Sunteți pe pagina 1din 1

Literatura de frontieră (de graniță).

Texte memorialistice
Literatura de frontieră (de graniță):
  caracter nonficţional, referent real, creditabil, funcţie informativă şi estetică,
mărci stilistice şi subiective, zona de intersecție a științelor limbii și
literaturii cu științele, literatura se îmbină cu specii nonartistice
 cuprinde: texte memorialistice, jurnalul, corespondența / textul epistolar,
confesiunile, amintirile („literatura mărturisirilor”; «Silvian Iosifescu,
Literatura de frontieră» sau Eugen Simion, în lucrarea Ficţiunea jurnalului
intim, vorbeşte despre „genurile biograficului”), jurnalul/ însemnările de
călătorie, memorialul de călătorie, reportajul, interviul
Textul memorialistic – reprezintă o consemnare retrospectivă a unor evenimente
sau întâmplări la care autorul a fost martor, sub forma unei sinteze între istorie şi
confesiune, la persoana I, specifică subiectivităţii, astfel încât valoarea
documentară este, de cele mai multe ori, dublată de una artistică.
 Însemnări (note) de călătorie – consemnarea zilnică și cronologică (în ritm
rapid) a observațiilor și evenimentelor dintr-o călătorie.
 Reportaj – formă de publicistică strict documentară care urmărește informarea
cu privire la situații, evenimente (geografice, etnografice, economice, politice,
spotrive etc.) de interes general sau ocazional. (Geo Bogza, Brunea- Fox)
 confesiune– scriere care conține mărturisirea unor gânduri, sentimente legate de
viața intimă a autorului, relatări ale unor experiențe personale
 memorialul de călătorie– consemnarea unor observații, amintiri, impresii
asupra evenimentelor la care autorul a fost martor în viața sa (Dinicu Golescu –
”Însemnare a călătoriei mele”, Gr. Alexandrescu- ”Memorial de călătorie”, N.
Iorga- ”Priveliști la țară”)
 jurnalul– însemnări zilnice ale unei persoane despre anumite evenimente legate
de viața sa. Spre deosebire de amintiri sau memorii evenimentele din jurnal sunt
înregistrate în momentul producerii lor, punându-se astfel accent pe autenticitatea
trăirilor. Trăsături: consemnare zilnică, timpul consemnării- prezentul, exprimare
rapidă, neelaborată, subiectivitate (persoana I), caracter intim, personal.