Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

SCOALA GIMNAZIALA ECATERINA TEODOROIU


DATA: 09.11.2020
PROF. ÎNV. PRIMAR : Dirnu Ramona Maria
CLASA: I
ARIA CURRICULARǍ: Limbă şi comunicare
DISCIPLINA: Comunicare în limba română
UNITATEA TEMATICĂ: ”Muncim, învățăm, ne jucăm
SUBIECTUL LECŢIEI: SUNETUL ŞI LITERA „r”
TIPUL LECŢIEI: Fixare si consolidare
SCOPUL: Dezvoltarea competențelor de comunicare corectă în diferite contexte, cu accentul pe sunetul/litera ”r”; familiarizarea
copiilor cu sunetul si litera ”r”.

OBIECTIVE OPERATIONALE:

O1: să recunoască sunetul „r” în cuvinte rostite și litera „r” în diferite materiale tipărite;
O2: să citească, în ritm propriu, silabe, cuvinte și propoziții corect, conștient, cu intonație,
respectând cerințele propunătorului;
O3: să construiască propoziții cu anumite cuvinte date;
O4: să scrie corect litere, cuvinte și propoziții, raspunzând la cerințele date;
O5: să manifeste interes pentru activitatea propusă;
Resurse:

I. Metodologice

Strategii didactice:
a) Metode şi procedee : conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, jocul didactic, metoda fonetică analitico-sintetică,
munca pe echipe, problematizarea, auditie muzicala.
b) Mijloace de învăţământ : fişe de lucru, manual digital, resurse web, planşe cu imagini
c) Forme de organizare : frontală, individuală .

II. Temporale

40 min

Bibliografie: -„Programa pentru disciplinele Comunicare în limba română, Matematică și explorarea mediului, Arte vizuale și lucru
manual, aprobată prin ordinul ministrului 3418/19.03.2013”;
-”Peneș M., Molan V., Indrumător pentru folosirea Abecedarului, Ed. Aramis, București, 2002”;
-”Molan V., Didactica disciplinei ‹‹Limba și literatura româna›› în învățământul primar, Ed. Miniped, București, 2010”.
DESFǍŞURAREA LECŢIEI
CONŢINUTUL LECȚIEI STRATEGII DIDACTICE
ETAPELE Ob.
Activitatea Metode şi Material Forme de EVALUARE
LECŢIEI Op. Activitatea învăţătoarei
elevilor procedee didactic organizare

1.Moment Se asigură cele necesare Se pregătesc Conversaţia Manual, Frontal Observarea


organizator O5 desfăşurării în condiţii pentru activitate. caiete sistematică
ic optime a orei de
1 min Comunicare în limba
română.
Pregătirea materialului
didactic

2. O5 Voi anunța tema și Elevii ascultă cu Conversația Frontal Observarea


Anunţarea obiectivele operaţionale atenţie explicaţiile. Explicaţia sistematică
temei şi a într-un limbaj accesibil.
obiectivelor
operaţional
e
2 min

3. Dirijarea O1 La fermă Elevii răspund la Conversatia Manual Frontal Observarea


învățării Rina l-a invitat pe Riri la întrebări. sistematică
20 min ferma bunicilor ei.
-Riri, haide să-ți prezint
prietenii mei de la fermă!
-Sigur!
-Aceasta este rața Gâri-
Gâri, iar domnul înfoiat
este curcanul rotofei, în
cuibar stă doamna cloșcă, Elevii răspund la Conversaţia Observarea
O1 iar acesta este Romică, cel întrebări sistematică
mai simpatic porcușor.
Ai reținut cine sunt
prietenii Rinei?
Observaţia
-Care sunt prietenii Rinei? Frontal
O3 – Elevii vor numi prietenii: Conversatia.
rața, curcanul, cloșca,
porcușorul.
O4 -Ce fel de animale sunt?
ANEXA NR . 1
ANEXA NR. 2

S-ar putea să vă placă și