Sunteți pe pagina 1din 1

Fişă individuală de lucru

Clasa a V-a

1. Adăugaţi prefixele din coloana A cuvintelor din coloana B pentru a forma noi termeni:
A B
Ne- lega
Dez- copt
I- normal
A- realizat
Răs- real
Re- nevralgic
Anti- cunoaşte

2. Formaţi cuvinte noi cu ajutorul următoarelor sufixe:


a. – ar:
b. – tor:
c. – ătate:
d. – aş:
e. – andru:
f. – ist:
g. – esc:
h. – el:

3. Derivaţi, cu prefixe şi sufixe, cuvintele de bază date pentru a forma cuvinte noi: pădure, a suna,
galben, a iubi, frunză.

4. Daţi câte trei exemple de cuvinte derivate cu sufixele: -ărie, -erie, -ială, -ean, -ian, -esc.

5. Subliniaţi cu o linie cuvintele derivate cu prefix: defect, deforma, dezrobi, impar, impas, înalt, înnoda,
necesar, nefiresc, neclar, nervi, preşcolar, precar, rămâne, răsuna, răzgândi, reedita, reţetă, străin, străluci,
strămoş, strănut.

6. Formaţi cuvinte derivate cu prefixele: in-, im-, în-, îm-, de la cuvintele de bază: alb, bătrân, boboc,
conştient, nor, parte, posibil.

7. Alcătuiți următoarele câmpuri lexicale (cel puțin 6 termeni):


- denumirea obiectelor de îmbrăcăminte;
- denumirea mijloacelor de transport;
- sporturilor;
- animalelor de companie;
- gradelor de rudenie.

8. Alcătuiți familia lexicală a următoarelor cuvinte (cel puțin 4 termeni): băiat, bun, roșu, sat, copil,
școală.