Sunteți pe pagina 1din 1

Structuri descriptive

În textul descriptiv este prezentat un colț de natură sau portretul fizic/moral al unui
personaj. Ca mod de expunere, descrierea este specifică genului liric, dar poate fi întâlnită și în
genul epic sau dramatic. Într-o descriere, predomină adjectivele și substantivele.
Tipuri de descriere:
1. Descriere nonartistică
-caracter real, obiectiv
-prezentare sistematică, riguroasă
-termeni specializați, denotație
- scop informativ
2. Descriere artistică
-caracter subiectiv, mărci ale subiectivității
-lexic expresiv, imagini artistice
-conotație, figuri de stil
- scop estetic