Sunteți pe pagina 1din 1

Modificările bilanţiere sub influenţa operaţiilor

economice
În procesul activităţii economice are loc un flux permanent de mijloace care determină
anumite modificări în structura şi volumul activului şi pasivului bilanţului contabil.

După modul cum influenţează activul şi pasivul bilanţului contabil operaţiile economice
se clasifică în patru tipuri.

Primul tip de modificări are loc în cazul cînd valoarea unui activ creşte, iar valoarea
altui activ scade. De exemplu: din casă a fost eliberat un avans spre decontare. În acest
caz are loc majorarea posturii de activ „Creanţe pe termen scurt ale personalului” şi
micşorarea posturii de activ „Casa”. Dacă să notăm valoarea activului cu „A”, valoarea
pasivului cu „P” şi valoarea modificării cu „a”, atunci, pornind de la egalitatea bilanţieră
A = P, operaţiunea economică menţionată anterior poate fi reprezentată în felul
următor:

A+a–a=P

Aceasta înseamnă că nu a avut loc modificarea totalul activului şi pasivului, ci doar


modificarea structurii activului.

Al doilea tip de modificări se produce atunci cînd valoarea unui pasiv creşte, iar
valoarea altui pasiv descreşte. De exemplu: din contul unui credit bancar pe termen
scurt a fost achitată datoria faţă de un furnizor. Această operaţie este analogică primului
tip de modificări, numai că ea afectează pasivul bilanţului. Dacă vom nota valoarea
modificării cu „p” şi vom păstra notările anterioare, atunci egalitatea bilanţieră va fi:

A = P +p –p

Cel de-al treilea tip de modificări are loc atunci cînd se majorează atît posturile de
activ cît şi cele de pasiv. De exemplu: la întreprindere au intrat materiale, plata pentru
care încă nu a fost efectuată. În cazul dat are loc majorarea posturilor „Materiale” şi
„Datorii privind facturile comerciale” ale bilanţului contabil. Dacă e să notăm suma
acestei operaţiuni cu „c”, ecuaţia bilanţieră va avea forma:

A+c=P+c

Al patrulea tip de modificări se produce atunci cînd, în urma unei operaţii economice
se micşorează atît activele, cît şi pasivele întreprinderii. De exemplu: din contul curent
în valută naţională se achită datoria faţă de furnizor. În acest caz se diminuează postura
de activ „Conturi curente în valută naţională” şi postura de pasiv „Datorii privind facturile
comerciale”. Dacă vom nota suma acestei operaţiuni cu „d”, atunci egalitatea bilanţieră
va avea forma:

A–d=P–d

Din cele expuse rezultă că, indiferent de tipul de operaţiei economice care are loc la
întreprindere, întotdeauna se păstrează echilibrul dintre active şi pasive: A = P.