Sunteți pe pagina 1din 4

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ V

SEMESTRUL AL II-LEA 2020-2021


Nr. Unitatea de Nr.
crt. învăţare Competenţe specifice Conţinuturi ore Săptămâna Observații

-Peștera 1 S1
1.1. Extragerea informațiilor din texte, 08-12.02.2021
filme, tabele, desene, scheme, ca surse
pentru identificarea caracteristicilor -Viețuitoare din diferite zone ale globului S2
unor sisteme biologice, a unor procese 1 15-19.02.2021
Viețuitoarele şi fenomene
din alte zone 1.2. Realizarea dirijată a unor activități
din țara simple de investigare pe baza unor fişe
1. noastră și de de lucru date
pe glob 2.1. Organizarea informațiilor ştiințifice
după un plan dat
2.2. Utilizarea adecvată a terminologiei
specifice biologiei în comunicarea orală
şi scrisă
3.1. Identificarea caracteristicilor
sistemelor biologice pe baza modelelor
4.1. Utilizarea achizițiilor din domeniul
biologiei în viața cotidiană

1.1. Extragerea informațiilor din texte, - Regnul Monera: bacterii, algele albastre- S3
filme, tabele, desene, scheme, ca surse verzi 1 22-26.02.2021
Grupe de pentru identificarea caracteristicilor
viețuitoare – unor sisteme biologice, a unor procese S4
bacterii, şi fenomene - Regnul Protista: alge, protozoare 1 01-05.03.2021
2. protiste, 1.2. Realizarea dirijată a unor activități
fungi, plante simple de investigare pe baza unor fişe - Regnul Fungi: drojdiile, mucegaiurile, S5
de lucru date ciupercile cu pălărie 1 08-12.03.2021
2.1. Organizarea informațiilor ştiinţifice
după un plan dat S6
2.2. Utilizarea adecvată a terminologiei - Regnul Plante: mușchi, ferigi 1 15-19.03.2021
specifice biologiei în comunicarea orală
și scrisă
3.1. Identificarea caracteristicilor S7
sistemelor biologice pe baza modelelor - Regnul Plante: gimnosperme, angiosperme 1 22.26.03.2021
3.2. Utilizarea unor algoritmi cunoscuți
în investigarea lumii vii
S8 S 9 – Sapt.
- Recapitulare și evaluare 1 29.03-02.04.2021 altfel
4.1. Utilizarea achizițiilor din domeniul
biologiei în viața cotidiană

1.1. Extragerea informațiilor din texte, - Animalele nevertebrate: spongieri, S10


filme, tabele, desene, scheme, ca surse celenterate 1 19-23.04.2021
pentru identificarea caracteristicilor
unor sisteme biologice, a unor procese S11
şi fenomene - Animalele nevertebrate: viermi 1 26.04-30.04.2021
1.2. Realizarea dirijată a unor activități
simple de investigare pe baza unor fişe
Grupe de de lucru date
3. viețuitoare – 2.1. Organizarea informațiilor ştiințifice
Regnul după un plan dat
Animalia 2.2. Utilizarea adecvată a terminologiei
-Nevertebratespecifice biologiei în comunicarea orală - Animale nevertebrate: moluște şi artropode 1 S12
şi scrisă 10-14.05.2021
3.1. Identificarea caracteristicilor
sistemelor biologice pe baza modelelor
3.2. Utilizarea unor algoritmi cunoscuți
în investigarea lumii vii Recapitulare și evaluare 1 S13
4.1. Utilizarea achizițiilor din domeniul 11-15.05.2020
biologiei în viața cotidiană
4.2. Recunoaşterea consecințelor
activităților
1.1. umane
Extragerea şi ale propriului
informațiilor din texte, - Animale vertebrate: pești (cartilaginoşi şi S14
filme, tabele, desene, scheme, ca surse osoşi) 1 24-28.05.2021
pentru identificarea caracteristicilor
unor sisteme biologice, a unor procese
şi fenomene
4. Grupe de 1.2. Realizarea dirijată a unor activități
viețuitoare – simple de investigare pe baza unor fişe
de lucru date
2.1. Organizarea informațiilor ştiințifice
după un plan dat
2.2. Utilizarea adecvată a terminologiei
specifice biologiei în comunicarea orală
şi scrisă
3.1. Identificarea caracteristicilor
sistemelor biologice pe baza modelelor
3.2. Utilizarea unor algoritmi cunoscuți S15
în investigarea lumii vii - Animale vertebrate: amfibieni, reptile 1 31.05-04.06.2021
Regnul 4.1. Utilizarea achizițiilor din domeniul
Animale biologiei în viața cotidiană
vertebrate 4.2. Recunoaşterea consecințelor
activităților umane şi ale propriului S16
comportament asupra mediului - Animale vertebrate: păsări și mamifere 1 07-11.06.2021
înconjurător
2.1. Organizarea informațiilor ştiințifice
după un plan dat
2.2. Utilizarea adecvată a terminologiei S17
5. Recapitulare specifice biologiei în comunicarea orală - Recapitulare și evaluare finală 1 14-18.06.2021
şi scrisă
3.1. Identificarea caracteristicilor
sistemelor biologice pe baza modelelor
4.1. Utilizarea achizițiilor din domeniul
biologiei în viața cotidiană

Zile libere:
Vineri, 2 aprile – duminică, 11 aprilie (Paștele Catolic) – vacanța de primăvară
Vineri, 30 aprilie – duminică, 9 mai (Paștele Ortodox) – vacanța de primăvară
Luni, 01.06.2021 - Ziua Copilului