Sunteți pe pagina 1din 2

Școala Profesionala Bordusani Avizat: Director

Disciplina: Biologie
Clasa: a VIII- a
Nr ore: 1 oră/ săptămână
Profesor: State Ana Maria
An scolar 2020-2021

Nr. 2578/08.10.2020
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ

NR. NR
COMPETENŢE CONŢINUTURI
CRT SEM. NR. ORE OR SĂPT. OBS
SPECIFICE
. E
RECAPITULARE ȘI EVALUARE INIȚIALĂ 2 S1-S2
NOȚIUNI GENERALE PRIVIND
I
Predare- EREDITATEA ȘI VARIABILIATEA LA OM:
învăţare 1.1, 1.2  Ereditatea și variabilitatea
10 S3-S12
TOTAL: 12 ore 2.1, 2.2  Materialul genetic: noțiuni generale despre
17 ore 3.1, 3.2 cromozomi, gene, ADN, cariotip
1. 4.1, 4.2  Transmiterea materialului genetic
EVOLUȚIONISM
 Teorii despre originea și evoluția vieții
 Dovezi directe și indirecte ale evoluției 4 S13-S16
Recapitulare
Evaluare  Factori ai evoluției
5 ore  Evoluția omului
RECAPITULARE ŞI EVALUARE SEMESTRUL I 1 S17
2. II Predare- 1.1, 1.2, SĂNĂTATEA OMULUI ȘI MEDIULUI S1-S15 S9-
învăţare 2.1, 2.2,  Calitatea aerului, a apei și a solului Săpt.
TOTAL: 11 ore 3.1, 3.2,  Investigarea ecosistemlor antropizate Altfe
16 ore 4.1, 4.2  Boli influențate de factorii de mediu și de l
1 oră/
,,Săptămân
propriul comportament
a Altfel”  Omul și tehnologia
 Resursele energetice ale planetei
 Importanța păstrării biodiversității
 Dezvoltarea durabilă
 Amprenta biologică
Recapitulare
Evaluare RECAPITULARE ŞI EVALUARE FINALĂ 1 S16
4 ore
Planificare realizată conform Programei Şcolare pentru disciplina Biologie, clasele V-VIII, aprobată prin OMEN nr. 3393 din 28.02.2017, Bucureşti 2017.