Sunteți pe pagina 1din 12

Grădinița cu program prelungit nr.

39, „Căsuța fermecată”, Brăila

25.02.2020

POVESTEA
OMULUI DE ZĂPADĂ
- Activitate integrată -

Prof. Înv. Preșc.:


Raluca Mădălina Voiculeț
Grădinița cu program prelungit nr. 39, „Căsuța fermecată”

Data : 25.02.2020

Unitatea de învățământ : Grădinița cu program prelungit nr. 39, Căsuța fermecată, Brăila

Cadru didactic : Raluca Mădălina Voiculeț

Grupa : Mică nr. 2, „Grupa Floricelelor”

Tema anuală: „Cum este, a fost și va fi aici pe pământ ?”

Tema proiectului : „Să petrecem împreună !”

Tema săptămânii : „Prietenii iernii”

Tema zilei : „Povestea omului de zăpadă”

Formă de realizare : Activitate integrată : ALA+AT( ACC+AAÎ)+ALA

Tipul activității : MIXT (transmitere de cunoștințe, consolidare de deprinderi)

Forma de organizare : frontal, pe grupe, individual ;

ACTIVITĂȚI TEMATICE :

AT : ACC+AAΠ: Activitate integrate: „Povestea omului de zăpadă”

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII :

1. Interacțiuni cu adulții și cu copii de vârste apropiate ;


2. Curiozitate, interes și inițiativă de învățare ;
3. Premise ale citirii și scrierii, în contexte de comunicare cunoscute ;

COMPORTAMENTE :

1.1. Manifestă încredere în adulţii cunoscuţi, prin exersarea interacţiunii cu aceştia ;

2.1. Manifestă curiozitate şi interes pentru experimentarea și învăţarea în situații noi ;

2.2. Inițiază activități de învățare și interacțiuni cu copiii sau cu adulții din mediul
apropiat ;

3.1. Este atras de cărți, reviste, imagini și le privește/răsfoiește fără să fie asistat ;

OBIECTIVE OPERAȚIONALE :

O1 : să denumească personajele, întâmplările semnificative din povestea audiată,


reținând mesajul poveștii ;
2
Grădinița cu program prelungit nr. 39, „Căsuța fermecată”

O2 : să-și exprime emoțiile și sentimentele față de omul de zăpadă și anotimpul de


iarnă ;

O3 : să participe activ la activitățile desfășurate pe centre de interes ;

STRATEGIA DIDACTICĂ :

1. Resurse procedurale :
a) Metode și procedee : conversația, explicația, demonstrația, povestea
educatoarei, expunerea, observația, lucrul individual, lucrul în echipă ;
b) Forma de organizare : frontal, pe grupuri mici, individual ;
c) Mijloc de realizare : povestea educatoarei, pictură.
2. Resurse materiale: panou pentru Calendarul naturii și pentru prezenţă, siluetele
personajelor, cutia cu surprize, décor peisaj de iarnă, oameni de zăpadă din lut, role de
film din hârtie, aracet, acuarele, personajele din poveste imprimate pe carton.

BIBLIOGRAFIE:

1. Curriculum pentru educația timpurie, 2019


2. Grama, F., Ghid pentru proiecte tematice. Activități integrate pentru preșcolari., ed.
Didactica Publishing House, București, 2008;
3. Preda V., Pletea M., Grama F., Cocos A., Oprea D., „Proiecte tematice-Învăţare
integrată prin joc”, București, 2012;

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE INTEGRATE: ALA+ADP+AT

1. ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ


- Întâlnirea de dimineață : „ Prietenii iernii”
- Rutine : „Prezența”, „Calendarul naturii”, „Ne pregătim de activități”
- Tranziții : „Trenul tuc, tuc, tuc” ;
2. ACTIVITĂȚI DIDACTICE LIBER ALESE :
 ALFABETIZARE: Rolă film – Povestea omului de zăpadă
 ARTĂ : Pictură – Omul de zăpadă, prietenul meu  !
 NISIP ȘI APĂ : Activitate practică - În lumea oamenilor de zăpadă

3
Grădinița cu program prelungit nr. 39, „Căsuța fermecată”

3. ACTIVITĂȚI TEMATICE :

ACC+AAÎ – Activitate integrată : Povestea omului de zăpadă

Mijloc de realizare : povestea educatoarei / pictură

4. JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI LIBER ALESE :


Mijloc de realizare : program distractiv
 „Dansul oamenilor de zăpadă”- joc cu muzică și mișcare
 Încălțămintea săltăreață – joc distractiv
 „Bulgărași rostogolim/ o surpriză noi primim!” – joc distractiv

5. MOMENTUL DE MIȘCARE :
 Clap, clap song– Dans cu ajutorul foilor de hârtie ;

EVALUARE: prin metoda Turul Galeriei, analiza lucrărilor;

SARCINI URMĂRITE ÎN CADRUL JOCURILOR ȘI ACTIVITĂȚILOR PE


CENTRE:

 ALFABETIZARE:
TEMA : Rolă film – Povestea omului de zăpadă
Sarcina de lucru : La acest centru copiii vor primi câte o rolă de fim, realizată
din hârtie, și siluetele personajelor din poveste. Ei vor avea de lipit siluetele
personajelor pe rolele de hârtie, redând astfel o imagine de ansamblu a
poveștii.
Mijloc de realizare : lipire
Strategia didactică :
Metode și procedee: explicația, conversația, demonstrația, lucrul individual
Materiale: lipici, role de film din hârtie, siluetele personajelor;
 ARTĂ :
TEMA : Pictură – Omul de zăpadă, prietenul meu
Sarcina de lucru : La acest centru copiii vor primi oamenii de zăpadă realizați din
lut cu o zi in urmă. Sarcina lor este aceea de a decora cu ajutorul acuarelelor
oamenii de zăpadă.
Mijloc de realizare: pictură

4
Grădinița cu program prelungit nr. 39, „Căsuța fermecată”

Strategia didactică:
Metode și procedee: explicația, exercițiul, munca independentă;
Materiale : fursecuri sub formă de om de zăpadă, acuarele, pensule ;
Forma de organizare : individuală ;
Forme de evaluare : continuă, prin observarea acțiunilor copiilor ;

 NISIP ȘI APĂ :
TEMA : Activitate practică - În lumea oamenilor de zăpadă
Sarcina de lucru : La centrul Nisip și Apă copiii vor primi zăpadă artificială
realizată prin amestec de spumă de ras și amidon de porumb, din care vor
confecționa oameni de zăpadă.
Mijloc de realizare : Activitate practică
Strategia didactică :
Metode și procedee : exercițiul, conversația, munca independentă;
Materiale: planșetă, zăpadă artificială;
Forme de organizare : individuală ;
Forme de evaluare : continuă, prin observarea acțiunilor copiilor :

SARCINI URMĂRITE ÎN CADRUL JOCURILOR ȘI ACTIVITĂȚILOR ALESE :

 „Dansul oamenilor de zăpadă”- joc cu muzică și mișcare


Sarcina de lucru: La acest joc copiii vor fi costumați în oameni de zăpadă, apoi vor
realiza diverse mișcări de dans, redând astfel dansul oamenilor de zăpadă. La acest joc
copiii își vor exersa îndemânarea și atenția, executând corect mișcările asociate
fiecărei secvențe de cântec.

 Încălțămintea săltăreață – joc distractiv


Sarcina de lucru: La acest joc copiii se vor folosi de propriile încălțări. Având fiecare
pantof in cate o mană, ei vor trebui să lovească podeaua pe rând cu câte un pantof, așa
cum indică sunetul cantecului.

 „Bulgărași rostogolim/ o surpriză noi primim!” – joc distractiv


Sarcina de lucru: La acest joc copiii vor primi mingiuțe albe, mici , pe care le vor
rostogoli pe jos, imaginându-ți ca sunt bulgărași apoi îi vom pune pe toți în curtea
căsuței.

5
Grădinița cu program prelungit nr. 39, „Căsuța fermecată”

Scenariul zilei

Ziua este structurată sub forma unei activități integrate de o zi. În cadrul întâlnirii de
dimineață, voi purta o discuție cu copiii despre vreme, despre cum trebuie să ne îmbrăcăm în
anotimpul de iarna, vom completa Calendarul naturii, apoi cei mici vor veni pe rând să își
așeze poza pe panoul de prezență.
După completarea Calendarului naturii, le voi spune antepreșcolarilor, că omul de
zăpadă care a rămas la ușă pentru a îndruma toți copiii sala spre noastră de grupă, ne-a
pregătit o mică surpriză, și anume el vrea ca toți copiii să afle cum a apărut primul om de
zăpadă.
Voi începe redarea conținutului poveștii în mod frontal, pe covor, imediat după
Întâlnirea de dimineață, ajutându-mă de siluetele personajelor realizate din polistiren.
Limbajul utilizat va fi unul accesibil copiilor, pentru a înțelege întregul conținut.
După expunerea poveștii, voi adresa întrebări copiilor despre personaje și acțiune
pentru a măasigura că au înțeles firul narativ.
După audierea poveștii copiii vor fi îndrumați către centrele de lucru. Le voi explica
sarcinile specifice fiecărui centru. Ei vor alege singuri la care dintre centre să rămână să
lucreze.
În cadrul centrului ALFABETIZARE, copiii vor primi siluetele personajelor și o rolă
de film realizată din hârtie. Sarcina copiilor este aceea de a lipi personajele pe rola de film,
redând astfel o imagine de ansamblu a poveștii.
La centrul ARTĂ, copiii vor primi figurinele din lut în formă de oameni de zăpadă pe
care le-au pregătit cu o zi înainte. Sarcina lor este aceea de a le picta, obținând un om de
zăpadă vesel și jucăuș. La sfârșit, toți oamenii de zăpadă din lut vor fi așezați pe o sfoară , ce
se întinde de-a lungul pătuțurilor. Astfel vom realiza Expoziția oamenilor de zăpadă.
La centrul NISIP ȘI APĂ copiii vor primi zăpadă artificială făcută din spumă de ras și
amidon de părumb. Sarcina lor la acest centru este aceea de a confecționa oameni de zăpadă
din materialul propus.
Ca tranziție se va folosi „ Trenul Tuc tuc!”. Evaluarea se va realiza prin metoda Turul
Galeriei.

6
Grădinița cu program prelungit nr. 39, „Căsuța fermecată”

Voi încheia etapa evaluării cu discuții libere despre mesajul textului și se vor face
aprecieri asupra rezultatelor muncii lor.
Pentru momentul de mișcare vom dansa și vom cânta cu ajutorul foilor de hârtie, pe
melodia Clap, Clap song.
Ziua se va încheia într-o notă relaxantă, prin participarea copiilor la jocurile distractive
propuse: „Dansul oamenilor de zăpadă, Încălțămintea săltăreață, Bulgărași rostogolim/ o
surpriză noi primim!”.

7
Grădinița cu program prelungit nr. 39, „Căsuța fermecată”

Nr. Ob Strategii didactice


Crt Etapele lecției . Timp Conținut științific Resurse Resurse Forme de Forme de
. Op materiale procedurale organizare evaluare
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Moment - Pregătirea mobilierului și a
organizatoric materialelor didactice, în vederea
unei bune desfășurări a activității.
- Aerisirea sălii de grupă
2. Captarea 8 În cadrul Întâlnirii de dimineață, voi
atenției min discuta cu antepreșcolarii despre Omul de
caracteristicile vremii în anotimpul de iarnă, zăpadă Conversația Frontal
vom completa Calendarul naturii, prezența.
După completarea Calendarului naturii, le
voi spune copiilor că omul de zăpadă care
rămăsese la ușă are o surpriză pentru ei.
3. Anunțarea Le prezint copiilor tema activității și
temei și a 2 obiectivele urmărite, folosind un limbaj Conversația Frontal
obiectivelor min accesibil vârstei lor.

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII

8
Grădinița cu program prelungit nr. 39, „Căsuța fermecată”

1 2 3 4 5 6 7 8 9
4. Dirijarea 45 Copiii vor audia textul poveștii Siluetele Povestirea Frontal Observarea
învățării min Povestea omului de zăpadă, și în același personajelor comportamentului
O2 timp vor fi atenți și la asamblarea Expunerea copiilor
personajelor primite, în decorul
realizat. După audierea poveștii, se va
realiza fixarea elementelor de conținut
ale acesteia.
Copiii vor fi îndrumați către centrele de Siluetele
interes: Alfabetizare, Artă și Nisip și personajelor,
apă, pentru a rezolva sarcinile propuse Rolă de film, Conversația, Analiza modului
lucrul
la fiecare centru, în funcție de lipici, Individual de lucru al
individual
preferințele acestora. Figurine din copiilor
lut, acuarele,
O3 Zăpadă
artificială,
tăvițe

9
Grădinița cu program prelungit nr. 39, „Căsuța fermecată”

1 2 3 4 5 6 7 8 9
O3 Evaluarea zilei se va realiza prin Turul Observarea
metoda Turul Galeriei. Galeriei comportamentului
copiilor
Voi încheia etapa evaluării cu discuții
libere despre text, personaje, momente Conversația Frontal Analiza
semnificative și mesajul pe care acesta răspunsurilor
îl transmite. copiilor
Voi face aprecieri asupra rezultatelor
muncii copiilor. Conversația Frontal
O1

5. Încheierea O2 45 La finalul zilei se vor desfășura Ajutorul Executarea


activității min jocurile de mișcare și distractive reciproc mișcărilor
propuse. Exercițiul specifice jocurilor

10
Grădinița cu program prelungit nr. 39, „Căsuța fermecată”

POVESTEA OMULUI DE ZĂPADĂ

Într-o iarnă friguroasă cu multă zăpadă, un copil a avut ideea să așeze trei
bulgări mai mari unul peste celălalt ca să ridice un fel de turnuleț în grădina din spatele
casei.

În joacă i-a pus apoi bulgărelui celui mic ochi din bucăți de cărbune și nas dintr-
un morcov. Pe cap, i-a pus o căciulă de lână roasă de vreme și în brațe, în chip de mână,
un rest dintr-o mătură veche.

Așa a apărut primul om de zăpadă... Pe înserate, copilul a intrat în casă și a lăsat


omulețul singur în grădina înghețată.

Spiridușul iernii, care colinda lumea, a zărit omul de zăpadă din grădină și s-a
gândit să îi dea viață.

Când s-a așternut liniștea, din pădurea din apropiere au început să sosească
musafirii nopții. Două căprioare înfometate s-au apucat să scormonească omătul,
căutând frunze de varză uitate prin grădină de gospodari. Hrana era greu de găsit.
Omul de zăpadă le-a zărit și s-a gândit să le ofere nasul său cel roșu:

- „Eu nu am nevoie de el, iar pentru voi poate fi o cină gustoasă...”


Căprioarele au primit bucuroase darul.

În aceeași vreme, trei păsărele s-au așezat pe capul omului de nea. Ar fi avut
nevoie de câteva fire de lână ca să-ți mai căptușească cuiburile reci.

- „ Cu mare drag! ” Le-a răspuns omul de zăpadă și s-a grăbit să împartă toată
lâna cu păsările cerului.

Cât a fost noaptea de lungă, omul de zăpadă a făcut cadouri celor din jur: firele
de paie din mătură le-a dat unor iepurași iar cărbunii unor pitici ai pădurii.

Spre dimineață, Spiridușul Iernii l-a observat stând cu totul despuiat. Pentru
bunătatea lui, s-a gândit să îi ofere dragostea tuturor copiilor. De atunci, omul de
zăpadă este un simbol nelipsit al iernii. Când zăpada acoperă în strat pufos pământul,
toţi copiii se grăbesc să ridice oameni de zăpadă, pe străzi, în grădini sau în curţile
caselor. Şi-am încălecat pe-o şa şi v-am spus povestea aşa ...

11
Grădinița cu program prelungit nr. 39, „Căsuța fermecată”

12