Sunteți pe pagina 1din 1

VOCABULAR

Fişă individuală

1. Transcrie următoarele cuvinte. Subliniază cu o linie cuvintele de bază şi cu două linii


cuvintele derivate: piatră, scriere, ştiutor, pietros, a scrie, bărbătesc, refăcut, a şti, bărbat, a
face.
2. Grupează în familii lexicale cuvintele:
trecătoare, pas, a trece, sunet, a umple, trecător, răsunet, trecut, a depăşi, reumplut.
3. Citeşte cuvintele următoare. Scrie separat cuvintele formate prin derivare cu prefixe şi
explică formarea lor: necopt, nedemn, nepot, negru, necredincios, neam, început, înnoptat,
înnoda, înot, imposibil, imagine.
4. Alege din tabelul alăturat sufixele şi prefixele de care ai nevoie şi construieşte derivate de
la cuvintele: cald, tânăr, fum, dumbravă, slab, singur, băiat, cusut.

în- -ioară
-uriu -uţ
des- -atic
-el

5. Adaugă sufixe şi prefixe la radicalele: -alerg-, -loc-, -cit-.


6. Formează familiile lexicale, pornind de la cuvintele: pământ, suflet, rădăcină.
7. Identifică neologismele din cuvintele de mai jos şi explică sensul fiecăruia: container,
electricitate, pâine, câmp, praf, vedere, ocular, copac, televizor.
8. Scrie cuvinte formate cu prefixele: des-, răs-, răz-.
9. Formează cuvinte derivate cu ajutorul sufixelor: - tor, -ean, -ar.
10. Alcătuieşte un text în care să foloseşti cel puţin trei cuvinte derivate cu prefixe, trei
cuvinte derivate cu sufixe, un neologism şi un regionalism.