Sunteți pe pagina 1din 1

Costache Ioanid (1912 -1987) este cel mai cunoscut autor creştin român din toate

timpurile. Poeziile lui sunt cunoscute atât în România cât şi în întreaga lume. Multe dintre
poziile lui au fost puse pe melodii fiind cântate astfel în bisericile din întreaga Românie şi
de peste hotare.

Din inepuizabila "materie primă" a Sfintelor Scripturi, C. Ioanid alege, potrivit structurii
sale poetice – înclinate pentru disecţie şi meditaţie - texte bogate în semnificaţii spre a ne
oferi, în final, tabloul Aceluia pe care ni-L prezintă, mai întâi în detaliu: Dumnezeul-Om,
Dumnezeul prieten, Dumnezeul-stâncă, îngerul Domnului, Căpetenia oştirii Domnului.
Christos Domnul ne apare când în "rugul aprins" care arde sub privirile uimite ale
viitorului conducător şi legiuitor Moise, fie în "susurul blând şi subţire" care revigorează
sufletul descurajat al marelui profet Ilie, aflat la un moment de cotitură în istoria neamu-
lui său.”

Om de o modestie rară, tăcut, meditativ, Costache loanid era o prezenţă suavă,


misterioasă. A preferat singurătatea mesei de scris, unde dialogul marilor personalităţi
biblice i-au ţinut companie. A dat glas profeţilor biblici, eroilor trecutului şi a pătruns
acolo unde numai poeziei îi este îngăduit să o facă, în inima unor taine ce nu se lasă uşor
înveşmântate în haina cuvîntului, decât atunci când poetul le explorează îngenunchiat în
faţa Lui Dumnezeu, Păstrătorului lor.