Sunteți pe pagina 1din 1

MANAGEMENTUL PRODUCTIEI; ANTREPRENORIAT

TEMATICA PENTRU EXAMEN


ANUL III MANAGEMENT, ZI, FR
Tema 1: Întreprinderea – componenta de baza a unui sistem de productie
1.1 Sistemul de productie industriala
1.2 Intreprinderea de productie - obiect al managementului productiei.

Tema 2. Organizarea structurală a sistemelor de producţie


2.1 Procesul de productie; notiune, tipologie, factori de influenta
2.2 Structura organizatorica a unei intreprinderi de productie
Tema 3: Metode si tehnici de analiză a procesului de productie si a organizarii lui
3.1 Metode de studiu si analiza a procesului de productie
3.2 Metode de dimensionare a suprafetelor de productie
3.3 Tipuri de amplasare a mijloacelor de productie pe suprafetele de productie

Tema 4: Sisteme de organizare procesuală şi spaţială a întreprinderii


4.1 Tipul de productie; metode de organizare a productiei
4.2 Metode de organizare a productiei de baza

Tema 5: Sisteme de organizare in timp a productiei. Ciclul de productie


5.1 Notiunea si structura duratei ciclului de productie
Tema 6: Capacitatea de productie si gradul de utilizare a acesteia
6.1 Capacitatea de productie: concept; factori de influenta
6.2 Fundamentarea mărimii capacitatii de productie
6.3 Fundamentarea gradului de utilizare a capacitatii de productie
Tema 7: Antreprenoriat;cadrul economico - juridic al desfăşurării activităţii firmei in
România.
7.1. Rolul intreprinderilor mici si mijlocii in economie- avantaje si dezavantaje ale existentei lor;
7.2. Condiţiile legislative ale activităţilor antreprenoriale
7.3 Finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii.

Bibliografie:
1. Iordache E., Antonescu E., Tudose G., Managementul producţiei, antreprenoriat, Ed.
Independenta Economica, Piteşti, 2010
2. Badea F., Managementul producţiei, www.ase.ro
3. Unguru I., Managementul producţiei întreprinderii, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1998
4. Muresanu D., Managementul întreprinderilor mici si mijlocii, Ed. Independenta
Economica, Piteşti, 2002
5. *** Raportul Anual al Sectorului IMM-urilor din România, www.animmc.ro