Sunteți pe pagina 1din 6

Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Universitatea de Stat ,,Alecu Russo’’ din Bălţi

Facultatea de Ştiinţe Reale,Economice şi ale Mediului

Catedra de Ştiinţe Economice

Proiect de Cercetare

la cursul: Managementul calității

Cu tema: Joseph Moses Juran

A elaborat stundetul:
Lavric Sergiu gr. BA31Z
Specialitatea: Business și administrare
conf.univ., dr. Oleiniuc M.

Bălți, 2019
Cuprins
1. Contribuţia lui Juran în domeniul managementului calităţii.......................3
2. Juran’s Quality Control Handbook................................................................4
3. J.M.Juran – membru de onoare din strainatate al Academiei Române......5

2
1. Contribuţia lui Juran în domeniul managementului calităţii
Americanul de origine română Joseph Juran este, considerat a fi cel mai important guru în
domeniul calităţii. Până aproape la moartea sa, februarie 2008 , el a oferit consultanţă în domeniul
calităţii prin intermediul institutului care-i poartă numele.
În anii ‘50 el a funcţionat ca inspector la Compania Western Electricity, fiind totodată
şi profesor la New York University, perioadă în care el a cunoscut faima prin publicarea
lucrării sale de mari întindere şi extrem de cuprinzătoare intitulată Quality Control Handbook
(Manual al controlului calităţii), citată şi astăzi ca o operă de referinţă în domeniul calităţii.
Mesajul transmis de Juran s-a concentrat asupra următoarelor etape necesare de următ
la nivel de organizaţie:
- conştientizarea întregului personal al organizaţiei asupra necesităţii şi şanselor
existente de îmbunătăţire a calităţii;
- stabilirea unor ţinte de atins în domeniul îmbunătăţirilor continue;
- atingerea ţintelor prîntr-o organizare bazată pe instituirea unui consiliu al calităţii,
identificarea problemelor, selectarea proiectelor, numirea echipelor şi alegerea unor
consultanţi;
- educarea întregului personal;
- elaborarea de proiecte pentru rezolvarea problemelor;
- raportarea progreselor;
- comunicarea rezultatelor;
- înregistrarea succeselor;
- integrarea îmbunătăţirilor anuale ale companiei în sistemele şi procesele obişnuite
ale acesteia.
În 1955 continuă munca lui Deming, fiind iniţiatorul unor faimoase conferinţe ţinute
pe teritoriul Japoniei şi al căror mesaj principal adresat managerilor era acela potrivit căruia
controlul calităţii este o parte integrantă a managementului la toate nivelurile organizaţiei şi nu doar
un atribut al specialiştilor din cadrul departamentelor de control al calităţii.
Conferinţele s-au bucurat de o enormă apreciere în rândul japonezilor, fiind captivaţi de
ideile transmise, nu numai managerii de la cel mai înalt nivel al companiilor, ci chiar şi simplii
lucrători.
Ca urmare, multe companii au iniţiat cercuri de lectură în care erau prezentate tuturor
lucrătorilor ideile lui Juran legate de mesajul calităţii şi de tehnicile ce pot fi adoptate.
Pentru ca popularizarea să fie cât mai largă, conferinţele lui Juran au fost publicate sub
forma unor broşuri vândute prin intermediul chioşcurilor de ziare şi, de asemenea, au fost
organizate emisiuni transmise prin radio.
3
În scurtă vreme, cercurile de lectură s-au transformat în adevărate şedinţe de rezolvarea
a problemelor ridicate de îmbunătăţirea calităţii „cercuri ale calităţii”, care ulterior au
cunoscut o mare dezvoltare.
Referitor la aceste cercuri ale calităţii, Juran afirma în 1960: „Mişcarea cercurilor
calităţii este extraordinară şi se pare că nici o altă ţară nu o poate imita.” Prin dezvoltarea
acestei mişcări, Japonia se va încadra în categoria liderilor în domeniul calităţii.
Marea contribuţie a lui Juran este aceea de a privi calitatea dincolo de aspectele pur
tehnice ale controlului de calitate, el având convingerea că nu se poate obţine calitatea decât
prin intermediul unor proiecte de îmbunătăţire a calităţii elaborate de către fiecare arie de activitate
din cadrul unei organizaţii.
La fel ca şi Deming, Juran este un adept al controlului statistic al calităţii şi a estimat
că aproximativ 15% dintre problemele înregistrate în domeniul calităţii (variaţii) sunt
datorate unor cauze speciale în care sunt implicaţi angajaţii iar restul de 85% sunt datorate modului
în care managementul tratează sistemul, determinându-l de Junji Noguchi, director executiv al
JUSE să afirme „Ne-a învăţat că pentru îmbunătăţirea calităţii managementul calităţii este
cel mai important şi nu tehnologia”.
În concepţia lui Juran, calitatea înseamnă „corespunzător pentru utilizare”. Pentru
realizarea de produse „ corespunzătoare pentru utilizare”, este important ca cerinţele
acestora, definite pe baza studiilor de piaţă, să fie „traduse” în termeni tehnici, sub forma
specificaţiilor. În vederea asigurării „conformităţii pentru utilizare”, trebuie luate în considerare o
multitudine de activităţi intercorelate, pe care Juran le-a reprezentat sub forma cunoscutei „spirale a
calităţii”.

2. Juran’s Quality Control Handbook


 În cartea Juran”s Quality Control Handbook (Manualul controlului calității) care a devenit
o lucrare de bază în domeniul controlului calității, Juran a exprimat abordarea sa asupra
managementului calității sub formă de 'Trilogia calității'. El a considerat că managementul calitații
implică trei procese manageriale:
‫٭‬Planificarea calității
‫٭‬Controlul calitații
‫٭‬Imbunătațirea calității.
Prin planificarea calității Juran întelege totalitatea activitaților prin care se stabilesc
obiectivele si condițiile pentru calitate ale organizației, în vederea satisfacerii necesitaților clienților.
Controlul calității reprezintă ansamblul activităților și tehnicilor operaționale utilizate în
scopul obținerii de produse sau servicii care satisfac cerințele și standardele pentru calitate.
4
Imbunatățirea caliățtii urmăreste stabilirea proiectelor specifice de îmbunatățire,
organizarea echipelor de lucru pentru fiecare proiect de îmbunatatire, diagnosticarea cauzelor
apariției defectelor, stabilirea remediilor necesare pentru eliminarea cauzelor defectelor și, in final,
dezvoltarea mecanismelor pentru controlul noilor proceduri de lucru.
Procesul trilogiei Rezultat final

Planificarea calității: proces de pregătire Proces care satisface obiectivele de


p pentru a realiza obiectivele de calitate al calitate în condițiile operațiunilor

Controlul calității: proces care satisface Conducerea operațiunilor în conformitate


o obiectivele de calitate în timpul operațiilor c cu planul de calitate.

Îmbunatățirea calității: proces de reflecție Conducerea operațiunilor la un nivel de


a supra unor niveluri neatinse de calitate al calitate superior performanței planificate.

3. J.M.Juran – membru de onoare din strainatate al Academiei Române


În final, trebuie menționată și activitatea lui J.M.JURAN în cadrul Universității din New
York în calitate de conferențiar și profesor universitar precum și activitatea de consultant  de
management, activitate desfășurată în diferite organizații  din peste 40 de țări.
În toată perioada sa de activitate, J.M.Juran a publicat peste 20 de cărți și câteva sute de
articole în domeniul managementul calității, contribuția lui la dezvoltarea acestui domeniu fiind
recunoscută pe plan mondial inclusiv prin decernarea unor titluri și medalii, dintre care
menționăm: “Order of the Sacred Treasure” – cea mai înaltă decorație ce putea fi acordată în
Japonia unui strain, decernat personal de către Imparatul Hirohito al Japoniei și “National Medal
of Technology”, SUA, decernată de Președintele George Bush.
De asemenea, menționăm faptul că în anul 1992, J.M.Juran a fost ales  ca membru de onoare
din strainatate al Academiei Române, iar în 1998 Juran a acceptat ca Premiul Român pentru Calitate
să-i poarte numele și să fie acordat anual de către Fundația „Premiul Român pentru Calitate J.M.
Juran”, printre membrii fondatori ai acestei fundații numărându-se și Asociația Română pentru
Calitate – ARC.

5
Referințe bibliografice
1. https://felder-gruppe.ro/calitate/parintele-managementului-calitatii-joseph-moses-
juran/
2. http://www.usem.md/uploads/files/Facultatea_Stiinte_Economice/Note_de_curs/Ci
clul_II/MANAGEMENTUL_CALIT%C4%82%C8%9AII.PDF
3. http://www.rasfoiesc.com/familie/personalitati/Joseph-Moses-Juran78.php
4. https://sjse-ct.spiruharet.ro/images/secretariat/secsjse-
ct/biblioteca_virtuala_management/sinteze_si_intrebari_orientative/2017_2018/an
_2_man_2017_2018/sem_2/04_managementul_calitatii/sinteza_man_calitatii_mitr
an_paula.pdf