Sunteți pe pagina 1din 2

Lucru individual la tema: Variabilitatea organismelor. Mutații. Factori mutageni.

1. Completează spațiul cu informația corespunzătoare.


a) Capacitatea fiecărui individ de a dobândi caractere noi sub acțiunea factorilor de mediu
se numește variabilitate .
b) Variabilitatea de grup reprezintă deosebiri între fenotip , iar cea individuală – deosebiri
între genotip în cadrul aceleiași .
c) Variabilitatea genetică afectează materialul ereditar și poate fi mutațională, și
recombinativă, pe când variabilitatea negenetică nu afectează materialul ereditar și nu
se transmite descendenților .

2. Elaborează o schemă în care să ilustrezi domenii de aplicare a mutagenezei.

3. Grupează cîte trei termenii de mai jos și notează criteriile în baza cărora ai realizat
gruparea.
Radiații, enzime, retinol, Cu, fenol, RUV, pesticide, vitamine, raze alfa, Pb, aminoacizi,
tocoferol, raze gama, Cr.

Grupuri de antimutageni

Grupul Exemple

Vitamine Retinol, tocoferol

Radiații raze gama, raze alfa

Substanțe chimice

Grupul Substanța chimică

Pesticide Cu, Pb, Cr

4. Realizează o analiză SWOT pe tema: ” Impactul pesticidelor utilizate în agricultură


asupra organismului uman”.

S-ar putea să vă placă și