Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

ISSN 1857-2103
Categoria B

STUDIA
UNIVERSITATIS MOLD AVIAE
SERIA

Științe ale • Pedagogie


educației • Psihologie

Fondată în anul 2007

Revistă ştiinţifică cu acces deschis,


supusă unui proces de dublă recenzare.

Chişinău Nr.9(129)
CEP USM 2019
Redactor-şef
GUŢU Vladimir, profesor universitar, doctor habilitat (Universitatea de Stat din Moldova)
Redactori-şefi adjuncţi
DANDARA Otilia, profesor universitar, doctor habilitat (Universitatea de Stat din Moldova)
ŞEVCIUC Maia, conferenţiar universitar, doctor (Universitatea de Stat din Moldova)
POTÂNG Angela, conferenţiar universitar, doctor (Universitatea de Stat din Moldova)
TOLSTAIA Svetlana, conferenţiar universitar, doctor (Universitatea de Stat din Moldova)
Consiliul academic
ŢURCANU Carolina, conferențiar cercetător, doctor, secretar responsabil (Universitatea de Stat din Moldova)
ANDRIŢCHI Viorica, conferenţiar universitar, doctor habilitat (Institutul de Științe ale Educației)
BAZEL Laura, doctor (Israel)
BÎRNAZ Nina, conferenţiar universitar, doctor (Universitatea de Stat din Moldova)
BLÂNDUL Valentin Cosmin, profesor universitar, doctor (Universitatea din Oradea, România)
BODRUG-LUNGU Valentina, conferenţiar universitar, doctor habilitat (Universitatea de Stat din Moldova)
BOLBOCEANU Aglaida, profesor cercetător, doctor habilitat (Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei)
BRADEA Adela, conferențiar universitar, doctor (Universitatea din Oradea, România)
BUCUN Nicolae, profesor universitar, doctor habilitat (Institutul de Științe ale Educației)
CALLO Tatiana, profesor universitar, doctor habilitat (Agenția Națională pentru Asigurarea Calității în Educație și
Cercetare)
CIORBĂ Constantin, profesor universitar, doctor habilitat (Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău)
COJOCARU Natalia, conferenţiar universitar, doctor (Universitatea de Stat din Moldova)
COJOCARU Vasile, profesor universitar, doctor habilitat (Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău)
CRISTEA Sorin, profesor universitar, doctor (Universitatea din București, România)
CUZNEŢOV Larisa, profesor universitar, doctor habilitat (Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău)
DARII Ludmila, conferenţiar universitar, doctor (Universitatea de Stat din Moldova)
GORAŞ-POSTICĂ Viorica, profesor universitar, doctor habilitat (Universitatea de Stat din Moldova)
HĂVÂRNEANU Corneliu Eugen, profesor universitar, doctor (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România)
HINZEN Heribert, profesor universitar, doctor (DVV International, Germania)
MURARU Elena, conferenţiar universitar, doctor (Universitatea de Stat din Moldova)
NEACŞU Mihaela Gabriela, conferenţiar universitar, doctor (Universitatea din Pitești, România)
PAIU Mihail, conferenţiar universitar, doctor (Universitatea de Stat din Moldova)
PANICO Vasile, conferenţiar universitar, doctor (Universitatea de Stat din Tiraspol)
PLATON Carolina, profesor universitar, doctor habilitat (Universitatea de Stat din Moldova)
PRIŢCAN Valentina, conferenţiar universitar, doctor (Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi)
RACU Jana, profesor universitar, doctor habilitat (Universitatea de Stat din Moldova)
ȘOITU Laurențiu, profesor universitar, doctor (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România)
TICU Constantin, profesor universitar, doctor (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România)
VICOL Marta Iuliana, doctor (Universitatea „Petre Andrei” din Iași, România)
Coordonatori
COJOCARI Ludmila, conferenţiar universitar, doctor
CREŢU Raisa
SPÎNU Lilia
Redactori literari
STRUNGARU Ariadna (limba română)
MLADINA Valentina (limba rusă)
LIFARI Viorica, conferenţiar universitar, doctor (limba engleză)
Asistenţă computerizată
SECRIERU Alesea
VASILICĂ Tatiana
Indexată în bazele de date

© Universitatea de Stat din Moldova, 2019