Sunteți pe pagina 1din 3

Chestionar pentru elevi

Acest chestionar va fi utilizat în vederea elaborării unui studiu de caz, care își propune identificarea
situației bibliotecilor școlare românești.

Numele voastre vor rămâne anonime.

Nu există răspunsuri corecte.

Vă mulțumesc!

Nume:

Vârstă:

Clasa:

Profilul clasei:

Data:

Unitatea școlară:

1. Cât de des frecventați biblioteca școlară?

2. Care sunt motivele pentru care apelați la serviciile de bibliotecă școlară?

3. Care sunt motivele pentru care nu frecventați biblioteca școlară?

4. Câte documente consultați/împrumutați în decursul unei luni?

5. Care este tipul de documente pe care îl preferați: documentele tradiționale (documente pe suport
hârtie) sau documentele pe suport electronic?

6. Care sunt avantajele documentelor tradiționale (pe suport hârtie)?

7. Care sunt dezavantajele documentelor tradiționale (pe suport hârtie)?


8. Care sunt avantajele documentelor electronice?

9. Care sunt dezavantajele documentelor electronice?

10. Ce tip de documente ați dori să regăsiți în bibliotecă? Suport hârtie sau suport electronic?
Justificați răspunsul.

11. Ce gen de literatură preferați?

12. Ce gen de literatură vi se pare cel mai greoi?

13. Știți dacă biblioteca școlară este informatizată?

14. Știți ce este un catalog online de bibliotecă?

15. Știți să consultați un catalog tradițional de bibliotecă sau să accesați un catalog online?

15. Știți ce este o bază de date? Dacă da, dați câteva exemple.

16. Ce dispozitive electronice v-ar plăcea să regăsiți în biblioteca școlară?

17. Ce echipamente tehnice v-ați dori să regăsiți în biblioteca școlii voastre?

18. Cum ați promova biblioteca școlară în mediul online?

19. Credeți că bibliotecile pot supraviețui în era tehnologiei? Argumentați-vă răspunsul.

20. Cum ar putea bibliotecarul să popularizeze activitățile bibliotecii școlare pentru ca elevii să
folosească mai des serviciile acesteia?