prevederi duce la anularea prinsului la mijloc si la acordarea unor eventuale puncte suplimentare.
Art 29. Faza de ptins la mijloc se joacă astfel:
a) dacă mingea a fost prinsă de un jucător mărginaş, prinderea la mijloc se joaca între acesta şi
mărginaşul din faţă de pe culoarul opus;
b) dacă mingea a fost prinsă de fruntaş, prinderea la mijloc se joaca între acesta şi al doilea
mijlocaş;
c) dacă mingea a fost prinsă de primul mijlocaş, prinderea la mijloc se joaca între acesta şi al
treilea mijlocaş;
d) dacă mingea a fost prinsă de al doilea mijlocaş, prinderea la mijloc se joaca la alegerea
jucătorului prins la mijloc, între mijlocașul al doilea şi fruntaş sau fundaş;
e) dacă mingea a fost prinsă de al treilea mijlocaş, prinderea la mijloc se joaca între acesta şi
primul mijlocaş;
f) dacă mingea a fost prinsă de fundaş, prinderea la mijloc se joaca între acesta şi al doilea
mijlocaş.
Jucătorul intermediar de la prindere, adică mijlocaşul respectiv în situaţia prevăzută la pct. a,
primul mijlocaş în situaţia prevăzută la pct. b, al doilea mijlocaş în situaţiile prevăzute la pct. c şi e,
sau al treilea mijlocaş în situaţiile prevăzute la pct. d şi f, părăseşte cercul pe timpul executării
prinsului la mijloc, plasându-se la o distanţă de 2 m de marginea cercului în locul indicat de arbitru,
fiind considerat scos din joc şi rămâne nemişcat până în momentul în care mingea a atins pământul
sau s-a consumat faza de prins la mijloc (nu mişcă picioarele)
29.1 Prinsul la mijloc nu se poate juca la distanţă mai mică de 15 m. (respectiv 12,5 m,10 m)
distanta fiind delimitată fanioan, pentru jucatorul care a prins mingea si locul (cerc, linia de bataie
sau linia de fund) coechipierului cu care joaca prinsul la mijloc.
29.2 Pasa din voleu este admisă o singura dată pe tot terenul. Dacă mingea a fost pasată și
prinsă de același jucător care a făcut pasa, prinsul la mijloc se va juca de pe locul de unde jucătorul a
făut pasa. Dacă mingea voleibalată a fost prinsă de alt coechipier, prinsul la mijloc se va juca de pe
locul de unde a fost prinsă pasa.
29.3. Dacă mingea a fost prinsă pe laturile terenului, în această situaţie fanionul va fi fixat la
un 1 m distanţă de liniile de margine.
29.4 Dacă mingea este prinsă în zona de fund, nu se juaca a faza de prins la mijloc.
29.5 Dacă mingea pasată in faza de prins la mijloc a fost prinsă în afara terenului de joc sau
jucătorul care a prins mingea a ieşit cu ea în afara terenului de joc, jocul este oprit de arbitru, prin
fluier, prinsul la mijloc considerându-se terminat. Jocul reîncepe cu acordarea unui avantaj de un
spatiu de joc jucătorului care a fost prins la mijloc.
29. 6 Jucătorul care a prins mingea nu are voie să paseze sau să tragă decât din spatele locului
marcat de arbitru cu un fanion. Calcarea fanionului sau depasirea lui duce la incetarea prinsului la
mijloc, (depăşire)
29.7 Jucătorii de la prindere, între care se efectuează prinsul la mijloc, au dreptul să schimbe
mingea între ei cel mult de trei ori începând de la cel care a prins mingea sau pot trage din prima, din
17
PROIECT FINAL oina in 11 PROF ENACHE ION
a doua sau din a treia pasă. A treia pasă este socotită efectuată din momentul în care mingea a părăsit
mâna jucătorului care a executat-o si jucatorul prins la mijloc poate parasi diagonala.
29.8 Jucătorii nu au dreptul să paseze mingea prin aer sau pe pământ jucătorului intermediar
(scos din joc) până când nu s-a terminat faza de prins la mijloc: s-au efectuat cele trei pase, s-a tras
asupra jucătorului prins sau mingea a atins pământul. Dacă totuşi i s-a pasat, prinsul la mijioc
încetează si jucatorului prins la mijloc i se acorda avans un spatiu de joc.
29.9 Jucătorul prins la mijloc poate să-şi aleagă distanţa la care să se plaseze faţă de cei doi
adversari, însă pe diagonala lor pe care nu are voie să o părăsească. În caz contrar, arbitrul va
sancţiona această abatere prin avertisment (cartonaş galben) şi dacă se repetă , chiar cu eliminarea
jucătorului. Jucătorul prins la mijloc este liber să facă orice mişcare pentru a se apăra, având dreptul
să intercepteze mingea în timpul schimbului. Nu poate face însă marcaj adversarului decât după
fluierul arbitrului dar să nu se apropie mai mult de 2 m de cerc sau fanion. Daca jucatorul prins la
mijloc se apropie de cerc sub distanta de doi metri, intra in cerc, depaseste cercul, depasescte
fanionul, depaseste linia de bataie sau de fund va fi considerat lovit, prinsul la mijloc va inceta
29.10 Jucătorii de la prindere , între care se efectuează prinsul la mijloc, trebuie să-şi păstreze
poziţia regulamentară, pe care au avut-o la stabilirea diagonalei, până la efectuarea pasei către
coechipier. Jucătorul aflat în cerc nu poate să-și schimbe poziția inițială până la efectuarea primei
pase (nu-și schimbă poziția picioarelor.)
29.11 Jucătorul prins la mijloc are voie să fugă prin culoarul de ducere sau întoarcere într-unul
din careuri sau triunghiuri, peste linia de sosire, ori să se reîntoarcă peste linia de plecare dacă:
a) Jucătorii de la prindere în timpul schimbului de pase au scăpat mingea şi aceasta a atins
pamântul in terenul de joc, au pasat afara terenului sau au iesit din elan cu mingea in mana in
afara terenului peste linia de margine;
b) Jucătorii de la prindere n-au tras după primele trei schimburi si mingea se afla in joc;
c) jucătorul prins la mijloc a interceptat mingea şi a pus-o jos sau a respins-o în teren;
d) jucătorul a fost ţintit, dar n-a fost lovit.
29.12 Jucătorul ieşit din prinsul la mijloc rămâne în joc până în momentul în care reuşeşte să
treacă peste linia de sosire sau de plecare.
29.13 Dacă jucătorul a revenit în zona de bătaie peste linia de scăpare sau in zona de fund peste
linia de întoarcere în loc de linia de plecare sau de sosire, el este readus în triunghiul sau in careul în
care s-a găsit când s-a jucat faza de prins la mijloc, după care jocul se reia la fluierul arbitrului,
pierzând dreptul de a se mai reântoarce în zona de bătaie.
29.14 Dacă jucătorul este lovit în timpul cât a fost prins la mijloc, el este obligat să fugă numai
peste linia de sosire, fără a mai fi ţintit. Din momentul lovirii, jocul se consideră închis şi se reia prin
bătaia mingiei.
29.15 Dacă în momentul prinderii mingiei bătută pe sus ,mai sunt în teren jucători ai echipei de
la bătaie, jocul se continuă până la trecerea acestora şi a celor care eventual ar mai intra în joc peste
linia de sosire sau de scăpare şi apoi se efectuează prinsul la mijloc.
29.16 Înainte de începerea jocului de prindere la mijloc, în spatele liniei de plecare sau de
întoarcere, nu trebuie să fie mai mult de doi jucători. În caz contrar, se introduce în triunghi jucătorul
în plus, după care se poate juca prinsul la mijloc.
29.17. În cazul unei lovituri în faza de prins la mijloc se acordă doua puncte.

XI. CODUL DE SEMNALIZARE

Art.30. Pentru a întări unele decizii luate prin fluier de către arbitri sau în anumite situaţii ori faze,
când nu este indicat a se fluiera, se utilizează şi semnalizarea cu braţul.
Aceste semnalizări sunt efectuate de arbitri în funcţie de locul unde se petrece faza sau infracţiunea.
a) Ridicarea unui braţ:
- semnalizează acordarea unui punct suplimentar
b) Ridicarea ambelor braţe:
- semnalizează acordarea de 2 puncte suplimentare
c) Ridicarea fanionului şi fluier
- pentru a semnaliza comiterea unei nereguli

18
PROIECT FINAL oina in 11 PROF ENACHE ION

XII. STABILIREA REZULTATULUI JOCULUI

Scorul
Art 31. Scorul este prezentarea în cifre a punctelor câştigate de cele două echipe care au disputat o
partidă de oină. Ele se socotesc pe reprize şi pe întreg jocul.
a) Echipa de la prindere realizează puncte din lovirea adversarului. O lovitură valabila este
egală cu 2 puncte.
b) Echipa de la bătaie acumulează puncte din eventualele bătai conform prezentului regulament
cu 1 sau 2 puncte (Art. 27.29.a. și Art. 27.29.b.)
Art. 32. Scorurile celor două reprize adunate dau scorul final. Echipa care obţine cel mai mare scor
final este declarată învingătoare.
Art 33. Dacă jocul fixat nu se poate disputa sau nu se poate termina, din cauza impracticabilităţii
terenului, fie din alte motive, echipele în cauză sunt obligate să dispute jocul a doua zi. Dacă nici a
doua zi jocul nu se poate disputa sau termina, competiția se suspendă pentru o altă dată. Echipa
care va refuza să continue jocul, va pierde meciul cu scorul de 0-9 şi i se vor atribui 0 puncte în
clasament.
Art 34. În cazul când un joc nu s-a terminat din cauze naturale şi urmează să continue a doua zi,
echipele nu vor putea utiliza decât aceiaşi jucători care au fost trecuţi pe foaia de arbitraj.
a) Jocul se va relua cu scorul respectiv din momentul în care a fost întrerupt. Jucătorii
eliminaţi definitiv vor putea fi înlocuiţi conform prezentului regulament.
b) Dacă jocul se va desfaşura complet a doua zi, se va putea folosi orice jucător legitimat
pentru echipele în cauză.
Art.35 Jocurile oficiale întrerupte de arbitru datorită periclitării situaţiei acestuia sau atunci când
desfasurarea jocului este influenţata de atitudini nesportive prin cedarea intentionata a jocului de
catre una din echipe nu se vor mai continua a doua zi. În această situaţie, comisia de disciplina va
decide sanctionarea ambelor echipe după analizarea raportului arbitrului.
Art 36. Echipele care se vor retrage de pe terenul de joc (indiferent din ce motive) înaintea fiuierului
final vor primi 0 puncte în clasament şi vor pierde meciul cu scorul de 0-9. În cazul când rezultatul la
momentul retragerii este mai avantajos pentru echipa adversă, se va omologa acel rezultat. Echipa
care a parasit terenul are dreptul la contestatie se va rezolva situatia celor doua echipe aflate in meciul
respectiv.
Art 37. În caz de eliminare, descalificare sau retragere din competitie a unei echipe, jocurile efectuate
se anulează, considerându-se că echipa în cauză nu a luat parte la competiţie.
Art.38. Echipele care se vor dovedi că s-au lăsat învinse sau uzează de mijloace nesportive de a
câştiga, vor fi eliminate din competiţia la care participă.

XIII. CLASAMENTUL

Art.39.Competițile de oină se pot desfășura astfel: sistem turneu simplu, tur-retur, pe grupe.
a) dacă la o competiție se vor prezenta 2-4 echipe se va juca sistem tur -retur
b) dacă la o competiție se vor prezenta 5 echipe sau mai multe se va juca sistem turneu
simplu, pe grupe sau în funcție de numărul de echipe, după cum stabilesc organizatorii sau
regulamentul competiției respective.

Art 40. Pentru un meci de oină dintre două echipe aflate într-o competiție oficială se acordă puncte
după cum urmează:
- pentru jocul câştigat se atribuie 3 puncte;
-pentru jocul egal se

19
PROIECT FINAL oina in 11 PROF ENACHE ION

atribuie 2 puncte;
-pentru jocul pierdut se atribuie 1 punct;
-pentru renunţare, retragere, eliminare sau neprezentare se atribuie 0 puncte.
Pentru competitiile care se desfasoara in sistem turneu simplu sau tur-retur:
a) Clasamentul se va face în ordinea descrescătoare a numarului de puncte acumulate.
b) Este declarata câstigătoare echipa care acumulează cel mai mare numar de puncte la
sfîrșitul competiției.
Art.41 Dacă două sau mai multe echipe se află la egalitate de puncte, se vor avea în vedere
urmatoarele:
a) Rezultatul obținut în meciul direct. Va castiga echipa care s-a impus pe ansamblu celor
două meciuri:
b)Dacă egalitatea persistă, se va lua în calcul punctaverajul obținut în meciurile directe,
între echipele aflate la egalitate;
c)Dacă și după calculul punctaverajului este tot egalitate, se va lua în calcul punctaverajul
general obținut în competiție.
d)Dacă egalitatea se menține se va efectua un meci sau un turneu simplu între echipele
aflate la egalitate;
e)Dacă meciul se termină la egalitate, se vor executa câte 5 lovituri de baston de fiecare
echipă. Câștigătoare va fi declarată echipa care acumulează mai multe puncte. Bataia mingiei se va
executa conform prezentului regulament
f)Dacă egallitatea se menține, se execută câte o lovitură de baston de echipă până când una
din echipe acumulează mai multe puncte. .

Art.42 Pentru celelalte locuri vor decide punctajul si punctaverajul. Dacă două sau mai multe echipe
au același punctaj, departajarea se va face prin luarea în calcul a punctaverajului realizat între
echipele aflate la egalitate de puncte. Dacă egalitatea se menține departajarea se va realiza în funcție
de punctaverajul general. Dacă egalitatea se menține echipele aflate in aceasta situatie vor fi trecute
pe aceleasi locuri.
Art.43. Scorul pentru jocurile câştigate prin renunţare, retragere de pe teren eliminare din competitie
sau neprezentare pe teren la ora fixata este de 9-0 și 0 puncte în clasament. Echipele descalificate vor
fi eliminate din competitie iar rezultatele lor obtinute in meciurile jucate vor fi anulate
Art.44. În caz de epuizare a rezervelor prin accidentare , echipa descompletată pierde jocul cu scorul
de 0-6, indiferent de situaţia de pe teren în momentul descompletării, acordându-i-se 1 punct în
clasament.
Art.45. În caz de epuizare a rezervelor prin eliminare, echipa descompletată pierde jocul cu scorul de
0-9, indiferent de situaţia de pe teren în momentul descompletării, acordândui-se 0 puncte în
clasament.
Art.46. Când jocurile se dispută sistem "divizie", clasamentul se alcătuieşte pe puncte şi punctaveraj.
a) În caz de egalitate de puncte, se declară câştigătoare echipa cu punctaveraj pozitiv mai mare
(prin scădere).
b)Dacă egalitatea persistă, se ia în calcul punctaverajul meciurilor directe între echipele aflate
la egalitate.
Art.47.Când competiția se desfășoară pe grupe departajarea se face în felul următor :
a) locurile 1 și 2 în grupă se vor stabili aplicându-se regulamentul prevăzut pentru
turneul simplu sau dublu.În continuare se vor juca două meciuri semifinale după schema :
1.prima echipă din prima grupă cu a doua echipă din a doua grupă;
2.a doua echipă din prima grupă cu prima echipă din a doua grupă.
Învinsele vor juca între ele un singur meci de departajare pentru locurile 3-4. Dacă egalitatea
persistă, departajarea se va face prin rejucarea meciului. Dacă egalitatea se menține ,departajarea se
va face prin lovituri de baston.

20
PROIECT FINAL oina in 11 PROF ENACHE ION
Echipele câstigatoare vor juca finala, un singur meci. Va fi declarată învingătoare echipa care
a câștigat meciul. Dacă finala se termină la egalitate, se va juca un nou meci pentru departajare.Dacă
egalitatea se menține, departajarea se va face prin lovituri de baston.

XIV. CONTESTAŢII

Art 48. Contestaţiile privind validarea şi identitatea jucătorilor se pot face până la consemnarea
rezultatului şi semnarea foii de arbitraj de către cei doi arbitri.
a) La contestaţiile privind identitatea jucătorilor trebuie să se precizeze numele jucătorilor
contestaţi de pe foaie si va cere comisie de contestatii sacerceteze documentele jucatorului contestat
in prezenta delegatului echipei care a introdus contestatia.
b)În caz de refuz din partea unui delegat de a semna contestaţia întrodusă de echipa adversă,
consemnarea de către arbitru a acestui fapt va acoperi lipsa semnăturii refuzate.
Art.49. Orice contestaţie se ia în consideraţie numai după achitarea unei taxe stabilite anual.
a) În cazul în care contestaţia este întemeiată, suma se restituie.

21

S-ar putea să vă placă și