Sunteți pe pagina 1din 2

Fișă de lucru

1.Completează spațiile libere cu cuvintele sau expresiile lipsă!


Titlul ________________________________
Autorul _______________________________________

Cu părul_____________, cu ochii ___________


Şi calzi________________________,
Aieve parc-o ____________________
Icoana _________________________
Din frageda-mi ______________________ .

Torcea, ___________, fus după fus,


Din zori şi până-n___________________;
Cu furca-n brâu, _______________________,
Era ___________________________________
În portu-i____________________...

Căta la noi____________________,
Senină______________________;
Doar suspina ____________________
La amintirea vreunui gând
Din_______________________.

2. Selectează, din text, expresii şi versuri care alcătuiesc portretul bunicii.


Însușiri fizice

Însușiri sufletești

3. Explică înţelesul expresiilor:


păr nins _______________________________________________________________
ochi calzi ______________________________________________________________
viaţa trecută ____________________________________________________________
Scrierea imaginativă după un şir de imagini
 Formulaţi propoziţii în legătură cu fiecare imagine.
 Numiţi personajele care participă la întâmplare.
 Îmbogăţiţi propoziţiile, utilizând expresii deosebite, pentru a obţine un text de 5 – 7 enunţuri.
 Daţi un titlu potrivit textului.
 Redactaţi textul, respectând regulile de aşezare în pagină, punctuația și ortografia.

_________________________
_________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________