Sunteți pe pagina 1din 2

Școala Gimnazială Vladeni Avizat: Director,

Disciplina Biologie
Clasa a VII- a
Nr ore: 2 ore/ săptămână
Profesor: State Ana Maria
An scolar 2020-2021
PLANIFICARE ANUALĂ
Nr……din…..
NR. NR
COMPETENŢ CONŢINUTURI
CRT SEM. NR. ORE DE SĂPT. OBS
E SPECIFICE
. ORE
RECAPITULARE ȘI EVALUARE INIȚIALĂ
I NOŢIUNI INTRODUCTIVE
Predare-  Obiectul anatomiei şi fiziologiei umane și
4 S1-S2
învăţare animale
1.1, 1.2,
TOTAL 25 ore  Funcțiile de relație, funcții fundamentale ale
2.1, 2.2,
34 ore organismelor
3.1, 3.2,
1. FUNCȚIILE DE RELAȚIE:
4.1, 4.2
Recapitular  Sensibilitatea și miscarea la plante
e  Sistemul nervos al omului
 Organe de simţ 30 S3-S17
Evaluare
9 ore  Particularități ale sensibilității la vertebrate
 Glande endocrine umane

FUNCȚIILE DE RELAȚIE:
 Sistemul locomotor la om
II 1.1, 1.2,  Adaptări ale locomoției la diferite medii de viață
Predare-
2. învăţare 2.1, 2.2, S 7– ,,Şcoala
TOTAL
25 ore 3.1, 3.2, Altfel”
34 ore 14 S1-S8
 Integrarea funcțiilor de relație
 Elemente de igienă și prevenire a îmbolnăvirilor

FUNCȚIA DE REPRODUCERE:
Funcția de reproducere
Reproducerea la plantele cu flori
Alte tipuri de înmulțire
Recapitular Reproducerea la om 13 S9-S15
2 ore/ e
4.1, 4.2 Particularități ale reproducerii sexuate la
,,Săptămân Evaluare
7 ore vertebrate
a Altfel”
Elemente de igienă ale sistemului reproducător la
om

MECANISME DE AUTOREGLARE: 3 S15-S16


 Feedback
 Termoreglarea
 Ritmuri biologice ale viețuitoarelor
2 S17
RECAPITULARE ȘI EVALUARE FINALĂ

Planificare realizată conform Programei Şcolare pentru disciplina Biologie, clasele V-VIII, aprobată prin OMEN nr. 3393 din 28.02.2017, Bucureşti 2017.