Sunteți pe pagina 1din 3

Şcoala Gimnazială Ecaterina Teodoroiu

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE

CLASA I A

AN ŞCOLAR 2020-2021
Nr. ACTIVITATEA OBIECTIVE MOD DE LOC DE TERMEN FINALITĂŢI EVALUARE
crt. REALIZARE DESFĂŞURARE

1. „Culorile -să indice schimbările care au loc în - Activităţi de - Sala de clasă Octombrie - Compoziţii - Decorarea
toamnei” natură odată cu venirea anotimpului tip şezătoare 2020 applicative spaţiului
toamna; clasei
-să strângă materiale din natură: Confecţionarea - Expoziţii
castane, nuci, ghinde, frunze; unor jucării, - Evaluarea
-să realizeze compoziţii aplicative cu animăluțe lucrărilor
ajutorul materialelor adunate. haioase şi practice
-să recunoască fructele şi legumele decoruri
specifice anotimpului toamna şi folosind
importanţa acestora în alimentaţie; materialele din
natură

2. ,,Sunt mândru -să explice însemnătatea zilei de -Activităţi - Sala de clasă Decembrie -Confecţiona- - Evaluare
că sunt român!” 1Decembrie; practice 2020 rea orală prin
-să realizeze steguleţe si alte compozitii steguleţelor întrebări şi
pentru decorarea clasei; - Activitate răspunsuri
literar-artistică - Recitări de
prilejuită de poezii - Evaluarea
„Iarna – -să interpreteze colinde şi scenete ce au apropierea orală a
anotimpul la baza elemente specifice sărbătorilor sărbătorilor de - Interpretări poeziilor şi
bucuriilor” de Crăciun; iarnă de cântece cântecelor
-să realizeze aplicaţii practice pentru învăţate
împodobirea bradului de Crăciun, - Compoziţii
desene, colaje, etc.; aplicative - Evaluarea
-să decoreze spaţiul în care se lucrărilor
desfăşoară activitatea. -Expoziţie practice
3. ,,Să-l descoperim -să explice însemnătatea zilei de 15 - Activitate - Sala de clasă Ianuarie - Concurs - Evaluare
pe Eminescu!” ianuarie; literar-artistică 2021 orală prin
-să recunoască imaginea poetului Mihai - Recitări de întrebări şi
Eminescu; -Activităţi poezii răspunsuri
-să enumere cât mai multe poezii scrise practice
de marele poet; - Evaluarea
-să recite expresiv poezii scrise de orală a
,,Sunt mândru Eminescu; poeziilor
că sunt român!” -să realizeze desene corespunzătoare învăţate
poeziilor recitate.
-să explice însemnătatea zilei de 24
Ianuarie;
-să intoneze ,,Hora unirii”, dansând
alături de ceilalţi colegi.
4. „Primăvara” -să sorteze diferite materiale sintetice - Activitate de - Sala de clasă Martie 2021 - Compoziţii - Evaluarea
sau naturale; tip şezătoare aplicative/ lucrărilor
-să stabileasca tehnicile şi etapele de plastice practice
lucru necesare; - Activitate
-să realizeze compoziţii aplicative şi practică - Expoziţie - Evaluarea
decorative reprezentând: mărţişoare, orală a
felicitări, tablouri dedicate zilelor de 1 - Recitări de poeziilor şi
„Gânduri pentru şi 8 Martie folosind materialele poezii cântecelor
mama” adunate; învăţate
-să recite poezii dedicate mamei, - Interpretări
bunicii, primăverii, florilor etc. de cântece
-să interpreteze cântece dedicate
mamei, primăverii etc.

5. „Paştele la -să precizeze semnificaţia sărbătorilor - Activitate de - Sala de clasă Aprilie 2021 -Compoziţii - Evaluarea
români” de Paşte; tip şezătoare applicative lucrărilor şi
-să picteze ouă încondeiate, Icoane de activităţillor
Pasti, colaje, picturi, jucării; -Activitate - Expoziţie practice
-să selecteze piesele realizate pentru practică
organizarea unei expoziţii;
6. ,,Suntem copiii -să explice însemnătatea zilei de 9 mai; - Prezentare - Sala de clasă Mai 2021 -Compoziţii - Evaluarea
Europei” -să enumere ţările europene care au pus Power Point aplicative lucrărilor
bazele U.E.; practice
-să explice importanţa aderării - Evaluarea
României la U.E. şi data la care a avut orală a prin
loc acest eveniment; întrebări şi
-să confecţioneze steagul U.E. răspunsuri
7. „Ziua Copilului” - să enumere câteva din drepturile - Activităţi - Sala de clasă Iunie 2021 - Lista cu - Evaluarea
copilului; practice drepturile lucrărilor
- să realizeze compoziţii plastice pe copilului practice
tema copilăriei. - Serbare - Expoziţie cu - Evaluarea
lucrările orală a prin
„Rămas bun elevilor întrebări şi
clasa I !” - Recitări de răspunsuri
-să realizeze un montaj literar-artistic poezii - Exerciţii de
dedicat serbării finalului clasei a I-a; - Interpretări interpretare
-să decoreze sala de clasă pentru de scenete/
primirea invitaţilor. cântece

Prof. înv. Primar

Dirnu Ramona - Maria

S-ar putea să vă placă și